Szaba ( 54 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Dicsőség és hála Allahnak, Akié minden, ami az egekben és a földön van, és Őt illeti minden dicsőítés a Túlvilágon. És Ő a Bölcs, a bensőségesen ismerő."

2 . "Ő tudja, mi hatol be a földbe, és mi jön ki belőle, és mi jön le az égből, és mi emelkedik fel oda. És Ő az Irgalmas, a Megbocsátó. "

3 . "De azok, akik hitetlenek, azt mondják: „Nem fog eljönni ránk az Óra!” Mondd: „De igen! Uramra esküszöm, bizonyosan el fog jönni rátok! Ő a Láthatatlan Tudója. Nem kerülheti el az Ő figyelmét egy atomnyi súly sem az egekben és a földön, és annál kisebb sem, és annál nagyobb sem, hanem benne van egy nyilvánvaló Könyvben.”"

4 . "Hogy megjutalmazhassa azokat, akik hisznek és jókat cselekszenek. Ők azok, akiknek megbocsátás és kegyes gondoskodás jár. "

5 . "De azok, akik a Mi ájáink ellen fáradoznak, hogy meggátolják azokat, nekik súlyos, fájdalmas büntetés jár."

6 . "És azok, akiknek tudás adatott, látják, hogy ami leküldetett hozzád Uradtól, az az igazság, és a Mindenható, a dicséret jogos Birtokosa útjára vezet."

7 . "De azok, akik hitetlenek, azt mondják: „Elvezessünk benneteket egy emberhez, aki elmondja nektek, hogy amikor már felbomlottatok teljes felbomlással, egy új teremtésben lesztek újrateremtve?"

8 . "Vajon hazugságot talált ki Allahról, vagy őrültség van benne?” De nem! Azok, akik nem hisznek a Túlvilágban, a büntetésben lesznek, és távoli tévelygésben."

9 . "Hát nem látják azt, ami előttük van, és ami mögöttük van az egekből és a földből? Ha Mi úgy akarnánk, elnyelethetnénk őket a földdel, vagy rájuk szakaszthatnánk az ég darabjait. Bizony, ebben jelek vannak minden szolgának, aki Allahhoz fordul. "

10 . "És bizony, Dávidnak Tőlünk származó kegyet adtunk, azt mondva: „Hegyek! Ismételjétek vele a dicsőítését, amikor Allahot dicsőíti, és a madarak is!” És a vasat formálhatóvá tettük számára:"

11 . "„Készíts teljes hosszúságú páncélingeket! És gondosan mérd ki a láncszemeket! És cselekedjetek jól! Bizony, Én a Látója vagyok annak, amit tesztek."

12 . "És Salamonnak alárendeltük a szeleket – a reggeli útja egy hónapnyi volt, és az esti útja egy hónapnyi volt. És olvadt rézből való forrást fakasztottunk neki. És a dzsinnek közül voltak olyanok, akik neki dolgoztak, Ura engedelmével. És aki közülük eltér a Mi parancsunktól, azzal a lángoló Tűz büntetését ízleltetjük meg. "

13 . "Elkészítették neki, amit akart a magas épületek, szobrok, víztartókhoz és hatalmas, elmozdíthatatlan főzőedényekhez hasonló tálak közül. Cselekedjetek jót, Dávid családja, hálaként! Kevesen vannak a szolgáim közül azok, akik hálásak!"

14 . "Aztán, mikor elrendeltük neki (Salamonnak) a halált, semmi nem jelezte nekik (a dzsinneknek), hogy meghalt, csak az, hogy a föld apró állata megette a botját. De amikor a földre zuhant, nyilvánvalóvá vált a dzsinneknek, hogy ha ismerték volna a Láthatatlant, nem maradtak volna a megalázó büntetésben. "

15 . "Bizony, jel volt Szabának (Szaba népnek) a lakhelyükben: két kert, a jobb oldalon, és a bal oldalon. Egyetek Uratok ellátásából, és legyetek hálásak Neki! Jó föld és egy Megbocsátó Úr (az, ami nektek adatott)."

16 . "De ők elfordultak, ezért a gát áradását küldtük rájuk, és kicseréltük nekik a két kertjüket kertekre, amelyek keserű gyümölcsöt termettek: tamariszkusz, és néhány tüskefa."

17 . "Így fizettünk meg nekik, mert hitetlenek voltak. És nem büntetünk meg mást, csak a hálátlanokat."

18 . "És közöttük és a városok között, amelyeket megáldottunk, sok látható várost hoztunk létre. És meghatároztuk közöttük az utat. Utazzatok közöttük biztonságban, éjjel és nappal! "

19 . "Azt mondták: „Urunk! Helyezz több távolságot az állomáshelyeink közé!” És saját maguk ellen vétkeztek, és történetekké tettük őket, és szétszórtuk őket tökéletes szétszórással. "

20 . "És bizony, Iblísz igaznak találta a feltételezését róluk, és követték őt, kivéve a hívők egy csoportját. "

21 . "És nem volt hatalma felettük, csak az, hogy nyilvánvalóvá tehessük, hogy kik hisznek a Túlvilágban, és elkülöníthessük azoktól, akik kétségben vannak azzal kapcsolatban. És Urad az Őriző minden dolog felett."

22 . "Mondd: „Fohászkodjatok azokhoz, akiket állítotok Allahon kívül! Nekik nincs birtokukban egy porszemnyi súly sem az egekben és a földön, és nincs is részük abban, és nincs is Neki támogatója közöttük. "

23 . "És nem fog használni a közbenjárás Nála, csak annak, akinek Ő engedélyt ad. Amíg, mikor a félelem távozik a szívükből, azt mondják: „Mit mondott Uratok?” Azt mondják: „Az igazat!” És Ő a Magasztos, a Nagy."

24 . "Mondd: „Ki gondoskodik rólatok az egekből és a földből?” Mondd: „Allah. Bizony, mi vagy ti, biztosan a vezetésen vagy nyilvánvaló tévelygésben van.”"

25 . "Mondd: „Ti nem lesztek kérdőre vonva a bűnökről, amiket mi követtünk el, és mi sem leszünk kérdőre vonva arról, amit ti tesztek.”"

26 . "Mondd: „Urunk össze fog gyűjteni minket, aztán igazsággal fog ítélni közöttünk. És Ő a mindent Tudó, az igazságos Ítélő. "

27 . "Mondd: „Mutassátok meg nekem azokat, akiket társként állítottatok (Allah) Mellé! De nem! Ő Allah, a Mindenható, a Bölcs."

28 . "És nem küldtünk másként, mint az egész emberiséghez, örömhír hozójaként, és figyelmeztetőként. De a legtöbb ember nem tudja. "

29 . "És azt mondják: „Mikor lesz ez az ígéret, ha igazak vagytok?”"

30 . "Mondd: „Van nektek egy megígért nap, amit nem tudtok elhalasztani egy órával sem, és nem tudjátok előrehozni.”"

31 . "És akik hitetlenek, azt mondják: „Soha nem fogunk hinni ebben a Koránban, és abban, ami előtte volt!” De bárcsak látnád, amikor a bűnösök Uruk elé állíttatnak, egymást vádolva! Akiket elnyomtak, azt mondják majd azoknak, akik fennhéjázók voltak: „Ha ti nem lettetek volna, mi bizonnyal hívők lettünk volna!”"

32 . "Akik fennhéjáztak, azt mondják majd azoknak, akik elnyomottak voltak: „Vajon mi fordítottunk el benneteket a vezetéstől, miután az eljött hozzátok? Nem, hanem ti voltatok bűnösök!” "

33 . "És akiket elnyomtak, azt mondják majd azoknak, akik fennhéjázók voltak: „Nem, a ti tervezésetek nappal és éjjel, amikor azt parancsoltátok nekünk, hogy ne higgyünk Allahban, és tulajdonítsunk egyenlőket Neki!” És elrejtik majd a megbánásukat, amikor látják a büntetést. És láncokat helyezünk majd azoknak a nyakára, akik hitetlenek voltak. Vajon másért kapnak-e fizetséget, mint amit cselekedtek?"

34 . "És nem küldtünk egy városba sem figyelmeztetőt úgy, hogy a gazdagjai azt ne mondták volna: „Bizony, mi nem hiszünk abban, amivel elküldettél!” "

35 . "És azt mondják: „Nekünk több vagyonunk és gyermekünk van, és nem leszünk megbüntetve!”"

36 . "Mondd: „Az én Uram kibővíti az ellátást annak, akinek akarja, és leszűkíti, de a legtöbb ember nem tudja!”"

37 . "És nem a vagyonotok és a gyermekeitek az, ami közelebb fog hozni benneteket Hozzánk, hanem csak az, aki hisz és jótetteket cselekszik. És ők azok, akiknek többszörös jutalom jár azért, amit tettek, és biztonságban lesznek, magas hajlékokban."

38 . "És akik a Mi ájáink ellen munkálkodnak, meg akarva gátolni azokat, ők azok, akik a büntetésbe hozatnak. "

39 . "Mondd: „Bizony, az én Uram kibővíti az ellátást annak, akinek akarja a szolgái közül, és leszűkíti annak, akinek akarja. De bármit is költötök, visszafizeti nektek, és Ő a legjobb Gondoskodó.”"

40 . "És a Napon Ő össze fogja gyűjteni őket mind együtt, aztán azt mondja az angyaloknak: „Ti voltatok azok, akiket ezek az emberek imádtak?” "

41 . "Azt mondják az angyalok: „Magasztos vagy Te mindenek felett! Te vagy a mi Védelmezőnk, nem ők! Nem! Ők a dzsinneket imádták, a legtöbben bennük hittek.” "

42 . "De ma, nincs hatalmuk egyiküknek a másikon, hogy használjanak vagy ártsanak, és azt fogjuk mondani azoknak, akik bűnösök voltak: „Ízleljétek meg a Tűz büntetését, amit korábban tagadtatok!”"

43 . "És amikor a Mi nyilvánvaló ájáinkat hirdetik nekik, azt mondják: „Nem más ez, csak egy ember, aki távol akar tartani benneteket attól, amit az ősapáitok imádtak!” És azt mondják: „Nem más ez, mint kitalált hazugság!” És azok, akik hitetlenek, azt mondják az igazságról, mikor az eljön hozzájuk: „Nem más ez, mint nyilvánvaló varázslat!” "

44 . " És Mi nem adtunk nekik semmilyen Könyvet, amit tanulmányozhatnának, és nem küldtünk hozzájuk előtted figyelmeztetőt."

45 . "És tagadtak azok is, akik előttük voltak, és ezek egy tizedét sem kapták meg annak, amit Mi adtunk nekik. De ők tagadták az Én Küldötteimet. Milyen volt hát az Én elutasításom!"

46 . "Mondd: „Csak egyet tanácsolok nektek: álljatok fel Allahért, párokban és egyedül, aztán gondolkodjatok: nincs őrültség a társatokban. Ő csak figyelmeztető nektek, egy szigorú büntetés előtt. "

47 . Mondd: „Nem kérek tőletek semmi fizetséget – hanem ez értetek van. Az én fizetségen egyedül Allahra tartozik. És Ő a Tanú minden dolog felett.”

48 . "Mondd: „Bizony, az én Uram leküldi az Igazságot, Ő a Láthatatlan Tudója.”"

49 . "Mondd: „Eljött az igazság, és a hamisság nem hoz létre semmit, és nem ismétel meg!”"

50 . "Mondd: „Ha tévedek, akkor csak saját magam ellen tévedek. De ha vezetve vagyok, az azáltal van, amit Uram kinyilatkoztat nekem. Bizony, Ő a mindent Halló, a Közellévő."

51 . "És bárcsak látnád, amikor meg lesznek rémülve, de nem lesz menekvés, és meg lesznek ragadva egy közeli helyről."

52 . És azt fogják mondani: „Hiszünk benne! De hogyan kaphatnának (hitet a túlvilágban) egy távoli helyről?

53 . "És bizony, korábban nem hittek benne, és találgatásokat mondtak a Láthatatlanról, egy távoli helyről."

54 . "És egy elválasztó helyeztetik közéjük és a közé, amire vágynak, ahogy történt ez a hozzájuk hasonlókkal korábban. Bizony, ők súlyos kétségben voltak."

 

 

 

In this page you can listen Szaba in English, Szaba and read and download Szaba in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Szaba translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Szaba in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top