Al-Fath ( 29 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Bizony, nyilvánvaló győzelmet adtunk neked."

2 . "Hogy Allah megbocsáthassa az előző és ezután következő bűneidet, és tökéletesítse a kegyét irántad, és egyenes útra vezessen téged."

3 . És hogy Allah hatalmas segítséggel segíthessen meg téged.

4 . "Ő az, Aki leküldte a nyugalmat a hívők szívébe, hogy növelje őket a hitben a hitükkel. És Allahéi az egek és a föld seregei. És Allah mindent Tudó, Bölcs."

5 . "Hogy bebocsáthassa a hívő férfiakat és a hívő nőket a kertekbe, amelyek alatt folyók folynak, hogy abban lakozzanak örökké, és eltávolítsa tőlük a rossz tetteiket. És Allah előtt ez a hatalmas siker."

6 . "És hogy megbüntethesse a képmutató férfiakat és a képmutató nőket, és a társító férfiakat és a társító nőket, akik gonosz feltételezést feltételeznek Allahról. Rajtuk gonosz végzet van. És Allah haragja van rajtuk, és Ő megátkozta őket, és előkészítette nekik a Poklot. Milyen rossz cél az! "

7 . "És Allahéi az egek és a föld seregei. És Allah Mindenható, Bölcs."

8 . "Bizony, elküldtünk téged tanúként, örömhír hozójaként, és figyelmeztetőként."

9 . "Hogy higgyetek Allahban és a Küldöttében, és tiszteljétek, és tiszteletben tartsátok és magasztaljátok Őt reggel és este."

10 . "Bizony, akik hűséget esküsznek neked, azok Allahnak esküsznek hűséget. Allah keze van a kezük felett. Aki megszegi az esküjét, csak saját maga ellen szegi meg. És aki betartja az egyezséget, amit Allahhal kötött, annak hatalmas jutalmat fogunk adni. "

11 . "Akik hátramaradtak a sivatagi arabok közül, azt mondják neked: „A vagyonunk és a családjaink lefoglaltak minket, kérj hát bocsánatot számunkra!” Azt mondják a nyelvükkel, ami nincs a szívükben. Mondd: „Kinek van ereje számotokra Allahhal szemben bármiben, ha Ő bármi ártalmat akar nektek, vagy bármi hasznot akar nektek? Nem! Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek!”"

12 . "Nem! Azt gondoltátok, hogy a Küldött és a hívők sosem fognak visszatérni a családjaikhoz, és ez jónak tűnt fel a szíveiteknek. És gonosz feltételezést feltételeztetek, és pusztulásba tartó nép lettetek.”"

13 . "És aki nem hisz Allahban és a Küldöttében, hát bizony, lángoló Tüzet készítettünk elő a hitetleneknek. "

14 . "És Allahé az egek és a föld uralma. Megbocsát annak, akinek akar, és megbünteti azt, akit akar. És Allah Megbocsátó, Irgalmas."

15 . "Azt fogják mondani a hátramaradtak, amikor kivonultok a hadizsákmányért, hogy elvegyétek: „Engedjétek meg nekünk, hogy kövessünk benneteket!” Meg akarják változtatni Allah szavát. Mondd: „Sosem fogtok követni minket. Így mondta Allah korábban.” Azt fogják mondani: „Nem! Ti irigyek vagytok ránk!” De nem, nem értenek, csak egy kevéssé. "

16 . "Mondd a hátramaradóknak a sivatagi arabok közül: „Hívni fognak benneteket harcolni egy nagy katonai erőt birtokló nép ellen, harcolni fogtok velük, vagy önként alávetik magukat. És ha engedelmeskedtek, Allah jó jutalmat ad nektek. De ha elfordultok, ahogy elfordultatok korábban is, Ő fájdalmas büntetéssel fog megbüntetni benneteket."

17 . "Nincs vád a vakon, és nincs vád a sántán, és nincs vád a betegen. És aki engedelmeskedik Allahnak és a Küldöttének, azt Ő bebocsátja kertekbe, amelyek alatt folyók folynak, de aki elfordul, azt megbünteti fájdalmas büntetéssel. "

18 . "Allah kétségkívül elégedett volt a hívőkkel, amikor hűséget esküdtek neked a fa alatt. És tudta, hogy mi volt a szívükben, és leküldte rájuk a nyugalmat, és közeli győzelemmel jutalmazta őket,"

19 . "és bőséges hadizsákmánnyal, amit szerezni fognak. És Allah Mindenható, Bölcs."

20 . "Allah bőséges hadizsákmányt ígért nektek, amit szerezni fogtok, és siettette nektek ezt (a győzelmet), és visszatartotta az emberek kezét tőletek – hogy jel lehessen ez a hívőknek, és Ő az egyenes útra vezethessen benneteket."

21 . "És mást, ami felett nem volt hatalmatok. Allah átfogja ezeket (a tudásával), és Allah mindenek felett hatalmas. "

22 . "És ha azok, akik hitetlenek, harcoltak volna veletek, bizonnyal hátat fordítottak volna, aztán nem találtak volna védelmezőt vagy segítőt."

23 . "Ez Allah szokásos módszere, ami már korábban is elmúlt. És Allah módszerében soha nem fogsz változást találni."

24 . "És Ő az, aki visszatartotta a kezüket tőletek, és a ti kezeteket tőlük Mekka területén, miután győzelmet adott nektek felettük. És Allah mindent lát, amit tesztek."

25 . "Ők azok, akik hitetlenek, és távol tartottak benneteket a Sérthetetlen Mecsettől, és megakadályozták, hogy az áldozat eljusson a helyére. És ha nem lettek volna hívő férfiak és hívő nők, akiket nem ismertetek, és legázoltátok volna őket, és ártalom ért volna benneteket miattuk anélkül, hogy tudtátok volna, hogy Allah bebocsáthassa a kegyelmébe azt, akit akar. Ha külön lettek volna, bizonnyal megbüntettük volna azokat, akik hitetlenek közülük, fájdalmas büntetéssel. "

26 . "Amikor azok, akik hitetlenek, fennhéjázással töltötték meg a szívüket – a Tudatlanság Korának a fennhéjázásával, és Allah leküldte a Tőle származó nyugalmat a Küldöttére és a hívőkre, és megerősítette őket az istenfélelem szavában, és nekik több joguk volt rá, és érdemesebbek voltak rá. És Allah minden dolog Tudója."

27 . "Bizony, Allah valóra váltja a Küldöttének álmát, igazságban. Bizony, be fogtok lépni a Sérthetetlen Mecsetbe, ha Allah úgy akarja, biztonságban, leborotvált fejjel, és rövidre vágott hajjal, félelem nélkül. De Ő tudta, amit ti nem tudtatok, és ezen kívül egy közeli győzelmet adott nektek."

28 . "Ő az, aki elküldte a Küldöttét a vezetéssel és az igaz vallással, hogy győzedelmessé tegye azt minden vallás felett. És Allah elegendő Tanú arra."

29 . "Mohamed Allah küldötte. És azok, akik vele vannak, szigorúak a hitetlenekkel szemben, és irgalmasak egymás között. Látod őket, ahogy meghajolnak és leborulnak az imában, az Allahtól való kegyet keresve, és az Ő megelégedését. A jelük az arcukon van, a leborulás nyomától. Ez az ő leírásuk a Tórában. És a leírásuk az Evangéliumban olyan, mint egy mag, amely kihajtja a hajtását, aztán megerősíti azt, aztán az megvastagszik, és szilárdan áll a szárán, megörvendeztetve a szántóvetőt. Hogy Ő feldühíthesse velük a hitetleneket. Allah megbocsátást és hatalmas jutalmat ígért azoknak közülük, akik hisznek, és jót cselekszenek. "

 

 

 

In this page you can listen Al-Fath in English, Al-Fath and read and download Al-Fath in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Fath translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Fath in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top