Szad ( 88 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Szad. Az emlékeztetővel teli Koránra!

2 . "De nem, azok, akik hitetlenek, öndicsőítésben és ellenségességben vannak."

3 . "Hány nemzedéket pusztítottunk el előttük! És felkiáltottak, amikor nem volt már idő a menekülésre."

4 . "És csodálkoznak, hogy eljött hozzájuk egy figyelmeztető saját maguk közül. A hitetlenek azt mondják: „Ez egy hazug varázsló."

5 . "Az isteneket egyetlen istenné tette? Bizony, ez különös dolog!”"

6 . "És a vezetőik továbbmentek, azt mondva: „Folytassátok, legyetek türelmesek az isteneitekben! Bizony, ez egy szándékos dolog!"

7 . "Nem hallottunk erről az utolsó vallásban! Nem más ez, csak kitaláció."

8 . "Az üzenet neki küldetett le, valamennyiünk közül?” De nem! Kétségben vannak az Én üzenetemmel kapcsolatban. De nem! Még nem ízlelték meg az Én büntetésemet."

9 . "Vagy talán náluk vannak Urad, a Mindenható, az Adó kincsestárai?"

10 . "Vagy talán övék az egek és a föld uralma, és mindené, ami közöttük van? Akkor menjenek fel valamilyen módon az egekbe. "

11 . "Legyőzött seregek lesznek, a szövetségesek között. "

12 . "Noé népe, és Ád, és Fáraó, a karók birtokosa is tagadott előttük."

13 . "És Thamúd, és Lót népe, és az erdő társai. Ők voltak a szövetségesek."

14 . "Mindegyikük tagadta a Küldötteket, így beigazolódott ellenük az Én büntetésem."

15 . "És ezek nem várnak másra, csak egyetlen kiáltásra, nem lesz benne késlekedés."

16 . És azt mondják a hitetlenek: „Urunk! Siettesd nekünk a részünket az Elszámolás Napja előtt!”

17 . "Légy türelmes azzal kapcsolatban, amit mondanak, és emlékezz a szolgánkra, Dávidra, az erő birtokosára! Bizony, ő mindig Allahhoz fordult."

18 . "Bizony, alárendeltük a hegyeket vele Allah magasztalásában este és napkeltekor."

19 . "És a madarak összegyűlve, mind vele fordultak (Allahhoz)."

20 . "És Mi megerősítettük a királyságát, és bölcsességet és döntő beszédet adtunk neki."

21 . "És eljött-e hozzád a két peres fél híre, amikor bemásztak a fülke falán? "

22 . "Amikor bementek Dávidhoz, és ő megijedt tőlük. Azt mondták: „Ne félj! Mi két pereskedő vagyunk, akik közül az egyik igazságtalan volt a másikkal, ítélj hát közöttünk igazsággal! És ne bánj velünk igazságtalanul, és vezess minket a helyes útra!” "

23 . "Bizony, ez az én testvérem, van neki kilencvenkilenc anyajuha, és nekem csak egyetlen anyajuhom van. És ő azt mondta: „Bízd rám azt!”, és legyőzött engem beszédben.” "

24 . "Azt mondta Dávid: „Természetesen igazságtalan volt veled, mikor a te anyajuhodat követelte az ő anyajuhain felül. És bizony, sokan a partnerek közül igazságtalanok egymással, kivéve azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, és ők kevesen vannak!” És Dávid észrevette, hogy próbára tettük őt, és Ura bocsánatát kérte, és földre vetette magát, meghajolva és bűnbánóan."

25 . "És megbocsátottuk neki azt. És bizony, közelsége volt Hozzánk, és jó helye a visszatérésre."

26 . "„Dávid! Bizony, helytartóvá tettünk téged a földön, ítélj hát az emberek között igazsággal, és ne kövesd a saját vágyaidat, mert az félre fog vezetni téged Allah útjáról. Bizony, azok, aki letévelyednek Allah útjáról, nekik súlyos büntetés jár azért, mert elfelejtették az Elszámolás Napját.” "

27 . "És nem teremtettük az egeket és a földet és mindazt, ami köztük van, hiába. Ez azoknak a feltételezése, akik hitetlenek. Jaj hát azoknak, akik hitetlenek, a Tűz miatt!"

28 . "Vagy vajon úgy bánjunk azokkal, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, mint azokkal, akik romlást terjesztenek a földön? Vagy úgy bánjunk az istenfélőkkel, mint a rosszakkal?"

29 . "Áldott könyv ez a Korán, amelyet neked leküldtünk, hogy elgondolkodhass az ájáin, és hogy emlékeztetve legyenek azok, akik értenek."

30 . "És Dávidnak megadtuk Salamont örökösként, milyen kitűnő szolga! Bizony, ő mindig Allahhoz fordult. "

31 . "(Emlékezz,) amikor délután bemutatták neki a kitűnő, gyors lovakat. "

32 . "És azt mondta: „Bizony, előnyben részesítettem a jó dolgok szeretetét az Uramról való megemlékezés helyett, amíg (a Nap) elbújt a fátylába! "

33 . Hozzátok vissza őket nekem!” És elkezdte (a kezét) végigfuttatni a lábukon és a nyakukon.

34 . "És bizony, próbára tettük Salamont, és egy (élettelen) testet helyeztünk a trónjára. Aztán ő Allahhoz fordult. "

35 . "Azt mondta: „Uram! Bocsáss meg nekem, és adj nekem olyan királyságot, amilyen nem lesz utánam senkinek! Bizony, te vagy az, Aki ad!”"

36 . "És alárendeltük neki a szelet, hogy gyengéden fújjon a parancsára, ahová parancsolta,"

37 . "és a dzsinneket, minden építőt, és búvárt,"

38 . és másokat leláncolva.

39 . "Allah azt mondta: „Ez a Mi ajándékunk, adj hát vagy tartsd vissza, elszámolás nélkül!”"

40 . "És bizony, közelsége volt Hozzánk, és jó helye a visszatérésre."

41 . "És emlékezz a szolgánkra, Jóbra! Amikor Urához kiáltott: „Bizony, a Sátán nehézséggel és szenvedéssel érintett engem!”"

42 . "Allah azt mondta neki: „Dobbants a lábaddal, ez a víz, fürdésre, lehűlésre és ivásra.”"

43 . "És visszaadtuk a családját, és még egyszer annyit velük együtt, kegyelemként Tőlünk, és emlékeztetőként azoknak, akik értenek. "

44 . " „És vegyél egy csokor füvet a kezedbe, és üss vele, és ne szegd meg az esküdet!” Bizony, türelmesnek találtuk őt, milyen kitűnő szolga! Bizony, mindig Allahhoz fordult."

45 . "És emlékezz a szolgáinkra, Ábrahámra, Izsákra és Jóbra, az erő és látás birtokosaira! "

46 . "Bizony, kiválasztottuk őket azzal, hogy megadtuk nekik a (túlvilági) Hajlék emlékezetét."

47 . "És bizony, Előttünk ők a kiválasztottak, a legjobbak."

48 . "És emlékezz Iszmailra, Éliásra, és Dhul Kiflre – mind a legjobbak között vannak. "

49 . "Emlékeztető ez. És bizony, az istenfélőknek jó helyük lesz a visszatérésre,"

50 . "az Éden Kertjei, amelyek kapui megnyílnak előttük."

51 . "Abban pihenve, bőséges gyümölcsöket és italt fognak ott kérni,"

52 . "és azonos korú, szemérmes tekintetű társaik lesznek velük. "

53 . "Ez az, ami nektek ígértetik az Elszámolás Napjára! "

54 . "Bizony, ez a Mi ellátásunk, ami soha nem merül ki."

55 . "Ez így van! És bizony, a tévelygőknek lesz a visszatérésük a legrosszabb:"

56 . "a Pokol, abban fognak égni, és nyomorúságos lakhely az."

57 . "Így van! Ízleljék hát meg, forró víz, és genny."

58 . "És más, ehhez hasonló."

59 . "Ez a csapat veletek lép be a Pokolba! Nincs szíves fogadtatás számukra. Bizony, a Tűzben fognak égni."

60 . Azt fogják mondani nekik: „Nem! Ti – nektek nincs szíves fogadtatás! Ti hoztátok ezt ránk. Milyen gonosz nyugvóhely!”

61 . "Azt mondják: „Urunk! Aki ezt ránk hozta, annak növeld kétszeresére a büntetését a Tűzben!”"

62 . "És azt mondják: „Miért nem látunk olyan embereket, akiket mi korábban a legrosszabbak közé számítottunk?"

63 . Gúny tárgyává tettük őket? Vagy elkerülte őket a tekintetünk?”

64 . "Bizony, ez az igazság – a Tűz népének vitatkozása. "

65 . "Mondd: „Én csak figyelmeztető vagyok. És nincs más isten, csak Allah, az Egyetlen, az Ellenállhatatlan!"

66 . "Az egek és a föld Ura, és mindené, ami közöttük van, a Mindenható, a Megbocsátó.”"

67 . "Mondd: „Ez a Korán a hatalmas hír,"

68 . amitől elfordultok!

69 . "Nem volt tudásom a magasztos vezetőkről, amikor vitáztak. "

70 . "Csak kinyilatkoztatott nekem, hogy nem vagyok más, mint nyilvánvaló figyelmeztető."

71 . "(Emlékezz,) amikor Urad azt mondta az angyaloknak: „Bizony, emberi lényt fogok teremteni agyagból,"

72 . "és amikor megformáltam őt, és belé leheltem a lelkemből, akkor vessétek le magatokat előtte, leborulva!”"

73 . "És az angyalok leborultak, mind együtt."

74 . "Kivéve Iblísz: ő fennhéjázó volt, és a hitetlenek közül való lett."

75 . "Azt mondta (Allah): „Iblísz! Mi akadályozott meg abban, hogy leborulj az előtt, akit a saját kezemmel teremtettem? Fennhéjázó vagy, vagy túlzottan büszke?”"

76 . "Azt mondta: „Én jobb vagyok, mint ő. Engem tűzből teremtettél, őt pedig agyagból.”"

77 . " Azt mondta: „Akkor menjél ki belőle (a Paradicsom kertjéből), mert bizony, átkozott vagy! "

78 . "És bizony, az átkom van rajtad az Ítélet Napjáig!”"

79 . "Azt mondta: „Uram! Adj hát nekem haladékot a Napig, amíg feltámasztatnak!” "

80 . "Azt mondta: „Akkor bizony, azok közé tartozol, akiknek haladék adatott,"

81 . "a Napig, aminek az ideje jól ismert Allah előtt."

82 . "Azt mondta: „A hatalmadra! Félrevezetem az embereket valamennyiüket,"

83 . kivéve a kiválasztott szolgáidat közülük!

84 . "Azt mondta: „Ez az igazság, és Én az igazságot mondom:"

85 . "bizony, meg fogom tölteni a Poklot veled és azokkal közülük, akik téged követnek, mind együtt!”"

86 . " Mondd: „Nem kérek semmi fizetséget tőletek ezért, és nem vagyok a színlelők közül való!"

87 . "Nem más ez (a Korán), mint emlékeztető a Világoknak. "

88 . "És bizony, meg fogjátok tudni a hírét egy idő után!"

 

 

 

In this page you can listen Szad in English, Szad and read and download Szad in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Szad translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Szad in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top