Luqman ( 34 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Alif, Lám, Mím."

2 . "Ezek a bölcs Könyv ájái,"

3 . "vezetés és kegyelem a jótevőknek,"

4 . "akik megtartják az imát, és megadják a zakátot, és bizonyosak a Túlvilágban."

5 . "Ők követik az Uruktól való vezetést, és ők azok, akik sikeresek."

6 . "És az emberek közül vannak olyanok, akik hiábavaló beszédet vesznek, hogy félrevezessenek Allah útjáról, tudás nélkül, és tréfának veszik azt. Ők azok, akiknek megalázó büntetés jár. "

7 . "És amikor a Mi ájáinkat olvassák neki, fennhéjázva elfordul, mintha nem is hallotta volna őket, mintha süketség lenne a füleiben. Adj hát hírt neki egy fájdalmas büntetésről!"

8 . "Bizony, akik hisznek és jótetteket cselekszenek, nekik a Boldogság Kertjei járnak,"

9 . "abban lakoznak örökké. Allah ígérete igaz. És Ő a Mindenható, a Bölcs."

10 . "Ő teremtette az egeket oszlopok nélkül, amit láttok, és szilárd hegyeket helyezett a földre, hogy ne remegjen veletek, és elszaporított azon mindenféle teremtményt. És vizet küldtünk le az égből, és az által növesztünk minden nemes fajtát. "

11 . "Ez Allah teremtése. Mutassátok meg hát nekem, hogy mit teremtettek azok, akik Rajta kívül vannak! Nem! A bűnösök nyilvánvaló tévelygésben vannak."

12 . "És bizony, Luqmannak megadtuk a bölcsességet (azt mondva): „Legyél hálás Allahnak!” És aki hálás, az csak saját magáért hálás. És aki hálátlan, hát bizony Allah Gazdag, a dicséret Birtokosa."

13 . "És mikor Luqman azt mondta a fiának, tanácsot adva neki: „Fiacskám! Ne társíts Allah mellét! Bizony, társakat állítani Mellé hatalmas igazságtalanság.”"

14 . "És parancsot adtunk az embernek a szüleivel kapcsolatban – az anyja hordta ki őt gyengeségre gyengeségben, és két évesen lehet elválasztani – „Legyél hálás Nekem és a szüleidnek! Hozzám fogtok visszatérni."

15 . "De ha erőfeszítéseket tesznek ellened, hogy társíts Mellém olyasmit, amiről nincsen tudásod, akkor ne engedelmeskedj nekik. Legyél a társaságukban ebben a világban kedvességgel, és kövesd annak az útját, aki Hozzám fordul. Aztán Hozzám lesz a visszatérésetek, és Én tájékoztatni foglak benneteket arról, amit cselekedtetek. "

16 . "„Fiacskám! Bizony, ha csak egy mustármag súlya legyen, és legyen egy sziklában, vagy bárhol az egekben vagy a földön, Allah elő fogja hozni azt. Allah Gyengéd, Aki mindenről tud."

17 . "Fiacskám! Tartsd meg az imát, és parancsold, ami helyes, és tiltsd, ami helytelen! És legyél türelmes mindazzal kapcsolatban, ami ér. Bizony, ezek a legfontosabb parancsok közé tartoznak."

18 . "És ne fordítsd el az arcodat az emberektől, és ne járj fennhéjázva a földön! Bizony, Allah nem szereti a beképzelt büszkélkedőket."

19 . "És legyél mértékletes a járásodban! És ereszd le a hangod! Bizony, a leggyűlöletesebb hang a szamarak hangja."

20 . "Hát nem látjátok, hogy Allah alárendelte nektek mindazt, ami az egekben és ami a földön van, és bőségesen kiárasztotta rátok az Ő kegyeit, nyilvánvalókat és rejtetteket? De az emberek között van olyan, aki vitába száll Allahhal kapcsolatban tudás, vagy vezetés, vagy fényt adó Könyv nélkül."

21 . "És amikor azt mondják nekik: „Kövessétek azt, amit Allah leküldött!”, azt mondják: „Nem! Azt fogjuk követni, amin az ősapáinkat találtuk.” Még akkor is, ha a Sátán a lángoló Tűz büntetésére hívja őket?"

22 . "És aki aláveti arcát Allahnak, és jót cselekvő, akkor bizony a legmegbízhatóbb kapaszkodót ragadta meg. És Allahhoz tart a dolgok vége."

23 . "És aki nem hisz, ne szomorítson el a hitetlensége. Hozzánk van a visszatérésük, aztán Mi tájékoztatjuk őket arról, hogy mit cselekedtek. Bizony, Allah tudja, hogy mi van a szívekben."

24 . "Élvezeteket adunk nekik egy kevés ideig, aztán pedig súlyos büntetésbe kényszerítjük őket."

25 . "És ha megkérdeznéd őket: „Ki teremtette az egeket és a földet?”, biztosan azt mondják: „Allah!” Mondd: „Dicsőség és hála Allahnak!” De a legtöbben közülük nem tudják. "

26 . "Allahé mindaz, ami az egekben és a földön van. Bizony Allah Gazdag, a dicséret Birtokosa."

27 . "És ha az összes fa a földön toll lenne, és a tenger (pedig tinta), még hét további tenger hozzáadva, Allah Szavai nem fogynának el. Bizony, Allah Mindenható, Bölcs."

28 . "A ti megteremtésetek és feltámasztásotok nem lesz másmilyen, mint egyetlen léleké. Bizony, Allah a mindent Halló, mindent Látó."

29 . " Hát nem látjátok, hogy Allah olvasztja be éjszakát a nappalba, olvasztja a napot az éjszakába, és alárendelte a Napot és a Holdat, mindkettő egy kijelölt ideig mozog, és hogy Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek? "

30 . "Ez azért van, mert Allah az Igazság, és az, amihez Rajta kívül fohászkodnak, hamisság. És Allah Magasztos, Nagy."

31 . "Hát nem látod, hogy a hajók Allah kegyessége által haladnak át a tengeren, hogy Ő mutathasson nektek a jeleiből?"

32 . "És amikor egy hullám elborítja őket, mint az árnyék, Allahhoz fohászkodnak, őszintén Neki szentelve a vallást. De amikor megmenti őket a szárazföldre, akkor vannak közülük, akik megállnak félúton. És nem tagadja senki a Mi jeleinket, csak az, aki hálátlan áruló."

33 . "Ti emberek! Féljétek Uratokat, és féljetek egy Napot, amikor egyetlen apa sem használhat semmit a fiának, és a fiú sem használhat semmit az apjának. Bizony, Allah ígérete igaz. Ne tévesszen meg hát benneteket az evilági élet, és ne tévesszen meg benneteket a Megtévesztő, Allahhal kapcsolatban."

34 . "Bizony, Allah, Nála van az Utolsó Óra tudása, és Ő küldi le az esőt, és Ő tudja, hogy mi van az anyaméhekben. És egyetlen lélek sem tudja, hogy mit fog szerezni holnap, és egyetlen lélek sem tudja, hogy milyen földön fog meghalni. Allah a mindent Tudó, a mindent jól Ismerő."

 

 

 

In this page you can listen Luqman in English, Luqman and read and download Luqman in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Luqman translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Luqman in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top