Al-Hadíd ( 29 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Allahot magasztalja mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van, és Ő a Mindenható, a Bölcs. "

2 . "Övé az egek és a föld uralma, életet ad és halálba küld, és Ő mindenek felett Hatalmas."

3 . "Ő az Első, és az Utolsó, a Nyilvánvaló, és a Rejtett, akit a teremtmények nem képesek érzékszerveikkel felfogni, hanem a jelei által ismerhetik fel Őt, és Ő minden dolog Tudója."

4 . "Ő az, Aki megteremtette az egeket és a földet hat nap alatt, aztán a Trónra emelkedett. Ő tudja, mi hatol be a földbe, és mi jön elő belőle, és mi ereszkedik alá az égből, és mi emelkedik fel abba, és Ő veletek van, bárhol is vagytok. És Allah mindent lát, amit tesztek."

5 . " Övé az egek és a föld uralma, és Allahhoz térnek vissza az ügyek."

6 . "Beolvasztja az éjszakát a nappalba, és beolvasztja a nappalt az éjszakába. És Ő tudja, hogy mi van a szívekben."

7 . " Higgyetek Allahban és a Küldöttében, és adakozzatok abból, aminek az örököseivé tett benneteket. És akik hisznek és adakoznak, nekik hatalmas jutalom jár. "

8 . " És miért nem hisztek Allahban, mikor a Küldött arra hív benneteket, hogy higgyetek Uratokban. És bizony, Ő az ígéreteteket vette tőletek, ha hívők vagytok! "

9 . "Ő az, aki nyilvánvaló ájákat küld le a szolgájának, hogy kihozhasson benneteket a sötétségből a fényre. És bizony, Allah Kedves és Irgalmas hozzátok."

10 . " És miért nem adakoztok Allah útján, mikor Allahé az egek és a föld öröksége? Nem egyenlők közületek azok, akik harcoltak és adakoztak még a győzelem előtt. Ők nagyobb rangúak, mint azok, akik adakoztak és harcoltak utána. De mindegyiküknek a legjobbat ígérte meg Allah. És Allah nagyon jól ismeri azt, amit cselekszetek."

11 . "Ki az, aki jóravaló kölcsönt adna Allahnak, hogy Ő megsokszorozza azt neki, és kegyes jutalom járjon neki?"

12 . " Azon a Napon látni fogjátok a hívő férfiakat és a hívő nőket, a fényük megelőzi őket, előttük és a jobb oldalukon: „Jó hírek vannak nektek ma – kertek, amelyek alatt folyók folynak, abban lakoztok örökké. Ez a hatalmas siker.”"

13 . "Azon a Napon a képmutató férfiak és a képmutató nők azt mondják majd azoknak, akik hittek: „Várjatok meg minket, hogy szerezhessünk a fényetekből!” Azt mondják majd nekik: „Menjetek vissza magatok mögé, és keressetek fényt!” És felemeltetik közöttük egy fal, kapukkal, és azon belül lesz a kegyelem, és rajta kívül a büntetés. "

14 . " Megszólítják majd őket: „Hát nem voltunk veletek az evilági életben?” Azt mondják a hívők: „Igen, de kísértésbe vittétek saját magatokat, és vártatok, és kételkedtetek, és megtévesztett benneteket a hamis remény, amíg eljött Allah parancsa. És a Megtévesztő (a Sátán) megtévesztett benneteket Allahhal kapcsolatban."

15 . " Ezért ma nem fogadtatik el tőletek semmilyen váltságdíj, sem azoktól, akik hitetlenek voltak. A lakhelyetek a Tűz, az a menedéketek, és milyen gonosz úti cél! "

16 . " Hát nem jött el az idő azoknak, akik hisznek, hogy a szívük megalázkodjék az Allahra való emlékezés előtt, és az előtt, ami leküldetett az igazságból? És hogy ne legyenek olyanok, mint akiknek a Könyv adatott előttük, és az idő meghosszabbíttatott számukra, ezért a szívük megkeményedett. Sokan közülük megátalkodottak a bűnben. "

17 . "Tudjátok meg, hogy Allah ad életet a földnek a halála után. Bizony, egyértelművé tettük számotokra a jeleket, hogy megérthessétek."

18 . " Bizony, az adakozó férfiak és az adakozó nők, és akik helyénvaló kölcsönt adnak Allahnak, meg lesz az sokszorozva nekik, és kegyes jutalmuk lesz."

19 . " És akik hisznek Allahban és a Küldöttében – ők az igazak – és a mártírok, akik Allahnál vannak, meg fogják kapni a fizetségüket és a fényüket. De azok, akik hitetlenek, és tagadják a Mi ájáinkat, ők azok, akik a Pokoltűz társai."

20 . "Tudjátok meg, hogy az evilági élet játék és szórakozás, és ékességek, és kölcsönös büszkélkedés, és versengés a vagyon és a gyermekek tekintetében. Mint az eső példája: a (növényzet) növekedése megörvendezteti a szántóvetőt, aztán kiszárad, és látod, hogy megsárgul, aztán száraz törmelék lesz. És a Túlvilágon szigorú büntetés van, és megbocsátás Allahtól, és a megelégedése. De az evilági élet nem más, csak a káprázat élvezete."

21 . "Versengjetek Uratok megbocsátásáért, és egy Kertért, amelynek a szélessége olyan, mint az egeké és a földé – előkészíttetett azoknak, akik hisznek Allahban és a Küldöttében. Ez Allah kegye, annak adja, akinek Ő akarja. És Allah a hatalmas kegy Birtokosa."

22 . "Nem sújt le egyetlen csapás sem a földre, vagy saját magatokban, hogy ne lenne egy Feljegyzésben, mielőtt megtörténtté tesszük azt. Bizony, ez könnyű Allahnak."

23 . " Hogy ne szomorkodjatok amiatt, ami elkerült benneteket, és ne örvendezzetek mértéktelenül amiatt, amit adtunk nektek. És Allah nem szereti a megtévedt dicsekvőket,"

24 . "akik szűkmarkúak, és szűkmarkúságra serkentik az embereket. És aki elfordul, tudnia kell, hogy hát bizony Allah Gazdag, nem szorul rá senkire, a dicséret Birtokosa. "

25 . "Bizony, elküldtük a Küldötteinket nyilvánvaló bizonyítékokkal, és leküldtük velük a Könyvet és a Mérleget, hogy az emberek megalapozhassák az igazságosságot. És leküldtük a vasat, amelyben hatalmas erő van, és előnyök az embereknek, hogy Allah nyilvánvalóvá tehesse, hogy ki segíti Őt és a Küldötteit, láthatatlanul. Bizony, Allah Erős, Mindenható."

26 . "És bizony, elküldtük Noét és Ábrahámot, és a leszármazottaik közé helyeztük a prófétaságot és a Könyvet. És közöttük vannak vezetettek, de a legtöbben megátalkodottan engedetlenek."

27 . "Aztán elküldtük a Mi Küldötteinket a nyomukban, és követtük őket Jézussal, Mária fiával, és neki adtuk az Evangéliumot. És a követőinek a szívébe szeretetteljességet és irgalmat helyeztünk. De a szerzetességet ők találták ki, Mi nem írtuk elő nekik, csak, hogy Allah megelégedését keressék. De nem tartották meg azt megfelelő megtartással. És azoknak, akik hittek közülük, megadtuk a jutalmukat, de a legtöbben megátalkodott bűnösök."

28 . "Ti, akik hisztek! Féljétek Allahot, és higgyetek a Küldöttében. Ő kétszeres részt fog adni nektek a jutalmából. És fényt fog adni nektek, amelynél járhattok, és megbocsát nektek. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas."

29 . "Hogy a Könyv Népe tudhassa, hogy nincs semmi hatalmuk Allah kegye felett, és hogy a kegy Allah kezében van, annak ad belőle, akinek akar. És Allah a hatalmas kegy Birtokosa. "

 

 

 

In this page you can listen Al-Hadíd in English, Al-Hadíd and read and download Al-Hadíd in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Hadíd translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Hadíd in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top