Al-Ankabút ( 69 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Alif, Lám, Mím."

2 . "Vajon azt gondolják az emberek, hogy hagyni fogják őket, mert azt mondják: „Hiszünk!”, és nem lesznek próbára téve?"

3 . "És bizony, próbára tettük azokat is, akik előttük voltak. És Allah bizonyosan tudja, hogy kik az igazak, és bizonyosan tudja, hogy kik hazugok."

4 . "Vagy azok, akik rossz tetteket cselekszenek, úgy gondolják, hogy megelőzhetnek Minket? Gonosz az, ahogyan ítélnek! "

5 . "Aki reméli az Allahhal való találkozást, hát bizony, eljön Allah határideje. És Ő a mindent Halló, mindent Tudó."

6 . "És aki erőfeszítést tesz, hát csak saját magáért tesz erőfeszítést. Bizony, Allah nem szorul rá a teremtményekre."

7 . "És akik hisznek és jótetteket cselekszenek, bizony, eltávolítjuk tőlük a rossz tetteiket, és a legjobb szerint jutalmazzuk őket, amit cselekedtek."

8 . "És kötelezővé tettük az embernek a jóságot a szülők iránt. De ha azon igyekeznek, hogy olyasmit társíts Mellém, amiről nincsen tudásod, akkor ne engedelmeskedj nekik! Hozzám lesz a visszatérésetek, és Én foglak tájékoztatni benneteket arról, amit cselekedtetek."

9 . "És akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, azokat bizony bebocsátjuk a jóravalók közé. "

10 . "És az emberek között vannak, akik azt mondják: „Hiszünk Allahban!”. De amikor ártalmat kell elszenvedniük Allahért, az emberek megpróbáltatását olyannak veszik, mint Allah büntetését. De ha győzelem jön Uradtól, azt mondják: „Bizony, mi veletek voltunk!”. Hát nem Allah a legjobb tudója annak, hogy mi van a teremtmények szívében?"

11 . "Bizony, Allah pontosan tudja, hogy kik hisznek, és kik a képmutatók."

12 . "És akik hitetlenek, azt mondják azoknak, akik hisznek: „Kövessétek a mi utunkat, és mi majd cipeljük a ti bűneiteket!” De nem fognak semmit cipelni a bűneikből. Bizony, ők hazugok."

13 . "De bizonyosan cipelni fogják a saját terhüket, és más terheket is a terhükkel. És bizony, kérdőre lesznek vonva a Feltámadás Napján azért, amit kitaláltak."

14 . "És bizony, elküldtük Noét a népéhez, és közöttük maradt ötven év híján ezer évig, aztán az Özönvíz megragadta őket, míg bűnösök voltak. "

15 . "De megmentettük őt és a bárka népét, és jellé tettük azt a világok számára. "

16 . "És Ábrahám! (Emlékezz,) mikor azt mondta a népének: „Szolgáljátok Allahot, és féljétek Őt! Az jobb nektek, bárcsak tudnátok!"

17 . "Bálványokat imádtok Allahon kívül, és hamisságot találtok ki. Bizony, azok, akiket Allahon kívül imádtok, nem adnak nektek ellátást! Keressetek hát ellátást Allahtól, és szolgáljátok Őt, és adjatok hálát Neki! Hozzá fogtok visszatérni."

18 . " És ha tagadtok, bizony tagadtak az előttetek volt népek is. És nincs más felelőssége a Küldöttnek, csak a nyilvánvaló átadás.”"

19 . "Hát nem látják, hogyan hozta létre Ő (Allah) a teremtést, aztán megismétli? Ez könnyű Allahnak. "

20 . "Mondd: „Utazzatok a földön, és lássátok, hogyan hozta létre Ő (Allah) a teremtést. Aztán Allah létrehozza majd a Túlvilág teremtését. Allah mindenek felett hatalmas.”"

21 . "Megbünteti azt, akit akar, és megkönyörül azon, akin akar. Hozzá fogtok visszatérni."

22 . "És nem menekülhettek el Előle a földön vagy az égen. És nincs sem védelmezőtök, sem segítőtök Allahon kívül."

23 . "És akik nem hisznek Allah ájáiban és a Vele való találkozásban, azok nem remélhetik az Én kegyelmemet, és fájdalmas büntetésük lesz."

24 . "És a népe válasza (Ábrahámnak) nem volt más, mint hogy azt mondták: „Öljétek meg, vagy égessétek el!” De Allah megmentette őt a tűztől. Bizony, ebben jelek vannak a népnek, amely hisz."

25 . "És azt mondta: „Bálványokat vettetek Allahon kívül! A közöttetek lévő szeretet csak az evilági életre szól. Aztán, a Feltámadás Napján megtagadjátok majd egymást, és megátkozzátok egymást, és a lakhelyetek a Tűz lesz, és nem lesz segítőtök!”"

26 . "És Lót hitt neki, és azt mondta: „Bizony, Uramhoz menekülök! Bizony, Ő a Mindenható, a Bölcs.”"

27 . "És megadtuk neki Izsákot és Jákobot, és a leszármazottai közé helyeztük a prófétaságot és a Könyvet. És megadtuk neki a jutalmát ebben a világban. És bizony, a Túlvilágon a jóravalók között lesz. "

28 . "És Lót, amikor azt mondta a népének: „Bizony, erkölcstelenséget követtek el, amit senki nem követett el előttetek a teremtmények közül!"

29 . "Bizony, a férfiakhoz közeledtek, és elvágjátok az utakat, és helytelen dolgokat cselekszetek a gyűléseiteken?” És a népe válasza nem volt más, mint hogy azt mondták: „Hozd el ránk Allah büntetését, ha igaz vagy!”"

30 . Azt mondta: „Uram! Segíts meg engem a romlást hozók népe ellen!”

31 . "És amikor a hírnökeink eljöttek Ábrahámhoz a jó hírrel, azt mondták: „Bizony, el fogjuk pusztítani ennek a városnak! Bizony, annak a lakói bűnösök."

32 . "Azt mondta: „Bizony, benne van Lót!” Azt mondták: „Mi jobban tudjuk, hogy ki van benne. Biztosan meg fogjuk menteni őt és a családját, kivéve a feleségét. Ő azok között van, akik hátramaradnak.”"

33 . "És amikor a hírnökeink eljöttek Lóthoz, ő szomorú volt miattuk, és aggódott értük. Azt mondták: „Ne félj és ne szomorkodj! Bizony, meg fogunk menteni téged és a családodat, kivéve a feleségedet. Ő azok között van, akik hátramaradnak."

34 . "Bizony, büntetést hozunk le az égből ennek a városnak a lakóira, mert bűnben megátalkodottak ők.”"

35 . "És bizony, nyilvánvaló jelet hagytunk azoknak, akik használják az eszüket."

36 . "És Medjanhoz (elküldtük) a testvérüket, Suaibot. Azt mondta: „Népem! Szolgáljátok Allahot, és várjátok az Utolsó Napot, és ne kövessetek el gonoszságot a földön, romlást terjesztőként.”"

37 . "De meghazudtolták őt, és a földrengés megragadta őket, és a reggel a földön elterülve találta őket az otthonaikban."

38 . "És Ád és Thamúd. Nyilvánvaló a pusztulásuk nektek a lakhelyeikből. És a Sátán jónak tüntette fel nekik a cselekedeteiket, és eltérítette őket az igaz útról, bár értelmesek voltak. "

39 . "És Kóré, és Fáraó, és Hámán. És bizony, Mózes eljött hozzájuk nyilvánvaló bizonyítékokkal, de ők fennhéjázók voltak a földön, és nem tudtam megelőzni Minket."

40 . "És megragadtuk mindannyiukat a bűneikért. Volt köztük, akire tomboló szélvihart küldtünk, és volt köztük, akit megragadott a rettenetes Kiáltás, és volt köztük, akit elnyelettünk a földdel, és volt köztük, akit vízbe fullasztottunk. Nem Allah volt igazságtalan velük, hanem ők voltak igazságtalanok saját magukkal szemben."

41 . "Azoknak a példája, akik Allahon kívül választanak védelmezőket, olyan, mint a póké, amely házat épít magának. És bizony, a házak leggyengébbike a pók háza. Bárcsak tudnák!"

42 . "Allah jól tudja, hogy mihez fohászkodnak Rajta kívül. És Ő a Mindenható, a Bölcs."

43 . "És ezek a példák, amelyeket az embereknek állítunk. De nem érti meg azokat senki, csak akiknek tudásuk van. "

44 . "Allah teremtette az egeket és a földet igazsággal. Bizony, ebben jel van a hívőknek. "

45 . " Olvasd, ami kinyilatkoztatott neked a Könyvből, és tartsd meg az imát! Bizony, az ima távol tart az erkölcstelenségtől és a helytelen dolgoktól. És bizony, az Allahról való megemlékezés a legnagyobb. És Allah tudja, mit tesztek. "

46 . "És ne vitázzatok a Könyv Népével, csak úgy, ahogy a legjobb! Csak azokkal, akik bűnösök voltak közöttük, és mondd: „Hiszünk abban, ami leküldetett nekünk és nektek. És a mi Istenünk és a ti Istenetek egy, és mi Neki vetjük alá magukat.”"

47 . " És így küldtük le neked a Könyvet. És azok, akiknek a Könyvet adtuk korábban, hisznek benne, és ezek közül is vannak néhányan, akik hisznek benne. És nem utasítják el a Mi ájáinkat, csak a hitetlenek."

48 . "És nem olvastál ezelőtt semmilyen könyvet, és nem is írtad a jobb kezeddel. Ha úgy tetted volna, a hamisság követői kételkedtek volna. "

49 . "Nem! Ez a Korán nyilvánvaló áják azoknak a szívében, akiknek tudás adatott. Csak a bűnösök utasítják el az ájáinkat. "

50 . És azt mondják: „Miért nem küldetnek le hozzá jelek az Urától?” Mondd: „A jelek egyedül Allahnál vannak. És én csak nyilvánvaló figyelmeztető vagyok.

51 . "És vajon nem elegendő nekik az, hogy leküldtük neked a Könyvet, amit recitálnak nekik? Bizony, ebben kegyelem van, és emlékeztető azoknak, akik hisznek."

52 . "Mondd: „Elegendő Tanúként Allah köztem és köztetek. Ő tudja mindazt, ami az egekben és a földön van. És azok, akik a hamisságban hisznek, és nem hisznek Allahban – ők bizony vesztesek.”"

53 . " És arra kérnek, hogy siettesd a büntetést. És ha nem lenne egy kijelölt határidő, a büntetés már biztosan eljött volna hozzájuk. De biztosan el fog jönni hozzájuk, váratlanul, mikor nem is gondolnák."

54 . "Arra kérnek, hogy siettesd a büntetést. És bizony, a Pokol körül fogja venni a hitetleneket."

55 . "Azon a Napon a büntetés elborítja őket felülről és a lábuk alól, és azt fogja mondani (Allah): „Ízleljétek meg azt, amit cselekedtetek!” "

56 . "Ti szolgáim, akik hisztek! Bizony, az Én földem tágas, csak Engem szolgáljatok hát!"

57 . Minden lélek megízleli a halált. Aztán Hozzánk fogtok visszatérni.

58 . "És akik hisznek és jótetteket cselekszenek, azokat magas lakhelyeken szállásoljuk el a Kertben, amely alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. Milyen kitűnő a jót cselekvők jutalma!"

59 . "Akik türelmesek, és Urukra hagyatkoznak. "

60 . "És mennyi teremtmény van, amelyek nem cipelik a saját ellátásukat! Allah gondoskodik róluk és rólatok. És Ő a mindent Halló, mindent Tudó."

61 . "És ha megkérdezed őket: „Ki teremtette az egeket és a földet, és rendelte alá a Napot és a Holdat?” Biztosan azt mondanák: „Allah”. Akkor hogyan fordulnak el mégis?"

62 . "Allah kibővíti az ellátást annak, akinek akarja a szolgái közül, és leszűkíti másnak. Bizony, Allah minden dolog Tudója. "

63 . "És ha megkérdezed őket: „Ki küld le vizet az égből, és ad életet általa a földnek a halála után?” Biztosan azt mondanák: „Allah”. Mondd: „Dicsőség és hála Allahnak!” De a legtöbben közülük nem használják az eszüket."

64 . "És ez az evilági élet nem más, mint szórakozás és játék. És bizony, a Túlvilági Otthon – bizony, az az élet, bárcsak tudnák!"

65 . "És amikor hajóra szállnak, Allahhoz fohászkodnak, őszintén, ahogyan csak Őt lehet imádni. De amikor Ő megmenti őket a partra, íme, társítanak!"

66 . "Hogy tagadhassák azt, amit Mi adtunk nekik, és az élvezetekbe merülhessenek. Majd meg fogják tudni! "

67 . "Hát nem látják, hogy létrehoztunk egy biztonságos és sérthetetlen helyet, míg az embereket elragadják körülöttük? Hát vajon hisznek a hamisságban, és nem hisznek Allah kegyességében?"

68 . " És ki igazságtalanabb, mint aki hazugságot talál ki Allah ellen, vagy tagadja az igazságot, mikor az eljött hozzá? Hát nincs-e a Pokolban lakhelyük a hitetleneknek?"

69 . "És akik Értünk tesznek erőfeszítéseket, azokat bizonnyal a Mi útjainkra vezetjük. És bizony, Allah azokkal van, akik jót cselekszenek."

 

 

 

In this page you can listen Al-Ankabút in English, Al-Ankabút and read and download Al-Ankabút in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Ankabút translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Ankabút in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top