Mária kiemelkedő erkölcse

Isten, a Koránban részletesen az emberek tudtára adta, hogyan kell viselkedniük, próféták és őszinte hívők életét állítva elénk példaként, útmutatásként. Mária ezen tiszta szívű hívőkhöz tartozott.

„Allah példának állította a hívők elé Fáraó feleségét…” (Korán, 66:11)

„És (példának állította) Máriát, ‘Imran leányát, aki érintetlenül őrizte meg a szemérmét… ő hitt Ura szavaiban és Írásaiban és áhítatos volt az áhítatosak között.” (Korán, 66:12)

A Korán ájái szerint Mária azon két asszonyok egyike, akiknek szép viselkedését a Korán példának állítja elénk.

Mária, Istenhez tiszta szívvel ragaszkodó családból származik, akit Isten kiválasztott a teremtmények között. Amikor Imrán felesége várandós lett Máriával, Istennek ajánlotta fel őt, leszármazottai számára pedig Isten oltalmát kérte az elűzött sátántól. A név is, amit kislányának választott, Mária, azt jelenti ábide vagyis „folyamatosan az Istent szolgáló”. Isten elfogadta Mária édesanyjának fohászait, az ája arról tudósít, hogy Isten Saját védelme alatt nevelte fel Máriát:

„Az ő Ura kegyesen elfogadta [a leányt] és tisztaságban neveltetett fel…” (Korán, 3:37)

Isten hírül adja, hogy Mária gyámságával Zakariást bízták meg. Zakariás lelkiismeretesen törődött is Máriával, saját maga volt tanúja a csodás eseményeknek, amelyek Máriával történtek, és ő maga is észrevette, hogy Mária kiemelkedik a többi ember közül. Ahányszor Zakariás belépett a szentélybe, ahol Mária az Istenszolgálatait végezte, friss ételt talált mellette, s megkérdezte tőle, honnét van ez az áldás. Mária pedig erre azt felelte: „Ez Allahtól van. Allah bizony azt látja el számlálatlanul, akit akar.” (Korán, 3:37).

Telt-múlt az idő, egy nap Mária kelet felé indult, elszakadva családjától és itt, tökéletes ember alakjában megjelent számára Gábriel.

„És emlékezz meg az Írásban Máriáról! [Emlékezz arra], amikor visszavonult a hozzátartozóitól egy keleti helyre! És elfüggönyözte magát tőlük. És elküldtük hozzá a Lelkünket. És az tökéletes ember képében mutatkozott meg előtte.” (Korán, 19:16-17)

Mária nem sejtette, hogy Gábriellel áll szemben, ezért rögtön Istennél keresett oltalmat: „Menedékért fohászkodom az Irgalmashoz tetőled! Ha Istenfélő vagy [nem közeledsz hozzám]!” (Korán, 19:18) Ezekkel a szavakkal adta az idegen értésére Istenfélő voltát. Gábriel egy tiszta fiúgyermek hírét hozta el számára az Urától, és tudatta vele azt is, hogy a gyermek neve Mária fia Jézus, a Messiás lesz:

„Akkor várandós lett vele. És visszavonult [terhével] egy távoli helyre. És a szülési fájdalmak arra késztették, hogy a pálmafa tövébe menjen. Azt mondta: ’Bárcsak még ezelőtt meghaltam volna és lennék feledéssel elfelejtett!’ Ám fölkiáltott hozzá alulról [a gyermek Jézus]: ’Ne légy szomorú! Az Urad máris csermelyt fakasztott alattad! És rázd meg magadhoz [húzva] a pálmafa törzsét, hadd hullasson rád friss, érett datolyát! És egyél és igyál és örvendezz! És ha meglátsz egy embert, akkor mondjad: ’böjtölést fogadtam az Irgalmasnak, ezért nem fogok ma senki emberhez szólni!’” (Korán, 19:22-26)

Isten, Mária életének minden eseményét csodálatos módon rendezte el. Jézus születése csak egy ezekből a csodálatos eseményekből. Mária népe tudta, hogy Mária családja mélyen vallásos, mégis valótlan feltételezésekbe bocsátkoztak róla. Azt mondták, Mária hallatlan és szégyenletes dolgot követett el, durva rágalmakkal illették őt. Ezek az események nem csak Mária, hanem a népe számára is próbatételt jelentettek. Mária tudta, hogy minden Isten ellenőrzésével történik, és Isten meg fogja menteni, meg fogja tisztítani őt az alaptalan vádaskodásoktól, ezért alávetette magát Isten akaratának. Isten azt sugallta Máriának, hogy tegyen „hallgatási fogadalmat”.

Amikor a népe beszélni akart Máriával, Isten azt sugallta neki, hallgasson, és helyette mutasson a gyermek Jézusra. Ezzel nagyon megkönnyítette Mária dolgát, a magyarázatot pedig Jézus szavaival intézte Mária népéhez. Jézus, már a bölcsőben beszélt és elmondta, hogy ő, Isten kiválasztott prófétája. Ez az Isteni csoda tönkretette az emberek által felállított csapdát, Isten pedig a legszebb, legtisztességesebb módon tisztította meg Máriát.

Isten mindig minden dolgában könnyebbséget adott Máriának, mert Mária mindig teljes alávetéssel engedelmeskedett Istennek. Isten a Koránban minden ember számára példaként említi őt. Mária szívvel ragaszkodott Hozzá, alávető, alázatos és szemérmes volt.
 

2012-04-14 21:51:30

A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com adnanoktarhukuk.com adnanoktarakumpas.com adnanoktargercekleri.com ingilizderindevleti.net