An-Nadzsm ( 62 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "A csillagra, amikor lenyugszik,"

2 . " a társatok nem tévelyeg, és nem téved,"

3 . és nem a saját vágyai szerint beszél.

4 . "Nem más ez, mint kinyilatkoztatott kinyilatkoztatás."

5 . "Az tanította, aki hatalmas az erejében (Gábriel),"

6 . " az erő birtokosa. És felemelkedett,"

7 . és a legmagasabb horizonton volt.

8 . "Aztán közeledett, és lejjebb ereszkedett,"

9 . " két íjhossznyi távolságra volt, vagy még közelebb."

10 . " És kinyilatkoztatta szolgájának, amit kinyilatkoztatott."

11 . " A szíve nem hazudott azzal kapcsolatban, amit látott. "

12 . "Hát ti vajon vitatkoztok vele azzal kapcsolatban, hogy mit látott?"

13 . " És bizony, látta őt egy másik alkalommal,"

14 . a végső határ tüskefájánál.

15 . Ahhoz közel van a menedék Kertje.

16 . "Amikor beborította a tüskefát az, ami beborította."

17 . "A tekintet nem fordult el, és nem lépett túl azon túl. "

18 . " Bizony, Ura legnagyobb jelei közül látott."

19 . Hát nem láttátok-e al-Latot és al-Uzzát?

20 . "És Manatot, a harmadikat? "

21 . "Tieitek lennének a férfiak (fiúgyermekek), és Övé a nők (leánygyermekek)?"

22 . Ez akkor igazságtalan megosztás!

23 . "Nem mások ezek, mint nevek, amiket megneveztetek, ti, és az ősapáitok, amire Allah nem küldött le semmilyen bizonyítékot. Nem követnek mást, csak feltételezést, és amit a lelkük vágyik. És bizony, a vezetés eljött hozzájuk Uruktól."

24 . " Vagy vajon az ember azt kapja, amire vágyik?"

25 . De Allahé az utolsó és az első!

26 . " És hány angyal van az egekben, akiknek a közbenjárása nem használ semmit, kivéve miután Allah engedélyt ad annak, akinek akar, és akivel elégedett."

27 . " Bizony, akik nem hisznek a Túlvilágban, női nevekkel nevezik meg az angyalokat,"

28 . " és nincsen ezzel kapcsolatban tudásuk. Nem követnek mást, csak feltételezéseket. És bizony, a feltételezések nem használnak semmit az igazság ellen. "

29 . " Fordulj hát el attól, aki elfordul a Mi emlékeztetőnktől, és nem vágyik másra, csak az evilági életre."

30 . " Ennyi az összes tudásuk, amit elérnek. Bizony, Urad tudja legjobban, ki tévelyedett el az Ő útjától, és Ő tudja legjobban, hogy ki a vezetett."

31 . " És Allahé mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van, hogy megfizethessen azoknak, akik rosszat cselekszenek, azzal, amit cselekedtek, és megfizethessen azoknak, akik jót cselekszenek, a legjobbal."

32 . "Azok, akik elkerülik a nagy bűnöket és az erkölcstelenséget, kivéve a kis vétségeket – bizony, Urad hatalmas a megbocsátásban. Ő ismer a legjobban benneteket, mikor először a földből teremtett benneteket, és mikor magzatok voltatok az anyáitok méhében. Ne tulajdonítsatok hát tisztaságot saját magatoknak! Ő tudja a legjobban, hogy kik az istenfélők. "

33 . " Láttad azt, aki elfordult,"

34 . " és keveset adott, és visszatartott?"

35 . "Talán nála van a Láthatatlan tudása, és képes látni?"

36 . "Vagy nem tájékoztatták arról, hogy mi volt Mózes lapjain,"

37 . "és Ábrahámén, aki teljesítette? "

38 . "Hogy egyetlen teherhordó sem viseli másnak a terhét,"

39 . "és hogy az embernek nem jár más, csak amiért fáradozik."

40 . " És hogy a fáradozása (annak eredménye) hamarosan látható lesz,"

41 . "aztán megfizetnek neki érte, teljes megfizetéssel. "

42 . " És hogy Uradhoz vezet a végső cél,"

43 . " és hogy Ő az, aki nevetésre vagy sírásra késztet,"

44 . "és hogy Ő az, aki életet ad és halálba küld, "

45 . " és hogy Ő teremtette a párokat, a férfit és a nőt,"

46 . " egy cseppből, amikor kilövell,"

47 . és hogy az Ő feladata még egyszer előhozni.

48 . " És hogy Ő az, Aki meggazdagít, és elégedetté tesz,"

49 . és hogy Ő a Szíriusz nevű csillag Ura.

50 . " És hogy Ő elpusztította az első Ádot,"

51 . " és Thamúdot, nem kímélvén meg,"

52 . " és Noé népét előtte. Bizony, ők bűnösebbek és lázadóbbak voltak,"

53 . és a Felfordított Városokat elpusztította.

54 . " És beborította őket az, ami beborította."

55 . . Hát Uratok melyik kegyét vonjátok kétségbe?

56 . " Ez egy figyelmeztető, a korábbi figyelmeztetők közül. "

57 . Közeledik a Közeledő!

58 . Nem fedheti fel azt más Allahon kívül.

59 . Hát csodálkoztok ezen a kijelentésen?

60 . " És nevettek, és nem sírtok?"

61 . És szórakoztok?

62 . " Boruljatok hát le Allah előtt, és szolgáljátok! "

 

 

 

In this page you can listen An-Nadzsm in English, An-Nadzsm and read and download An-Nadzsm in English veya yükleyebilirsiniz. You can download An-Nadzsm translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of An-Nadzsm in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top