Asz-Szaffat ( 182 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "A sorokba felsorakozottakra, "

2 . "és az erősen hajtókra, "

3 . és az Emlékeztetőt lehozókra!

4 . "Bizony, a ti Istenetek Egy,"

5 . "az egek és a Föld Ura, és mindené, ami közöttük van, és a napkelték Ura."

6 . "Bizony, felékesítettük a legalsó eget a csillagok ékességével,"

7 . "hogy megvédjük minden lázadó sátántól,"

8 . "nem hallgatják a magasztos gyűlést, és megdobáltatnak minden oldalról,"

9 . "elűzetve, és örökké tartó büntetés jár nekik."

10 . "Kivéve az, aki elragad valamit és őt vakítva égő láng követi."

11 . "És kérdezd meg őket: „Az ő teremtésük nehezebb-e, vagy azoké, akiket teremtettünk? Bizony, Mi ragadós agyagból teremtettük őket."

12 . "De nem, te csodálkozol, míg ők gúnyolódnak."

13 . "És amikor emlékeztetik őket, nem emlékeznek meg. "

14 . "És amikor egy jelet látnak, gúnyolódnak rajta,"

15 . "És azt mondják: „Nem más ez, mint nyilvánvaló varázslat! "

16 . "Vajon mikor meghaltunk, és por és csontok leszünk, fel leszünk támasztva?"

17 . És az ősapáink is?”

18 . "Mondd: „Igen, és meg lesztek alázva!”"

19 . "És csak egyetlen Kiáltás lesz, és íme! Látni fognak."

20 . És azt mondják majd: „Jaj nekünk! Ez a Megfizetés Napja!

21 . "Ez az Ítélet Napja, amit tagadtatok!”"

22 . "„Gyűjtsétek össze azokat, akik bűnösök voltak, és a társaikat, és amit imádtak…"

23 . "Allahon kívül, és vezessétek őket a Pokoltűz útjára!"

24 . "És állítsátok meg őket, bizony, kérdőre lesznek vonva.”"

25 . „Mi van veletek? Miért nem segítitek egymást?”

26 . Nem! Azon a Napon alávetik majd magukat.

27 . "És egymáshoz mennek majd, egymást kérdezve."

28 . "Azt mondják: „Bizony, ti hozzánk jöttetek jobbról.”"

29 . "Azt mondják majd: „Nem, hanem ti nem voltatok hívők,"

30 . és nekünk nem volt hatalmunk felettetek! Nem! Ti tévelygő nép voltatok!

31 . "Beigazolódott hát ellenünk Urunk szava – bizony, megízleltetjük a büntetést! "

32 . "És tévelygésbe vittünk benneteket – bizony, mi magunk is tévelygésben voltunk!”"

33 . Azon a Napon bizony részesek lesznek a büntetésben.

34 . "Bizony, így bánunk Mi a bűnösökkel."

35 . " Bizony, ők, amikor azt mondták nekik: „Nincs más isten, csak Allah!”, fennhéjázók voltak. "

36 . És azt mondják: „Hát hagyjuk el az isteneinket egy őrült költőért?”

37 . "Nem! Ő az igazsággal jött el, és megerősítette a Küldötteket."

38 . "Bizony, biztosan meg fogjátok ízlelni a fájdalmas büntetést,"

39 . "és nem kaptok másért fizetséget, csak amit cselekedtetek!"

40 . "Kivéve Allah őszinte szolgáit,"

41 . "nekik meghatározott jutalom jár, "

42 . "gyümölcsök, és megtiszteltetettek lesznek,"

43 . "a Boldogság Kertjeiben,"

44 . egymással szembe néző fekhelyeken.

45 . "Egy pohár jár körbe közöttük, egy csörgedező forrásból,"

46 . "fehér, ízletes az ivóknak,"

47 . "nincs rossz hatása, és nem fognak megrészegülni tőle. "

48 . "És szemérmes tekintetű, szép szemű társaik lesznek velük,"

49 . mintha jól őrzött gyöngyök lennének.

50 . "És egymáshoz mennek, kérdéseket téve fel egymásnak."

51 . "Egy beszélő azt mondja közülük: „Bizony, volt egy társam."

52 . "aki azt mondta: „Te tényleg azok közé tartozol, akik megerősítik azt,"

53 . "hogy amikor meghaltunk, és por és csontok lettünk, biztosan előhozatunk majd az Ítéletre?” "

54 . Azt mondja: „Lenézel-e?”

55 . "És lenéz, és látja őt a Pokoltűz közepén."

56 . "Azt mondja: „Allahra, bizony, csaknem tönkretettél engem!"

57 . "Ha nem lett volna Uram kegyessége, bizonnyal azok közé tartoztam volna, akik előhozattak.”"

58 . "„Hát nem fogunk meghalni,"

59 . "kivéve az első halálunkat, és nem leszünk megbüntetve?” "

60 . "Bizony, ez a hatalmas siker!"

61 . Ilyenért cselekedjenek a cselekvők!

62 . "Ez a jobb vendéglátás, amit a Kert lakói kapnak, vagy a Zakkúm fa? "

63 . "Bizony, próbatétellé tettük azt a hitetlenek számára. "

64 . "Bizony, egy fa az, amely a Pokoltűz fenekén nő. "

65 . "A gyümölcse olyan, mintha a sátánok feje lenne. "

66 . "És bizony, ők abból fognak enni, és azzal töltik meg a gyomrukat."

67 . Aztán pedig forró víz keverékét kapják.

68 . Aztán a Pokoltűzbe lesz a visszatérésük.

69 . "Bizony, atyáikat tévelygésben találták,"

70 . és a nyomukba igyekeztek.

71 . "És bizony, tévelygésbe mentek a legtöbben az előttük lévő népekből."

72 . "Annak ellenére, hogy figyelmeztetőket küldtünk közéjük."

73 . "És nézd, milyen volt azoknak a vége, akiket figyelmeztettek!"

74 . Kivéve Allah kiválasztott szolgáit.

75 . "És bizony, Noé Minket szólított, és Mi vagyunk a legjobb Válaszoló."

76 . És megmentettük őt és a családját a hatalmas katasztrófából.

77 . És az ő leszármazottait tettük a túlélőkké.

78 . És meghagytuk neki a későbbi nemzedékek körében:

79 . „Béke legyen Noéval a teremtmények között!”

80 . "Bizony, így jutalmazzuk Mi a jótevőket. "

81 . "Bizony, ő a Mi hívő szolgáink közül való volt. "

82 . Aztán vízbe fullasztottuk a többieket.

83 . "És bizony, az ő útját követők közé tartozott Ábrahám."

84 . Amikor ép szívvel jött Urához.

85 . Amikor azt mondta az apjának és a népének: „Mit imádtok?

86 . "A hamisság – más istenek Allahon kívül – az, amit akartok?"

87 . Mit gondoltok akkor a Világok Uráról?”

88 . "Aztán a csillagokra pillantott,"

89 . "és azt mondta: „Bizony, beteg vagyok!” "

90 . És ők hátat fordítottak neki.

91 . "És ő az isteneikhez fordult, és azt mondta: „Hát nem esztek?"

92 . "Mi van veletek, hogy nem beszéltek?"

93 . "Aztán ellenük fordult, rájuk sújtva a jobb kezével."

94 . És közeledtek hozzá sietve:

95 . "Azt mondta nekik Ábrahám: „Azt imádjátok-e, amit ti magatok faragtok? "

96 . "Pedig Allah teremtett benneteket, és azt is, amit csináltok!"

97 . "Azt mondták: „Építsetek neki egy építményt, és dobjátok őt a lángoló tűzbe!” "

98 . "És tervet akartak ellene, de Mi a legalantasabbakká tettük őket. "

99 . "Bizony, Uramhoz megyek! Ő vezetni fog engem. "

100 . Uram! Adj nekem (egy gyermeket) a jóravalók közül!”

101 . És jó hírt mondtunk neki egy szelíd fiúról.

102 . " És amikor a fia már elég idős volt ahhoz, hogy vele járjon, azt mondta: „Fiacskám! Bizony, láttam az álmomban, hogy feláldozlak téged. Nézd, mit gondolsz erről?” Azt mondta: „Apácskám! Tedd, ami parancsoltatott neked. Ha Allah úgy akarja, türelmesnek találsz majd engem!” "

103 . "És mikor mindketten alávetették magukat Allah parancsának, és Ábrahám a homlokára fektette őt,"

104 . Mi megszólítottuk őt: „Ábrahám!

105 . "Bizony, beteljesítetted az álmot!”"

106 . "Bizony, ez nyilvánvaló próbatétel volt."

107 . És kiváltottuk őt egy hatalmas áldozattal.

108 . És meghagytuk neki a későbbi nemzedékek körében:

109 . „Béke legyen Ábrahámmal!”

110 . "Bizony, így jutalmazzuk Mi a jótevőket. "

111 . "Bizony, ő a Mi hívő szolgáink közül való volt. "

112 . "És örömhírt adtunk neki Izsákról, prófétaként az igazak közül. "

113 . "És megáldottuk őt Izsákkal. És a leszármazottaik közül egyesek jótevők, és egyesek nyilvánvalóan önmaguk ellen vétkeznek."

114 . "És bizony, kegyet árasztottuk Mózesre és Áronra."

115 . És megmentettük őket és a népüket a hatalmas nehézségből.

116 . "És megsegítettük őket, hogy ők lettek a győztesek."

117 . "És a nyilvánvaló Könyvet adtuk nekik,"

118 . és az egyenes útra vezettük őket.

119 . És meghagytuk nekik a későbbi nemzedékek körében:

120 . „Béke legyen Mózessel és Áronnal!”

121 . "Bizony, így jutalmazzuk Mi a jótevőket. "

122 . "Bizony, ők a Mi hívő szolgáink közül valók voltak. "

123 . "És bizony, Illés a küldöttek közül való volt."

124 . Amikor azt mondta a népének: „Hát nem félitek Allahot?

125 . "Bálhoz fohászkodtok, és elhagyjátok a legjobb Teremtőt,"

126 . "Allahot, a ti Uratokat, és az ősapáitok Urát?”"

127 . "De azok meghazudtolták őt, ezért bizony előhozatnak majd a büntetésre,"

128 . kivéve Allah őszinte szolgáit.

129 . És meghagytuk neki a későbbi nemzedékek körében:

130 . „Béke legyen Illéssel!”

131 . "Bizony, így jutalmazzuk Mi a jótevőket. "

132 . "Bizony, ő a Mi hívő szolgáink közül való volt. "

133 . "És bizony, Lót a Küldöttek közül való volt."

134 . "Emlékezz, amikor megmentettük őt és a családját, mind együtt,"

135 . "kivéve egy öregasszonyt, a feleségét, aki azok között volt, akik hátramaradtak. "

136 . Aztán elpusztítottuk a többieket.

137 . "És elmentek mellettük, utazásaitok során reggel,"

138 . és éjszaka. Hát nem használjátok az eszeteket?

139 . "És bizony, Jónás a Küldöttek közül való volt."

140 . "Emlékezz, amikor elmenekült a megterhelt hajón."

141 . "Aztán sorsot húztak, és ő lett a vesztes. "

142 . "És a hal lenyelte őt, és jogosan illette őt a vád."

143 . "És ha nem lett volna a magasztalók közül való,"

144 . "bizony, a hal gyomrában maradt volna a Napig, amíg feltámasztatnak."

145 . "De mi a nyílt partra vetettük őt, és beteg volt,"

146 . és egy tökindát növesztettünk felette.

147 . "És százezerhez (százezer emberhez) küldtük el őt, vagy még többhöz."

148 . "És hívők lettek, ezért élvezeteket adtunk nekik egy darabig."

149 . "Kérdezd hát meg őket: „Vajon Uradnak lányai vannak, míg nekik fiaik vannak?”"

150 . "Vagy talán nőneműeknek teremtettük az angyalokat, és ők a tanúi voltak? "

151 . "De nem! Bizony, a hazugságaik közül van az, amit mondanak:"

152 . "„Allah gyermeket nemzett!” És bizony, hazugok ők!"

153 . Vajon Ő a lányokat választotta a fiak felett?

154 . Mi van veletek? Hogyan ítéltek?

155 . Hát nem emlékeztek meg?

156 . Vagy van valami nyilvánvaló bizonyítékotok?

157 . "Akkor hozzátok elő a Könyveteket, ha igazak vagytok!"

158 . "És rokonságot feltételeztek Közte és a dzsinnek között, de a dzsinnek jól tudják, hogy elő lesznek hozatva (az elszámoltatásra és a büntetésre)."

159 . "Magasztos Allah az felett, amit ők állítanak! "

160 . Kivéve Allah őszinte szolgái.

161 . "Hát bizony, ti, és amit szolgáltok,"

162 . nem csábíthattok el közülük senkit.

163 . "Kivéve, aki a Pokoltűzben rendeltetett égni."

164 . "„És nincs egy sem közülünk, akinek ne lenne ismert helye!"

165 . "És bizony, sorokban állunk,"

166 . "és bizony, Allahot magasztaljuk."

167 . "És bizony, azt mondták:"

168 . "„Ha lenne emlékeztetőnk az előttünk valóktól,"

169 . bizonyosan mi lettünk volna Allah kiválasztott szolgái!”

170 . "De nem hittek benne, ezért hamarosan meg fogják tudni."

171 . "És bizony, a Mi szavunk korábban szolgáinknak, a Küldötteknek adatott."

172 . "Bizony, ők lettek a győztesek."

173 . "És bizony, a Mi seregeink lesznek azok, akik felülkerekednek."

174 . Fordulj hát el tőlük egy ideig!

175 . "És figyeld őket, mert hamarosan meg fogják látni. "

176 . Hát a büntetésünket akarják siettetni?

177 . "De amikor leereszkedik az udvarukra, milyen gonosz reggele lesz azoknak, akiket figyelmeztettek!"

178 . Fordulj hát el tőlük egy ideig!

179 . "És figyeld őket, mert hamarosan meg fogják látni. "

180 . "Magasztos Urad, a Dicsőség Ura, afelett, amit társítanak!"

181 . "És béke legyen a Küldöttekkel,"

182 . "és dicséret és hála Allahnak, a Világok Urának! "

 

 

 

In this page you can listen Asz-Szaffat in English, Asz-Szaffat and read and download Asz-Szaffat in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Asz-Szaffat translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Asz-Szaffat in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top