Al-Mudzsádilah ( 22 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Bizony, Allah hallotta annak a beszédét, aki vitatkozik veled a férjével kapcsolatban, és Allahnak panaszkodik. És Allah hallja a párbeszédeteket. Bizony, Allah a mindent Halló, mindent látó."

2 . " Azok közületek, akik zihár ral ('Olyan legyél nekem, mint az anyám háta!' mondással) válnak el a feleségeiktől, hát (tudniuk kell, hogy) ők (a feleségeik) nem az anyáik! Nem mások az anyáik, csak azok, akik megszülték őket. És bizony, gonosz szót és hazugságot mondanak. De bizony, Allah Elnéző, Megbocsátó."

3 . "És azok, akik zihár ral ('Olyan legyél nekem, mint az anyám háta!' mondással) válnak el a feleségeiktől, és vissza akarják vonni, amit mondtak, hát szabadítsanak fel egy rabszolgát, mielőtt érintenék egymást. Ez az, amivel figyelmeztetve vagytok. És Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek."

4 . "És aki nem talál (erre módot), az böjtöljön két egymás után következő hónapot, mielőtt ők ketten érintenék egymást. De aki nem képes böjtölni, az etessen hatvan szegényt. Azért, hogy higgyetek Allahban és a Küldöttében. És ezek az Allah által felállított határok. És a hitetleneknek fájdalmas büntetés jár."

5 . "Bizony, akik ellenszegülnek Allahnak és a Küldöttének, meg lesznek szégyenítve, ahogy megszégyeníttettek azok, akik előttük voltak. És bizony, Mi nyilvánvaló ájákat küldtünk le. És a hitetleneknek megalázó büntetés jár, "

6 . " a Napon, amikor Allah feltámasztja őket, mind együtt, és tájékoztatja őket arról, hogy mit cselekedtek. Allah feljegyezte azt, bár ők elfelejtették. És Allah minden dolog felett Tanú. "

7 . " Hát nem látod, hogy Allah tudja mindazt, ami az egekben és a földön van? Nincs titkos beszélgetés hármasban, csak úgy, hogy Ő a negyedik közülük, sem ötösben, csak úgy, hogy Ő a hatodik közülük, és sem kevesebb annál, sem több annál, csak úgy, hogy Ő velük van, bárhol is vannak. Aztán, a Feltámadás Napján tájékoztatja őket arról, amit cselekedtek. Bizony, Allah minden dolog Tudója."

8 . " Nem látod azokat, akiknek megtiltattak a titkos beszélgetések, aztán visszatértek ahhoz, ami megtiltatott nekik, és titkos beszélgetéseket tartottak a bűnről, és az ellenségességről, és a Küldött iránti engedetlenségről? És amikor eljönnek hozzád, azzal üdvözölnek, amivel Allah nem üdvözöl, és azt mondják egymás közt: „Miért nem büntet meg minket Allah azért, amit mondunk?” Elegendő nekik büntetésként a Pokol, abban fognak égni, és milyen nyomorúságos úti cél!"

9 . "Ti, akik hisztek! Amikor titkos beszélgetést tartotok, ne bűnben tartsátok, és ellenségeskedésben, és a Küldött iránti engedetlenségben, hanem tartsatok titkos beszélgetéseket a jóságról és az istenfélelemről! És féljétek Allahot, Akihez össze lesztek gyűjtve. "

10 . "A titkos beszélgetések, csak a Sátántól vannak, hogy elszomoríthassa azokat, akik hisznek, de nem árthat nekik semmit, csak Allah engedelmével. És Allahra hagyatkozzanak a hívők! "

11 . "Ti, akik hisztek! Amikor azt mondják nektek: „Adjatok helyet!” a gyűléseken, akkor adjatok helyet. És mikor azt mondják nektek: „Keljetek fel!”, akkor keljetek fel. Allah fokozatokkal felemeli azokat, akik hisznek és azokat, akiknek tudás adatott. És Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek."

12 . "Ti, akik hisztek! Ha titkos beszélgetést tartotok a Küldöttel, adjatok a magánbeszélgetésetek előtt valami adományt! Ez jobb és tisztább nektek. De ha nem találtok módot arra, hogy adakozzatok, bizony Allah Megbocsátó, Irgalmas."

13 . " Talán féltek attól, hogy adományt adjatok a magánbeszélgetésetek előtt? Hát ha nem teszitek, és Allah megbocsátott nektek, akkor tartsátok meg az imát, adjátok meg a zakátot, és engedelmeskedjetek Allahnak és a Küldöttének! És Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek."

14 . "Nem látod azokat, akik olyan népet választottak szövetségesüknek, akiken Allah haragja van? Ők nem tartoznak sem hozzátok, sem hozzájuk, és hazugságra esküsznek meg, miközben tudják."

15 . "Allah szigorú büntetést készített elő nekik. Gonosz dolog bizony az, amit cselekedtek."

16 . " Az esküjükkel takaróztak, és távol tartottak Allah útjától, ezért megalázó büntetés jár nekik. "

17 . " A vagyonuk és a gyermekeik nem fognak használni nekik Allah ellen semmit. A Tűz társai lesznek, abban fognak lakozni örökké."

18 . "Azon a Napon Allah fel fogja támasztani őket, mind együtt, és meg fognak esküdni Neki, ahogy megesküdtek nektek is. És azt hiszik, hogy van valami alapjuk. De nem! Bizony, ők hazugok. "

19 . "A Sátán legyőzte őket, és elfeledtette velük az Allahra való emlékezést. Ők azok, akik a Sátán társasága. Kétségtelen, a Sátán társasága – ők lesznek a vesztesek."

20 . " Bizony, akik ellenszegülnek Allahnak és a Küldöttének, ők lesznek a leginkább megalázottak között. "

21 . " Allah megírta: „Bizony, Én fogok győzedelmeskedni, és a Küldötteim!” Bizony, Allah Erős, Mindenható. "

22 . "Nem találsz egyetlen népet sem, amely hinne Allahban és az Utolsó Napban, és szeretné azokat, akik ellenszegülnek Allahnak és a Küldöttének, még ha az apáik lennének is, vagy a fiaik, vagy a testvéreik, vagy a rokonaik. Ők azok, akiknek Ő a szívébe írta a hitet, és a Tőle való lélekkel segítette meg őket. És bebocsátja őket Kertekbe, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. Allah elégedett velük, és ők elégedettek Vele. Ők azok, akik Allah társasága. És bizony, Allah társasága, ők lesznek a sikeresek!"

 

 

 

In this page you can listen Al-Mudzsádilah in English, Al-Mudzsádilah and read and download Al-Mudzsádilah in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Mudzsádilah translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Mudzsádilah in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top