Al-Wákiah ( 96 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Amikor a Bekövetkező bekövetkezik,"

2 . "senki nem fogja tagadni a bekövetkeztét,"

3 . "lealacsonyít, és felemel."

4 . "Amikor a föld megrázkódik rázkódva,"

5 . "és a hegyek szétomlanak, porrá omlással,"

6 . hogy szétszóródó porszemek lesznek.

7 . És ti háromfélék lesztek.

8 . "A Jobb társai, kik a Jobb társai? "

9 . "És a Bal társai, kik a Bal társai?"

10 . "És a legelsők, a legelsők,"

11 . akik a legközelebb vannak!

12 . "A Boldogság Kertjeiben,"

13 . "56/13. egy nagy csoport a korábbiakból,"

14 . de kevesen a későbbiekből.

15 . " Feldíszített fekhelyeken,"

16 . egymással szemben hevernek.

17 . " Halhatatlan ifjak járnak körbe közöttük, "

18 . " edényekkel, korsókkal, és kupával egy zubogó forrásból (megtöltve),"

19 . " nem kapnak fejfájást attól, és nem részegednek le."

20 . " És gyümölcsök, amit csak választanak,"

21 . " és madarak húsa, amit csak kívánnak."

22 . " És gyönyörű, sötét szemű nők,"

23 . mintha megőrzött gyöngyök lennének.

24 . " Jutalom azért, amit cselekedtek. "

25 . " Nem hallanak ott hiábavaló beszédet, vagy bűnös szót,"

26 . csak azt mondják: „Békesség! Békesség!”

27 . " És a Jobb társai, kik a Jobb társai? "

28 . " Tüskétlen tüskefák között,"

29 . " és banánfák között, amelyek gyümölccsel rétegzettek."

30 . " És kiterjedt árnyék,"

31 . " és zubogó víz,"

32 . " és bőséges gyümölcsök, "

33 . " nem lesz korlátozva, és nem lesz megtiltva."

34 . És felemelt fekhelyeken (hevernek).

35 . " Bizony, megteremtettük őket teremtéssel,"

36 . " és szüzekké tettük őket,"

37 . " elkötelezettek, azonos korúak,"

38 . a Jobb társainak.

39 . " Egy nagy csoport a korábbiakból,"

40 . és egy nagy csoport a későbbiekből.

41 . " És a Bal társai, kik a Bal társai?"

42 . "Perzselő Tűzben, és forró vízben,"

43 . "és fekete füst árnyékában lesznek,"

44 . "ami nem hűvös, és nem is kellemes. "

45 . " Bizony, korábban ők nagy jólétben éltek,"

46 . és kitartottak a nagy bűnben.

47 . " És azt mondták: „Vajon amikor meghalunk, és por és csontok leszünk, fel leszünk támasztva?"

48 . És az ősapáink is?”

49 . " Mondd: „Bizony, a korábbiak és a későbbiek,"

50 . " bizony, össze lesznek gyűjtve a jól ismert Nap találkozójára!"

51 . " Aztán, bizony, ti tévelygők, meghazudtolók!"

52 . Bizony a zakkúm fáról fogtok enni.

53 . " Azzal fogjátok megtölteni a gyomrotokat,"

54 . "és forró vizet isztok rá,"

55 . " és úgy fogtok inni, ahogyan a szomjas tevék isznak!” "

56 . Ez lesz a megvendégelésük az Ítélet Napján!

57 . " Mi teremtettünk benneteket, miért nem ismeritek hát el az igazságot?"

58 . " Láttátok-e azt, amit kilövelltek?"

59 . " Vajon ti vagytok, aki teremti azt, vagy Mi vagyunk a Teremtő?"

60 . " Mi rendeltük el közöttetek a halált, és nem tudtok megelőzni."

61 . " Abban változtatjuk meg a formátokat, és megteremtünk benneteket abban a formában, amiről nincsen tudomásotok."

62 . "És bizony, ismeritek az első teremtést, hát nem fogadjátok meg az intést?"

63 . " Láttátok-e azt (a vetőmagot), amit elvettek? "

64 . " Ti vagytok-e azok, akik megnövesztik, vagy Mi vagyunk a növesztő?"

65 . "Ha Mi úgy akarnánk, bizonnyal száraz törmelékké tennénk, és akkor tanácstalanul maradnátok:"

66 . " „Bizony, tönkrementünk, "

67 . " sőt, meg vagyunk fosztva!”"

68 . " Láttátok-e a vizet, amit isztok?"

69 . " Ti külditek le az esőfelhőkből, vagy Mi vagyunk a leküldő?"

70 . " Ha Mi úgy akarnánk, sóssá tehetnénk, miért nem vagytok hát hálásak? "

71 . " Láttátok-e a tüzet, amit gyújtotok?"

72 . " Ti hoztátok létre a fáját, vagy Mi vagyunk a létrehozó?"

73 . " Mi tettük azt emlékeztetővé, és kényelemmé azoknak, akiknek szükségük van rá."

74 . Magasztaljátok hát Hatalmas Uratok nevét!

75 . De nem! Esküszöm a csillagok nyugvóhelyére!

76 . " És bizony, hatalmas eskü ez, bárcsak tudnátok!"

77 . " Bizony, ez egy nemes Korán,"

78 . " jól őrzött Könyvben,"

79 . " nem érinthetik azt, csak a megtisztultak. "

80 . Kinyilatkoztatás a Világok Urától.

81 . " Ez a kijelentés az, ami iránt megvetőek vagytok?"

82 . " És az ellátásotokká teszitek azt, hogy tagadtok?"

83 . " Akkor miért nem, mikor a lélek eléri a torkot, "

84 . "és abban a pillanatban néztek,"

85 . " és Mi közelebb vagyunk hozzá, mint ti, csak ti nem láttok – "

86 . " akkor miért nem – ha azt állítjátok, hogy úgysem vagytok a Mi parancsunk alatt, "

87 . " miért nem hozzátok vissza azt a lelket a testbe, ha igazak vagytok?"

88 . "És ha azok között volt, akik közel hozattak Allahhoz,"

89 . " akkor számára az elmúlás pihenés, és kellemes nyugvóhely, és a Boldogság Kertje. "

90 . " És ha a Jobb társai közül való volt,"

91 . " akkor: „Békesség neked, a Jobb társai közül!”"

92 . " De ha a tagadók, a tévelygők közül való volt, "

93 . " akkor számára a vendéglátás a forró víz, "

94 . és az égés a Tűzben!

95 . " Bizony, ez a nyilvánvaló igazság!"

96 . Magasztald hát Hatalmas Urad nevét!

 

 

 

In this page you can listen Al-Wákiah in English, Al-Wákiah and read and download Al-Wákiah in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Wákiah translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Wákiah in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top