HU.HARUNYAHYA.COMhttp://hu.harunyahya.comhu.harunyahya.com - Könyvek - ÚjdonságokhuCopyright (C) 1994 hu.harunyahya.com 1HU.HARUNYAHYA.COMhttp://hu.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Az Ember Nyilvánvaló Ellensége: A SátánBárki legyen is Ön, létezik valaki, aki azt akarja, hogy Önt végtelen büntetés sújtsa, valaki, aki egész létét erre tette fel, s aki rendkívül veszélyes ellenség. Ő a Sátán, vagy más szóval Iblísz, akit Isten megátkozott és elűzött, és az ő követői.

Legnagyobb ellenségünk ő. Nem mese és nem legenda, hanem maga a valóság. Létezett az emberi történelem minden pillanatában. Élő és már meghalt emberek millióit hívta a tűzbe és hívja ma is, megkülönböztetés nélkül. Fiatal, idős, nő, férfi, államelnök vagy koldus, neki teljesen mindegy, minden ember célpont a számára. Most is figyeli Önt, ahogy Ön olvassa ezeket a sorokat és szövögeti a terveit Ön ellen. Egyetlen vágya van, hogy a lehető legtöbb embert – köztük Önt is – magával vigye a Pokolba. Nem szükséges az embereknek imádniuk őt vagy nagyon szélsőséges viselkedést tanúsítaniuk ahhoz, hogy a Sátán győzelmet arasson felettük.

Azt sem feltétlenül akarja, hogy az ember megtagadja Istent. Ő sem tagadja meg Istent, miért is várná ezt el az emberektől? Egyetlen kívánsága az, hogy az embereket távol tartsa Isten vallásától és a Korántól, megakadályozza őket abban, hogy őszintén szolgálják Istent, és ezáltal azt akarja elérni, hogy az emberek örökkévaló büntetéstől szenvedjenek. Tudni kell azonban, hogy Isten őszinte szolgáira nincsen hatással.

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/14422/az-ember-nyilvanvalo-ellensege-ahttp://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/14422/az-ember-nyilvanvalo-ellensege-aSun, 24 May 2009 19:17:02 +0300
A Hamis Világ FájdalmaiEz a könyv olyan példákat említ, amelyekkel nap mint nap bárhol találkozhatunk. A felesleges szomorúságokról és kellemetlenségekrõl szól, amelyek azokat sújtják, akik hagyják, hogy félrevezesse õket ennek a világnak a hamissága, s emellett bemutatja, hogyan lehet mindettõl megszabadulni. Beszél a hívõk kiegyensúlyozott életérõl, akik az igazi életért, a túlvilági életért munkálkodnak. Ez a könyv arra hívja az embereket, ami „jobb és maradandóbb”. Egy Istennek tetszõ életre, amelyrõl Isten azt mondja: „Bármi is adatott néktek, az [csupán] az evilági élet élvezete és sallangja. Ami Allahnál van, az jobb és maradandóbb! Vajon nem éltek az eszetekkel?” (Korán, 28:60)]]>http://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/5255/a-hamis-vilag-fajdalmaihttp://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/5255/a-hamis-vilag-fajdalmaiMon, 07 Jan 2008 00:01:37 +0200Az Iszlám: A Könnyebbséget Hozó VallásTa, hogy könnyû Isten vallása szerint élni, s errõl lesz szó ebben a könyvben. Az Iszlám olyan életmódot mutat be, amely az ember természetének legjobban megfelel, amelynek betartása kényelmes, s amelynek erkölcse szerint élve az ember megtalálja az igazi boldogságot. Ha valaki a Koránban tanított erkölcs szerint éli az életét, ez a legjobb életforma, amit csak élhet.]]>http://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/5254/az-iszlam-a-konnyebbseget-hozohttp://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/5254/az-iszlam-a-konnyebbseget-hozoSun, 06 Jan 2008 23:04:18 +0200Csodás Események LáncolataA Világegyetem, a Tejútrendszer, amelyben naprendszerünk és Földünk helyet foglal, számtalan tényező által irányítottak. Mindezeket a törvényeket és egyensúlyi helyzeteket különösen hozzáértő módon tervezték meg és csodálatosképpen rendezték el úgy, hogy olyan környezet jöhessen létre, amely megfelel az emberi élet feltételeinek. Tény az, hogy minden egyes feltétel létrejötte, mely az emberi életet lehetővé teszi, már önmagában is csoda, nem is említve azt, hogy milliónyi ilyen feltétel létezik, amelyek egymásba kapaszkodva létrehozzák a lehetséges csodák láncolatát. Világos, hogy csodák véghezvitelére csak Isten képes. Elmondhatjuk tehát, hogy a Világegyetem valamennyi aspektusa egy kis darabja a csodának, mely tükrözi Isten egyedülálló bölcsességét, erejét és művészetét.]]>http://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/4833/csodas-esemenyek-lancolatahttp://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/4833/csodas-esemenyek-lancolataFri, 02 Nov 2007 15:32:04 +0200Az Evilági Élet IgazságaAz egyik legfőbb ok, ami az embereket eltávolítja a vallástól, kétségtelenül az evilághoz való ragaszkodásuk. Bár a halál teljesen nyilvánvaló igazság, az emberek nagy része úgy él, mintha soha nem halna meg, mintha örökké ezen a világon maradna, nem is gondolva a túlvilágra.

 Ezek az emberek nem törődnek az evilág múlandóságával, sőt, szenvedélyesen kötődnek hozzá. Saját maguk ellen dolgozva, mohón habzsolják a napokat, melyek megadatnak nekik. Életük olyan küzdelmekkel telik el, melyeknek soha nincsen végük.

 Pedig ez óriási hiba. Hiszen ez a világ egy átmeneti szálláshely, melyet Isten azért teremtett, hogy próbára tegye az embert, és kifejezetten hiányosnak, tökéletlennek teremtette. Minden, ami szép ezen a világon, rövid idő alatt elromlik, megfakul, elpusztul és semmivé lesz.

Ez a könyv leírja ennek a világnak a nagy titkát és emlékezteti az embert az igazi hajlékra, vagyis a túlvilágra.]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/4591/az-evilagi-elet-igazsagahttp://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/4591/az-evilagi-elet-igazsagaMon, 30 Jul 2007 16:53:51 +0300
Az Idealizmus, A Mátrix Filozófiája És Az Anyag IgazságaHa az elmúlt évek filmbemutatóit nézzük, feltûnik, hogy közülük sokak forgatókönyve egy közös témát dolgoz fel. Ezekben a filmekben megkérdõjelezõdik az evilági élet, amelyet az emberek valóságként fogadnak el és amelynek létezésében bizonyossággal hisznek, ugyanakkor kidomborodik az, hogy az álom illetve a szimulációk által mesterségesen létrehozott közegek mennyire valósághûek tudnak lenni.
 
Ezek a filmek felelevenítik, hogyan változtatná meg életünket jónéhány, eddig csak tudományosan felvetett megközelítés, ugyanakkor pedig lehetõvé teszik, hogy az ember mélyebben elgondolkodjon ezen a kérdésen. A Mátrixban például ezeket hallhatjuk: 
 
Mi a valóság? Hogyan határoznád meg? Ha azokat a dolgokat nevezed „valóságnak”, amit érzel, ízlelsz vagy láthatsz, akkor a valóság elektronikus jelek interpretációja, ami eljut az agyadhoz.
 
Ez a könyv azokból a filmekbõl emel ki egyes fejezeteket, amik nagy hatást gyakoroltak az emberekre és arra ösztönözték õket, hogy elgondolkodjanak néhány igazságon. Bemutatjuk, hogy meglepõ a hasonlóság a filmek témái, illetve elõzõ könyveink tartalma között. Ezáltal újfent nyilvánvaló lesz, hogy a magyarázatok, amiket ez a könyv tartalmaz, az egész világon elfogadott, cáfolhatatlan tudományos tények. Az emberek tiltakozása, és hogy elfogadják-e õket vagy sem, nem változtat az anyag lényegét illetõ tényeken.
]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/4120/az-idealizmus-a-matrix-filozofiajahttp://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/4120/az-idealizmus-a-matrix-filozofiajaFri, 05 Jan 2007 15:47:58 +0200
Elgondolkodott Ön Az Igazságon?Elgondolkodott Ön valaha? Ki Ön és mi a célja evilági életének? Ki hozta létre Önt, ki teremtette azt a tökéletes testet, amely az Öné? Ki hozta létre az összes többi embert és az egész Univerzumot? Mi a célja mindezek megteremtésével és mit akar Öntől? Nagyon sok ember úgy rendezi be az életét, hogy ezeken a kérdéseken nem gondolkodik el különösebben. Nem ezek a kérdések foglalkoztatják őket. Ehelyett inkább az köti le figyelmüket, hogy mit fognak este enni, mennyi a deviza árfolyama, a szeretett férfira vagy nőre gondolnak állandóan, vagy a jövő miatt aggódnak. Pedig ezek a dolgok, amikkel az ember elméje tele van, néhány évtized múlva, az elkerülhetetlen halállal értelmetlenné válnak. Az ember halálával kezdődő túlvilági élet színhelye pedig, a fenti kérdések fényében aszerint alakul, hogy az ember hogyan töltötte el az életét. Az egyetlen forrás, amely megtanítja az embernek, mik a leghelyénvalóbb válaszok a fenti kérdésekre, a Korán, amely mindannyiunk Urának, Istennek a kinyilatkoztatása, Aki az egész emberiséget, az egész Univerzumot megteremtette. A könyv, amelyet Ön most a kezében tart arra hívja Önt, hogy gondolkozzon el azokon a kérdéseken, amiknek a gondolatától az emberek menekülnek, és hírül adja, hogyan válaszol a Korán ezekre a kérdésekre. Mindenkinek tudnia kell, hogy ezek a kérdések sokkal fontosabbak bárminél, aminek az ember jelentőséget tulajdonít. ]]>http://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/3871/elgondolkodott-on-az-igazsagonhttp://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/3871/elgondolkodott-on-az-igazsagonSat, 13 May 2006 15:42:16 +0300A Keserű Megbánás Előtt Azok az emberek, akik nem hisznek Istenben, életük során gyakran érzik úgy, hogy megbántak valamit. Mivel nem alázatosak, a nehézségekkel szemben, vagy ha hibáznak, rettentően kellemetlenül érzik magukat. Életük során számos eseménnyel kapcsolatban azt mondják „bárcsak”; „bárcsak megtettem volna”, „bárcsak szóltam volna”, „bárcsak elmentem volna”…

Van azonban valami, ami sokkal fontosabb, ez pedig az, hogy a túlvilágon sokkal jobban fognak majd bánni mindent, ami evilági életük része volt. Azok az emberek, akik egész életükben hátat fordítottak a vallásnak, a túlvilágon minden pillanatot bánni fognak, amit a Földön töltöttek. Hiszen az evilágon sokszor figyelmeztették őket, az igaz útra hívták őket. Földi életük során nagyon sok idő állt rendelkezésükre, hogy elgondolkodjanak és rátaláljanak a helyes útra. Ők azonban nem törődtek ezzel, nem hallgattak oda, amikor intették őket, úgy érezték, az evilági élet soha nem fog véget érni s ez elfelejtette velük a túlvilágot. Pedig amikor a Pokollal lesz találkozásuk, már nem térhetnek vissza a Földre, hogy helyrehozzák, amit elrontottak.

Ennek a könyvnek az a célja, hogy figyelmeztessen egy olyan napra, amikor az emberek azt mondják: „bárcsak használtuk volna az eszünket, bárcsak ne hazudtoltuk volna meg Urunk jeleit, bárcsak hallgattunk volna az intők szavára”. Egy olyan napra, amikor az ember olyannyira bánja mindazt, amit tett, hogy azt kívánja, bárcsak por lenne. Ennek a könyvnek az a célja, hogy arra hívja az embereket, éljenek Istenért, amíg még van lehetőség a változtatásra.

]]>
http://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/3029/a-keserű-megbanas-előtthttp://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/3029/a-keserű-megbanas-előttWed, 02 Mar 2005 13:35:52 +0200
Az EvolúciósA legtöbben úgy gondolják, hogy az evolúció elméletével először Charles Darwin állt elő, és hogy az elmélet tudományos bizonyítékokon, megfigyeléseken és kísérleteken nyugszik. Azonban az, hogy nem Darwin volt az, aki ezt az elméletet kitalálta, éppúgy igaz, mint az, hogy az elmélet nem tudományos bizonyítékokon nyugszik. A teória a materialista filozófia ősi dogmáján nyugszik: a természethez való alkalmazkodáson. Bár ezt az elméletet semmiféle tudományos felfedezés nem támogatja, mégis vakon hirdetik a materialista filozófia nevében. Ez a fanatizmus számos katasztrofális következménnyel járt. Ennek fő oka az, hogy a darwinizmus és az általa támogatott materialista filozófia terjedésével megváltozott a válasz arra a kérdésre, hogy mi is az emberi lény valójában. Az emberek, akik erre a kérdésre régebben azt felelték: „Az emberek Isten teremtményei, akiknek az Isten által tanított tökéletes erkölcsi elvek alapján kell élniük”, a materialista filozófia hatására most ezt válaszolják: „Az ember véletlenszerűen jött létre, az állatok közül emelkedett ki a fennmaradásért folytatott küzdelem során”. Nagy árat kell fizetni ezért a nagy megtévesztésért. Az erőszakos ideológiák, mint a rasszizmus, a fasizmus vagy a kommunizmus, és sok más barbár világrend ennek az ideológiának a táptalaján szökkent szárba és virágzott fel. Ebben az írásban meg fogjuk vizsgálni, hogy micsoda katasztrófát szabadított a világra a darwinizmus, és felfedjük, hogyan kapcsolódik a terrorizmushoz, ami napjaink egyik legfontosabb globális problémája. ]]>http://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/2765/az-evolucioshttp://hu.harunyahya.com/hu/Konyvek/2765/az-evoluciosSat, 24 Jul 2004 12:08:00 +0300
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net