ADL - (Igazságos, az igazságot megparancsoló)

„Ti hívők! [Ha tanúskodtok], legyetek olyan tanúk, akik Allahhal szemben állhatatosak a méltányosságban! És ne indítson benneteket [bizonyos] emberek iránti gyűlöletetek arra, hogy [ne] legyetek igazságosak! Legyetek igazságosak! Ez közelebb áll az istenfélelemhez. És féljétek Allahot! Allahnak tudomása van [mind]arról, amit cselekesztek.” (Korán, 5:8)

Isten az igazságosok legjobbika. Az Ő elrendezése átfogja az egész Univerzumot. Megmutatja igazságosságát szolgáinak ezen a világon és meg fogja mutatni a túlvilágon is. Isten mindent lát, mindenről tud, és minden, amit tesz, bölcs és igazságos.

Az emberek összes cselekedete, minden, amit életük során tettek, Isten igazságossága szerint kerül majd megítélésre a túlvilágon. Isten, a Koránban hírül adta számunkra, hogy a vétkeseknek nem marad büntetés nélkül a vétkük, ugyanakkor egyetlen jó szóért is jutalom jár. A túlvilág az a hely, ahol Isten igazságossága valóban megnyilvánul. Nincs kétség, Istennek mindenről tudomása van és Ő hű marad az ígéretéhez. Akik megtagadják az igazságot, azok meg fogják kapni hitetlenségükért a legsúlyosabb büntetést, amit érdemelnek, akik viszont állhatatosak az ő hitükben és kötődésükben Istenhez, azok a legszebb viszonzást kapják Istentől ezen a világon, és a túlvilágon. Az ája ekképpen szól:

„Akik hűségesküt fogadnak neked, azok Allahnak tesznek hűségesküt. Allah keze van a kezük fölött. Aki esküszegő lesz, az önmaga ellen lesz esküszegő. Aki azonban teljesíti az egyezséget, amit Allahhal kötött, annak nagy fizetséget fog adni.” (Korán, 48:10)

Isten igazságosságára ne úgy gondoljunk, mint ahogyan egy ember igazságos voltára gondolunk. Hiszen az ember olykor vágyainak és gyengeségeinek engedelmesik, igazságosságának útját állhatják az érzelmei, tévesen ítélhet meg egy kérdést, és megfeledkezhet arról, mit kell tennie. És ami a legfontosabb, soha nem tudhatja a másik ember valódi szándékát.

Bármivel szembesüljön is az ember, egy dolgot nem szabad elfelejtenie: Isten sohasem téved, soha nem felejt és teljességgel Ura az ember lelkének. A Korán 17. Szúrájának 71. ájájában ekképpen értesülünk Isten végtelenül igazságos voltáról:

„[Emlékezz] arra a napra, amikor minden embert előszólítunk az írásukkal. Akiknek az írása a jobbjába adatik, azok felolvassák azt, és nem történik velük annyi igazságtalanság sem, mint a datolyamagon lévő rost.” (Korán, 17:71)

Az igazi világban, a túlvilágon minden lélek azt találja majd, amire cselekedetei alapján szert tett. Végtelen igazságosságát Isten meg fogja mutatni szolgáinak, a Paradicsomban is és a Pokolban is, örökkön örökké. Isten, az Utolsó Napon igazsággal szétválasztja azokat, akik hittek Benne és azokat, akik nem.

„Mondd: ’Összegyűjt majd minket az Urunk, aztán dönteni fog közöttünk az Igazság szerint. Ő az, Aki dönt, és Aki [mindent] tud.’” (Korán, 34:26)


2011-06-02 20:18:35

A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top