As-Suara ( 227 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Ta, Szín, Mím."

2 . Ezek a nyilvánvaló Könyv ájái.

3 . " Talál elpusztítod magad (a szomorúsággal), mert nem lesznek hívők. "

4 . "Ha akarnánk, leküldhetnénk egy jelet az égből, hogy a nyakuk alázatosan meghajoljon előtte,"

5 . "De nem jön hozzájuk új emlékeztető a Kegyelmestől, csak úgy, hogy elfordulnak tőle."

6 . "És bizony, meghazudtolták, ezért el fog jönni hozzájuk annak a híre, amin gúnyolódtak. "

7 . Hát nem néznek a földre? Mennyi mindent teremtettünk mindenféle nemes fajtából!

8 . "Bizony, ebben jel van, de a legtöbben közülük nem hívők. "

9 . "És bizony, Urad, Ő a Mindenható, az Irgalmas."

10 . "És (emlékezz), mikor Urad szólította Mózest: „Menj a bűnös néphez,"

11 . Fáraó népéhez! Nem lesznek istenfélők?”

12 . "Azt monda: „Uram! Bizony, félek, hogy meghazudtolnak engem."

13 . "És a keblem összeszorul, és a nyelvem nem tud jól kifejezni, küldd hát el Áront is."

14 . "És egy bűnnel vádolnak engem, ezért félek, hogy meg fognak ölni!”"

15 . "Azt mondta: „Nem! Semmiképp nem fognak megölni téged. Menjetek mindketten a jeleinkkel. Bizony, veletek vagyunk, hallgatva."

16 . "Menjetek hát, mindketten, Fáraóhoz, és mondjátok: „Bizony, mi a Világok Urának Küldöttei vagyunk."

17 . Küldd hát el velünk Izrael népét!”

18 . "Azt mondta: „Hát nem neveltünk fel téged gyermekként közöttünk, és nem tartózkodtál velünk sok évig az életedből?"

19 . "És megtetted a cselekedetedet, amit cselekedtél, és a hálátlanok közül voltál.”"

20 . "Azt mondta (Mózes): „Akkor tettem azt, amikor még a tévelygők között voltam,"

21 . "és elmenekültem, mikor féltem tőletek. De az én Uram ítélőképességet adott nekem, és a Küldöttek közül valóvá tett."

22 . "És ez a szívesség, amit felrótok nekem – hát ti meg rabszolgává tettétek Izrael népét!”"

23 . Fáraó azt mondta: „És mi az a Világok Ura?”

24 . "Azt mondta: „Az egek és a föld Ura, és mindené, ami közöttük van, ha bizonyosságot akartok szerezni!”"

25 . "Azt mondta (Fáraó) azoknak, akik körülötte voltak: „Hát nem halljátok?”"

26 . "Azt mondta (Mózes): „A ti Uratok, és ősapáitok Ura!”"

27 . "Azt mondta (Fáraó): „Bizony, a Küldöttetek, aki elküldetett hozzátok, őrült! "

28 . "Azt mondta (Mózes): „A Kelet és a Nyugat Ura, és mindené, ami közöttük van, bárcsak használnátok az eszeteket!” "

29 . "Azt mondta (Fáraó): „Ha más istent veszel rajtam kívül, bizony a bebörtönzöttek közé teszlek!”"

30 . "Azt mondta (Mózes): „Még akkor is, ha valami nyilvánvalót hozok neked?” "

31 . "Azt mondta (Fáraó): „Akkor hozd hát, ha igaz vagy!”"

32 . "Így hát eldobta a botját, és íme! Az egy kígyó lett, jól láthatóan."

33 . "És kihúzta a kezét a köntöséből, és íme! Fehér volt az a nézőknek"

34 . "Azt mondta (Fáraó) a vezéreknek körülötte: „Bizony, ez egy tanult mágus!"

35 . Ki akar űzni benneteket a földetekről a mágiájával. Mit tanácsoltok hát?”

36 . "Azt mondták: „Halaszd el az ő és a testvére ügyét, és küldj a városba összegyűjtőket, "

37 . akik elhoznak hozzád minden tanult mágust.”

38 . És a mágusok összegyűltek a kijelölt időpontra egy jól ismert helyen.

39 . "És azt mondták az embereknek: „Összegyűltök-e,"

40 . "hogy követhessük a mágusokat, ha győzedelmeskednek?”"

41 . "És amikor a mágusok jöttek, azt mondták Fáraónak: „Lesz-e jutalom számunkra, ha győzedelmeskedünk?”"

42 . "Azt mondta: „Igen, és bizony a közel lévők közé fogtok tartozni!”"

43 . "Mózes azt mondta nekik: „Dobjátok el, amit dobni akartok!”"

44 . "És eldobták a botjaikat és köteleiket, és azt mondták: „Fáraó hatalma által, bizony, mi vagyunk a győztesek!”"

45 . "Aztán Mózes eldobta a botját, és íme! Elnyelte azt, amit azok hamisítottak."

46 . "És a mágusok levetették magukat, leborulva."

47 . "Azt mondták: „Hiszünk a Világok Urában,"

48 . Mózes és Áron Urában!”

49 . "(Fáraó) azt mondta: „Hittetek benne, mielőtt engedélyt adtam volna rá? Bizony, ő, a vezetőtök, aki a varázslást tanította nektek! De hamarosan meg fogjátok tudni! Bizony, levágatom a kezeteket és a lábatokat az ellentétes oldalon. És bizony, megfeszíttetlek benneteket!”"

50 . "Azt mondták: „Nem árthatsz nekünk! Bizony, Urunkhoz térünk vissza."

51 . "Bizony, reméljük, hogy Urunk megbocsátja nekünk a bűneinket, mert mi vagyunk az elsők a hívők között!”"

52 . "És sugalmaztuk Mózesnek: „Utazz éjszaka a szolgáimmal. Bizony, követni fognak benneteket.”"

53 . Aztán Fáraó összegyűjtőket küldött a városokba:

54 . "„Bizony, ezek egy kis csoport,"

55 . "és bizony, feldühítettek minket,"

56 . " és bizony, mi nagy tömeg vagyunk, felkészülve”. "

57 . " És kiűztük őket (Fáraó népét) a kertekből és forrásoktól,"

58 . "és a kincsekből, és egy tiszteletre méltó helyről."

59 . Így volt. És Izrael népének adtuk mindazt örökül.

60 . És (Fáraó és a serege) követték őket napkeltekor.

61 . "És amikor a két sereg látta egymást, Mózes társai azt mondták: „Bizony, bizony utolértek minket!”"

62 . "Azt mondta (Mózes): „Nem! Bizony, Uram velem van, Ő vezetni fog engem!”"

63 . "És sugalmaztuk Mózesnek: „Sújts a tengerre a botoddal!” És szétvált a tenger, és mindegyik rész olyan lett, mint egy nagy hegy."

64 . És közel hoztuk ahhoz a helyhez a többieket.

65 . "És megmentettük Mózest, és azokat, akik vele voltak. "

66 . Aztán vízbe fullasztottuk a többieket.

67 . "Bizony, ebben jel van, de a legtöbben nem hívők. "

68 . " És bizony, Urad, Ő a Mindenható, az Irgalmas."

69 . "És beszéld el nekik Ábrahám történetét, "

70 . Amikor azt mondta az apjának és a népének: „Mit imádtok ti?”

71 . "Azt mondták: „Bálványokat imádunk, és továbbra is nekik szenteljük magunkat!” "

72 . "Azt mondta: „Vajon hallanak-e, mikor szólítjátok őket? "

73 . "Vagy használnak nektek, vagy ártanak-e?”"

74 . "Azt mondták: „Nem, de úgy találtuk, hogy ősapáink is ehhez hasonlót tettek!”"

75 . "Azt mondta (Ábrahám): „Látjátok-e, amit imádtok, és elgondolkodtatok-e rajta, "

76 . ti és az ősapáitok?

77 . "Bizony, ezek ellenségeim nekem, kivéve a Világok Urát."

78 . "Aki teremtett engem, és Ő az, Aki vezet engem,"

79 . És Aki enni és inni ad nekem.

80 . "És amikor beteg vagyok, Ő gyógyít meg,"

81 . "És Ő az, Aki halálba fog küldeni, aztán életet ad nekem a Feltámadás Napján,"

82 . "És Ő az, Aki remélem, hogy meg fogja bocsátani a hibáimat az Ítélet Napján."

83 . "Uram! Adj nekem bölcsességet, és add, hogy az igazakhoz csatlakozhassam!"

84 . "És add meg, hogy igazsággal említsenek a későbbi generációk között."

85 . És helyezz engem a Boldogság Kertjeinek örökösei közé!

86 . "És bocsáss meg az apámnak, bizony, ő a tévelygők közül való."

87 . "És ne szégyeníts meg engem azon a Napon, amikor (az emberek) fel lesznek támasztva,"

88 . "a Napon, amikor nem használ majd sem vagyon, sem a gyermekek,"

89 . "kivéve, aki ép szívvel jön Allahhoz.”"

90 . És a Kert közel hozatik az istenfélőkhöz.

91 . "És a Pokoltűz jól láthatóvá tétetik azoknak, akik eltértek."

92 . "És azt mondják nekik: „Hol van az, amit imádtatok?”"

93 . "(Amit) Allahon kívül (imádtatok), tudnak segíteni rajtatok, vagy tudnak segíteni saját magukon?”"

94 . "És belehajíttatnak abba az arcukon, ők, és az eltérők,"

95 . "És Iblísz seregei, mind együtt."

96 . "Azt fogják mondani, mialatt benne vitáznak: "

97 . "„Allahra, bizony nyilvánvaló tévelygésben voltunk,"

98 . amikor egyenlővé tettünk benneteket a Világok Urával!”

99 . "És nem vezetett minket félre más, csak a bűnösök."

100 . "Ezért most nincs közbenjárónk,"

101 . "sem közeli barátunk,"

102 . "és ha lenne visszatérésünk az előző életbe, akkor a hívők közé tartozhatnánk!”"

103 . "Bizony, ebben jel van, de a legtöbben nem hívők."

104 . "És bizony, Urad, Ő a Mindenható, az Irgalmas. "

105 . Noé népe tagadta a Küldötteket.

106 . "Amikor a testvérük, Noé azt mondta nekik: „Nem lesztek istenfélők?"

107 . "Bizony, én megbízható Küldött vagyok hozzátok."

108 . "Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem! "

109 . És nem kérek érte semmi fizetséget tőletek. Az én fizetségem csak a Világok Urától van.

110 . "Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem!”"

111 . "Azt mondták: „Vajon higgyünk neked, mikor a legalacsonyabb rangúak követnek téged?”"

112 . "Azt mondta: „És mit tudok én arról, amit ők cselekedtek?"

113 . "Az ő elszámolásuk egyedül Uramra tartozik, bár megértenétek!"

114 . És én nem fogom elűzni a hívőket.

115 . Én csak nyilvánvaló figyelmeztető vagyok.”

116 . "Azt mondták: „Ha nem hagysz fel ezzel (amiről beszélsz), bizony a megkövezettek között leszel!”"

117 . "Azt mondta: „Uram! Bizony, a népem meghazudtolt engem!"

118 . "Ítélj hát köztem és köztük döntő ítélettel, és ments meg engem, és azokat a hívőket, akik velem vannak.”"

119 . "És Mi megmentettük őt, és azokat, akik vele voltak, a megterhelt hajón."

120 . És megfullasztottuk utána a többieket.

121 . "Bizony, ebben jel van, de a legtöbben közülük nem hívők."

122 . "És bizony, Urad, Ő a Mindenható, az Irgalmas."

123 . Ád népe tagadta a Küldötteket.

124 . "Amikor a testvérük, Ád azt mondta nekik: „Nem lesztek istenfélők?"

125 . "Bizony, én megbízható Küldött vagyok hozzátok."

126 . "Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem! "

127 . "És nem kérek érte, semmi fizetséget tőletek. Az én fizetségem csak a Világok Urától van."

128 . "Hogyan építhettek minden magaslaton egy jelet, puszta szórakozásból! "

129 . "És erődítményeket vesztek magatoknak, mintha örökké élnétek?"

130 . "És amikor megragadtok (megtámadtok valakit), úgy ragadtok meg, mint a zsarnokok. "

131 . "Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem!”"

132 . "És féljétek azt, Aki megsegített benneteket azzal, amit ismertek,"

133 . "megsegített benneteket jószágokkal és gyermekekkel,"

134 . és kertekkel és forrásokkal.

135 . "Bizony, féltelek benneteket egy hatalmas Nap büntetésétől!”"

136 . "Azt mondták: „Mindegy nekünk, hogy tanácsot adsz, vagy nem tartozol a tanácsadók közé!"

137 . "Ez nem más, mint a korábbi népek meséi, "

138 . és nem leszünk megbüntetve!”

139 . "És meghazudtolták őt, és Mi elpusztítottuk őket. Bizony, ebben jel van, de a legtöbben közülük nem hívők."

140 . " És bizony, Urad, Ő a Mindenható, az Irgalmas."

141 . Thamúd (népe) tagadta a Küldötteket.

142 . "Amikor a testvérük, Szálih azt mondta nekik: „Nem lesztek istenfélők?"

143 . "Bizony, én megbízható Küldött vagyok hozzátok."

144 . "Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem! "

145 . És nem kérek érte semmi fizetséget tőletek. Az én fizetségem csak a Világok Urától van.

146 . "Vajon meg lesztek hagyva biztonságban abban, ami itt van,"

147 . "kertekben és forrásoknál,"

148 . "és gabonamezőknél, és puha hajtású datolyapálmáknál? "

149 . "És házakat vájtok ki a hegyekből, nagy ügyességgel. "

150 . "Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem! "

151 . "És ne engedelmeskedjetek azok parancsának, aki mértéktelenek,"

152 . "akik romlást terjesztenek a földön, ahelyett hogy jót hoznának.”"

153 . Azt mondták: Te csak a megbabonázottak közé tartozol!

154 . "Nem vagy más, csak hozzánk hasonló emberi lény, hozz hát egy jelet, ha igaz vagy!”"

155 . "Azt mondta: „Ez itt egy nőstényteve. Jár neki az ivás, és nektek is jár az ivás, egy ismert napon."

156 . "És ne érintsétek őt ártalommal, nehogy megragadjon benneteket egy hatalmas Nap büntetése!”"

157 . "De elvágták a térdinát, aztán pedig, a megbánók közül lettek."

158 . "És a büntetés megragadta őket. Bizony, ebben jel van, de a legtöbben közülük nem hívők. "

159 . "És bizony, Urad, Ő a Mindenható, az Irgalmas."

160 . Lót (népe) tagadta a Küldötteket.

161 . "Amikor a testvérük, Lót azt mondta nekik: „Nem lesztek istenfélők?"

162 . "Bizony, én megbízható Küldött vagyok hozzátok."

163 . "Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem! "

164 . És nem kérek érte semmi fizetséget tőletek. Az én fizetségem csak a Világok Urától van.

165 . "Hát a férfiakhoz közeledtek a teremtmények közül,"

166 . "és elhagyjátok azt, amit Uratok teremtett társként nektek? Nem! Bizony, ti a határokat túllépő nép vagytok!”"

167 . "Azt mondták: „Ha nem hagysz fel ezzel, Lót, bizony a kiűzöttek között leszel!”"

168 . "Azt mondta: „Bizony, én azok közé tartozom, aki nem helyesli a tetteteket!"

169 . "Uram! Ments meg engem és a családomat attól, amit ők tesznek!”"

170 . "És megmentettük őt és a családját mind,"

171 . "kivéve egy öregasszonyt, azok között volt, akik hátramaradtak."

172 . Aztán elpusztítottuk a többieket.

173 . "És egy esőt záporoztattunk rájuk, és milyen rossz volt azoknak az esője, akiket figyelmeztettek!"

174 . "Bizony, ebben jel van, de a legtöbben közülük nem hívők. "

175 . "És bizony, Urad, Ő a Mindenható, az Irgalmas."

176 . "Az erdő társai, tagadták a Küldötteket."

177 . Amikor Suaib azt mondta nekik: „Nem lesztek istenfélők?

178 . "Bizony, én megbízható Küldött vagyok hozzátok."

179 . "Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem! "

180 . És nem kérek érte semmi fizetséget tőletek. Az én fizetségem csak a Világok Urától van.

181 . "Adjatok teljes mértéket, és ne legyetek azok közt, akik veszteséget okoznak! "

182 . És mérjetek helyes mérleggel.

183 . "És ne fosszátok meg az embereket a tulajdonuktól, és ne kövessetek el gonosztetteket a földön, romlást terjesztve."

184 . "És féljétek azt, Aki megteremtett benneteket, és a korábbi generációkat!”"

185 . Azt mondták: „Te csak a megbabonázottak közé tartozol!

186 . "Nem vagy más, csak hozzánk hasonló emberi lény, és azt gondoljuk, hogy bizonnyal a hazugok közé tartozol!"

187 . "Tedd hát, hogy az ég egy darabja ránk zuhanjon, ha az igazak közé tartozol!”"

188 . "Azt mondta Suaib: „Uram tudja, hogy mit tesztek!”"

189 . "De ők meghazudtolták őt, ezért megragadta őket az Árnyék Napjának kínzása. Bizony, egy hatalmas Nap kínja volt az."

190 . "Bizony, ebben jel van, de a legtöbben közülük nem hívők. "

191 . "És bizony, Urad, Ő a Mindenható, az Irgalmas."

192 . "És bizony, ez (a Korán) kinyilatkoztatás a Világok Urától."

193 . "A Megbízható Lélek hozta le,"

194 . " a szívedbe, hogy a figyelmeztetők között lehess. "

195 . Nyilvánvaló arab nyelven.

196 . "És bizony, ez benne van a korábbi népek Könyveiben is."

197 . "Hát nem jel az nekik, hogy Izrael népének tudósai tudják?"

198 . "És ha valakinek a nem arabok közül nyilatkoztattuk volna ki,"

199 . "és az olvasta volna nekik, akkor sem hittek volna benne."

200 . Így helyeztük azt bele a bűnösök szívébe.

201 . "Nem fognak hinni benne, amíg meg nem látják a fájdalmas büntetést."

202 . "És hirtelen fog az eljönni hozzájuk, amikor nem is veszik észre."

203 . Akkor azt fogják mondani: „Kaphatunk-e haladékot?”

204 . "Hát vajon a Mi büntetésünk az, amit siettetni akarnak?"

205 . "Gondolkodtál-e azon, hogy ha hagyjuk, hogy évekig jól érezzék magukat, "

206 . "aztán eljön hozzájuk az, ami ígértetett nekik, "

207 . "akkor az, ami adatott nekik élvezetként, nem lesz a hasznukra?"

208 . "És nem pusztítottunk el egyetlen várost sem úgy, hogy ne lett volna figyelmeztetője, "

209 . "hogy emlékeztessen, és Mi soha nem vagyunk igazságtalanok."

210 . És nem a sátánok hozták le a Koránt.

211 . "És az nem illik hozzájuk, és nem is lennének képesek rá. "

212 . "Bizony, távol vannak tartva a hallásától."

213 . "Ne fohászkodj hát más istenhez Allah mellett, mert akkor azok közé tartoznál, akik meg lesznek büntetve."

214 . És figyelmeztesd a legközelebbi rokonaidat!

215 . "És ereszd le a szárnyad azokra, akik követnek téged a hívők közül."

216 . "És, ha nem engedelmeskednek neked, mondd: „Bizony, én ártatlan vagyok abban, amit tesztek!”"

217 . "És hagyatkozz a mindent Hallóra, a mindent Tudóra,"

218 . "Aki lát téged, amikor felállsz az imához,"

219 . "és a mozdulataidat azok között, akik leborulnak."

220 . "Bizony, Ő a mindent Halló, a mindent Tudó."

221 . "Tájékoztassalak benneteket arról, hogy kikre ereszkednek le a sátánok?"

222 . Leereszkednek minden hazug bűnösre.

223 . "Azt adják tovább, amit hallottak, és a legtöbb közülük hazug. "

224 . És a költők – a félrevezetettek követik őket.

225 . "Nem látod, hogyan fecsegnek minden témában?"

226 . "És hogy olyasmit mondanak, amit nem tesznek."

227 . "Kivéve, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, és sokat megemlékeznek Allahról, és megvédik magukat, miután igazságtalanok voltak velük. És azok, akik igazságtalanok, meg fogják tudni, hogy milyen visszatérésre fognak visszatérni."

 

 

 

In this page you can listen As-Suara in English, As-Suara and read and download As-Suara in English veya yükleyebilirsiniz. You can download As-Suara translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of As-Suara in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top