Az Aranykor Híre

Mohamed Próféta (béke legyen vele) számos hadíszban (a Próféta hagyományai, amiket mondott, tett vagy amiről véleményt alkotott) felhívja a figyelmünket arra, hogy eljön majd egy olyan időszak, amelyben az Iszlám erkölcse válik uralkodóvá. Ez az időszak pedig nem más, mint az, amelyben Jézus illetve a Mahdi a Földön fog élni; az a kor, amelyet a Korán erkölcse irányít. Ezt a kort "Aranykor"-nak is hívják, és ahogy a hadíszok is előre jelzik, hasonlatos lesz az "Asr-i Saadet"-hez, vagyis a Boldogság Korához, amelyet Mohamed Próféta (béke legyen vele) megvalósított. Azért kapta ez az időszak az "Aranykor" nevet, mert a Próféta (béke legyen vele) úgy beszélt róla, mint egy olyan korról, amelynek áldásai hasonlatosak a Paradicsoméihoz.

Könyvünk előző fejezeteiben részleteztük, milyen kellemetlenségek nehezítik majd meg az emberek életét a végidők első korszakában. Rögtön ezen események után, amelyek Jézus eljövetelét jelzik, az embereket egy csodálatos kor várja, ez az Aranykor. Nagy örömhír ez az embereknek. Olyan kor lesz ez, amelyet a javak bősége és sokfélesége, a biztonság, bizalom, igazságosság és boldogság jellemez, és amelyben a technológia az emberek nyugalmát, kényelmét, boldogságát és boldogulását szolgálja. Nem lesznek többé nélkülözők, és az emberek sokkal többet kapnak, mint amennyit kérnek. A hadíszok azt is előrevetítik, hogy ebben a korban "elhallgatnak a fegyverek" és a Földön szétárad a békesség. Az Aranykorban a testvériség szálai fűzik majd össze azokat a népeket, amelyek ellenségeskedtek egymással, a vita helyét átveszi a béke, a barátság és a szeretet.

A technológia fejlődése eléri a csúcspontját és az emberek minden formában hasznosítják majd a technológia vívmányait. Az orvostudomány, a mezőgazdaság, a tömegkommunikáció, az ipari technológia területén óriási előrelépések történnek, újabb és újabb felfedezések látnak napvilágot. Minden új felfedezés egy még újabbnak lesz az előfutára és a fejlődés hatalmas méreteket ölt.

A művészetek területén is nagy haladás figyelhető majd meg, szebbnél szebb alkotások születnek. A széleslátókörűség és a mély gondolkodás, amit az Istenbe vetett hit biztosít az embereknek, minden művészeti ágban megfigyelhető lesz. Az emberek olyannyira boldog életet fognak élni az Aranykor idején, hogy, ahogy egy hadísz mondja, "nem értik majd, hogyan telt el az idő, és Allahhoz fohászkodnak hosszú életért, hogy ezeket a szépségeket minél tovább élvezhessék". Prófétánk (béke legyen vele) így írja le a végidőkre jellemző állapotokat:

". A gyerekek azt mondják majd, bárcsak felnőtt lennék, a felnőttek pedig azt mondják, bárcsak gyermek lennék. A jó emberek jósága egyre növekszik, a rossz emberekkel szemben is jósággal viseltetnek." (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 17. o.)

Az Aranykorral kapcsolatosan, amelyben Jézus élni fog, Mohamed próféta (béke legyen vele) még a következőket mondta:

 

Az Aranykorban sosem látott bőség uralkodik majd

A népem élén végül olyan vezető lesz, aki rengeteg javat összegyűjt és aztán nem fukarkodik vele úgy, ahogy az szokásban volt. (Ölüm-Kiyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 433.o. )

A Mahdi nem számolja a javakat, amiket az embereknek ad, hanem bőséggel ad belőle. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 24. o.)

.. A föld kiveti magából kincseit. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 45.o.)

.A Föld kiad minden kincset, amit magában rejt, arany és ezüstoszlopokat. (Ölüm-Kiyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 464. o.)

Mária fia, Jézus alászáll a mennyből és elpusztítja a Daddzsalt. Azután negyven évig bőségben éltek majd. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 90. o.)

Mindenütt étel forr az üstökben, sosem látott bőség jön el és senki nem szenved szükséget a javakat illetően. (El-Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 66. o.)

Jézus (béke legyen vele) elhagyja a zakatot (kötelező adomány), mert akkora lesz a bőség, hogy nem lesz szegény, akinek szüksége lenne rá. (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/339)

Az ember egy mérő búzát vet és helyette hetet arat. (Imam Suyuti, Kiyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, 184. o.)

Azon a napon oly nagy lesz a bőség, hogy egy dzsamaa (kb. tíz-negyven emberből álló hitközösség) egyetlen gránátalmával jóllakik majd, héjából az emberek árnyékot adó hajlékot nyernek. Allah Teala (a Magasságos) oly mértékben megáldja a tejet, hogy egyetlen teve teje bizony egy egész közösségnek elég lesz. Egyetlen marha teje pedig bizony elegendő lesz egy törzsnek. Egy birka teje pedig bizonnyal elég lesz egy nemzetségnek. (Ölüm-Kiyamet-Ahiret, 493. o.)

 

Véget érnek a megélhetési gondok és a szűkös évek

...olyannyira megsokasodnak a javak, hogy senki sem fog javat elfogadni. (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/340)

Olyan idők jönnek majd el, amelyben az emberek (keresve) körbe járnak, hogy adományként odaadják valakinek (félretett) aranyaikat, ám nem találnak egyetlen szegény embert sem, aki elvenné azt tőlük. (Ölüm-Kiyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 462.o.)

...A népem akkor áldással láttatik el, az állatok is bőségben élnek majd, a Föld növényei pedig megsokasodnak.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 26.o.)

...Bizony akkor a javak úgy megsokasodnak, ahogyan a víz folyik, és nem lesz senki, aki elfogadja őket. (Ölüm-Kiyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 464.o.)


2011-11-06 21:25:13

A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net