Al-Qaszasz ( 88 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Ta, Szín, Mím."

2 . Ezek a nyilvánvaló Könyv ájái.

3 . "Elbeszélünk neked igazsággal Mózes és Fáraó történetéből, azoknak, akik hisznek. "

4 . "Bizony, Fáraó felmagasztalta magát a földön, és a népét osztályokra osztotta, és egy csoportot elgyengített közülük, megölve a fiaikat, és élve hagyva a lányaikat. Bizony, ő a romlást terjesztők közé tartozott."

5 . "És Mi kegyet akartunk mutatni azok iránt, akiket elnyomtak a földön, és vezetővé tenni őket, és örökösökké tenni őket,"

6 . "és megalapozni őket a földön, és megmutatni általuk Fáraónak és Hámánnak, és a seregeiknek azt, amitől féltek."

7 . "És sugallatot küldtünk Mózes anyjának, mondván: „Szoptasd őt, de amikor félted, dobd őt a folyóba, és ne félj, és ne szomorkodj! Bizony, visszaadjuk őt neked, és a Küldöttek közül valóvá tesszük.”"

8 . "Aztán Fáraó családja felvette őt, hogy az ellenségük legyen, és szomorúság számukra. Bizony, Fáraó és Hámán és a seregeik bűnösök voltak."

9 . "És Fáraó felesége, azt mondta: „A szemünk öröme lesz, neked és nekem! Ne öld meg őt, talán a hasznunkra lesz, vagy a fiunkká fogadhatjuk őt!” És nem voltak tudatában."

10 . "És Mózes anyjának üres lett a szíve. És csaknem elárulta őt, ha nem erősítettük volna meg a szívét, hogy a hívők közé tartozzon."

11 . "És azt mondta a lánytestvérének: „Kövesd őt!” És az távolról figyelte őt, anélkül hogy észrevették volna."

12 . "És megtiltottuk neki a szoptatós dajkákat, így azt mondta (Mózes lánytestvére): „Elvezesselek benneteket egy ház népéhez, akik felnevelik őt nektek, és jól fognak gondoskodni róla?”"

13 . "Így adtuk vissza az anyjának, hogy örvendjen a szeme, és ne szomorkodjék, és tudja, hogy Allah ígérete igaz. A legtöbben azonban nem tudják ezt."

14 . "És amikor elérte ereje teljét és az érettséget, bölcsességet és tudást adtunk neki. Így fizetünk meg a jótevőknek."

15 . "És belépett a városba akkor, amikor a lakói nem figyeltek, és látott két embert harcolni. Az egyik az ő népéből való volt, a másik az ellensége közül. És az, aki az ő népéből való volt, segítségül hívta az ellen, aki az ellenség közül való volt, és Mózes megütötte őt az öklével, és nem szándékosan megölte. Azt mondta Mózes: „Ez a Sátán cselekedete közül való! Bizony, ő ellenség, aki nyilvánvalóan félrevezet!”"

16 . "Azt mondta: „Uram! Bizony, vétkeztem saját magam ellen, bocsáss hát meg nekem!” És Ő megbocsátott neki. Bizony, Ő Megbocsátó, Irgalmas."

17 . "Azt mondta Mózes: „Uram! Azért, mert előnyben részesítettél engem, soha nem leszek a bűnösök támogatója!”"

18 . "Reggel a városban volt, félve és elővigyázatosan, íme! Az, aki a segítségét kérte az előző napon, ismét segítségért kiáltott neki. Azt mondta neki Mózes: „Bizony, te nyilvánvaló félrevezető vagy!”"

19 . "És amikor meg akarta ütni azt, aki mindkettőjüknek az ellensége volt, azt mondta: „Mózes! Talán meg akarsz ölni engem, ahogy megöltél egy embert tegnap is? Te csak zsarnok akarsz lenni a földön, és nem akarsz jót cselekedni!”"

20 . "És futva jött egy ember a város legtávolabbi részéből. Azt mondta: „Mózes! Bizony, a vezetők tanácskoznak rólad, hogy megöljenek, távozz hát. Bizony, én őszinte tanácsadó vagyok neked!”"

21 . "Így távozott onnan, félve és elővigyázatosan. Azt mondta: „Uram! Ments meg engem az igazságtalanoktól!”"

22 . "És amikor Medjan felé tartott, azt mondta: „Talán Uram a helyes útra vezet engem!”"

23 . "És amikor Medjan itatóhelyére ért, talált ott egy csoport férfit, akik itattak, és tőlük külön talált két nőt, akik visszatartották az állataikat. Azt mondta: „Mi a baj veletek?” Azt mondták: „Nem itathatunk, amíg a pásztorok el nem hajtották (a nyájaikat). Az apánk pedig nagyon öreg ember."

24 . "Így hát megitatott helyettük. Aztán visszahúzódott az árnyékba, és azt mondta: „Uram! Bizony, szükségem van bármi jóra, amit leküldesz nekem!”"

25 . "És az egyik odajött hozzá, szégyenlősen járva, és azt mondta: „Bizony, apám hív téged, hogy megjutalmazhasson azért, hogy megitattál helyettünk.” És amikor elment hozzá, és elbeszélte neki a történetet, azt mondta: „Ne félj! Megmenekültél az igazságtalanoktól.”"

26 . "Egyikük azt mondta: „Apácskám! Fogadd fel őt. Bizony, a legjobb, akit felfogadhatsz, egy olyan férfi, aki erős és megbízható!”"

27 . "Azt mondta: „Bizony, hozzád akarom adni a két lányom közül az egyiket, azzal a feltétellel, hogy szolgálsz nálam nyolc évig. De ha kitöltöd a tizet, az tőled lesz. És nem akarom nehézzé tenni számodra. Ha Allah úgy akarja, jóravalónak találsz majd engem.”"

28 . "Azt mondta Mózes: „Ez (a megállapodás) van köztem és közted! A két időszak közül bármelyiket töltöm is ki, nincs ellenségesség irántam! És Allah a Tanú arra, amit mondunk!”"

29 . "És amikor Mózes kitöltötte az időszakot, és a családjával utazott, tüzet vett észre Túr hegye (a Sínai-hegy) egyik oldaláról. Azt mondta a családjának: „Maradjatok itt! Bizony, tüzet vettem észre. Talán hozok nektek onnan valami útmutatást, vagy egy lángoló ágat a tűzből, hogy felmelegedhessetek.”"

30 . "De amikor odaért hozzá, szólíttatott a völgy jobb oldaláról, amely áldott hely volt, a fából: „Mózes! Bizony, Én vagyok Allah, a Világok Ura!"

31 . "És dobd el a botodat!” De amikor látta, hogy a bot mozog, mintha kígyó lenne, menekülve fordult meg, és nem tért vissza. „Gyere közelebb, és ne félj! Bizony, azok közé tartozol, akik biztonságban vannak. "

32 . "És dugd a kezedet a ruhakivágásodba! Fehéren fog előjönni, betegség nélkül. És vond a kezedet közel magadhoz, a félelem ellen. Ez két bizonyíték Uradtól Fáraónak és a vezéreinek. Bizony, ők bűnben megátalkodott nép!”"

33 . "Azt mondta: „Uram! Bizony, én megöltem egy embert közülük, és félek, hogy meg fognak ölni engem."

34 . "És a testvérem, Áron kifinomultabb a beszédben, mint én, küldd hát el velem segítőként, hogy megerősítsen engem. Bizony, félek, hogy meg fognak hazudtolni.” "

35 . "Azt mondta: „Meg fogjuk erősíteni a karodat a testvéred által, és mindkettőtöknek hatalmat adunk, hogy nem fognak hozzátok férni. A Mi Jeleink által ti és azok, akik követnek titeket, lesztek a győztesek.”"

36 . "De amikor Mózes eljött hozzájuk a jeleinkkel, azt mondták: „Nem más ez, mint kitalált varázslat! És nem hallottunk erről a vallásról az ősapáink között!”"

37 . "És Mózes azt mondta: „Uram tudja, hogy ki jött el a Tőle való vezetéssel, és kié lesz a jó vég a Túlvilágon. Bizony, a bűnösök (igazságtalanok, zsarnokok) nem lesznek sikeresek!”"

38 . "És Fáraó azt mondta: „Vezetők! Nem ismerek más isteneteket, csak saját magamat. Gyújts hát tüzet az agyagon nekem, Hámán! És építs nekem egy magas tornyot, hogy megnézhessem Mózes istenét! És bizony, azt gondolom, hogy ő (Mózes) a hazugok közé tartozik. "

39 . "És ő és a seregei fennhéjázók voltak a földön, jogtalanul, és azt gondolták, hogy nem fognak visszavitetni Hozzánk."

40 . "És megragadtuk őt és a seregeit, és a tengerbe vetettük őket. Lásd hát, milyen volt a bűnösök vége!"

41 . "És a Tűzbe hívó vezetőkké tettük őket, és a Feltámadás Napján nem lesznek megsegítve."

42 . "És átokkal követtük őket ebben a világban, és a Túlvilágon meg lesznek szégyenítve."

43 . "És bizony, Mózesnek adtuk a Könyvet, miután elpusztítottuk a korábbi generációkat, felvilágosodásként az embereknek, és vezetésként, és kegyelemként, hogy megemlékezhessenek."

44 . "És te nem voltál ott a hegy nyugati oldalán, amikor elrendeltük Mózesnek a Parancsot, és nem voltál a tanúk között."

45 . "De mi nemzedékeket teremtettünk, és meghosszabbítottuk nekik az életüket. És te nem voltál lakos Medjan népe között, a mi ájáinkat olvasva nekik, hanem Mi voltunk az Elküldő. "

46 . "És nem voltál a hegy oldalán, amikor szólítottuk Mózest. Hanem kegyelemként Uradtól (küldetett neked ez a kinyilatkoztatás), hogy figyelmeztess egy népet, akikhez nem jött még figyelmeztető előtted, hogy megemlékezhessenek. "

47 . "És ha nem (küldtünk volna el), és szerencsétlenség sújtotta volna őket azért, amit a kezük küldött előre, azt mondták volna: „Urunk! Miért nem küldtél hozzánk egy küldöttet, hogy követhettük volna a Te ájáidat, és a hívők közé tartozhattunk volna?” "

48 . "De amikor eljött hozzájuk az igazság Tőlünk, azt mondták: „Miért nem adatott neki ahhoz hasonló, mint Mózesnek?” Hát nem tagadták meg azt is, ami Mózesnek adatott korábban? Azt mondták: „Két varázslat, ami egymást támogatja!” És azt mondták: „Bizony, mi nem hiszünk semelyik részében sem!”"

49 . "Mondd: „Akkor hozzatok egy könyvet Allahtól, ami jobb vezető, mint ez a kettő (a Tóra és a Kegyes Korán), hogy követhessem azt, ha igazak vagytok!” "

50 . "De ha nem válaszolnak neked, akkor tudd, hogy csak a saját vágyaikat követik. És ki tévelyeg inkább, mint aki a saját vágyait követi, Allahtól való vezetés nélkül? Bizony, Allah nem vezeti a bűnösök népét."

51 . "És bizony. Átadtuk nekik a Szót, hogy megemlékezhessenek."

52 . "Azok, akiknek a Könyvet adtuk korábban, hisznek benne. "

53 . "És amikor olvassák nekik, azt mondják: „Hiszünk benne! Bizony, ez az igazság Urunktól. Bizony, mi már korábban is muszlimok voltunk!”"

54 . "Nekik kétszeresen adatik meg a jutalmuk, mert türelmesek, és jóval tartják távol a rosszat, és adakoznak abból, amivel elláttuk őket."

55 . "És amikor hiábavaló beszédet hallanak, elfordulnak attól, és azt mondják: „Nekünk a mi cselekedeteink, és nektek a ti cselekedeteitek! Béke legyen veletek, mi nem keressük a tudatlanokat!"

56 . "Bizony, nem vezetheted azt, akit szeretsz, hanem Allah vezeti azt, akit Ő akar. És Ő a legjobb Ismerője a vezetetteknek."

57 . "És azt mondják: „Ha a vezetést követnénk veled, elsöpörnének minket a földünkről!” Hát nem alapoztunk meg nekik egy biztonságos helyet, ahova gyümölcsöket hoznak, és mindenféle ellátást Tőlünk? De a legtöbben nem tudják."

58 . " És hány várost pusztítottunk el, amely nem volt hálás a megélhetéséért! És íme ezek a lakhelyeik, amelyeket nem laktak utánuk, csak kevesen. És bizony, Mi vagyunk az Örökös. "

59 . "És Urad soha nem pusztított el városokat, amíg az anyavárosukba nem küldött el egy Küldöttet, aki az ájáinkat hirdette nekik. És nem pusztítanánk el egy várost, csak úgy, ha a lakói bűnösök. "

60 . "És bármilyen dolog is adatott nektek, az az evilági élet élvezete és ékessége. És ami Allahnál van, az jobb, és tartósabb. Hát nem használjátok az eszeteket?"

61 . "Vajon az, akinek Mi jó ígéretet ígértünk, amivel találkozni fog, olyan, mint az, akinek élvezetet adtunk az evilági életben, aztán a Feltámadás Napján majd előhozatnak (a büntetésre)?"

62 . "És azon a Napon Ő (Allah) szólítani fogja őket, és azt mondja: „Hol vannak a társaim, akiket állítottatok?”"

63 . "Azok, akik ellen beteljesedett a szó, azt mondják: „Urunk, ezek azok, akiket félrevezettünk. Éppen annyira vezettük félre őket, mint ahogyan minket is félrevezettek. Ártatlannak nyilvánítjuk magunkat Előtted! Nem minket imádtak!”"

64 . "És azt mondják majd nekik: „Szólítsátok a társaitokat!” És szólítják őket, de azok nem fognak válaszolni nekik, és látni fogják a büntetést. Bárcsak vezetve lettek volna!"

65 . "És azon a Napon Ő majd szólítja őket, és azt mondja: „Mit feleltetek a Küldötteknek?”"

66 . "Azon a Napon a hírek el lesznek rejtve előlük, és nem fogják kérdezni egymást. "

67 . "De az, aki bűnbánatot gyakorolt, és hitt, és jótetteket cselekedett, hát ő talán azok között lehet majd, akik sikeresek. "

68 . "És Urad azt teremt és választ, amit akar. Minden tekintetben tökéletes és felette áll annak Allah, amit társítanak!"

69 . "És Urad tudja, amit a szíveik elrejtenek, és amit kinyilvánítanak."

70 . "És Ő Allah, nincs más isten, csak Ő. Övé a hála és a dicséret, az első és az utolsó. És Övé a döntés, és Hozzá fogtok visszatérni."

71 . "Mondd: „Hát látjátok-e, ha Allah folyamatossá tenné nektek az éjszakát a Feltámadás Napjáig, ki az az isten Allahon kívül, aki fényt tudna hozni nektek? Hát nem hallotok?”"

72 . "Mondd: „Hát látjátok-e, ha Allah folyamatossá tenné nektek a nappalt a Feltámadás Napjáig, ki az az isten Allahon kívül, aki éjszakát tudna hozni nektek, hogy pihenhessetek benne? Hát nem akartok látni?”"

73 . "És az Ő kegyelméből teremtette nektek az éjszakát és a nappalt, hogy pihenhessetek benne, és hogy kereshessétek az Ő kegyét, hogy hálásak lehessetek."

74 . "És azon a Napon, amikor Ő szólítani fogja őket, és azt mondja: „Hol vannak a társaim, akiket állítottatok?”"

75 . "És kiveszünk majd minden közösségből egy tanút, és azt mondjuk: „Hozzátok elő a bizonyítékotokat!” És tudni fogják, hogy az igazság Allahé, és eltűnik majd tőlük az, amit kitaláltak."

76 . "Bizony, Kóré Mózes népéből való volt, de zsarnokoskodott velük. És kincseket adtunk neki, aminek a kulcsai teher voltak egy csapat erős férfinak. Emlékezz, amikor a népe azt mondta neki: „Ne büszkélkedj! Bizony, Allah nem szereti a büszkélkedőket. "

77 . " Hanem keresd az által, amit Allah adott neked, a túlvilági hajlékot, és ne feledkezz el az evilági részedről! És cselekedj jót, ahogy Allah is jó volt hozzád! És ne akarj romlást okozni a földön. Bizony, Allah nem szereti azokat, akik romlást okoznak.”"

78 . "Azt mondta Kóré: „Mindez csak a tudásom miatt adatott nekem!” Hát nem tudta, hogy Allah nemzedékeket pusztított el előtte, akik erősebbek voltak nála az erejüket tekintve, és többet halmoztak fel? És a bűnösöket nem fogják megkérdezni a bűnükkel kapcsolatban."

79 . "És kiment a népe közé az ékességeiben. Azok, akik az evilági életet kívánták, azt mondták: „Ó, bárcsak nekünk is lenne ahhoz hasonló, ami Kórénak adatott! Bizony, ő hatalmas szerencse birtokosa!”"

80 . "De azok, akiknek tudás adatott, azt mondták: „Jaj nektek! Allah jutalma jobb annak, aki hisz és jótetteket cselekszik! És nem adatik meg senkinek, csak a türelmeseknek.”"

81 . "És elnyelettük a földdel őt és az otthonát. És nem volt csapata, aki segíthetett volna rajta Allahon kívül, és nem volt azok között, akik megvédhették magukat."

82 . "És azok, akik az ő helyére áhítoztak az előző napon, azt mondták: „Ó! Allah kibővíti az ellátást annak, akinek akarja a szolgái közül, és leszűkíti másoknak. Ha Allah nem lett volna kegyes irántuk, elnyeletett volna minket vele. Ó! A hitetlenek nem lesznek sikeresek.”"

83 . "Azt a túlvilági otthont azoknak jelöljük ki, akik nem akarják felmagasztalni magukat a földön, és nem akarnak romlást okozni. És a jó vég az istenfélőké lesz."

84 . "Aki jó cselekedetekkel jön Allah elé az elszámoláskor, az jobbat fog kapni annál. És aki rossz cselekedettel jön, hát azok, akik rossz tetteket cselekedtek, nem kapnak fizetséget másért, csak azért, amit cselekedtek."

85 . "Bizony, Ő, Aki kötelezővé tette nektek a Koránt, vissza fog vinni benneteket a visszatérés helyére. Mondd: „Uram tudja, hogy ki jön a vezetéssel, és ki az, aki nyilvánvaló tévelygésben van.”"

86 . "És nem vártad, hogy kinyilatkoztatik neked a Könyv, hacsak nem Urad kegyelméből. Ne legyél hát a hitetlenek támogatója! "

87 . "És ne térítsenek el téged Allah ájáitól, miután azok leküldettek neked! És hívj Uradhoz! És ne legyél a társítók közül való!"

88 . "És ne fohászkodj Allah mellett más istenekhez! Nincs más isten, csak Ő. Minden dolog elpusztíttatik, kivéve az Ő Arca. Övé a döntés, és hozzá fogtok visszatérni. "

 

 

 

In this page you can listen Al-Qaszasz in English, Al-Qaszasz and read and download Al-Qaszasz in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Qaszasz translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Qaszasz in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top