Al-Dzsáthije ( 37 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Há, Mím."

2 . "A Könyv kinyilatkoztatása Allahtól van, a Mindenhatótól, a Bölcstől."

3 . "Bizony, az egekben és a földön jelek vannak a hívőknek."

4 . "És a teremtésetekben, és amit Ő elterjesztett a mozgó teremtmények közül, jelek vannak a népnek, amely bizonyos."

5 . "És az éjszaka és a nappal váltakozásában, és az ellátásban, amelyet Allah küld le az égből, és életet ad általa a földnek a halála után, és a szelek irányításában jelek vannak a népnek, amely használja az eszét."

6 . "Ezek Allah ájái, igazságban olvassuk neked őket. Vajon Allah és az Ő ájái után milyen beszédben fognak hinni?"

7 . " Jaj minden bűnös hazugnak,"

8 . "aki hallja, hogy Allah ájáit olvassák neki, aztán fennhéjázva kitart az ellenkezésben, mintha nem hallotta volna őket! Adj neki hírt egy fájdalmas büntetésről."

9 . "És ha megtud valamit a Mi ájáinkról, tréfának veszi azokat. Ők azok, akiknek megalázó büntetés jár."

10 . "Előttük van a Pokol, és amit megkerestek, nem fog használni nekik semmit, sem az, amit Allahon kívül védelmezőjüknek választottak. És hatalmas büntetés jár nekik."

11 . "Ez, ami ebben a Koránban leküldetett, a vezetés. És azoknak, akik nem hisznek Uruk ájáiban, kínzóan fájdalmas büntetés jár."

12 . "Allah az, Aki alárendelte nektek a tengert, hogy a hajók hajózhassanak rajta az Ő parancsára, és hogy kereshessétek az Ő kegyét, és hogy hálát adhassatok."

13 . "És alárendelte nektek mindazt, ami az egekben van, és mindazt, ami a földön van, mindezt Tőle. Bizony, ebben jelek vannak a népnek, amely elgondolkodik."

14 . "Mondd meg azoknak, akik hisznek, hogy bocsássanak meg azoknak, akik nem reménykednek Allah napjaiban, hogy Ő megfizethessen egy népnek azért, amit megkerestek."

15 . "Aki jótettet cselekszik, az saját magáért van, és aki rossz tettet cselekszik, az saját maga ellen van. Aztán Uratokhoz vitettek vissza."

16 . "És bizony, Izrael népének adtuk a Könyvet és a bölcsességet, és elláttuk őket a jó dolgokkal, és előnyben részesítettük őket a teremtmények felett."

17 . "És az ügy (a vallás) nyilvánvaló bizonyítékait adtuk nekik. És nem különböztek össze addig, amíg a tudás el nem jött hozzájuk, az egymás iránti irigység miatt. Bizony, Urad ítélni fog közöttük a Feltámadás Napján abban, amiben különböztek."

18 . "Aztán a parancsunk kijelölt útjára helyeztünk téged, kövesd hát azt, és ne kövesd azoknak a vágyait, akik nem tudnak."

19 . "Bizony, sosem lesznek képesek használni neked Allah ellen semmit. És bizony, a bűnösök egymás védelmezői, és Allah az istenfélők Védelmezője."

20 . "Ez a Korán megvilágosodás az embereknek, és vezetés és kegyelem azoknak, akik bizonyosak."

21 . "Vajon azok, akik rossz tetteket követnek el, azt gondolják, olyanná fogjuk tenni őket, mint azokat, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek – egyenlők életükben és halálukban? Gonosz az, ahogy ítélnek!"

22 . "És Allah igazságban teremtette az egeket és a földet, és hogy minden lélek megkaphassa a fizetségét azért, amit megkeresett, és nem lesznek velük igazságtalanok."

23 . " Láttad-e azt, aki a saját vágyait teszi meg istenének, és Allah tévelygésbe engedi őt tudással, és lepecsételi a hallását és a szívét, és fátylat borít a látására. Hát nem emlékeznek meg?"

24 . "És azt mondják: „Nincs semmi, csak az evilági életünk. Meghalunk és élünk, és nem pusztít el minket más, csak az idő.” És nincs nekik tudásuk ezzel kapcsolatban – csak találgatnak."

25 . "És amikor a nyilvánvaló ájáinkat olvassák nekik, az érvük csak az, hogy azt mondják: „Hozzátok vissza az ősapáinkat, ha igazak vagytok!”"

26 . "Mondd: „Allah ad nektek életet, aztán a halálba küld benneteket, aztán össze fog gyűjteni benneteket a Feltámadás Napján, amellyel kapcsolatban nincs kétség!” De a legtöbb ember nem tudja."

27 . "Allahé az egek és a föld uralma, és a Napon, amikor beáll az Óra, azon a Napon vesztesek lesznek a hamisságot állítók! "

28 . "És látni fogsz minden közösséget, alázatosan térdelve. Minden közösség a Könyvéhez hívatik majd. Azt mondják nekik: „Ma megkapjátok a fizetségeteket azért, amit cselekedtetek!"

29 . "Ez a Könyvünk igazsággal beszél rólatok. Bizony, feljegyeztük azt, amit cselekedtetek.”"

30 . "És azokat, akik hittek és jótetteket cselekedtek, Uruk bebocsátja a kegyelmébe. Ez a nyilvánvaló siker!"

31 . "De azok, akik hitetlenek voltak, nekik azt fogják mondani: „Hát nem olvasták nektek az Én ájáimat, de ti túl büszkék voltatok, és bűnös nép lettetek!”"

32 . "És amikor azt mondták, hogy bizony, Allah ígérete igaz, és nincs kétség az Utolsó Óra eljövetelével kapcsolatban, ti azt mondtátok: „Nem tudjuk, hogy mi az az Óra! Azt gondoljuk, hogy ez csak feltételezés, és nem vagyunk meggyőzve.”"

33 . "És a gonoszsága annak, amit tettek, meg fog jelenni nekik, és beborítja őket az, amin gúnyolódtak. "

34 . "És azt fogják mondani: „Ma elfelejtünk benneteket, ahogy ti is elfelejtettétek a találkozást ezzel a Napotokkal, és a hajlékotok a Tűz lesz, és nem lesz segítőtök."

35 . "Ez azért van, mert gúny tárgyává tettétek Allah ájáit, és megtévesztett benneteket az evilági élet.” Ezért azon a Napon nem lesznek kivéve belőle, és nem fognak visszatérni."

36 . "És Allahot illeti a dicsőítés és a hála, az egek Urát és a föld Urát, a Világok Urát!"

37 . "És Övé a nagyság az egekben és a földön, és Ő a Mindenható, a Bölcs."

 

 

 

In this page you can listen Al-Dzsáthije in English, Al-Dzsáthije and read and download Al-Dzsáthije in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Dzsáthije translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Dzsáthije in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top