An-Naml ( 93 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Ta, Szín. Ezek a Korán és egy nyilvánvaló Könyv ájái."

2 . "Vezetés és jó hír a hívőknek,"

3 . "akik megtartják az imát, és bizonyosak a Túlvilágban."

4 . "Bizony, akik nem hisznek a Túlvilágban, azoknak szépnek tüntettük fel a cselekedeteiket, és vakon bolyonganak."

5 . "Ők azok, akiknek a legrosszabb büntetés jár, és a Túlvilágon ők lesznek a legnagyobb vesztesek. "

6 . "És bizony, a Korán közvetlenül a Bölcstől, mindent Tudótól lett leküldve hozzád."

7 . "(Emlékezz,) mikor Mózes azt mondta a háza népének: „Bizony, tüzet vettem észre. Hozok nektek onnan valami útmutatást, vagy hozok nektek egy lángoló ágat, hogy felmelegedhessetek.”"

8 . "De amikor odaért ahhoz, megszólíttatott: „Áldott az, aki a tűznél van, és aki körülötte van! És magasztaltassék Allah, a Világok Ura!”"

9 . "„Mózes! Bizony, Én vagyok Allah, a Mindenható, a Bölcs."

10 . "És dobd el a botodat!” De amikor látta, hogy úgy mozog, mintha kígyó lenne, hátat fordított menekülve, és nem tért vissza. Allah azt mondta: „Mózes! Ne félj! Bizony, a Küldöttek nem félnek az Én jelenlétemben."

11 . " Kivéve, aki hibázik, aztán jóval helyettesíti a rossz után. Akkor bizony Én Megbocsátó, Irgalmas vagyok."

12 . "És tedd a kezed a ruhakivágásodba, és fehéren fog előjönni, ártalom nélkül, a kilenc jel között vannak, Fáraónak és a népének. Bizony, ők egy bűnben megátalkodott nép!”"

13 . "De amikor a látható jeleink eljöttek hozzájuk, azt mondták: „Ez nyilvánvaló varázslat!”"

14 . "És elutasították azokat, igazságtalanságból és fennhéjázásból, bár ők maguk is meg voltak győződve bennük. Lásd hát, hogy milyen volt a vége azoknak, akik romlást okoztak!"

15 . "És bizony, Dávidnak és Salamonnak tudást adtunk, és azt mondták: „Dicsőség és hála Allahnak, Aki előnyben részesített minket sokak felett a hívő szolgái közül!”"

16 . "És Salamon volt Dávid örököse. És azt mondta: „Ti emberek! Megtaníttatott nekünk a madarak beszéde, és megadatott nekünk minden. Bizony, ez nyilvánvaló kegy!”"

17 . "És összegyűltek Salamonnak a seregei az emberek, dzsinnek és madarak közül, és sorokba állíttattak. "

18 . "Amíg, mikor a Hangyák Völgyébe értek, egy hangya azt mondta: „Ti hangyák! Menjetek be a lakhelyeitekre, hogy Salamon és a seregei össze ne nyomjanak benneteket, míg észre sem veszik!” "

19 . "És (Salamon) mosolygott a beszédén, és azt mondta: „Uram! Add meg nekem az erőt és a képességet, hogy megköszönhessem a kegyedet, amit nekem és a szüleimnek adtál, és hogy jótetteket cselekedhessek, amivel elégedett leszel. És bocsáss be engem a Te kegyelmedbe, jóravaló szolgáid közé!”"

20 . "És szemlét tartott a madarak felett, és azt mondta: „Miért nem látom a bóbosbankát, vagy a hiányzók között van?"

21 . "Bizony, szigorú büntetéssel fogom megbüntetni, vagy lemészárolom, hacsak nem hoz nekem nyilvánvaló indokot!”"

22 . "De (a búbosbanka) nem maradt el sokáig, és azt mondta: „Tudomásomra jutott valami, amiről neked nem volt tudomásod, és bizonyos hírekkel jöttem hozzád Sábáról!"

23 . "Bizony, úgy találtam, hogy egy asszony uralkodik rajtuk, és megadatott neki minden, és van egy hatalmas trónja."

24 . "És úgy találtam, hogy ő és a népe a Nap előtt borulnak le Allah helyett, és a Sátán jónak tüntette fel nekik a cselekedeteiket, és eltérítette őket az igaz útról, és nincsenek vezetve,"

25 . "hogy nem borulnak le Allah előtt, aki előhozza azt, ami rejtve van az egekben és a földön, és tudja, amit elrejtetek, és amit kinyilvánítotok. "

26 . "Allah! Nincs más isten, csak Ő, a hatalmas Trón Ura!”"

27 . "Azt mondta (Salamon): „Meglátjuk, hogy igazat beszélsz-e, vagy a hazugok közé tartozol! "

28 . "Menj a levelemmel, és dobd le hozzájuk! Aztán fordulj vissza tőlük, és nézd, hogy mit küldenek vissza!”"

29 . "Azt mondta a királynő: „Ti vezetők! Bizony, egy nemes levelet dobtak le hozzám!"

30 . "Bizony, Salamontól van, és így szól: Allah, a Kegyelmes, az Irgalmas nevében."

31 . "Ne legyetek fennhéjázók velem szemben, hanem gyertek hozzám muszlimként!”"

32 . "Azt mondta: „Ti vezetők! Adjatok nekem tanácsot az ügyemben. Nem döntök az ügyben, amíg nem vagytok jelen velem együtt.”"

33 . "Azt mondták: „Bizony, nagy erő és komoly képességek birtokosai vagyunk, és a parancs a tiéd, gondold meg hát, hogy mit fogsz parancsolni!”"

34 . "Azt mondta: „Bizony, a királyok, ha bevonulnak egy városba, lerombolják, és a legtiszteletreméltóbb embereit teszik a legalantasabbakká. És így cselekszenek. "

35 . "És bizony, küldök neki egy ajándékot, és meglátom, mivel térnek vissza a hírnökök!”"

36 . "És amikor Salamonhoz értek, ő azt mondta: „Vagyonnal akartok ellátni engem? De amit Allah nekem adott, az jobb, mint amit nektek adott. Nem, örvendjetek ti az ajándékotoknak!"

37 . "Térjetek vissza hozzájuk az ajándékokkal együtt, bizony, seregekkel jövünk hozzájuk, amelyeknek nem tudnak ellenállni, és bizony kiűzzük őket onnan megaláztatással, és jelentéktelenek lesznek.”"

38 . "Azt mondta Salamon: „Ti vezetők! Melyikőtök hozza el nekem a trónját, mielőtt eljönnének hozzám muszlimként?”"

39 . "Egy ifrit a dzsinnek közül azt mondta: „Én idehozom neked, mielőtt a helyedről felkelnél! És bizony, én erős és megbízható vagyok erre!”"

40 . "Azt mondta az, akinél az Írás tudása volt: „Én idehozom neked, mielőtt a tekinteted visszatérne hozzád!” És amikor Salamon látta azt maga elé helyezve, azt mondta: „Ez Uram kegyességéből való, hogy próbára tegyen engem, hogy hálás vagyok-e, vagy hálátlan! És aki hálás, hát az csak saját magáért hálás. És aki hálátlan, hát bizony az én Uram Gazdag, Nemes."

41 . "Azt mondta (Salamon): „Rejtsétek el a trónját előle, változtassák meg úgy, hogy ne ismerje fel, hogy megláthassuk, hogy vezetve lesz-e, vagy azok közé tartozik, akik nincsenek vezetve!” "

42 . "És amikor jött, azt mondták: „Ilyen-e a te trónod?” Azt mondta: „Olyan, mint ez!” Salamon azt mondta: „És nekünk megadatott a tudás előtte, és muszlimok voltunk,"

43 . "de amit ő imádott Allahon kívül, az elfordította őt attól, hogy Allahnak vesse alá magát. Bizony, ő egy hitetlen népből való volt.”"

44 . "Azt mondták neki: „Lépj be a palotába!” És amikor látta, azt gondolta, hogy vízfelület, és felfedte a lábszárát. Azt mondta (Salamon): „Bizony, egy simára épített palota, üvegből!” Azt mondta (a királynő): „Uram, bizony, vétkeztem saját magam ellen. És alávetem magam Salamonnal együtt Allahnak, a Világok Urának!”"

45 . "És bizony, Thamúdhoz elküldtük a testvérüket, Szálihot: „Szolgáljátok Allahot!”. És íme! Két vitázó csoportra szakadtak."

46 . "Azt mondta: „Népem! Miért akarjátok a rosszat siettetni a jó előtt? Miért nem kéritek Allah bocsánatát, hogy kegyelmet kaphassatok?”"

47 . "Azt mondták: „Rossz előjelnek tekintünk téged és azokat, akik veled vannak!” Azt mondta: „A rossz előjeletek Allahtól van! Nem! Ti csak egy nép vagytok, amely próbára van téve.”"

48 . "És volt kilenc nemzetségfő a városban, akik romlást terjesztettek a földön, ahelyett hogy a jót tették volna."

49 . "Azt mondták: „Esküdjünk meg egymásnak Allahra, hogy megtámadjuk őt és a családját éjszaka! Aztán majd azt mondjuk az örökösének: „Nem voltunk tanúi a családja pusztulásának, és bizony, igazak vagyunk!” "

50 . "És kiterveltek egy tervet, és Mi is tervet terveltünk, anélkül hogy tudták volna. "

51 . "És lásd, milyen lett a tervük vége, hogy elpusztítottuk őket, és a népüket, valamennyit!"

52 . "És ezek a házaik voltak. Bizony, ebben jel van azoknak, akiknek tudása van."

53 . "És megmentettük azokat, akik hittek, és istenfélők voltak."

54 . "És Lót, amikor azt mondta a népének: „Erkölcstelenséget követtek el, miközben látjátok?"

55 . "Miért közeledtek vággyal a férfiakhoz az asszonyok helyett? Bizony, tudatlan nép vagytok ti!”"

56 . " De a népe válasza nem más volt, mint hogy azt mondták: „Űzzétek ki Lót családját a városotokból! Bizony, olyan emberek ők, akik tisztán akarják tartani magukat.”"

57 . "És Mi megmentettük őt és a családját, kivéve a feleségét, neki azt rendeltük el, hogy a hátramaradók közé tartozzon."

58 . "És esőt záporoztattunk rájuk. Milyen rossz az eső azoknak, akik figyelmeztetve lettek!"

59 . "Mondd: „Dicsőség és hála Allahnak, és béke legyen az Ő szolgáin, akiket kiválasztott! Vajon Allah jobb-e, vagy az, amit társítanak mellé?”"

60 . "Vagy ki teremtette az egeket és a földet, és küldött le nektek vizet az égből? És szépséges kerteket növesztünk azáltal – nem ti vagytok azok, akik a fáit növesztik. Van-e más isten Allah mellett? Nem! De ők olyan nép, akik egyenlőket tulajdonítanak (Allahnak)."

61 . "Vagy ki tette a földet rögzített lakhellyé, és helyezett bele folyókat, és szilárd hegyeket teremtett rá, és akadályt helyezett a két tenger közé? Van-e más isten Allah mellett? Nem! De a legtöbben nem tudják."

62 . "Vagy ki válaszol a kétségbeesettnek, amikor Hozzá fohászkodik, és távolítja el a rosszat, és tesz benneteket a föld örököseivé? Kevéssé emlékeztek meg!"

63 . "Vagy ki vezet benneteket a szárazföld és a tenger sötétségén keresztül, és ki küldi el a szeleket örömhírként az Ő kegyelme (az eső) előtt? Van-e más isten Allah mellett? Magasztos Allah mindaz felett, amit társítanak!"

64 . "Vagy ki hozza létre a teremtést a semmiből, aztán ismétli meg, és ki gondoskodik rólatok az egekből és a földből? Van-e más isten Allah mellett? Mondd: „Hozzátok elő a bizonyítékotokat, ha igazak vagytok!”"

65 . "Mondd: „Senki az egekben és a földön nem ismeri a Láthatatlant, csak Allah, és azt sem tudják, hogy mikor lesznek feltámasztva.”"

66 . Nem! Az ő tudásuk a Túlvilágról korlátozott. Nem! Ők kétségben vannak azzal kapcsolatban. Nem! Ők vakok azzal kapcsolatban.

67 . "És azok, akik hitetlenek, azt mondják: „Amikor mi és az ősapáink már por leszünk, vajon biztosan elő leszünk hozva?"

68 . "Bizony, nekünk és az ősapáinknak megígértetett ez már korábban is. Nem más ez, csak a korábbi népek meséi!”"

69 . "Mondd: „Utazzatok a földön, és lássátok, milyen volt a bűnösök vége!”"

70 . "És ne sajnálkozz miattuk, és ne nyomasszon az, amit terveznek."

71 . "És azt mondják: „Mikor jön el ez az ígéret, ha igazak vagytok?”"

72 . "Mondd: „Talán az, amit siettetni akartok, itt van közel mögöttetek. "

73 . "És bizony, Urad kegyességgel teli az emberiség iránt, de a legtöbben közülük nem hálásak. "

74 . "És bizony, Urad kétségtelenül tudja, hogy mit rejtenek el a szíveik, és mit nyilvánítanak ki."

75 . "És semmi sincs rejtve az egekben és a földön, ami ne lenne egy nyilvánvaló Feljegyzésben."

76 . "Bizony, ez a Korán elbeszéli Izrael népének a legtöbb dolgot, amiben különböztek. "

77 . "És bizony, vezetés és kegyelem a hívőknek."

78 . "Bizony, Urad ítélni fog köztük az Ő ítéletével, és Ő Mindenható, Bölcs."

79 . "És hagyatkozz Allahra! Bizony, te a nyilvánvaló igazságon vagy."

80 . "Bizony, nem érheted el, hogy a halottak halljanak, és nem érheted el, hogy a süketek meghallják a hívást, mikor hátat fordítanak, visszavonulva."

81 . "És nem vezetheted ki a vakokat a tévelygésükből. Csak azoknál érheted el, hogy halljanak, akik hisznek az ájáinkban, és muszlimok (Allah akaratának vetik alá magukat)."

82 . "És amikor a szó beteljesedik ellenük, előhozunk majd egy teremtményt a földből, amely beszélni fog hozzájuk. Bizony az emberek nem hittek teljes bizonyossággal a Mi ájáinkban. "

83 . "És azon a Napon, amikor összegyűjtünk minden közösségből egy csapatot azok közül, akik tagadták a Mi ájáinkat, és sorokba lesznek állítva."

84 . "Amíg, mikor előjönnek, azt fogja mondani (Allah): „Hát tagadtátok az Én ájáimat, mikor nem is volt róluk tudásotok? Vagy mit tettetek?”"

85 . "És beteljesedik a szó ellenük, mert bűnösök voltak, és nem fognak beszélni."

86 . "Hát nem látják, hogy olyanná tettük az éjszakát, hogy pihenhessenek benne, és a nappalt láthatóságot adóvá? Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akik hisznek."

87 . "És azon a Napon megfúvatik a harsona, és mindenki, aki az egekben van, és mindenki, aki a földön van, meg fog rémülni, kivéve az, akit Allah akar. És valamennyien alázatosan fognak Hozzá jönni."

88 . "És látod majd a hegyeket, amelyekről azt gondolod, hogy szilárdan vannak rögzítve, hogy úgy szállnak tova, mint a tovaszálló felhők. Allah műve lesz ez, Aki minden dolgot tökéletessé tett. Bizony, Ő nagyon jól ismeri, amit tesztek."

89 . "Aki a jóval jön, az annál jobbat fog kapni, és azon a Napon biztonságban lesznek a rettegéstől."

90 . "És aki rossz tettekkel jön, az az arcán lesz a Tűzbe hajítva: „Hát kapsz-e fizetséget bármi másért, mint amit elkövettél?”"

91 . "(Mondd:) „Nekem csak az parancsoltatott, hogy szolgáljam az Urát ennek a földnek, azt, Aki sérthetetlenné tette, és Akié minden dolog. És az parancsoltatott nekem, hogy tartozzam a muszlimok közé. "

92 . "És olvassam a Koránt.” És aki elfogadja a vezetést, hát az csak saját magáért fogadja el a vezetést. És aki tévelyeg, mondd: „Én csak a figyelmeztetők közül vagyok!”"

93 . "És mondd: „Dicsőség és hála Allahnak! Ő meg fogja mutatni a jeleit, és fel fogjátok ismerni azokat. És Urad nem figyelmetlen azzal kapcsolatban, amit tesztek.”"

 

 

 

In this page you can listen An-Naml in English, An-Naml and read and download An-Naml in English veya yükleyebilirsiniz. You can download An-Naml translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of An-Naml in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top