At-Taghabun ( 18 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . " Allahot magasztalja mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van. Övé az uralom, és Övé minden hála és dicsőítés. És Ő mindenek felett Hatalmas."

2 . "Ő az, Aki megteremtett benneteket, és vannak köztetek hívők, és vannak köztetek hitetlenek. És Allah a Látója annak, amit tesztek."

3 . " Megteremtette az egeket és a földet igazsággal, és megformált benneteket, és a legjobb formát adta nektek. És Hozzá van a visszatérés."

4 . "Ő tudja, mi van az egekben és a földön, és Ő tudja, amit elrejtetek és amit kinyilvánítotok. És Allah tudja azt, ami a szívekben van."

5 . " Nem jött el hozzátok azoknak a híre, akik korábban hitetlenek voltak? Megízlelték az ügyük rossz következményeit ebben a világban, és fájdalmas büntetés jár nekik. "

6 . " Ez azért volt, mert a Küldötteik eljöttek hozzájuk nyilvánvaló bizonyítékokkal, de ők azt mondták: „Talán emberi lények vezessenek minket?” Ezért hitetlenek lettek és elfordultak. De Allahnak nem volt szüksége rájuk. És Allah Gazdag, a hála és dicséret Birtokosa."

7 . "Akik hitetlenek, azt állítják, hogy soha nem lesznek feltámasztva. Mondd: „De igen! Uramra, biztosan fel lesztek támasztva, aztán biztosan tájékoztatva lesztek arról, amit cselekedtetek! És ez könnyű Allahnak.” "

8 . "Higgyetek hát Allahban, és a Küldöttében, és a Fényben, amit leküldtünk. És Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek."

9 . "Azon a Napon össze fog gyűjteni benneteket az Összegyűjtés Napjára. Ez lesz a kölcsönös veszteség és a nyereség napja! És aki hisz Allahban, és jót cselekszik, annak Ő megbocsát a bűneiből, és Kertekbe bocsátja be, amelyeket folyók folynak keresztül, abban lakoznak örökké. És az a hatalmas siker!"

10 . " De azok, akik hitetlenek voltak, és meghazudtolták a Mi ájáinkat – ők azok, akik a Tűz társai, abban lakoznak örökké. És milyen nyomorúságos úti cél!"

11 . "Nem sújt benneteket csapás, csak Allah engedelmével. És aki hisz Allahban, annak Ő vezeti a szívét. És Allah minden dolog Tudója. "

12 . "És engedelmeskedjetek Allahnak, és engedelmeskedjetek a Küldöttnek! De ha elfordultok, a Küldöttünk felelőssége csak az átadás."

13 . " Allah! Nincs más isten, csak Ő. És Allahra hagyatkozzanak a hívők!"

14 . "Ti, akik hisztek! Bizony, a házastársaitok és a gyermekeitek között vannak, akik ellenségek nektek, óvakodjatok hát tőlük. De ha elnézitek, és felmentitek őket, és megbocsátotok, hát bizony Allah Megbocsátó, Irgalmas. "

15 . A vagyonotok és gyermekeitek csak próbatétel számotokra. És Allah! Nála van a hatalmas jutalom.

16 . "Féljétek hát Allahot, amennyire csak képesek vagytok rá, és halljatok és engedelmeskedjetek, és adakozzatok, az jobb nektek! És aki a saját énje kapzsiságától megmentetett, hát azok a sikeresek."

17 . "Ha jóravaló kölcsönt adtok Allahnak, Ő megsokszorozza azt nektek, és megbocsát nektek. És Allah értékeli a szolgái cselekedeteit, Szelíd,"

18 . " a Láthatatlan és a megnyilvánult Tudója, a Mindenható, a Bölcs! "

 

 

 

In this page you can listen At-Taghabun in English, At-Taghabun and read and download At-Taghabun in English veya yükleyebilirsiniz. You can download At-Taghabun translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of At-Taghabun in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top