Muhammad ( 38 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Azok, akik hitetlenek, és elfordítanak másokat Allah útjától, azoknak Ő hiábavalóvá teszi a cselekedeteiket."

2 . "És akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, és hisznek abban, ami leküldetett Mohamednek és az az igazság Uruktól – Ő elrejti a rossz tetteiket, és jobbá teszi azt, ami a szívükben van. "

3 . "Ez azért van, mert akik hitetlenek, azok hamisságot követnek, és azok, akik hisznek, az igazságot követik Uruktól. Így állít Allah hasonlatokat az embereknek. "

4 . "És amikor (a csatában) találkoztok azokkal, akik hitetlenek, üssetek a nyakukra, és amikor legyőztétek őket, kötözzétek meg szorosan, aztán vagy nagylelkűség (legyen, amit mutattok irántuk), vagy váltságdíj (fejében engedjétek el őket), amíg a háború leteszi a terheit. Ez az, ami parancsoltatott nektek. És ha Allah úgy akarta volna, bizonnyal bosszút állhatott volna rajtuk, de (a harc azért van,) hogy próbára tegyen egyeseket közületek másokkal. És akik megöletnek Allah útján, azoknak Ő soha nem engedi veszendőbe menni a cselekedeteit."

5 . "Vezeti őket, és jobbá teszi az állapotukat, "

6 . "és bebocsátja őket a Kertbe, amit megismertetett velük."

7 . "Ti, akik hisztek! Ha segítitek Allahot (Allah ügyét, a muszlimokat), akkor Ő meg fog segíteni benneteket, és szilárddá teszi a lábatokat."

8 . "De akik hitetlenek, nekik pusztulás jár, és Ő hiábavalóvá teszi a cselekedeteiket."

9 . "Ez azért van, mert ők gyűlölik azt, amit Allah leküldött, ezért Ő hiábavalóvá tette a cselekedeteiket."

10 . "Hát nem utaztak a földön, és nem látták, milyen volt a vége azoknak, akik előttük voltak? Allah elpusztította őket, ahhoz hasonló módon, ahogy az a hitetleneknek jár."

11 . "Ez azért van, mert Allah a védelmezője azoknak, akik hisznek, és mert a hitetleneknek nincs védelmezőjük."

12 . "Bizony, Allah be fogja bocsátani azokat, akik hisznek és jótetteket cselekszenek, Kertekbe, amelyek alatt folyók folynak. De azok, akik hitetlenek, az élvezeteket hajszolják, és úgy esznek, ahogy a jószágok esznek. És a Tűz lesz a lakhelyük."

13 . "És hány város volt erősebb, mint a te városod, amely elűzött téged? Elpusztítottuk őket, és nem volt nekik segítőjük."

14 . "Hát az, aki nyilvánvaló bizonyítékot követ Urától, olyan, mint az, akinek megszépíttetett a saját cselekedeteinek a gonoszsága, pedig a vágyaikat követik? "

15 . "A Kert leírása, amely az istenfélőknek ígértetett: folyók vannak benne, szennyezetlen vízzel, és tejfolyók, amelyeknek az íze nem változik, soha nem romlanak meg, és borfolyók, ízletesek az ivóknak, és tiszta mézfolyók, és mindenféle gyümölcsök vannak ott nekik, és megbocsátás Uruktól. (Vajon olyanok ők,) mint aki a Tűzben lakozik örökké, és forró vizet kap inni, ami darabokra vágja a belső részeit?"

16 . "És vannak köztük, akik hallgatnak téged, amíg, mikor elválnak tőled, azt mondják azoknak, akiknek tudás adatott: „Mit mondott az imént?” Ők azok, akiknek Allah lepecsételte a szívét, és ők a saját vágyaikat követik."

17 . "És akik elfogadják a vezetést, azokat Ő gyarapítja a vezetésben, és megadja nekik az istenfélelmüket. "

18 . "Hát mi másra várnak, mint hogy az Óra eljöjjön hozzájuk hirtelen? Bizony, a jelei már eljöttek. És ha már eljön hozzájuk, hogyan használhatna nekik a megemlékezésük?"

19 . "Tudd hát, hogy nincs más isten, csak Allah, és kérj bocsánatot a bűnödért, és a hívő férfiaknak, és a hívő nőknek. És Allah ismeri a mozgásotokat, és a nyugvóhelyeteket. "

20 . "És akik hisznek, azt mondják: „Miért nem küldetett le egy szúra (a harccal kapcsolatban)?” De amikor egy egyértelmű szúra leküldetik, és meg van említve benne a harc, látod, hogy azok, akiknek a szívében betegség van, rád néznek annak a tekintetével, aki mindjárt elájul a halálfélelemtől. Pedig jobb lenne nekik…"

21 . "az engedelmesség és a helyénvaló szó. És amikor a dolog el lett határozva, bizony, jobb lett volna nekik, ha igazak Allahhoz. "

22 . "És talán, ha elfordultok, romlást okoznátok a földön, és elvágnátok a rokoni kötelékeket? "

23 . "Ők azok, akiket Allah megátkozott, és megsüketítette őket, és elvette a látásukat."

24 . "Hát nem gondolkodnak el a Koránon, vagy zárak vannak a szívükön?"

25 . "Bizony, akik hátat fordítanak az után, hogy a vezetés nyilvánvalóvá vált számukra, a Sátán vette rá őket, és hamis reménnyel töltötte meg őket. "

26 . "Ez azért van, mert azt mondták azoknak a hitetleneknek, akik gyűlölik azt, amit Allah leküldött: „Engedelmeskedni fogunk nektek a dolog egy részében!” De Allah ismeri a titkaikat. "

27 . "És Milyen lesz majd, amikor az angyalok elviszik őket, az arcukat és a hátukat ütlegelve? "

28 . "Ez azért van, mert azt követték, ami megharagította Allahot, és gyűlölték az Ő megelégedését, ezért Ő haszontalanná tette a cselekedeteiket. "

29 . "Vagy talán azt gondolják azok, akiknek a szívében betegség van, hogy Allah nem fogja nyilvánosságra hozni a gyűlöletüket?"

30 . "És ha Mi úgy akarnánk, megmutatnánk őket neked, és megismernéd őket a jeleik alapján. De bizony, fel fogod ismerni őket a beszédük hangvétele alapján. És Allah ismeri a cselekedeteiteket. "

31 . "És bizony, próbára teszünk benneteket, amíg nyilvánvalóvá tesszük az erőfeszítéseket tevőket közületek, és a türelmeseket, és próbára tesszük az ügyeiteket."

32 . "Bizony, akik hitetlenek, és elfordítanak másokat Allah útjától, és szembeszállnak a Küldöttel, miután a vezetés nyilvánvalóvá vált számukra, soha nem árthatnak Allahnak semmit, és a cselekedeteiket hiábavalóvá teszi."

33 . "Ti, akik hisztek! Engedelmeskedjetek Allahnak, és engedelmeskedjetek a Küldöttnek, és ne tegyétek hiábavalóvá a cselekedeteiteket!"

34 . "Bizony, akik hitetlenek, és elfordítanak másokat Allah útjától, aztán meghaltak, amíg hitetlenek voltak, Allah soha nem fog megbocsátani nekik. "

35 . "Ne gyengüljetek hát el, és ne kérjetek békét, amikor ti vagytok kiválóbbak, és Allah veletek van. És Ő soha nem fog megfosztani benneteket a cselekedeteitektől. "

36 . "Az evilági élet csak játék és szórakozás. És ha hisztek, és félitek Allahot, Ő megadja nektek a jutalmatokat, és nem fogja a vagyonotokat kérni."

37 . "Ha azt kérné tőletek, és kényszerítene benneteket, akkor szűkmarkúak lennétek, és Ő nyilvánosságra hozná a rossz érzéseiteket."

38 . "Itt vagytok hát, akiket arra hívnak, hogy adakozzatok Allah útján, de vannak köztetek, akik visszatartják (az adományt). És aki visszatartja, az saját magától tartja vissza. De Allah Gazdag, ti pedig szükséget látók vagytok. És ha elfordultok, felcserél benneteket másokkal, aztán ők nem lesznek olyanok, mint ti."

 

 

 

In this page you can listen Muhammad in English, Muhammad and read and download Muhammad in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Muhammad translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Muhammad in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top