Al-Araf ( 206 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Alif, Lám, Mím, Szad."

2 . "Könyv, amelyet leküldtünk neked, ne legyen hát a kebled szűk miatta, hogy figyelmeztess vele. És emlékeztető a hívőknek."

3 . "Kövessétek azt, ami leküldetett nektek Uratoktól, és ne kövessetek Rajta kívül más védelmezőket. Milyen kevéssé emlékeztek meg!"

4 . "És hány várost pusztítottunk el! A büntetésünk éjszaka jött el hozzá, vagy amikor aludtak napközben."

5 . "És nem volt akkor más könyörgésük, amikor a büntetésünk eljött hozzájuk, csak azt mondták: „Bizony, bűnösök voltunk!”"

6 . "Aztán kérdőre vonjuk azokat, akikhez elküldettek a Küldöttek, és bizony, kérdőre vonjuk a Küldötteket is."

7 . "Aztán mindent elmondunk nekik tudással. Bizony, nem voltunk távol."

8 . "És a mérlegelés, azon a Napon igaz lesz. Azok, akiknek a mérlegük nehéz lesz, ők lesznek a sikeresek."

9 . "És azok, akinek a mérlegük könnyű lesz, ők azok, akik elveszejtik saját magukat, mert igazságtalanul viselkedtek a Mi ájáinkkal szemben. "

10 . "És bizony, szilárdan megalapoztunk benneteket a földön, és megélhetést adtunk ott nektek. Milyen kevéssé adtok hálát!"

11 . "És bizony, Mi teremtettünk benneteket, aztán megformáltunk benneteket. Aztán azt mondtuk az angyaloknak: „Boruljatok le Ádám előtt!” És ők leborultak, kivéve Iblíszt. Ő nem volt a leborulók között."

12 . "Azt mondta: „Mi akadályozott meg abban, hogy leborulj, mikor Én azt parancsoltam neked?” Azt mondta: „Én jobb vagyok, mint ő. Engem tűzből teremtettél, őt pedig agyagból teremtetted.”"

13 . "Azt mondta Allah: „Menj hát le innen, mert nem való az neked, hogy fennhéjázó légy benne. Menj hát ki, megalázott vagy!"

14 . "Azt mondta: „Adj nekem haladékot addig a napig, amíg feltámasztatnak!"

15 . "Azt mondta: „Bizony, azok közé tartozol, akiknek haladék adatott.”"

16 . "Azt mondta: „Mert tévelygésbe küldtél engem, bizony, ott ülök majd rájuk várva a Te egyenes utadon."

17 . "És jövök hozzájuk, elölről és a hátuk mögül, és a jobbjukról és a baljukról, és bizony, a legtöbbjüket nem fogod hálásnak találni.”"

18 . "Azt mondta: „Menj ki belőle (a Kertből), megalázva és kiűzve! Aki közülük követ téged, bizony, megtöltöm veletek a Poklot, mindannyiatokkal."

19 . "És Ádám! Lakj, te és a feleséged, a Kertben, és egyetek, ahonnan akartok, de ne közelítsetek ehhez a fához, nehogy a bűnösök közt legyetek.”"

20 . "Aztán a Sátán suttogott nekik, nyilvánvalóvá téve nekik azt, ami addig rejtve volt a szemérmükből. És azt mondta: „Uratok csak azért tiltotta meg nektek ezt a fát, hogy nehogy angyalok legyetek, vagy halhatatlanok!”"

21 . "És megesküdött nekik: „Bizony, én azok közül vagyok, akik őszinte tanácsot adnak nektek!”"

22 . "És megtévesztéssel félrevezette őket. Aztán, amikor megízlelték a fáról, a szemérmük nyilvánvalóvá vált számukra, és elkezdték összeerősíteni a Kert leveleit, hogy azokkal takarják el magukat. És Uruk szólította őket: „Hát nem tiltottalak-e el mindkettőtöket ettől a fától, és nem mondtam, hogy a Sátán nyilvánvaló ellenségetek?”"

23 . "Mindketten azt mondták: „Urunk, vétkeztünk magunk ellen. Ha nem bocsátasz meg nekünk, és nem könyörülsz rajtunk, bizony a vesztesek között leszünk.”"

24 . "Azt mondta: „Menjetek le, néhányan a többiek ellenségeként! És a földön lesz lakóhelyetek és ellátásotok egy ideig”. "

25 . "Azt mondta Allah: „Azon fogtok élni, és azon fogtok meghalni, és abból hozattok majd elő.”"

26 . "Ádám gyermekei! Bizony, leküldtük nektek a ruhát, hogy a szemérmeteket eltakarja, és ékességként. És az istenfélelem ruhája – az a legjobb. Ez Allah jelei közül való, hogy megemlékezhessenek."

27 . "Ádám gyermekei! Ne kísértsen meg benneteket a Sátán, ahogy kiűzte az ősapáitokat a Kertből, megfosztva őket a ruháiktól, hogy megmutassa mindkettőjüknek a szemérmüket. Bizony, ő és a törzse látnak benneteket onnan, ahol ti nem látjátok őket. Bizony, a sátánokat azok barátaivá tettük, akik nem hisznek."

28 . "És amikor erkölcstelenséget követnek el, azt mondják: „Úgy találtuk, hogy az ősapáink is ezt tették, és Allah parancsolta nekünk, hogy ezt tegyük!” Ám Allah nem parancsol erkölcstelenséget! Vajon olyasmit állítotok Allahról, amivel kapcsolatban nincs valódi tudásotok?"

29 . "Mondd: „Az én Uram igazságosságot parancsol, és hogy csak Felé fordítsátok az arcotokat minden mecsetben, és Hozzá fohászkodjatok, őszinte elkötelezettséggel Iránta a vallásban. Ahogy teremtett benneteket, úgy fogtok visszatérni.”"

30 . "Egy csoportot vezetett, és egy csoport megérdemelte a tévelygést. Bizony, ezek a sátánokat választják barátaiknak és szövetségeseiknek Allah helyett, míg azt hiszik, hogy vezetve vannak. "

31 . "Ádám gyermekei! Viseljétek a díszeiteket minden imahelyen! És egyetek és igyatok, de ne pazaroljatok! Bizony, Ő nem szereti a pazarlókat."

32 . "Mondd: „Ki tiltotta meg az Allahtól való ékességet, amit Ő hozott elő a szolgáinak, és az ellátásul adott jó dolgokat?” Mondd: „Azoknak van ez, akik ebben az életben hisznek, és egyedül az övék lesz a Feltámadás Napján. Így magyarázzuk meg az ájákat azoknak, akik tudnak.”"

33 . "Mondd: „Az én Uram csak az erkölcstelen dolgokat tiltotta meg – ami nyilvánvaló azokból, és ami rejtve van – és a bűnt, és a jogtalan elnyomást, és hogy olyasmit társítsatok Allahhoz, amivel kapcsolatban Ő nem küldött le bizonyítékot, és hogy olyasmit mondjatok Allahról, amit nem tudtok."

34 . "És minden népnek van egy kijelölt ideje. És amikor az idejük eljön, nem lesznek képesek késleltetni azt egy órával sem, sem előrehozni."

35 . "Ádám gyermekei! Ha eljönnek hozzátok Küldöttek saját magatok közül, elmondva nektek a mi ájáinkat, akkor aki féli Allahot, és jóra változik, azokon nem lesz félelem, és fognak szomorkodni. "

36 . " De azok, akik tagadják a Mi ájáinkat, és fennhéjázók velük szemben, azok a Tűz társai, benne fognak időzni örökké."

37 . "Hát ki igazságtalanabb annál, mint az, aki hazugságot talál ki Allah ellen, vagy tagadja az Ő ájáit? Ezeket el fogja érni a részük a Könyvből, amíg, mikor a hírnökeink (az angyalok) eljönnek hozzájuk, hogy elvigyék őket, azt mondják majd nekik: „Hol vannak azok, akikhez Allahon kívül fohászkodtatok?” Azt mondják: „Elhagytak minket!” És ekképpen tanúskodnak önmaguk ellen, hogy hitetlenek voltak."

38 . "Azt mondja majd: „Lépjetek be a Tűzbe azok között a népek között, akik előttetek voltak, az emberek és a dzsinnek közül!” Minden alkalommal, amikor egy nép belép a Tűzbe, megátkozza a testvér-népét, amíg mind összegyűlnek abban. Az utolsó közülük azt fogja mondani az elsőről közülük: „Urunk! Ezek félrevezettek minket, adj hát nekik kétszeres büntetést a Tűzből!” Azt mondja: „Mindegyiknek kétszeres jár, de nem tudjátok!”"

39 . "És az elsők közülük azt mondják az utolsóknak közülük: Ti sem vagytok jobbak nálunk semmiben, ízleljétek hát meg a büntetést, azért, amit megkerestetek."

40 . "Bizony, azok, akik tagadják az ájáinkat, és fennhéjázók velük szemben, nem nyittatnak meg nekik az egek ajtói, és nem léphetnek be a Kertbe, amíg a teve át nem megy a tű fokán. És így fizetünk meg a bűnösöknek. "

41 . " A Pokol lesz az ágyuk, és takarók lesznek rajtuk tűzből. Így fizetünk meg a bűnösöknek."

42 . "De azok, akik hisznek, és jókat cselekszenek – és nem terhelünk egyetlen lelket sem, csak annyival, amennyire képes – ők a Kert lakói, abban fognak lakozni örökké."

43 . " És eltávolítunk minden rossz érzést, ami a keblükben van. Folyók folynak alattuk. És azt fogják mondani: „Dicsőség és hála Allahnak, Aki vezetett minket, és nem kaptunk volna vezetést, ha Allah nem vezetett volna minket. Bizony, Urunk Küldöttei az igazsággal jöttek el!” És azt mondják nekik: „Ez a Paradicsom Kertje, amit örököltetek azért, amit cselekedtetek!”"

44 . " És a Kert társai szólítják majd a Tűz társait: „Bizony, mi igaznak találtuk azt, amit Urunk ígért nekünk. Ti igaznak találtátok azt, amit Uratok ígért nektek?” Azt mondják: „Igen”. És egy kikiáltó bejelenti közöttük: „Allah átkozza meg a bűnösöket,"

45 . "…akik távol tartanak másokat Allah útjától, és ferdévé akarják azt tenni, míg ők maguk nem hisznek a Túlvilágban!”"

46 . "És elválasztó fal lesz közöttük, és a magaslatokon férfiak lesznek, akik felismerik valamennyit a jelükről. És megszólítják majd a Kert társait: „Béke legyen veletek!” Még nem léptek be, de remélik, hogy beléphetnek."

47 . "És amikor a szemüket a Tűz társai felé fordítják, azt mondják: „Urunk! Ne helyezz minket a bűnösök közé!”"

48 . "És a magaslatok társai megszólítják majd azokat, akiket felismernek a jeleikről, azt mondva: „Mit használt nektek a felhalmozásotok és a fennhéjázásotok?"

49 . "Ezek azok, akikről megesküdtetek, hogy Allah nem fog kegyelmet adni nekik?Lépjetek be a Kertbe! Nem fogtok félni, és nem fogtok szomorkodni.”"

50 . "És a Tűz népe megszólítja majd a Kert népét: „Öntsetek ránk egy kis vizet, vagy valamit abból, amivel Allah ellátott benneteket!” Ők azt mondják: „Allah megtiltotta mindkettőt (a Kert italát és ételét) a hitetleneknek,"

51 . "akik szórakozásnak és játéknak vették a vallásukat, és akiket megtévesztettek az evilági élet örömei.” Ezért ezen a napon elfelejtjük őket, ahogy ők is elfelejtették a találkozást ezzel a Nappal, és mert elutasították a Mi ájáinkat.”"

52 . "És bizony, hoztunk nekik egy Könyvet, amit elmagyaráztunk tudással, kegyelemként és vezetésként annak a népnek, amely hisz."

53 . "Vajon másra várnak, mint a beteljesedésére? Azon a Napon, amikor beteljesedik, akik korábban elfelejtették, azt fogják mondani: „Bizony, Urunk Küldöttei az igazsággal jöttek el! Van-e hát közbenjáró, aki közbenjárna értünk, vagy visszaküldethetnénk-e, hogy mást tegyünk, mint amit tettünk?” Bizony, elveszejtették saját magukat, és elhagyta őket az, amit kitaláltak. "

54 . "Bizony, a ti Uratok Allah, Aki megteremtette az egeket és a földet hat nap alatt. Aztán a Trónra emelkedett. Ő takarja be az éjszakát a nappallal, gyorsan követve azt, és a Nap és a Hold és a csillagok alá vannak vetve az Ő parancsának. Hát nem Őt illeti meg a teremtés és a parancs? Áldott legyen Allah, a Világok Ura! "

55 . "Fohászkodjatok Uratokhoz alázatosan és titokban! Bizony, ő nem szereti azokat, akik túllépik a határokat."

56 . " És ne okozzatok romlást a földön, miután az már jóvá lett téve. És fohászkodjatok Hozzá félelemmel és reménnyel! Bizony, Allah kegyelme közel van a jótevőkhöz."

57 . "És Ő az, aki elküldi a szeleket, jó hírként az Ő kegyelme (az eső) előtt, amíg, mikor nehéz felhőkké váltak, a halott földre hajtjuk őket, és esőt küldünk általa, és mindenféle gyümölcsöt hozunk elő abból. Így fogjuk feltámasztani a halottakat, hogy megemlékezhessetek. "

58 . "És a jó föld: növényeket és gyümölcsöket ad Ura engedelmével, de a rossz föld: nem ad semmit, csak szűkösséget. Így magyarázzuk el az ájákat azoknak, akik hálásak."

59 . "Bizony, elküldtük Noét a népéhez, és azt mondta: „Népem! Szolgáljátok Allahot, nincs istenetek Rajta kívül. Bizony, féltelek benneteket egy Hatalmas Nap büntetésétől!”"

60 . " És a népe vezetői azt mondták: „Bizony, látjuk, hogy nyilvánvaló tévelygésben vagy!” "

61 . "Azt mondta: „Egyáltalán nem vagyok tévelygésben, hanem Küldött vagyok a Világok Urától."

62 . "Átadom nektek Uram üzenetét, és jó tanácsot adok nektek. És én tudom Allahtól azt, amit ti nem tudtok."

63 . "Vagy azon csodálkoztok, hogy jött hozzátok egy figyelmeztető Uratoktól, egy ember formájában közületek, hogy figyelmeztessen benneteket, hogy féljétek Allahot, és kegyelmet nyerhessetek?”"

64 . "De megtagadták őt, ezért megmentettük őt és azokat, akik vele voltak a bárkában. És megfullasztottuk azokat, akik tagadták a Mi ájáinkat. Bizony, vak nép voltak ők."

65 . "És Ádhoz elküldtük a testvérüket, Húdot, aki azt mondta: „Népem! Imádjátok Allahot, nincs istenetek Rajta kívül. Hát nem félitek Allahot?”"

66 . "Azok vezetői, akik hitetlenek voltak a népéből, azt mondták: „Bizony, látjuk, hogy bolond vagy, és bizony, azt gondoljuk, hogy a hazugok közé tartozol!”"

67 . "Azt mondta: „Népem! Nincs bennem bolondság, hanem Küldött vagyok a Világok Urától! "

68 . "Átadom nektek Uram üzenetét, és megbízható tanácsadó vagyok nektek."

69 . "Csodálkoztok, hogy egy emlékeztető jött el hozzátok Uratoktól, egy ember formájában közületek, hogy figyelmeztethessen benneteket? És emlékezzetek, amikor örökösökké tett benneteket Noé népe után, és nagyban megnövelte a termeteteket. "

70 . "Azt mondták: „Azért jöttél el hozzánk, hogy egyedül Allahot imádjuk, és elhagyjuk azt, amit az ősapáink imádtak? Akkor hozd el ránk azt, amit ígérsz nekünk, ha igaz vagy!”"

71 . " Azt mondta: „Bizony, büntetés és harag sújtott benneteket Uratoktól. Vitatkoztok velem a nevekkel kapcsolatban, amelyeket ti és az ősapáitok találtatok ki, amivel kapcsolatban Allah nem küldött le semmilyen felhatalmazást? Akkor várjatok, bizony, én veletek vagyok azok közt, akik várnak!”"

72 . "Így Mi (Allah) megmentettük őt, és azokat, akik vele voltak, Tőlünk való kegyelemként. És teljesen elpusztítottuk azokat, akik tagadták a Mi ájáinkat, és nem voltak hívők."

73 . "És Thamúdhoz elküldtük a testvérüket, Szálihot. Azt mondta: „Népem! Imádjátok Allahot, nincs istenetek Rajta kívül. Bizony, egyértelmű bizonyíték jött el hozzátok Uratoktól. Allahnak ez a nősténytevéje jel nektek. Hagyjátok hát, hogy Allah földjén legeljen, és ne érintsétek ártással, nehogy fájdalmas büntetés ragadjon meg benneteket."

74 . "És emlékezzetek, amikor örökösökké tett benneteket Ád után, és letelepített benneteket a földön, palotákat építettetek a síkságain, és a hegyeiből házakat vájtatok ki magatoknak. Emlékezzetek hát Allah adományaira, és ne cselekedjetek gonoszul a földön, romlást terjesztve. "

75 . "A vezetői azoknak, akik fennhéjázók voltak a népéből, azt mondták azoknak, akik elnyomottak voltak – akik hittek közülük: „Tudjátok, hogy Szálih az, aki Urától lett elküldve?” Azt mondták: „Bizony, mi hívők vagyunk abban, amivel ő elküldetett.”"

76 . "Akik fennhéjázók voltak, azt mondták: „Bizony, mi hitetlenek vagyunk abban, amiben ti hisztek!” "

77 . "Aztán elvágták a teve térdinát, megvetve Uruk parancsát, és azt mondták: „Szálih! Hozd el nekünk, amit ígértél, ha a Küldöttek közül való vagy!”"

78 . "És a földrengés megragadta őket, és a hajnal a házaikban találta őket, holtan elterülve."

79 . "Ő (Szálih) elfordult tőlük, és azt mondta: „Népem! Bizony, én átadtam nektek Uram üzenetét, és tanácsot adtam nektek, de ti nem szeretitek a tanácsadókat.”"

80 . " És emlékezz, mikor Lót azt mondta a népének: „Olyan erkölcstelenséget követtek el, amit előttetek senki nem követett el a teremtmények közül?"

81 . "Bizony, a férfiakhoz közeledtek vággyal az asszonyok helyett! Nem, olyan nép vagytok ti, amely túlzásokba esik!”"

82 . "És a népe válasza nem más volt, mint hogy azt mondták: „Űzzétek ki őket a városotokból! Bizony, olyan nép ez, akik tisztán tartják magukat!”"

83 . "Megmentettük őt és a családját, kivéve a feleségét. Ő azok között volt, akik hátramaradtak."

84 . "És esőt záporoztattunk rájuk. Lásd hát, milyen volt a bűnösök vége!"

85 . "És Medjanhoz elküldtük a testvérüket, Suaibot. Azt mondta: „Népem! Szolgáljátok Allahot, nincs más istenetek Rajta kívül. Bizony, nyilvánvaló bizonyíték jött hozzátok Uratoktól. Adjatok hát teljes mértékkel és súllyal, és ne fosszátok meg az embereket a részüktől, és ne okozzatok romlást a földön, miután jóvá lett téve! Ez jobb nektek, ha hívők vagytok. "

86 . "És ne üljetek minden úton, fenyegetve az embereket, és távol tartva őket Allah útjától, azokat, akik hisznek benne, és azt keresve, hogy ferdévé tegyétek! És emlékezzetek, amikor kevesen voltatok, és Ő megsokasított benneteket. És lássátok, milyen volt azoknak a vége, akik romlást okoztak!"

87 . "És ha van köztetek egy csoport, amely hisz abban, amivel elküldettem, és egy csoport, amely nem hisz, akkor legyetek türelmesek, amíg Allah ítél közöttünk. És Ő a legjobb ítélőbíró!”"

88 . "A vezetők, akik arrogánsak voltak a népéből, azt mondták: „Suaib! Bizony, ki fogunk űzni a városunkból téged és azokat, akik hisznek veled, vagy vissza kell térnetek a vallásunkra!” Azt mondta: „Még akkor is, ha kényszerből tennénk azt?"

89 . "Bizony, hazugságot találnánk ki Allah ellen, ha visszatérnénk a vallásotokra, miután Allah megmentett minket tőle! És nem való az nekünk, hogy visszatérjünk rá, kivéve, ha Urunk akarja. A mi Urunk mindent átfog tudásával. Allahra hagyatkozunk. Urunk! Dönts köztünk és a népünk között igazsággal, és Te vagy a legjobb döntő!"

90 . "Azok vezetői, akik hitetlenek voltak a népéből, azt mondták: „Ha Suaibot követitek, akkor biztosan vesztesek lesztek!”"

91 . "És a földrengés megragadta őket, és a földre borulva feküdtek az otthonaikban. "

92 . "Azok, akik tagadták Suaibot, olyanok lettek, mintha sosem éltek volna ott. Azok, akik tagadták Suaibot, ők lettek a vesztesek."

93 . "És ő (Suaib) elfordult tőlük, és azt mondta: „Népem! Bizony, én átadtam nektek Uram üzenetét, és tanácsot adtam nektek. Hát hogyan sajnálhatnád a hitetlen népet?”"

94 . "És nem küldtünk egyetlen városhoz sem prófétát anélkül, hogy meg ne ragadtuk volna a népét szenvedéssel és szegénységgel, hogy alázatosak legyenek."

95 . "Aztán a rosszat jóra változtattuk, amíg megnövekedtek, és azt mondták: „Bizony, ősapáinkat érte nehézség és könnyebbség is!” Ezért hirtelen megragadtuk őket anélkül, hogy észrevették volna."

96 . "És bárcsak a városok népe, hitt volna, és félte volna Allahot, megnyitottuk volna számukra az áldásokat az egekből és a földből. Ezért megragadtuk (megbüntettük) őket azért, amit megkerestek maguknak."

97 . "És vajon a városok népe biztonságban érezte magát attól, hogy eljön hozzájuk a büntetésünk éjszaka, mikor alszanak? "

98 . "És vajon a városok népe biztonságban érezte magát attól, hogy eljön hozzájuk a büntetésünk nappal, mikor szórakoznak?"

99 . "És biztonságban érzik magukat Allah tervétől? Senki nem érzi magát biztonságban Allah tervétől, csak a vesztesek népe."

100 . "Hát nem vezetés azoknak, akik örökölték a földet a népe után, hogy ha akartuk volna, lesújtottunk volna rájuk a bűneik miatt, és lepecsételtük volna a szívüket, hogy ne halljanak?"

101 . "Ezek a városok – amelyeknek a hírét elmondtuk neked. És bizony, a Küldötteik eljöttek hozzájuk nyilvánvaló bizonyítékokkal, de ők nem voltak hajlandók hinni abban, amit korábban hazugságnak tartottak. Így pecsételte le Allah a hitetlenek szívét."

102 . És a legtöbbjükben nem találtunk semmiféle elkötelezettséget. Hanem bizony a legtöbbjüket a bűnben megátalkodottnak találtuk.

103 . "És elküldtük utánuk Mózest a Mi jeleinkkel Fáraóhoz és a vezetőihez, de igazságtalanok voltak azokkal szemben. Lásd hát, milyen volt a vége azoknak, akik romlást okoztak! "

104 . "És Mózes azt mondta: „Fáraó! Bizony, én Küldött vagyok a Világok Urától,"

105 . "kötelességem, hogy ne mondjak Allahról mást, csak az igazat. Nyilvánvaló jellel jöttem el hozzád Uramtól, küldd hát el velem Izrael Népét!”"

106 . "Ő (Fáraó) azt mondta: „Ha jellel jöttél el, akkor hozd azt elő, ha igaz vagy!” "

107 . "Hát ő (Mózes) ledobta a botját, és az egyszeriben kígyóvá változott, jól láthatóan! 7/108. És előhúzta a kezét, és íme! Fehér volt azoknak, akik nézték."

108 . "És előhúzta a kezét, és íme! Fehér volt azoknak, akik nézték."

109 . "Fáraó népének vezetői azt mondták: „Bizony, tanult mágus ez!"

110 . "Ki akar űzni benneteket a földjeitekről, mit tanácsoltok hát?” "

111 . "Azt mondták: „Halaszd el az ő és a testvére ügyét, és küldj a városba összegyűjtőket, "

112 . akik elhoznak hozzád minden tanult mágust.”

113 . "És a mágusok eljöttek Fáraóhoz. Azt mondták: „És lesz-e fizetség számunkra, ha mi leszünk a győztesek?”"

114 . "Azt mondta (Fáraó): „Igen, és bizony, azok közé fogtok tartozni, akik közel vannak.”"

115 . "Azt mondták a mágusok: „Mózes! Vagy te dobsz először, vagy mi leszünk azok, akik dobnak.”"

116 . " Azt mondta: „Dobjatok!” Aztán, amikor dobtak, megtévesztették az emberek szemét, és megijesztették őket, és nagy varázslattal jöttek elő."

117 . ". És azt sugalltuk Mózesnek: „Dobd el a botodat!” És hirtelen lenyelte azt, amit a többiek hamisítottak."

118 . "Így erősíttetett meg az igazság, és hiábavalóvá vált az, amit tettek. "

119 . " És legyőzettek ott, és megalázva tértek vissza."

120 . "És a mágusok a földre vetették magukat, leborulva."

121 . "Azt mondták: „Hiszünk a Világok Urában,"

122 . Mózes és Áron Urában!”

123 . "Fáraó azt mondta: „Hittetek benne, mielőtt engedélyt adtam volna rá. Bizony, egy csel ez, amelyet kiterveltetek a városban, hogy kiűzzétek a lakóit! De hamarosan meg fogjátok tudni!"

124 . "Bizony, levágatom a kezeteket és a lábatokat az ellentétes oldalon. És bizony, megfeszíttetlek benneteket!”"

125 . " Azt mondták a mágusok: „Bizony, Urunkhoz térünk vissza. "

126 . "És nem másért állsz bosszút rajtunk, mint hogy hittünk Urunk jeleiben, mikor eljöttek hozzánk. Urunk! Árassz ki ránk türelmet, és add, hogy muszlimként haljunk meg!”"

127 . "És Fáraó népének a vezetői azt mondták: „Hagyod, hogy Mózes és a népe romlást terjesszen a földön, és elhagyjanak téged és az isteneidet?” Azt mondta Fáraó: „Meg fogjuk ölni a fiaikat, és életben hagyjuk az asszonyaikat, és bizony, mi legyőzhetetlen hatalmunk lesz felettük!”"

128 . "Mózes azt mondta a népének: „Keressetek segítséget Allahtól, és legyetek türelmesek! Bizony, a föld Allahé. Annak adja örökségül szolgái közül, akinek Ő akarja. És a vég azoké, akik istenfélők.”"

129 . "Azt mondták: „Ért minket ártalom, mielőtt eljöttél hozzánk, és azután is, hogy eljöttél hozzánk!” Azt mondta Mózes: „Talán Uratok elpusztítja az ellenségeiteket, és örökösökké tesz benneteket a földön, azért, hogy meglássa, hogyan cselekszetek!”"

130 . "És bizony, megbüntettük Fáraó népét évekig tartó szárazsággal és a gyümölcsök hiányával, hogy emlékezhessenek. "

131 . "De amikor jó jött hozzájuk, azt mondták: „Ez miattunk van”. És ha rossz sújtotta őket, azt előjelnek tartották Mózes és a vele lévők ellen. Bizony, az előjeleik csak Allahnál vannak, de a legtöbben nem tudják."

132 . "És azt mondták: „Bármilyen jelet hozol is, hogy megbabonázz vele minket, nem fogunk hinni benned!” "

133 . "Ezért elküldtük rájuk az árvizet, a sáskákat, a tetveket, a békákat és a vért nyilvánvaló jelekként, de fennhéjázók voltak, és bűnös nép voltak ők."

134 . "És amikor a büntetés lesújtott rájuk, azt mondták: „Mózes! Fohászkodj Uradhoz értünk, azáltal, amit ígért neked! Ha eltávolítod rólunk a büntetést, bizony, hinni fogunk neked, és elküldjük veled Izrael népét!"

135 . "De amikor eltávolítottuk róluk a büntetést egy meghatározott ideig, amit el kellet érniük, akkor megszegték a szavukat. "

136 . "Ezért megbüntettük őket, és a tengerbe fullasztottuk őket, mert tagadták a jeleinket, és nem törődtek velük."

137 . "Így adtuk örökül azoknak, akiket gyengének tartottak, a föld keleti és nyugati részeit, amelyeket megáldottunk. És beteljesedett Urad legszebb Szava, amit Izrael Népének adott, mert türelmesek voltak. És elpusztítottuk azt, amit Fáraó és a népe csinált, és amit emeltek."

138 . "És átvezettük Izrael Népét a tengeren keresztül. Aztán elértek egy néphez, akik a bálványoknak szentelték magukat, amelyek voltak nekik. Azt mondták (Izrael Népe): „Mózes! Csinálj nekünk egy istent, ahogy nekik is vannak isteneik!” Azt mondta: „Bizony, tudatlan nép vagytok ti…"

139 . "Bizony, mulandó dolog az, aminek ezek szentelik magukat, és hiábavaló az, amit cselekszenek!”"

140 . "Azt mondta Mózes: „Vajon más istent keressek Allahon kívül, mikor pedig Ő előnyben részesített benneteket az összes többi teremtménnyel szemben?”"

141 . "És amikor megmentettünk benneteket Fáraó népétől, akik a legsúlyosabb kínzással sújtottak benneteket, megölték a fiaitokat, és élni hagyták a lányaitokat. És ebben nagy próbatétel volt Uratoktól. "

142 . "És kijelöltünk Mózesnek harminc éjszakát, aztán kiegészítettük még tízzel, hogy az Ura által előírt időszak negyven éjszaka lett. És Mózes azt mondta a testvérének, Áronnak: „Vedd át a helyemet a népem között, cselekedj jót, és ne kövesd azok útját, akik romlást okoznak!” "

143 . "És amikor Mózes eljött az Általunk kijelölt helyre, és Ura beszélt hozzá, azt mondta: „Uram! Mutasd meg nekem Magadat, hogy Rád nézhessek!” Azt mondta: „Nem láthatsz Engem. De nézz a hegyre! Ha a helyén marad, akkor te is láthatsz Engem. De amikor Ura felfedte az Ő Fenségét a hegynek, az porrá omlott, és Mózes ájultan esett össze. És amikor magához tért, azt mondta: „Dicsőség Neked! Bűnbánattal fordulok Hozzád, és én vagyok az első a hívők között!”"

144 . "Azt mondta: „Mózes! Bizony, kiválasztottalak téged minden ember felett, az üzenetemmel és a Szavaimmal. Vedd hát, amit adok neked, és legyél a hálásak között!”"

145 . "És előírtunk neki törvényeket a táblákon mindennel kapcsolatban, utasítást és magyarázatot minden dologra: „Ragadd meg erősen, és parancsold meg a népednek, hogy vegyék belőle a legjobbat. Megmutatom nektek a bűnben megátalkodottak lakhelyét."

146 . "Elfordítom az Én jeleimtől azokat, akik jogtalanul fennhéjázók a földön, és még ha látnak is minden jelet, nem fognak hinni benne. És ha látják az igaz vezetés útját, nem fogják azt útjuknak választani, és ha látják a tévelygés útját, azt veszik útjuknak. Ez azért van, mert tagadták a jeleinket, és nem törődtek velük."

147 . "Azok, akik tagadják az ájáinkat, és a Túlvilág találkozását, azoknak hiábavalóak a cselekedeteik. Mi másért kapnának fizetséget, mint amit cselekedtek?"

148 . "És Mózes népe elkészítette utána az ékszereikből egy borjú mását, ami mély hangot adott ki. Hát nem látták, hogy nem tudott beszélni, és nem tudta őket semmilyen útra vezetni? Ezt vették, és bűnösök voltak."

149 . "És amikor megbánták, amit tettek, és látták, hogy valóban tévútra mentek, azt mondták: „Ha Urunk nem kegyelmez meg nekünk, és nem bocsát meg, bizony, a vesztesek között leszünk!”"

150 . " És amikor Mózes visszatért a népéhez, haragosan és szomorúan, azt mondta: „Milyen rossz dolog az, amit a távollétemben műveltetek, utánam. Hát sürgetni akartátok Uratok ügyét?” Ezután a földre dobta a táblákat, és megragadta a testvére fejét, maga felé húzva. Azt mondta: „Anyám fia! Gyengének tartott engem a nép, és csaknem megöltek. Ne engedd hát, hogy az ellenségeim örvendezzenek felettem, és ne tégy engem megítélésedben a bűnösök népe közé!”"

151 . "Mózes azt mondta: „Uram! Bocsáss meg nekem és a testvéremnek, és bocsáss be minket a Te kegyelmedbe! És Te vagy a kegyelmesek közül a Legkegyelmesebb."

152 . " Bizony, azok, akik a borjút vették, el fogja érni őket Uruk haragja, és a megaláztatás ebben a világban. És így fizetünk meg a kitalálóknak. "

153 . "De azok, akik rossztetteket cselekszenek, és aztán megbánják és hisznek, velük Urad Megbocsátó, Irgalmas."

154 . "Amikor Mózes haragja elmúlt, felvette a táblákat, és abban, ami rájuk volt írva, vezetés volt és kegyelem azoknak, akik félték Urukat."

155 . "És Mózes kiválasztott a népéből hetven férfit a kijelölt találkozónkra. Aztán, mikor a földrengés megragadta őket, azt mondta: „Uram! Ha úgy akartad volna, elpusztíthattad volna őket velem együtt korábban. Elpusztítanál minket azért, amit az ostobák cselekedtek közülünk? Nem más ez, mint próbatétel Tőled, amellyel tévelygésbe engeded azt, akit akarsz, és vezeted azt, akit akarsz. Te vagy a mi Védelmezőnk, bocsáss hát meg nekünk, és irgalmazz nekünk. És Te vagy a legjobb Megbocsátó."

156 . "ÉS írj nekünk elő jót ezen a világon és a Túlvilágon! Bizony, mi Hozzád fordulunk!” Azt mondta Allah: „Azt sújtom a büntetésemmel, akit akarok, de az Én kegyelmem mindent átfog. És előírom a kegyelmet azoknak, akik istenfélők, megadják a zakátot, és hisznek az ájáinkban,"

157 . "akik követik a Küldöttet, az írástudatlan prófétát, akit megtalálnak leírva abban, ami náluk van: a Tórában és az Evangéliumban”. Megparancsolja nekik azt, ami helyes, és megtiltja azt, ami helytelen, és megengedetté teszi nekik a tiszta dolgokat, és tiltottá teszi nekik a tisztátalan dolgokat, és megszabadítja őket a terheiktől, és a láncoktól, amelyek rajtuk voltak. És akik hisznek benne, tisztelik, segítik őt, és követik a Fényt, ami leküldetett vele (a Koránt), azok a sikeresek."

158 . "Mondd: „Emberek! Bizony, én Allah Küldötte vagyok hozzátok, mindannyiatokhoz, Akié az egek és a föld uralma. Nincs más istenség, csak Ő. Ő ad életet, és Ő küld halálba. Higgyetek hát Allahban, és a Küldöttében, az írástudatlan prófétában, aki hisz Allahban és a Szavaiban, és kövessétek őt, hogy vezetést kaphassatok.”"

159 . "És Mózes népe közül van egy csoport, akik igazsággal vezetnek, és megalapozzák az igazságot."

160 . "És tizenkét törzsre osztottuk őket (Izrael Népét), közösségekként. És azt sugalltuk Mózesnek, mikor a népe vizet kért tőle: „Sújts a sziklára a botoddal!” És előtört abból tizenkét forrás. És bizony, minden törzs ismerte az ivóhelyét. És felhőkkel árnyékoltuk be őket, s leküldtünk nekik mannát és fürjeket: „Egyetek a jó dolgokból, amelyekkel elláttunk benneteket!” És Nekünk (Allahnak) nem tettek rosszat, hanem saját maguk ellen tettek rosszat. "

161 . "És amikor az mondatott nekik: „Lakjatok ebben a városban, és egyetek, ahonnan csak akartok, és mondjátok: „Bűnbánat”, és lépjetek be a kapun, leborulva. Megbocsátjuk nektek a bűneiteket. Növeljük azok jutalmát, akik jótevők."

162 . "De azok, akik bűnösök voltak közöttük, megváltoztatták a szót egy másra, mint ami mondatott nekik. Ezért büntetést küldtünk rájuk az égből, mert rosszat cselekedtek. "

163 . "És kérdezd meg őket (Izrael Népét) a városról, ami a tenger mellett volt. Amikor áthágták a szombatot, amikor a halaik jól láthatóan jöttek hozzájuk a szombatjuk napján, és azon a napon, amikor nem volt szombat, nem jöttek hozzájuk. Így tettük őket próbára, mert megátalkodottak voltak a bűnben."

164 . "És amikor egy közösség közülük azt mondta: „Miért prédikáltok egy olyan népnek, amelyet Allah el fog pusztítani, vagy meg fogja büntetni őket szigorú büntetéssel?” Azt mondták: „Hogy mentesek legyünk a bűntől Urunk előtt, és hogy hátha istenfélők lesznek.”"

165 . "És amikor elfelejtették az emlékeztetést, ami adatott nekik, megmentettük azokat, akik tiltották a rosszat, és fájdalmas büntetéssel ragadtuk meg azokat, akik vétkeztek, mert megátalkodottak voltak a bűnben. "

166 . "És amikor túlléptek minden határt abban, ami megtiltatott nekik, azt mondtuk nekik: „Legyetek majmok, megszégyenültek!”"

167 . "És amikor Urad kijelentette, hogy bizony rájuk küldi az Ítélet Napjáig azokat, akik fájdalmas büntetéssel sújtják őket. Bizony, a te Urad gyors a büntetésben, de bizony, Ő Megbocsátó, Irgalmas."

168 . "És szétosztottuk őket a földön, népekké. Közöttük vannak olyanok, akik jóravalók, és vannak másmilyenek. És próbára tettük őket jóval és rosszal, hogy visszatérhessenek."

169 . "Aztán követtük őket örökösökkel, akik örökölték a Könyvet, és ennek az alantas életnek a javait választották, és azt mondják: „Meg lesz bocsátva nekünk!” És ha hasonló javak jönnek hozzájuk, elveszik azokat is. Hát nem köttetett meg velük a Könyv egyezsége, hogy nem fognak Allahról mást mondani, mint az igazat, mivel tanulmányozták azt, ami benne van (a Könyvükben)? És a Túlvilág otthona jobb azoknak, akik istenfélők. Hát nem használjátok az eszeteket?"

170 . "És azok, akik szilárdan ragaszkodnak a Könyvhöz, és megtartják az imát – bizony, Mi nem hagyjuk veszendőbe menni a jóra törekvők cselekedeteit. "

171 . "És amikor felemeltük föléjük a hegyet, mintha boltozat lenne, és azt gondolták, hogy rájuk fog zuhanni. „Ragaszkodjatok szilárdan ahhoz, amit adtunk nektek, és emlékezzetek arra, ami benne áll, hogy istenfélők lehessetek!”"

172 . "És amikor Urad kivette Ádám gyermekeiből – az ágyékukból – a leszármazottaikat, és tanúságot tétetett velük saját magukkal kapcsolatban: „Nem én vagyok-e az Uratok?” Azt mondták: „De igen, tanúságot tettünk!” Nehogy azt mondhassátok a Feltámadás Napján: „Bizony, mi nem tudtunk erről!”"

173 . "Vagy azt mondjátok: „Az ősapáink társítottak előttünk, és mi csak leszármazottak vagyunk utánuk, és követjük azt, amit ők tettek. El fogsz hát pusztítani minket amiatt, amit a hazugságok kitalálói tettek?”"

174 . "És így magyarázzuk meg az ájákat, hogy visszatérhessenek."

175 . "És mondd el nekik annak a történetét, akinek a jeleinket adtuk, de ő félredobta azokat, így a Sátán a nyomába szegődött, és a tévelygők közül való lett. "

176 . "És ha úgy akartuk volna, felemelhettük volna őt ezekkel a neki adott jelekkel és tudással, de ő ragaszkodott a földhöz, és a saját vágyait követte. Olyan hát ő, mint a kutya: ha elűzöd, lógatja a nyelvét, ha békén hagyod, akkor is lógatja a nyelvét. Ez a példája azoknak, akik tagadják az ájáinkat. Mondd hát el nekik a történeteket, hogy elgondolkodhassanak."

177 . "Milyen rossz példa azok, akik tagadják az ájáinkat, holott csak saját maguknak ártanak ezzel!"

178 . "Akit Allah vezet, az vezetve van, és akit Ő tévelygésbe enged, azok a vesztesek."

179 . "És bizony, sok dzsinnt és embert teremtettünk a Pokolnak. Van szívük, de nem értenek vele, van szemük, de nem látnak vele, van fülük, de nem hallanak vele. Olyanok ők, mint a jószágok – de nem, még inkább tévelyegnek! Ők azok, akik nem törődnek semmivel. "

180 . "És Allahé a legszebb nevek, fohászkodjatok hát Hozzá ezekkel! És hagyjátok el azokat, akik megszentségtelenítik az Ő Neveit. Meglesz a fizetségük azért, amit tettek."

181 . "És azok között, akiket teremtettünk, van egy közösség, amely az igazsággal vezet, és azzal alapozza meg az igazságot."

182 . "De azok, akik tagadják a Mi ájáinkat, fokozatosan vezetjük őket a pusztulásba onnan, ahonnan nem számítanak rá."

183 . "És haladékot adok nekik egy ideig. Bizony, az Én tervem szilárd."

184 . Hát nem gondolkodnak el? A társukban nincs őrültség. Ő csak egy nyilvánvaló figyelmeztető.

185 . "Hát nem néznek az egek és a föld birodalmára, és mindenre, amit Allah teremtett, és hogy talán közel van már az idejük? Hát miféle beszédben akarnak hinni ez után?"

186 . "Akit Allah tévelygésbe enged – nincs annak vezetője. És Ő meghagyja őket a vétkeikben, vakon bolyongva."

187 . "Kérdeznek téged az (Utolsó) Óráról: mikor lesz annak a kijelölt ideje? Mondd: Annak tudása egyedül Uramnál van. Rajta kívül senki nem fedheti fel annak az idejét. Súlyosan nehezedik az az egeken és a földön. Nem másként fog eljönni hozzátok, mint váratlanul!” Úgy kérdeznek téged, mintha tudásod lenne róla. Mondd: „Ennek tudása egyedül Allahnál van, de a legtöbb ember nem tudja.”"

188 . "Mondd: „Nincs erőm magamnak, hogy ártsak vagy használjak, kivéve, ha Allah akarja. Ha lenne tudásom a Láthatatlanról, megsokszorozhattam volna minden jót, és nem ért volna engem semmi rossz. Nem vagyok más, mint figyelmeztető, és jó hír hozója azoknak, akik hisznek. "

189 . "Ő az, Aki megteremtett benneteket egyetlen lélekből, és belőle hozta létre a társát, hogy vele élhessen. És amikor vele hált, könnyű terhet viselt, és folytatta vele az életét. De amikor elnehezült, mindketten Allahhoz, az Urukhoz fohászkodtak: „Ha jóravalót (jóravaló gyermeket) adsz nekünk, bizony, a hálásak között leszünk!”"

190 . " De amikor jóravaló gyermeket adott nekik, társakat állítottak Mellé abban, amit Ő adott nekik. Magasan felette áll Allah annak, amit társítanak mellé!"

191 . "Azokat társítják mellé, akik nem teremtenek semmit, és ők maguk is teremtve lettek?"

192 . "És nem képesek segíteni nekik, és nem képesek segíteni saját maguknak sem?"

193 . "És ha a vezetésre hívjátok őket, nem követnek benneteket. Mindegy nektek, hogy hívjátok-e őket, vagy csendben maradtok. "

194 . "Bizony, akikhez Allahon kívül fohászkodtok, ugyanolyan szolgák, mint ti magatok. Fohászkodjatok hát hozzájuk, és válaszoljanak nektek, ha igazak vagytok!"

195 . "Vajon van-e lábuk, amin járnak? Vagy van-e kezük, amivel fognak? Vagy van-e szemük, amivel látnak? Vagy van-e fülük, amivel hallanak? Mondd: „Szólítsátok a társaitokat, akiket Allah mellé társítottatok, és szövetkezzetek ellenem, és ne adjatok haladékot!”"

196 . "Bizony, az én Védelmezőm Allah, Aki leküldte a Könyvet, és Ő védelmezi a jóravalókat."

197 . "És azok, akikhez Rajta kívül fohászkodtok, nem képesek segíteni nektek, és nem képesek segíteni saját maguknak sem."

198 . "És ha a vezetésre hívod őket, nem hallanak. És látod, hogy rád néznek, de nem látnak."

199 . "Ragaszkodj a megbocsátáshoz, és parancsold meg azt, ami helyes, és fordulj el a tudatlanoktól."

200 . "És ha gonosz sugallat jön hozzád a Sátántól, keress menedéket Allahnál. Bizony, Ő mindent hall, mindent tud."

201 . "Bizony, azok, akik istenfélők, ha egy gonosz sugallat jön hozzájuk a Sátántól, megemlékeznek Allahról, és újra látnak. "

202 . "De a testvéreik őket a rosszba rántják, és soha nem hagynak fel vele."

203 . "És amikor nem hozol nekik jelet, azt mondják: „Miért nem jöttél elő vele?” Mondd: „Én csak azt követem, ami leküldetett nekem Uramtól. Ez nem más, mint bizonyíték Uratoktól, és vezetés és kegyelem azoknak, akik hisznek.”"

204 . " És amikor a Koránt olvassák, hallgassátok és figyeljetek oda, hogy kegyelmet kaphassatok!"

205 . "És emlékezzetek meg Uratokról magatokban, alázatosan és félelemmel, hangos szavak nélkül reggelente és estelente. És ne tartozzatok a figyelmetlenek közé."

206 . "Bizony, azok, akik közel vannak Uradhoz, nem fordulnak el fennhéjázóan attól, hogy Őt szolgálják, és Őt magasztalják, és Előtte borulnak le. "

 

 

 

In this page you can listen Al-Araf in English, Al-Araf and read and download Al-Araf in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Araf translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Araf in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top