Al-Mulk ( 30 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Áldott Az, akinek a kezében az Uralom van! Bizony, Ő mindenek felett Hatalmas."

2 . "Ő az, aki megteremtette a halált és az életet, azért, hogy próbára tegyen benneteket: melyiktek a legjobb a cselekedeteiben. És Ő a Hatalmas, a Megbocsátó. "

3 . " Ő Az, aki hét eget teremtett egymás fölé. Nem látsz semmilyen hibát a Kegyelmes teremtésében. Nézd hát meg újra: látsz-e bármilyen hiányosságot?"

4 . Aztán nézd meg újra. A tekintet megalázva és fáradtan fog visszatérni hozzád.

5 . " Feldíszítettük a legalsó eget lámpásokkal, és lövedékekké tettük azokat a sátánok ellen. És előkészítettük nekik a perzselő Tűz büntetését."

6 . "És azoknak, akik nem hisznek Urukban, a Pokol lesz a büntetésük, és milyen nyomorúságos úti cél ez!"

7 . "Amikor beledobják őket, hallani fogják, ahogy beszívja a levegőt, és fortyog."

8 . " Csaknem szétrobban a haragtól. Minden alkalommal, amikor egy csoportot beledobnak, megkérdik tőlük az őrzői: „Hát nem jött hozzátok figyelmeztető?”"

9 . "Azt mondják: „De igen! Eljött hozzánk egy figyelmeztető, de mi megtagadtuk őt, és azt mondtuk: Nem küldött le Allah semmit, és te csak nyilvánvaló tévelygésben vagy!"

10 . "És azt mondják a Pokol lakói: „Bárcsak hallgattunk volna rá, vagy használtuk volna a józan eszünket, akkor most nem lennénk a perzselő Tűz társai!”"

11 . És beismerik a bűneiket. El hát a Pokol lakóival!

12 . "Akik félik Urukat láthatatlanul, azoknak megbocsátás és hatalmas jutalom van."

13 . "És akár eltitkoljátok a szavaitokat, akár hangosan kimondjátok, bizony, Ő a Tudója annak, ami a keblekben van,"

14 . "Ő ne tudná, aki teremtette? És Ő a Kifinomult, a bensőségesen Ismerő."

15 . "Ő az, aki alátok rendelte a földet, hogy járjatok az útjain, és egyetek abból, amivel Allah ellát benneteket. És Hozzá fogtok feltámadni."

16 . "Biztonságban érzitek magatokat Tőle, aki az égben van, hogy nem parancsolja meg a földnek, hogy nyeljen el benneteket, amikor inog?"

17 . "Vagy biztonságban érzitek magatokat Tőle, aki az égben van, hogy nem küld ellenetek köveket sodró vihart? Akkor megtudnátok, milyen az Én büntetésem!"

18 . "Akik előttük voltak, szintén tagadták, és milyen volt az Én elutasításom!"

19 . " Hát nem látják a madarakat a fejük felett, ahogy kiterjesztik a szárnyukat, majd összehúzzák? Nem tartja őket fenn más, csak a Kegyelmes. Bizony, Ő minden dolog Látója."

20 . "Ki lehetne az, aki a seregetek lehetne, hogy segítsen benneteket, a Kegyelmesen kívül? A hitetlenek csak illúziókat táplálnak."

21 . "Vagy ki az, aki gondoskodna rólatok, ha Ő visszatartaná a gondoskodást? De nem, ők mégis kitartanak az arcátlanságban és a távolodásban."

22 . "Vajon az, aki az arcára esve jár, jobban vezetett-e, vagy az, aki egyenesen jár az egyenes úton?"

23 . " Mondd: „Ő az, aki életre hívott benneteket, és megadta nektek a hallást, a látást és a szíveket. Mégis kevéssé vagytok hálásak!"

24 . "Mondd: „Ő az, aki megsokasított benneteket a földön, és Hozzá lesztek összegyűjtve."

25 . "Azt mondják: „Mikor lesz ez az ígéret, ha igazak vagytok?”"

26 . Mondd: „A tudása ennek egyedül Allahnál van. És én csak nyilvánvaló figyelmeztető vagyok.”

27 . "De amikor látják majd a büntetést közeledni, vigasztalan lesz majd azoknak az arca, akik nem hisznek, és azt mondják nekik: „Ez az, amit hívtatok!” "

28 . "Mondd: „Belegondoltatok-e, ha Allah elpusztít engem és azokat, akik velem vannak, vagy ha megkönyörül rajtunk, akkor ki védelmezi meg a hitetleneket a fájdalmas büntetéstől?"

29 . " Mondd: „Ő a Kegyelmes. Mi Benne hiszünk, és Rá hagyatkozunk. Ti pedig hamarosan meg fogjátok tudni, hogy ki van nyilvánvaló tévelygésben."

30 . "Mondd: „Mit gondoltok? Ha egy reggelre a vizetek elsüllyedne a föld mélyére, akkor ki hozna nektek folyó vizet?"

 

 

 

In this page you can listen Al-Mulk in English, Al-Mulk and read and download Al-Mulk in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Mulk translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Mulk in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top