Al-Malaika/Al-Fátir ( 45 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Dicsőség és hála Allahnak, az egek és a föld Létrehozójának, aki az angyalokat hírnökökké tette, szárnyakkal, kettővel, vagy hárommal, vagy néggyel. Azt növel meg a teremtésben, amit Ő akar. Allah mindenek felett hatalmas. "

2 . "Amit Allah ad az emberiségnek a kegyelemből, azt senki nem tarthatja vissza, és amit Ő visszatart, azt senki nem áraszthatja ki utána. És Ő a Mindenható, a Bölcs. "

3 . "Ti emberek! Emlékezzetek Allah kegyességére irántatok. Van-e más Teremtő Allahon kívül, aki gondoskodik rólatok az égből, és a földből? Nincs más isten, csak Ő. Hogyan találhattok hát ki?"

4 . "És ha meghazudtolnak téged, hát bizony meghazudtoltak Küldöttetek előtted is. És Allah térnek vissza az ügyek."

5 . "Ti emberek! Bizony, Allah ígérete igaz! Ne engedjétek hát, hogy az evilági élet megtévesszen benneteket, és ne engedjétek, hogy a Megtévesztő (a Sátán) megtévesszen benneteket Allahhal kapcsolatban. "

6 . "Bizony, a Sátán az ellenségetek, vegyétek hát őt az ellenségeteknek! Csak arra hívja a szövetségeseit, hogy a lángoló Tűz társai között legyenek. "

7 . "Akik hitetlenek, azoknak szigorú büntetés jár, és akik hisznek és jótetteket cselekszenek, azoknak megbocsátás és hatalmas jutalom jár."

8 . "És az, akinek jónak lett feltüntetve a rossz cselekedete, úgy, hogy jónak tartja azt? És bizony, Allah a tévelygésbe engedi azt, akit Ő akar, és vezeti azt, akit Ő akar. Hát ne emészd el magad az értük való sajnálkozásban. Allah tudja, hogy mit tesznek."

9 . "És Allah az, Aki elküldi a szeleket, hogy felemeljék a felhőket, és a halott vidék fölé hajtjuk őket, és felélesztjük általa a földet a halála után. Ilyen lesz majd a Feltámadás is."

10 . "Aki dicsőségre vágyik, hát tudnia kell, hogy minden dicsőség Allahé. És Ő annak adja, akinek akarja, és nem szerezhető meg másként, csak a Neki való engedelmességgel. Hozzá emelkednek fel a jó szavak, és a jó cselekedetek felemelik azt. De azoknak, akik gonoszságot terveznek, szigorú büntetés jár, és azoknak a terve semmibe fog menni. "

11 . "És Allah teremtett benneteket porból, aztán egy csepp nedvből, aztán társakká tett benneteket. És egyetlen nő sem fogan vagy szül meg, csak az Ő tudtával. És egyetlen embernek sem adatik hosszú élet, és nem rövidíttetik meg az élete, csak úgy, hogy meg van írva egy feljegyzésben. Bizony, ez könnyű Allahnak. "

12 . "És nem egyforma a két tenger. Az egyik friss és édes, és kellemes inni, és a másik sós és keserű. És mindkettőből friss húst esztek, és ékességetek vesztek ki belőle, amiket viseltek. És látod a hajókat, amint keresztülhaladnak rajta, hogy az Ő kegyét kereshessétek és hogy hálásak lehessetek. "

13 . "Ő olvasztja be az éjszakát a nappalba, és a nappalt az éjszakába, és Ő rendelte alá a Napot és a Holdat, mindkettő kijelölt ideig fut. Ez Allah, a ti Uratok, Övé az uralom ezen a világon és a Túlvilágon is, minden létező dolog felett. Míg azok, akikhez Rajta kívül fohászkodtok, nem birtokolnak még annyit sem, mint a datolyamagon a rost. "

14 . "Ha fohászkodtok hozzájuk, nem hallják a fohászotokat. És ha hallanák, akkor sem válaszolnának nektek. És a Feltámadás Napján tagadni fogják, hogy társítottátok őket Allah mellé. Senki nem tájékoztathat benneteket úgy, mint a mindent nagyon jól Ismerő."

15 . "Ti emberek! Ti vagytok azok, akiknek szüksége van Allahra. És Allah, Ő a Gazdag, a dicséret Birtokosa. "

16 . "Ha úgy akarja, Ő eltöröl benneteket, és új teremtést hoz. "

17 . És ez nem nehéz Allahnak.

18 . "És egyetlen teherhordó sem viszi másnak a terhét. És ha egy súlyosan megterhelt hív valaki mást, hogy vigye a terhét, semmit nem fog vinni abból, még akkor se, ha közeli rokon. És csak azokat figyelmeztetheted, akik félik Urukat láthatatlanul, és megtartják az imát. És aki megtisztítja magát, hát csak saját magáért tisztul meg. És Allahhoz van a visszatérés."

19 . "És a vak és a látó nem egyenlők,"

20 . "sem a sötétség és a fény,"

21 . "sem az árnyék és a forróság,"

22 . "és az élők és a halottak sem egyenlők. Bizony, Allah annak adja meg a hallást, akinek akarja, és te nem érheted el, hogy halljanak azok, akik a sírokban vannak."

23 . "Te nem vagy más, csak figyelmeztető."

24 . "Bizony, elküldtünk téged az igazsággal, örömhírhozóként és figyelmeztetőként. És nem volt egyetlen nép sem, amely között ne járt volna egy figyelmeztető."

25 . "És ha meghazudtolnak téged, hát meghazudtoltak azok is, akik előttük voltak. A Küldötteik eljöttek hozzájuk nyilvánvaló bizonyítékokkal, és Írásokkal, és a fényt adó Könyvvel. "

26 . "Aztán Én megragadtam azokat, akik hitetlenek voltak, és milyen volt az Én elutasításom!"

27 . "Hát nem látod, hogy Allah vizet küld le az égből, és általa különböző színű gyümölcsöket hozunk elő? És a hegyekben sávok vannak, fehérek és vörösek, különböző árnyalatúak, és koromfekete sziklák."

28 . "És az emberek és a mozgó teremtmények és a jószágok is hasonlóképpen különböző színűek. Szolgái közül csak azok félik Allahot, akiknek tudásuk van. Bizony, Allah Mindenható, Megbocsátó."

29 . "Bizony, azok, akik olvassák Allah Könyvét, és megtartják az imát, és titokban és nyíltan költenek abból, amivel Mi elláttuk őket, olyan kereskedésben reménykedhetnek, ami soha nem megy veszendőbe."

30 . "Hogy Ő teljességében megadhassa nekik a jutalmukat, és még többet adjon nekik az Ő kegyelméből. Bizony, Ő Megbocsátó, értékeli a szolgái jótetteit."

31 . "És az, amit kinyilatkoztattunk neked a Könyvből, az az igazság, ami megerősíti azt, ami előtte volt. Bizony, Allah bensőségesen ismeri és látja szolgáit."

32 . " Aztán a Könyvet azoknak adtuk örökül, akiket kiválasztottunk szolgáink közül. És köztük van olyan, aki önmaga ellen vétkezik, és közöttük van olyan, aki középúton van, és közöttük van olyan, aki élen jár a jótettekben, Allah engedelmével. Ez a nagy kegy. "

33 . "Éden kertjei, amelyekbe belépnek. Arany és gyöngy karkötőkkel ékesíttetnek majd ott, és a ruhájuk selyemből lesz."

34 . "És azt mondják: „Dicséret és hála Allahnak, Aki eltávolította tőlünk a szomorúságot! Bizony, Urunk Megbocsátó, értékeli szolgái cselekedeteit."

35 . "Aki az Ő kegye által az Örökkévaló Hajlékban telepített le minket. Sem fáradtság, sem kimerültség nem ér minket ott.”"

36 . "És azoknak, akik hitetlenek, a Pokol tüze jár. Nem rendeltetett el nekik az, hogy meghalhassanak, és nem könnyíttetik nekik a büntetés. Így fizetünk meg minden hálátlannak."

37 . "És így kiáltanak fel benne: „Urunk! Vegyél ki minket, jótetteket fogunk cselekedni – mást, mint amit korábban cselekedtünk.” Hát nem adtunk nektek elég hosszú életet, hogy megemlékezhessen abban az, aki megemlékezik? És nem jött-e hozzátok figyelmeztető? Ízleljétek hát meg (a büntetést), mert a bűnösöknek nincs segítőjük."

38 . " Bizony, Allah ismeri a láthatatlant az egekben és a földön. Ő a Tudója annak, ami a keblekben van."

39 . "Ő az, Aki örökösökké tett benneteket a földön. És aki hitetlen, hát őt terheli a hitetlensége. És a hitetlenek hitetlensége nem növeli őket semmiben Uruk szemében, csak az utálatosságban. És a hitetlenek hitetlensége nem növeli őket másban, csak a veszteségben."

40 . "Mondd: „Látjátok-e a társaitokat, akikhez Allahon kívül fohászkodtok?” Mutassátok meg nekem, hogy mit teremtettek ők a földből, vagy van-e részük az egekben! Vagy adtunk-e nekik egy Könyvet, hogy nyilvánvaló bizonyítékot követnének abból? Nem! A bűnösök nem ígérnek mást egymásnak, csak megtévesztést."

41 . "Bizony, Allah tartja fenn az egeket és a földet, nehogy megszűnjenek. És ha megszűnnének, senki nem tarthatná fenn őket Allah után. Bizony, Ő a Szelíd, a Megbocsátó."

42 . "És megesküsznek Allahra a legerősebb esküjükkel, hogyha eljönne hozzájuk egy figyelmeztető, akkor jobban követnék a vezetést, mint bármelyik nép. De amikor eljött hozzájuk egy figyelmeztető, nem növelte őket másban, csak az elutasításban."

43 . "A büszkeségükből fakadóan, és a gonosz cselszövéssel. De a gonosz cselszövés nem vesz körül mást, csak a saját kitervelőit. Hát vajon másra várnak, mint hogy az történjék velük, ami a korábbi népekkel is történt? De Allah eljárásában soha nem fogsz változást találni, és Allah eljárásának nem fogod az átalakulását találni."

44 . "Hát nem utaztak a földön, és nem látták, milyen volt a vége azoknak, akik előttük voltak? És azok erősebbek voltak náluk a hatalmukat tekintve. De nincs senki az egekben és a földön, aki ellenállhatna Allahnak. Bizony, Ő a mindent Tudó, a Hatalmas."

45 . "És ha Allah megbüntetné az embereket azért, amit elkövettek, nem hagyna (a Föld) hátán egyetlen mozgó teremtményt sem. De Ő haladékot ad nekik egy meghatározott ideig. És amikor eljön a kijelölt idejük, hát bizony, Allah látja a szolgáit. "

 

 

 

In this page you can listen Al-Malaika/Al-Fátir in English, Al-Malaika/Al-Fátir and read and download Al-Malaika/Al-Fátir in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Malaika/Al-Fátir translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Malaika/Al-Fátir in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top