Al-Ahqaf ( 35 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Há, Mím."

2 . " A Könyv kinyilatkoztatása Allahtól van, a Mindenhatótól, a Bölcstől."

3 . "Nem teremtettük az egeket és a földet, és mindazt, ami közöttük van máshogy, csak igazságban, és meghatározott időre. De akik hitetlenek, elfordulnak attól, amire figyelmeztetik őket. "

4 . "Mondd: „Látjátok-e azt, amihez Allahon kívül fohászkodtok? Mutassátok meg nekem, hogy mit teremtettek a földből, vagy van-e bármi részük az egekben? Hozzatok nekem egy ez előtti könyvet, vagy valamilyen részt a tudásból, ha igazak vagytok! "

5 . "Ki tévelyeg jobban, mint az, aki Allahon kívül azokhoz fohászkodik, akik nem válaszolnak neki a Feltámadás Napjáig, és nincsenek is tudatában a fohászuknak?"

6 . "És amikor az emberek összegyűjtetnek, ők az ellenségeik lesznek, és meg fogják tagadni az imádatukat."

7 . "És amikor a Mi nyilvánvaló ájáinkat olvassák nekik, azok, akik hitetlenek, azt mondják az igazságra, mikor az eljön hozzájuk: „Ez nyilvánvaló varázslat!”"

8 . "Vagy azt mondják: „Kitalálta!” Mondd: „Ha kitaláltam, akkor nincs hatalmatok, hogy segítsetek engem Allah ellen!” Ő tudja a legjobban, hogy mit mondotok vele kapcsolatban. Elegendő Ő Tanúként köztem és köztetek, és Ő a Megbocsátó, az Irgalmas."

9 . "Mondd: „Nem vagyok új a Küldöttek között, és nem is tudom, hogy mi lesz téve velem vagy veletek. Én csak azt követem, ami ki lett nyilatkoztatva nekem, és nem vagyok más, csak nyilvánvaló figyelmeztető.”"

10 . "Mondd: „Látjátok-e, hogy ha ez a Korán Allahtól van, és ti nem hisztek benne, és egy tanú Izrael népéből is tanúsítja a hasonlóságát, míg ti fennhéjázók vagytok. Bizony, Allah nem szereti az igazságtalanokat!"

11 . "És akik hitetlenek, azt mondják azokról, akik hisznek: „Ha jó lett volna (a hit vagy a kinyilatkoztatás), akkor nem előztek volna meg minket.” És amikor nincsenek vezetve általa, azt mondják: „Ez egy ősi hazugság!”"

12 . "És korábban Mózes Könyve volt vezetőként és kegyelemként. És ez a Könyv (a Korán) megerősíti azt. Arab nyelven, hogy figyelmeztesse azokat, akik bűnösök (igazságtalanok, zsarnokok), és jó hír legyen a jót cselekvőknek."

13 . "Bizony, akik azt mondják: „A mi Urunk Allah”, aztán szilárdan kitartanak ebben, nekik nem kell majd félni, és nem lesznek szomorúak."

14 . "Ők a Kert társai, abban lakoznak örökké: fizetség azért, amit cselekedtek."

15 . " És kötelezővé tettük az embernek a jó bánásmódot a szülők iránt. Az édesanyja nehézséggel hordta ki őt, és nehézséggel szülte meg. És az elválasztása harminc hónap. Amíg, mikor eléri az érettségét, és eléri a negyven évet, azt mondja: „Uram, adj nekem erőt ahhoz, hogy hálás legyek a kegyességedért, amit rám és a szüleimre árasztottál, és hogy jótetteket cselekedjem, ami a Te megelégedésedre van, és tedd jóravalóvá nekem a leszármazottaimat. Bizony, Hozzád fordulok bűnbánattal, és a muszlimok közé tartozom!”"

16 . "Ők azok, akiknek a legjobb fogadtatik el abból, amit cselekedtek, és elnézzük a rossz tetteiket, a Kert társaival együtt lesznek. Igaz ígéret ez, ami nekik ígértetett."

17 . "De aki azt mondja a szüleinek: „Fúj mindkettőtökre! Azt ígéritek nekem, hogy elő leszek majd hozva (a Feltámadáskor), amikor már nemzedékek múltak el előttem?” És mindketten Allah segítségét kérik, és azt mondják: „Jaj neked! Higgy! Bizony, Allah ígérete igaz!” De ő azt mondja: „Nem más ez, mint a korábbi népek történetei!”,"

18 . "ők azok, akikkel kapcsolatban beigazolódott a szó a dzsinnek és emberek előttük elmúlt népei között. Bizony, ők a vesztesek."

19 . "És mindenkinek fokozatai vannak, annak megfelelően, amit cselekedtek, és hogy Ő teljes mértékben megfizethessen nekik a cselekedeteikért, és nem fognak igazságtalanságot szenvedni."

20 . "És a Napon azok, akik hitetlenek voltak, ki lesznek téve a Tűznek. „Kimerítettétek a jó dolgaitokat az evilági életetekben, és élvezeteket találtatok benne. Ezért ma megalázó büntetéssel fizettettek meg, mert fennhéjázók voltatok a földön, jog nélkül, és bűnben megátalkodottak voltatok.”"

21 . "És emlékezz meg Ád népének testvéréről, amikor figyelmeztette népét a homokdűnéknél, – úgy, hogy korábban jöttek már figyelmeztetők, és utána is – „Ne szolgáljatok mást, csak Allahot! Bizony, féltelek benneteket egy hatalmas Nap büntetésétől!”"

22 . "Azt mondták: „Azért jöttél hozzánk, hogy elfordíts minket az isteneinktől? Akkor hozd el ránk azt, amivel fenyegetsz minket, ha igaz vagy!”"

23 . "Azt mondta: „A tudás Allahnál van. És én átadom nektek azt, amivel elküldettem, de látom, hogy tudatlan nép vagytok ti!”"

24 . "Aztán, amikor látták azt, mint egy felhőt, közeledni a völgyeikhez, azt mondták: „Felhő ez, amely esőt hoz nekünk!” De nem! Ez az, aminek a siettetését kértétek – szél, amelyben fájdalmas büntetés van,"

25 . "ami elpusztít mindent Ura parancsára. És amikor a reggel eljött, semmit nem lehetett látni, csak a lakhelyeiket."

26 . "És bizony, megalapoztuk őket abban, amiben nem alapoztunk meg benneteket (erőben és vagyonban), és hallást, és látást és szívet adtunk nekik. De a hallásuk, a látásuk és a szívük nem használt nekik semmit. És beborította őket az, amin gúnyolódtak."

27 . "És bizony, elpusztítottuk a városokat, amelyek körülvesznek benneteket, és különböző módokon mutattunk nekik jeleket, hogy visszatérhessenek. "

28 . "És miért nem segítettek rajtuk azok, akiket Allahon kívül isteneknek választottak? De nem! Elhagyták őket. És az az ő hazugságuk volt, amit kitaláltak. "

29 . "És emlékezz, amikor a dzsinnek egy csoportját irányítottuk feléd, hogy a Koránt hallják. És amikor hallótávolságba értek, azt mondták: „Hallgassatok csendben!” És amikor befejeződött, visszatértek a népükhöz, figyelmeztetőként."

30 . "Azt mondták: „Népünk! Bizony, egy Könyvet hallottunk, ami Mózes után küldetett le, megerősítve azt, ami előtte volt, az igazságra és az egyenes útra vezetve."

31 . "Népünk! Feleljetek annak, aki Allahhoz hív, és higgyetek benne! Ő megbocsát majd a bűneitekből, és megvédelmez a fájdalmas büntetéstől."

32 . "És aki nem válaszol annak, aki Allahhoz hív, az nem menekülhet el a földön, és nem lesz védelmezője Rajta kívül. Ők azok, akik nyilvánvaló tévelygésben vannak.” "

33 . "Hát nem látják, hogy Allah, Aki megteremtette az egeket és a földet, és nem fáradt el a teremtésükben, képes életet adni a halottaknak? Igen, bizony, Ő mindenek felett Hatalmas!"

34 . "És a Napon, amikor azok, akik hitetlenek voltak, ki lesznek téve a Tűznek, (azt mondják majd nekik): „Hát nem ez az igazság?” Azt mondják majd: „De igen, Urunkra!” Azt mondja majd (Allah): „Akkor ízleljétek meg a büntetést, mert hitetlenek voltatok!”"

35 . "Legyél hát türelmes, ahogy türelmesek voltak az eltökéltek a Küldöttek közül, és ne akard siettetni nekik. A Napon, amikor meglátják, ami nekik ígértetett, (úgy fog tűnni nekik,) mintha nem maradtak volna ebben a világban, csak egyetlen nap egy óráját. Nyilvánvaló üzenet ez. És el lesz-e pusztítva más, mint a bűnben megátalkodott nép?"

 

 

 

In this page you can listen Al-Ahqaf in English, Al-Ahqaf and read and download Al-Ahqaf in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Ahqaf translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Ahqaf in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top