Já Szín ( 83 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Já, Szín."

2 . "A bölcs Koránra,"

3 . "bizony, te a Küldöttek közül való vagy,"

4 . az egyenes úton.

5 . "A Mindenható, az Irgalmas kinyilatkoztatása (ez a Korán),"

6 . "hogy figyelmeztethess vele egy népet, akinek az ősapáit nem figyelmeztették, ezért óvatlanok."

7 . "Bizony, beigazolódott a szó a legtöbbjük ellen, és nem hisznek."

8 . "Bizony, vasgallért helyeztünk a nyakukra, és azok az állukig érnek, miközben a fejük felfelé néz. "

9 . "És akadályt helyeztünk eléjük és akadályt mögéjük, és betakartuk őket, ezért nem látnak."

10 . " És mindegy nekik, hogy figyelmezteted őket, vagy nem figyelmezteted őket, nem fognak hinni."

11 . "Csak azt figyelmeztetheted, aki az Emlékeztetőt követi, és féli a Kegyelmest láthatatlanul. Neki add át a megbocsátás és a kegyes jutalom jó hírét! "

12 . "Bizony, Mi adunk életet a halottaknak, és Mi jegyezzük fel, amit előreküldtek és a lábnyomaikat. És minden dolgot előszámláltunk egy nyilvánvaló Feljegyzésben."

13 . "És állítsd eléjük a példát a város lakóiról, amikor eljöttek hozzá a Küldöttek."

14 . "Amikor elküldtünk hozzájuk kettőt, de meghazudtolták őket, ezért Mi megerősítettük őket egy harmadikkal, és azt mondták: „Bizony, mi Küldöttek vagyunk hozzátok!”"

15 . "Azt mondták: „Nem vagytok ti mások, csak hozzánk hasonló emberi lények, és nem küldött le a Kegyelmes semmit! Ti csak hazudtok.”"

16 . "Azt mondták: „Urunk tudja, hogy bizony Küldöttek vagyunk hozzátok!"

17 . "És nem vagyunk felelősek másért, csak a nyilvánvaló átadásért."

18 . "Azt mondták: „Bizony, rossz előjelet látunk bennetek! Ha nem hagytok fel (azzal, amit hirdettek), bizony megkövezünk benneteket, és bizony, fájdalmas büntetés fog érni benneteket tőlünk!”"

19 . "Azt mondták: „Az előjeleitek saját magatoknál vannak! Hát nem emlékeztek meg? Nem, bizony, ti olyanok vagytok, akik túllépik a határokat!"

20 . És futva jött egy ember a város legtávolabbi részéről. Azt mondta: „Népem! Kövessétek a Küldötteket!

21 . "Kövessétek azokat, akik nem kérnek tőletek fizetségek, és vezetve vannak."

22 . "És miért ne szolgálnám azt, Aki megteremtett, és Akihez vissza fogok térni? "

23 . "Vajon más isteneket vegyek imádatom tárgyául Rajta kívül? Ha a Kegyelmes valami ártalmat akar nekem, a közbenjárásuk nem használ nekem semmit, és nem tudnak megmenteni."

24 . "Bizony, akkor nyilvánvaló tévelygésben lennék. "

25 . "Bizony, én hiszek Uratokban, hallgassatok hát rám!”"

26 . "Azt mondták: „Lépj be a Kertbe!” Azt mondta: „Ó, bárcsak tudná a népem,"

27 . "hogy hogyan bocsátott meg nekem Uram, és helyezett engem a megtiszteltetésben részesültek közé!”"

28 . "És nem küldtünk le a népére őutána seregeket az égből, és nem is küldünk le."

29 . "Nem volt más, csak egyetlen Kiáltás, és íme! Elpusztultak."

30 . "Jaj a szolgáknak! Nem jött el hozzájuk egyetlen Küldött sem úgy, hogy ne gúnyolták volna ki. "

31 . "Hát nem látják, hogy hány nemzedéket pusztítottunk el előttük? Ők nem fognak visszatérni hozzájuk. "

32 . "És bizony, mind együtt elénk lesznek hozatva."

33 . "És jel számukra a halott föld. Felélesztjük azt, és magokat hozunk elő belőle, és abból esznek."

34 . "És kerteket helyeztünk oda, datolyapálmából és szőlőből, és forrásokat fakasztottunk belőle,"

35 . hogy ehessenek a gyümölcséből. És nem az ő kezük hozta azt létre. Hát nem lesznek hálásak?

36 . "Magasztaltassék Ő, Aki párokban teremtett mindent, amit a föld terem, és belőlük magukból, és abból, amit nem ismernek. "

37 . "És jel van számukra az éjszakában. Kihúzzuk belőle a nappalt, és íme! Sötétségben vannak."

38 . "És a Nap a neki kijelölt ideig fut. Ez a Mindenható, a mindent Tudó rendelése. "

39 . "És a Hold: fázisokat jelöltünk ki neki, amíg úgy tér vissza, mint egy régi datolyaág."

40 . "És nem megengedett a Napnak, hogy megelőzze a Holdat, és az éjszaka sem előzheti meg a nappalt, hanem mindegyik a pályáján úszik."

41 . "És jel van nekik abban, hogy vittük a rokonaikat a megterhelt bárkán. "

42 . "És Mi teremtettünk nekik ahhoz hasonlókat, amin utaznak. "

43 . "És ha Mi úgy akarnánk, vízbe fullaszthatnánk őket, és nem lenne senki, aki válaszol a kiáltásukra, és nem lennének megmentve,"

44 . "kivéve a Mi kegyelmünk által, és hogy élvezeteket kaphassanak egy ideig. "

45 . " És amikor azt mondják nekik: „Féljétek azt, ami előttetek van, és ami mögöttetek van, hogy kegyelmet kaphassatok!” "

46 . "És nem jön hozzájuk jel Uruk jelei közül, csak úgy, hogy elfordulnak attól."

47 . "És amikor azt mondják nekik: „Adakozzatok abból, amivel Allah ellátott benneteket!”, azok, akik hitetlenek, azt mondják azoknak, akik hívők: „Azt etessük, akit, ha Allah úgy akarta volna, Ő táplált volna? Bizony, nyilvánvaló tévelygésben vagytok! "

48 . "És azt mondják: „Mikor lesz ez az ígéret, ha igazak vagytok?”"

49 . "Nem várnak mást, mint egyetlen Kiáltást, amely megragadja őket, amíg vitatkoznak."

50 . "Akkor nem tudnak majd végrendeletet tenni, és nem térhetnek vissza a népükhöz. "

51 . "És a Harsona megfúvatik, és íme! A sírjaikból Urukhoz sietnek."

52 . "Azt mondják majd: „Jaj nekünk! Ki keltett fel minket az alvóhelyünkről? Ez az, amit a Kegyelmes ígért, és a Küldöttek igazat szóltak!” "

53 . "Csak egyetlen Kiáltás lesz, és íme! Mind Elénk hozatnak. "

54 . "És ezen a Napon egyetlen lélekkel sem lesznek igazságtalanok a legkevésbé sem, és nem kaptok fizetséget másért, csak azért, amit cselekedtetek."

55 . "Bizony, a Kert társai azon a Napon élvezetekkel lesznek elfoglalva,"

56 . " ők és a házastársaik, árnyékokban lesznek, fekhelyeken heverve."

57 . "Gyümölcseik lesznek ott, és az övék lesz bármi, amit kérnek."

58 . „Békesség!” a szó egy Irgalmas Úrtól.

59 . "De különüljetek el ezen a Napon, ti bűnösök!"

60 . "Hát nem tettem nektek kötelezővé, Ádám fiai, hogy ne szolgáljátok a Sátánt! Bizony, ő nektek nyilvánvaló ellenségetek. "

61 . És hogy Engem szolgáljatok – ez az egyenes út!

62 . "És bizony, ő (a Sátán) nagy tömeget félrevezetett közületek. Hát nem használtátok az eszeteket? "

63 . "Ez a Pokol, ami nektek ígértetett!"

64 . "Égjetek abban ezen a Napon, mert hitetlenek voltatok."

65 . "Ezen a Napon Mi lepecsételjük a szájukat, és a kezük fog beszélni Hozzánk, és a lábuk fog tanúskodni arról, amit megkerestek."

66 . "És ha Mi úgy akartuk volna, eltörölhettük volna a szemüket, "

67 . "És ha Mi úgy akartuk volna, átváltoztattuk volna őket a helyükön, hogy nem lennének képesek előre menni vagy visszatérni. "

68 . "És azt, akinek hosszú életet adunk, visszafordítjuk a teremtésben. Hát nem gondolkodtok el?"

69 . "És nem tanítottunk neki költészetet, s nem is illik az hozzá. Nem más ez, mint emlékeztető, és egy nyilvánvaló Korán,"

70 . "hogy figyelmeztesse azt, aki él, és hogy beteljesedhessék a szó a hitetlenek ellen. "

71 . "Hát nem látják, hogy Mi teremtettük nekik abból, amit a Mi kezeink hoztak létre, a jószágokat, és ők a tulajdonosaik? "

72 . "És megszelídítettük azokat nekik, és egyeseken közülük lovagolnak, és egyesekből közülük esznek."

73 . "És van még belőlük más hasznuk, és italuk. Hát nem adnak hálát? "

74 . "De ők isteneket vettek Allahon kívül, hogy talán megsegítik őket. "

75 . "Nem képesek segíteni rajtuk, hanem seregként hozatnak elő."

76 . "Ne szomorítson hát el a beszédük. Bizony, Mi tudjuk, amit elrejtenek, és amit kinyilvánítanak."

77 . "Hát nem látja az ember, hogy egy csepp folyadékból teremtettük őt? És íme! Nyílt ellenszegülő."

78 . "Példákat állít Nekünk, és elfeledkezik a saját teremtéséről. Azt mondja: „Ki fog életet adni a csontoknak, ha már elporladtak?” "

79 . "Mondd: „Az fog életet adni nekik, aki először is létrehozta őket! És Ő minden teremtés Ismerője.”"

80 . "Az, aki a zöld fából tüzet ad nektek, és íme! Abból gyújtotok tüzet."

81 . "Hát Ő, aki megteremtette az egeket és a földet, nem képes rá, hogy hasonlót teremtsen? De igen! Ő a Teremtő, a Tudó."

82 . "Az Ő parancsa, ha akar valamit, csak az, hogy azt mondja: „Legyél!”, és az lesz. "

83 . "Magasztos hát Ő, Akinek a kezében minden dolog uralma van! És Hozzá fogtok visszatérni."

 

 

 

In this page you can listen Já Szín in English, Já Szín and read and download Já Szín in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Já Szín translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Já Szín in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top