Ar-Rúm ( 60 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Alif, Lám, Mím."

2 . A rómaiak legyőzettek

3 . a legközelebbi földön. De a vereségük után győzedelmeskedni fognak

4 . "néhány éven belül. Allahé a parancs, a kezdettől a végig. Azon a napon a hívők örvendezni fognak"

5 . "Allah segítségének. Ő azt segíti, akit akar. És Ő a Mindenható, az Irgalmas."

6 . "Ez Allah ígérete. És Allah nem szegi meg az ígéretét, de a legtöbb ember ezt nem tudja."

7 . "Tudják az evilági élet külső dolgait, de hanyagok a Túlvilággal kapcsolatban. "

8 . "Hát nem gondolkodnak el magukban? Allah nem máshogy teremtette az egeket és a földet, és mindazt, ami közöttük van, mint igazsággal, és egy meghatározott időre. És bizony, sok ember nem hisz az Urukkal való találkozásban. "

9 . "Hát nem utaztak a földön, és nem nézték meg, hogyan végezték azok, akik előttük voltak? Hatalmasabbak voltak náluk az erejüket tekintve, és megművelték a földet, és építettek rajta, többet, mint amit ők építettek. És a Küldötteik eljöttek hozzájuk nyilvánvaló bizonyítékokkal. És Allah nem volt igazságtalan velük, hanem ők voltak igazságtalanok saját magukkal szemben."

10 . "Aztán a legrosszabb vége azoknak volt, akik gonoszságot cselekedtek, mert tagadták Allah ájáit és kigúnyolták azokat."

11 . "Allah hozza létre a teremtést, aztán megismétli azt, aztán Hozzá vitettek vissza."

12 . "A Napon, amikor elérkezik az Óra, a bűnösök kétségbe lesznek esve."

13 . "És nem lesz nekik a társaik között senki közbenjárójuk, és nem fognak hinni a társaikban. "

14 . "És azon a napon elérkezik az Óra, és azon a napon szétválasztatnak."

15 . " És azok, akik hittek, és jótetteket cselekedtek, ők egy Kertben fognak örvendezni."

16 . "De akik hitetlenek, és tagadják a Mi ájáinkat, és a túlvilági találkozást, hát ők azok, akik előhozatnak majd a büntetésre."

17 . "Dicsőség Allahnak, amikor eléritek az estét, és amikor eléritek a reggelt! "

18 . "És Őt illeti minden dicséret és hála az egekben és a földön, és éjszaka, és amikor deleltek. "

19 . "Ő hozza elő az élőt a halottból, és előhozza a halottat az élőből. És Ő ad életet a földnek annak halála után. És ti is így hozattok majd elő."

20 . "És az Ő jelei között van, hogy megteremtett benneteket porból, aztán íme! Emberi lények vagytok, szétszóródva (az egész világon)."

21 . "És az Ő jelei között van, hogy teremtett nektek saját magatokból társakat, hogy nyugalmat találhassatok bennük, és szeretetet és irgalmat helyezett közétek. Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akik elgondolkodnak. "

22 . "És az Ő jelei között van az egek és a föld megteremtése, és a nyelveitek és színetek változatossága. Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akiknek tudásuk van. "

23 . "És a jelei között van az alvásotok éjszaka, és napközben az, hogy az Ő kegyét keresitek. Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akik hallanak."

24 . "És az Ő jelei között megmutatja nektek a villámlást, félelemként, és reményként. És Ő vizet küld le az égből, és általa életet ad a földnek, annak halála után. Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akik használják az eszüket. "

25 . "És az Ő jelei között van, hogy az egek és a föld az Ő parancsára állnak. Aztán, amikor szólít benneteket egyetlen szólítással, a földből, íme, mind előjöttök."

26 . "És Övé mindenki, aki az egekben és a földön van. Mind engedelmeskednek Neki. "

27 . "És Ő az, Aki létrehozza a teremtést, aztán megismétli azt. És könnyű ez Neki. Övé a legmagasztosabb példázat az egekben és a földön. És Ő a Mindenható, a Bölcs. "

28 . "Példát állít nektek saját magatokból. Vajon van-e nektek azok közül, akiket a jobbotok birtokol társatok abban, amivel Mi láttunk el benneteket, hogy egyenlők lennétek abban, és úgy félnétek őket, ahogyan egymást félitek? Így magyarázzuk meg az ájákat azoknak, akik használják az eszüket."

29 . "Nem! Azok, akik bűnösök, a saját vágyaikat követik, tudás nélkül. És ki vezethetné azt, akit Allah tévelygésbe engedett? És nekik nem lesz segítőjük."

30 . "Fordítsd hát arcodat a vallás felé, hanífként! Allah természete, amellyel az emberiséget teremtette. Ez a helyes vallás, de a legtöbb ember nem tudja:"

31 . "a bűnbánattal fordulás Hozzá, és féljétek Őt, és tartsátok meg az imát. És ne legyetek a társítók közül valók, "

32 . "azok közül, akik megosztják a vallásukat, és csoportok lesznek – minden csoport annak örül, ami nála van."

33 . "És amikor nehézség éri az embereket, Urukhoz fohászkodnak, bűnbánattal fordulva Hozzá. Aztán amikor Ő megízlelteti velük a Tőle való kegyelmet, íme! Egy csoport közülük társakat állít Uruk mellé,"

34 . "hogy hálátlanok legyenek azért, amit Mi adtunk nekik. Élvezzétek csak, de hamarosan meg fogjátok tudni!"

35 . "Vagy talán küldtünk nekik bizonyítékot, ami arról beszél, amit társítanak Mellé? "

36 . "És amikor megízleltetjük az emberekkel a kegyelmet, örvendenek annak. De amikor valami rossz éri őket azért, amit a kezük küldött előre, akkor kétségbeesnek. "

37 . "Hát nem látják, hogy Allah kibővíti az ellátást annak, akinek akarja, és leszűkíti? Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akik hisznek. "

38 . "Adjátok meg hát a jogát a rokonnak, és a szegénynek, és az utazónak. Ez a legjobb azoknak, akik Allah Arcára vágynak. És ők azok, akik sikeresek. "

39 . "És amit kamattal adtok, azzal a céllal, hogy gyarapodjatok az emberek vagyonából, az nem gyarapszik Allahnál. De amit adományba adtok, Allah Arcát kívánva, az az, ami megsokszorozódik."

40 . "Allah az, Aki megteremtett benneteket, aztán gondoskodott rólatok, aztán a halálba fog küldeni benneteket, aztán életet fog adni nektek a Feltámadás Napján. Van-e a társaitok között, aki bármi ehhez hasonló dolgot lenne képes tenni? Mindenek felett való Ő, és magasztos minden felett, amit Mellé társítanak!"

41 . "Romlás jelent meg a szárazföldön és a tengeren azért, amit az emberek keze keresett meg, hogy Ő (Allah) megízleltethesse velük egy részét annak, amit elkövettek, hogy visszatérhessenek Hozzá. "

42 . "Mondd: „Utazzatok a földön, és lássátok, milyen volt a vége azoknak, akik előttetek voltak! A legtöbben közülük olyanok voltak, akik társítottak.”"

43 . "Fordítsd hát arcodat az igaz vallás felé, mielőtt eljön Allahtól egy Nap, amelyet nem lehet elhárítani. Azon a napon szét lesznek választva az emberek."

44 . "Aki nem hisz, annak saját maga ellen van a hitetlensége. És aki jóravalóan cselekszik, az saját magának készít elő,"

45 . "hogy Ő (Allah) megjutalmazhassa azokat, akik hisznek és jótetteket cselekszenek, az Ő kegyéből. Bizony, Ő nem szereti a hitetleneket. "

46 . "És az Ő jelei között van, hogy elküldi a szeleket jó hírek hozójaként, és hogy megízlelhessétek az Ő kegyelmét, és hogy a hajók haladhassanak az Ő parancsára, és hogy kereshessétek az Ő kegyét, és hogy hálásak lehessetek. "

47 . "És bizony, küldötteket küldtünk előtted a népükhöz, és eljöttek hozzájuk nyilvánvaló bizonyítékokkal. És bosszút álltunk azokon, akik bűnöket követtek el. Kötelesség volt Tőlünk, hogy segítsük a hívőket."

48 . "Allah az, Aki elküldi a szeleket, hogy felemeljék a felhőket, aztán Ő elteríti azokat az égen, ahogy Ő akarja, aztán töredékekké szakítja őket, hogy látod az esőcseppeket előjönni közülük. Aztán, amikor Ő záporoztatja azokat a szolgái közül azokra, akikre akarja, íme! Örvendeznek,"

49 . "pedig bizony, azelőtt, hogy leküldetett volna rájuk, kétségbe voltak esve."

50 . "Nézd csak Allah kegyelmének nyomait, hogyan ad életet a földnek annak halála után. Bizony, életet fog adni a halottaknak is. És Ő mindenek felett Hatalmas. "

51 . "De ha szelet küldünk, és látják, hogy (a növények és a termés) megsárgul, akkor azután bizonyosan hálátlanok."

52 . "És bizony, te nem érheted el, hogy a holtak halljanak, vagy a süketek meghallják a hívást, mikor elfordulnak, menekülve."

53 . "És nem vezetheted ki a vakokat a tévelygésükből. Csak azt érheted el, hogy azok halljanak, akik hisznek a Mi ájáinkban, és muszlimok."

54 . "Allah az, Aki megteremtett benneteket gyengeségben, aztán erőt adott a gyengeség után, aztán az erő után gyengeséget adott, és ősz hajat. Ő azt teremt, amit akar, és Ő a mindent Tudó, a Hatalmas."

55 . " És azon a Napon, amikor bekövetkezik az Óra, a bűnösök megesküsznek majd, hogy nem időztek többet (a földi életben), csak egy órát. Hasonlóképpen hazudtak korábban. "

56 . "De azok, akiknek tudás és hit adatott, azt mondják majd: „Bizony, Allah rendelésére a Feltámadás Napjáig időztetek! És ez a Feltámadás Napja, de ti nem tudtátok."

57 . "És azon a Napon a kifogásaik nem használnak majd azoknak, akik bűnösök voltak, és nem engedtetik majd meg nekik, hogy mentségeket hozzanak fel."

58 . "És bizony, Mi mindenféle hasonlatot állítunk az embereknek ebben a Koránban. De ha egy jelet hozol nekik, azok, akik hitetlenek, azt mondják: „Nem vagytok mások, mint hazugságok kitalálói!” "

59 . "Így pecsételi le Allah azoknak a szívét, akik nem tudnak. "

60 . " Legyél hát türelmes! Bizony, Allah ígérete igaz. És ne bátortalanítsanak el azok, akiknek nincs bizonyosságuk."

 

 

 

In this page you can listen Ar-Rúm in English, Ar-Rúm and read and download Ar-Rúm in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Ar-Rúm translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Ar-Rúm in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top