A MUSZLIMOK EGYSÉGE A LEGSÜRGETŐBB SZÜKSÉGLET

Napjainkban azoknak az országoknak, amelyek nem fognak össze, egyszerűen nincsen szavuk a világpolitikában. Ugyanakkor tanúi lehetünk számos nemzetközi szervezet megalakulásának is.

Tucatnyi nemzetközi csoport tevékenykedik saját politikai keretein belül, így az Első Világháború után megalakult ENSZ, a Második Világháborút követően létrejött Európai Unió, az Iszlám Konferencia Szervezete, az Arab Liga, a Varsói Szerződés (mai, újraszabályozott formájában Sanghaji Együttműködési Szervezet), a NATO, vagy a Szocialista Internacionálé.

Azonban mégis hiába a sok egyezmény, a sok szövetség, ezek a szervezetek nem voltak képesek véget vetni a világban megtapasztalható gonoszságnak. Ezért az egyetlen ésszerű megoldás az, ha azokkal szemben, akik összefognak a rosszban, szövetségre lépnek azok az emberek is, akik a jóságot, a szeretetet pártolják és részvéttel teltek az emberek iránt.

A materialista és imperialista irányzatok évszázadok óta csak háborút, zsarnokságot és rombolást idéznek elő, és igen nagy veszélyt jelentenek az emberek számára. Egy ilyen helyzetben sokkal inkább érthető, miért olyan fontos, hogy az Iszlám országok is egy erős egységet alkossanak.

Ha az Iszlám világ erős, stabil, virágzó civilizáció akar lenni és minden területen irányt akar mutatni, fényt akar hozni a világnak, akkor kénytelen összefogni és egységben cselekedni. Ennek az egységnek a hiánya miatt van az, hogy a muszlim országok viszálykodnak egymással, erejük szétforgácsolódott, és ez az oka annak is, hogy az Iszlám világ nem képes hallatni a hangját, és magára hagyja az elnyomott muszlim népeket. A muszlim világban igen sok helyütt szerencsétlen nők, gyerekek és idős emberek várnak arra, hogy valaki megmentse őket a zsarnok elnyomóktól. Ezekért az ártatlan emberekért elsősorban az Iszlám világ a felelős!

Nem szabad elfelejteni, hogy a muszlimok egysége a Koránban az Allah által előírt parancsok egyike. A Magasztos Allah, azt mondja a muszlimok összefogásának szükségességéről: „És azok, akik hitetlenek, egymás közeli barátai és védelmezői. Ha ti nem így tesztek, akkor zsarnokság lesz a földön, és nagy romlás.” (Korán, 8:73)

A Korán egy másik szakaszában pedig ezt olvashatjuk: „És akik, ha zsarnokság sújtja őket, (összefognak és) megvédik magukat.” (Korán, 42:39) Magasztos Urunk azt parancsolja nekünk, hogy fogjunk össze és szellemi küzdelmünkkel lépjünk fel az emberi jogok súlyos megsértése ellen.

HOGYAN KELL FESTENIE AZ ISZLÁM UNIÓNAK

Ahogyan egymástól igen különböző országok összefognak, és minden kérdésben segítik egymást, úgy az Iszlám országoknak is össze kell fogniuk. Például, ahogyan az Európai Unió gazdasági, politikai, katonai, kulturális és társadalmi kérdéseket megvitat, ugyanúgy meg kell alakulnia az Iszlám Uniónak is, olyan feltételek mellett, amit az egész világ elfogad. Sőt, ebben a helyzetben előnyünk lenne, hogy ez az egység a szeretet, a barátság és a szív egysége lenne. Az Iszlám Unió ezzel a békének egy olyan hatalmas és magas szintű egységét propagálná, amire az egész világ vágyik, s amely egyben követendő példaként járna elöl.

Az Iszlám Unióba belépő minden Iszlám országnak vállalnia kell, hogy tiszteletben tartja az Unió földrajzi területén belül lévő minden állam szuverenitását, egyenlőségét és a személyhez fűződő jogait. Ily módon a tagállamok megőrzik saját államformájukat, míg egy együttműködési megállapodás keretein belül lehetőségük nyílik arra, hogy egyetlen nemzetként cselekedjenek. Az uniót még inkább eggyé kovácsolja az, hogy a tagállamok határai sértetlenek maradnak, az országok egymás belügyeibe nem szólnak bele, a nézeteltéréseket pedig békés úton oldják meg, erőszak és fenyegetés helyett problémáik megoldásában a szeretet politikáját alkalmazzák. Ebben az unióban szólásszabadság lesz, tisztelik az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, beleértve a lelkiismereti szabadságot, a vallásszabadságot és a hit szabadságát is, miáltal az unió világszinten elismert és megbecsült lesz. Ezeken a területeken, természetesen, az Iszlám – melynek jelentése „béke” – képviselte tolerancia fog uralkodni, és az a szeretet-értelmezés, amit Prófétánk (béke legyen vele) képviselt, s mely szerint az akkori Aranykorban (Asr-i Saadet) éltek az emberek. Ezek fogják megteremteni az Iszlám Unió alapelveit, melyek hivatkozási alapul szolgálhatnak majd az egész világon.

Ahogyan írásunk bevezető részében már utaltunk rá, az Iszlám Konferencia Szervezete, melynek 57 Iszlám tagállama van, 1969 óta működik. Azonban jelen formájában még nagyon messze van attól, hogy a szeretetnek azt a szövetségét képviselje, amiről beszéltünk. Pedig ez a szervezet a második legnagyobb szervezet az ENSZ után. Annak idején azért hozták létre, hogy megoldást találjanak 1,6 milliárd muszlim problémáira és az országok közti együttműködésre. Ugyanígy munkálkodik az Arab Liga is, melynek 22 arab tagállama van, és amelyben állandó megfigyelő státuszban Törökország is jelen van. Azonban egyik szervezet sem tudott hatékony megoldást találni például Egyiptom, Szíria vagy Líbia problémáira, melyek az utóbbi időkben elmérgesedtek. Így aztán más államok töltötték be ezt az űrt, más államok avatkoztak be a muszlimok közti konfliktusokba.

Amit haladéktalanul meg kell tenni az az, hogy életre kell hívni egy olyan szívbéli szövetséget, amely nem csupán évente egyszer ül össze, hanem folyamatosan együtt van és megbeszéli a problémákat, s amely együttes erővel emelkedik fel és lép előre a megoldások terén. Szeretnénk létrehozni egy olyan Iszlám geográfiát, ahol a városokat művészet építi fel, és ahol a lehető legszínvonalasabb környezetben, békében és nyugodtan élnének a muszlimok.

A cikk eredetije az Arab News hasábjain angol nyelven jelent meg:

http://www.arabnews.com/news/485086

2013-12-04 16:46:47

A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net