Al-Hasr ( 24 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . " Allahot magasztalja mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van, és Ő a Mindenható, a Bölcs. "

2 . " Ő az, Aki kiűzte azokat, akik hitetlenek a Könyv népéből az otthonaikból az első összegyűjtésnél. Nem gondoltátok, hogy elmennek, és ők azt gondolták, hogy az erődeik megvédik őket Allahtól. Aztán Allah büntetése hozzájuk jött onnan, ahonnan nem is várták, és rémületet vetett a szívükbe, és ők elpusztították a házaikat a saját kezükkel és a hívők keze által. Fogadjátok meg hát a tanulságot, ti, akik értetek! "

3 . "És ha Allah nem rendelte volna el nekik a kiűzetést, bizonnyal megbüntette volna őket ebben a világban. De a Túlvilágon a Tűz büntetése jár nekik. "

4 . " Ez azért van, mert ellenszegültek Allahnak és a Küldöttének. És aki ellenszegül Allahnak, hát bizony, Allah szigorú a büntetésben."

5 . " Bármit is vágtatok ki a datolyapálmákból, vagy hagytatok állva a gyökerein, Allah engedelmével volt az, hogy megszégyeníthesse a bűnben megátalkodottakat. "

6 . " És amit Allah a hadizsákmányból adott a Küldöttének tőlük, azért ti nem vonultatok ki sem lovakkal, sem tevékkel, hanem Allah ad hatalmat a Küldöttének az felett, aki felett akar. És Allah mindenek felett hatalmas."

7 . " Amit Allah a Küldöttének adott zsákmányul a városok népétől, az Allahé, és a Küldöttéé, és a közeli rokonoké, és az árváké, és a szegényeké, és az utazóké, hogy ne a gazdagjaitok között járjon körbe. És amit a Küldött ad nektek, azt vegyétek el, és amitől ő eltilt benneteket, attól tartózkodjatok. És féljétek Allahot!"

8 . " A szegény muhadzsireknek (legelső Kivándorlóknak) (jár a zsákmányból), akiket kiűztek az otthonaikból és a vagyonukból, mert Allah kegyét keresték, és az Ő megelégedését, és segítették Allahot és a Küldöttét. Ők azok, akik igazak. "

9 . " És azok, akik már le voltak telepedve az otthonban, és elfogadták a hitet előttük, szeretik azokat, akik elvégezték hozzájuk a hidzsrát. És nem vágynak arra, ami nekik adatott. És jobban szeretik őket saját maguknál, még ha szükségük volna is. És akik a saját énjük kapzsiságától mentesek, azok a sikeresek."

10 . "És akik utánuk jöttek, azt mondták: „Urunk, bocsáss meg nekünk és a testvéreinknek, akik megelőztek minket a hitben, és ne helyezz a szívünkbe keserű érzéseket azok iránt, akik hisznek! Urunk, bizony, Te kedvességgel teli, Irgalmas vagy."

11 . "Nem láttad azokat, akik képmutatók voltak, és azt mondták a testvéreiknek, azoknak, akik hitetlenek voltak a Könyv Népe közül: „Ha kiűznek benneteket, bizony veletek megyünk mi is, és soha senkinek nem fogunk engedelmeskedni veletek kapcsolatban, és ha harcolnak ellenetek, bizony megsegítünk benneteket!” És Allah a Tanú rá, hogy ők bizony hazugok!"

12 . "Ha kiűzetnek, nem fognak velük menni, és ha harcolnak ellenük, nem fognak segíteni nekik. És ha segítik őket, akkor biztosan hátat fognak fordítani. Akkor nem lesznek megsegítve! "

13 . "Bizony, olyan félelmet keltettetek a szívükben, ami még erősebb, mint (a félelmük) Allahtól. Ez azért van, mert olyan nép ők, amely nem ért."

14 . "Nem harcolnak veletek mind együtt, csak megerősített városokban, vagy falak mögül. Az ellenségeskedésük maguk között erős. Azt gondolnátok, hogy együtt vannak, de a szívük megosztott. Ez azért van, mert olyan nép ők, amely nem használja az eszét. "

15 . " Mint azoknak a példája, akik röviddel előttük voltak. Megízlelték a cselekedeteik gonosz következményét, és fájdalmas büntetésben lesz részük."

16 . "Mint a Sátán példája, amikor azt mondja az embernek: „Legyél hitetlen!” aztán, amikor az hitetlen lesz, azt mondja: „Bizony, én elhatárolom magam tőled! Én félem Allahot, a Világok Urát!”"

17 . " És mindkettőjüknek az lesz a vége, hogy a Tűzben lesznek, abban fognak lakozni örökké. És ez a bűnösök fizetsége!"

18 . "Ti, akik hisztek! Féljétek Allahot, és minden lélek azt nézze, hogy mit küldött előre holnapra, és féljétek Allahot! Bizony, Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek."

19 . "És ne legyetek olyanok, mint azok, akik elfeledkeztek Allahról, ezért Ő elfeledtette velük saját magukat. Ők azok, akik megátalkodtak a bűnben."

20 . "Nem egyenlők a Tűz társai és a Kert társai. A Kert társai – ők azok, akik sikeresek lesznek."

21 . "Ha ezt a Koránt egy hegyre küldtük volna le, bizony, látnád, hogy megalázkodik, és széthasad Allahtól való féltében. És ezek a példák, amelyeket az embereknek állítunk, hogy elgondolkodhassanak."

22 . "Ő Allah, Akin kívül nincs más isten. A Láthatatlan és a megnyilvánult tudója. Ő a Kegyelmes, az Irgalmas. "

23 . "Ő Allah, Akin kívül nincs más isten: a Király, a Szent, a béke és tökéletesség forrása, a biztonságot és hitet adó, a Megőrző, a Mindenható, a Legyőzhetetlen, a Büszke. Magasztaltassék Allah az felett, amit társítanak mellé!"

24 . "Ő Allah, a Teremtő, a Létrehozó, a Megformáló. Övéi a Legszebb Nevek. Őt magasztalja mindaz, ami az egekben és a földön van. És Ő a Mindenható, a Bölcs."

 

 

 

In this page you can listen Al-Hasr in English, Al-Hasr and read and download Al-Hasr in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Hasr translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Hasr in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top