Al-Mu'minún ( 118 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Sikeresek bizony a hívők,"

2 . Akik áhítatosak az imájukban.

3 . És akik elfordulnak a hiábavaló beszédtől.

4 . És akik a zakátjukat megadják.

5 . "És akik őrzik a szemérmüket,"

6 . "kivéve a házastársaiktól, és azoktól, akiket jogosan birtokolnak, mert akkor bizony nem érheti őket vád."

7 . "És aki azon túl keres, hát azok túllépték a határokat."

8 . És akik a rájuk bízott dolgokat és az ígéretüket megőrzik.

9 . És akik őrzik az imájukat.

10 . "Ők az örökösök,"

11 . akik a Firdauszt öröklik. Abban fognak lakozni örökké.

12 . "És bizony, megteremtettük az embert a legtisztább agyagból."

13 . Aztán egy cseppként biztonságos nyugvóhelyre helyeztük.

14 . "Aztán a cseppet megtapadt dologgá teremtettük, aztán a megtapadt dolgot húscsomóvá teremtettük, aztán a húscsomót csontokká teremtettük, aztán a csontokat hússal borítottuk be, aztán új teremtményként hoztuk életre. Áldott legyen hát Allah, a legjobb Teremtő! "

15 . "És bizony, azután meg fogtok halni."

16 . "És bizony, azután fel lesztek támasztva a Feltámadás Napján."

17 . "És bizony, hét utat teremtettünk felettetek, és Mi nem vagyunk tudatlanok a teremtéssel kapcsolatban. "

18 . "És vizet küldünk le az égből megfelelő mértékben és helyet adunk annak a földben. És bizony, Mi képesek vagyunk arra, hogy elvegyük azt."

19 . "És alkottunk nektek az által kerteket datolyapálmából és szőlőből, amelyben bőséges gyümölcs van, és abból esztek."

20 . "És egy fát, amely a Sínai hegyről ered, és olajat terem, és fűszer az evőknek."

21 . "És bizony, tanulság van nektek a jószágokban. Inni adunk nektek abból, ami a hasukban van, és számos haszon van bennük számotokra, és belőlük esztek."

22 . És rajtuk és a hajókon vitettek.

23 . "És bizony, elküldtük Noét a népéhez, és azt mondta: „Népem! Szolgáljátok Allahot! Nincs más istenetek, csak Ő. Hát nem akartok istenfélők lenni?"

24 . "De a népének a vezetői, akik hitetlenek voltak, azt mondták: „Ez nem más, csak egy hozzátok hasonló ember, és meg akarja erősíteni a fensőbbségét veletek szemben. És ha Allah úgy akarta volna, bizonnyal angyalokat küldött volna le. Nem hallottunk erről az ősapáinktól!"

25 . "Nem más ő, mint egy ember, akit őrültség szállt meg, várjatok hát vele kapcsolatban egy ideig!”"

26 . "Azt mondta (Noé): „Uram! Segíts nekem, mert meghazudtoltak engem!”"

27 . "És kinyilatkoztattuk neki: „Építsd meg a bárkát a Mi felügyeletünk alatt és a Mi kinyilatkoztatásunk alapján, és amikor eljön a parancsunk, és a föld mélye túlcsordul, tegyél fel rá minden fajtából egy párat, és a családodat, kivéve azokat, akik ellen már ki lett nyilatkoztatva egy megelõzõ szó. És ne szólíts meg engem azokkal kapcsolatban, akik bûnösök voltak. Bizony, õk meg fognak fulladni."

28 . "És amikor te, és azok, akik veled vannak, felszálltatok a bárkára, mondd: „Dicséret és hála Allahnak, Aki megmentett minket a bűnösök népétől!”"

29 . "És mondd: „Uram, add, hogy egy áldott kikötőhelyre érkezzem! És Te vagy a legjobb, aki kikötőhelyre juttat.”"

30 . "Bizony, ebben jelek vannak, és bizony, Mi próbára teszünk."

31 . Aztán másik nemzedéket hoztunk létre utánuk.

32 . "És elküldtünk közéjük egy közülük való Küldöttet, aki azt mondta: „Szolgáljátok Allahot! Nincs más istenetek, csak Ő. Hát nem akartok istenfélők lenni?”"

33 . "És a népének a vezetői, akik hitetlenek voltak, és tagadták a Túlvilág találkozását, pedig bőséget adtunk nekik az evilági életben, azt mondták: „Nem más ez, csak egy hozzátok hasonló emberi lény! Abból eszik, amit ti esztek, és abból iszik, amit ti isztok! "

34 . "És ha engedelmeskedtek egy hozzátok hasonló embernek, akkor biztosan vesztesek lesztek! "

35 . "Vajon azt ígéri nektek, hogy amikor halottak lesztek, és porrá és csontokká lesztek, előhozzatok majd?"

36 . "Távoli, távoli az, mi ígértetett nektek!"

37 . "Nincs más élet, csak az evilági élet, meghalunk, és élünk, és nem leszünk feltámasztva. "

38 . "Nem más ő, csak egy emberi lény, aki hazugságot talált ki Allahhal kapcsolatban, és mi nem fogunk hinni neki!”"

39 . "Azt mondta: „Uram! Segíts nekem, mert meghazudtoltak engem!”"

40 . Azt mondta (Allah): „Egy kis idő múlva bizonnyal meg fogják bánni!”

41 . "És egy rettenetes kiáltás ragadta meg őket igazsággal, és olyanokká tettük őket, mint a törmelék. El hát a bűnösök népével!"

42 . Aztán egy másik nemzedéket hoztunk létre utánuk.

43 . "Egyetlen közösség sem hozhatja előre a kijelölt idejét, és nem is késleltethetik."

44 . "Aztán elküldtük a Küldötteinket, egymás után. Minden alkalommal, amikor egy közösséghez eljött a Küldöttük, meghazudtolták őket, ezért egyiket a másik után küldtük (a pusztulásba), és elbeszéléssé tettük őket. El hát a néppel, amely nem hisz!"

45 . "Aztán Mózest, és a testvérét, Áront elküldtük a jeleinkkel és nyilvánvaló bizonyítékkal"

46 . "Fáraóhoz és a vezéreihez, de ők fennhéjázóan viselkedtek, és büszke nép voltak."

47 . "És azt mondták: „Vajon higgyünk két hozzánk hasonló emberben, mikor a népük a rabszolgáink?”"

48 . "És meghazudtolták őket, és azok közül lettek, akik elpusztultak. "

49 . "És bizony, Mózesnek adtuk a Könyvet, hogy vezetve lehessenek. "

50 . "És Mária fiát, Jézust, és az anyját jellé tettük, és menedéket adtunk nekik egy magas helyen, ahol nyugalom és források voltak."

51 . "Ti küldöttek! Egyetek a jó dolgokból, és cselekedjetek jótetteket! Bizony, Én mindent tudok, amit tesztek."

52 . ". És bizony, ez a ti közösségetek egyetlen közösség, és Én vagyok az Uratok, féljetek hát Engem. "

53 . "De ők feldarabolták az ügyüket egymás közt írásokra. Minden csoport annak örvendett, ami nála van."

54 . Hagyd hát őket a zavarodottságukban egy ideig.

55 . "Vajon azt gondolják, hogy azzal, hogy megnöveljük őket a vagyonnal és a gyermekekkel,"

56 . "a jó dolgokkal sietünk hozzájuk? Nem, nem fogják fel! "

57 . "Bizony, akik az Uruk iránti áhítatos félelemből elővigyázatosak,"

58 . "és akik hisznek Uruk ájáiban,"

59 . "és akik nem társítanak Uruk mellé,"

60 . "és akik úgy adják, amit adnak, hogy a szívük félelemmel teli, mert Urukhoz fognak visszatérni, – "

61 . "ők azok, akik sietnek a jó cselekedetekre, és ők az elsők azokban. "

62 . "És nem terhelünk egyetlen lelket sem, csak a képességei szerint, és Nálunk van egy Feljegyzés, amely igazat beszél, és nem szenvednek igazságtalanságot."

63 . "De nem! A szívük tévedésben van ezzel kapcsolatban, és vannak cselekedeteik azon kívül is, amit tesznek. "

64 . "Amíg, amikor megragadjuk a bőségben elpuhultakat közülük a büntetéssel, íme! Segítségért kiáltanak."

65 . "Azt mondják majd nekik: „Ne kiáltsatok segítségért ezen a napon! Bizony, nem fogtok segítséget kapni Tőlünk. "

66 . "Bizony, az Én ájáimat hirdették nektek, de ti hátat fordítottatok,"

67 . "fennhéjázók voltatok vele szemben, gonosz dolgokat mondtatok éjszaka.”"

68 . "Hát nem gondolkodnak el a Szóról, (a Koránról) vagy hogy eljött hozzájuk az, ami nem jött el az ősapáikhoz?"

69 . "Vagy nem ismerik fel a Küldöttet, hogy elutasítják? "

70 . "Vagy azt mondják: „Őrültség van benne!”? Az igazságot hozta el nekik, de a legtöbben gyűlölik az igazságot."

71 . "De ha az Igazság az ő vágyaikat követné, akkor bizony az egek és a föld és mindenki, aki benne van romlásnak indult volna. Nem! Mi elhoztuk nekik az emlékeztetőjüket, de ők elfordulnak az emlékeztetőjüktől. "

72 . "Vagy talán fizetséget kérsz tőlük? De Urad fizetsége a legjobb, és Ő a legjobb Gondoskodó."

73 . "És bizony, te az egyenes útra hívod őket."

74 . "És bizony, azok, akik nem hisznek a Túlvilágban, bizonyosan eltérnek az úttól."

75 . "És ha irgalmaznánk nekik, és eltávolítanánk a nehézséget, ami rajtuk van, kitartanának a tévelygésükben, vakon bolyongva."

76 . "És bizony, megragadtuk őket büntetéssel, de nem vetették alá magukat Uruknak, és nem fohászkodtak alázatosan."

77 . "Amíg, mikor megnyitjuk nekik a szigorú büntetés kapuját, íme! Kétségbeesésben lesznek abban."

78 . "És Ő az, Aki a hallást és a látást és az érzést és a megértést adta nektek. Kevéssé adtok hálát!"

79 . "És Ő az, Aki megszaporított benneteket a földön, és Hozzá lesztek összegyűjtve."

80 . "És Ő az, Aki életet ad és halálba küld, és az Övé az éjszaka és a nappal váltakozása. Hát nem használjátok az eszeteket?"

81 . "De nem! Ők ahhoz hasonlót mondanak, amit a korábbi népek is mondtak. "

82 . "Ők azt mondták: „Micsoda? Amikor halottak leszünk, és porrá és csonttá válunk, vajon fel leszünk támasztva?"

83 . "Bizony, megígértetett ez nekünk, nekünk és az ősapáinknak korábban, és nem más ez, mint a korábbi népek meséi!”"

84 . "Mondd: „Kié az egek és a föld, és akik benne vannak, ha tudjátok?”"

85 . Azt fogják mondani: „Allahé!” Mondd: „Hát akkor nem emlékeztek meg?”

86 . Mondd: „Ki a hét ég és ki a hatalmas Trón Ura?”

87 . Azt fogják mondani: „Allah.” Mondd: „Hát akkor nem akartok istenfélők lenni?”

88 . "Mondd: „Ki az, Akinek a kezében van a minden dolog feletti uralom, és megvédelmez, míg Ellene nincs védelmező, ha tudjátok?” "

89 . Azt fogják mondani: „Allah”. Mondd: „Akkor hogyan vagytok megtévesztve?”

90 . "Nem! Mi elhoztuk nekik az igazságot, de bizony, ők hazugok."

91 . "Allah nem vett magához fiat, és nincs is semmilyen isten vele. Akkor bizonnyal minden isten elvette volna, amit ő teremtett, és egyesek közülük felülkerekedtek volna másokon. Magasztaltassák Allah mindaz felett, amit társítanak Mellé!"

92 . "A láthatatlan és a megnyilvánult dolgok Tudója, Magasztos Ő az felett, amit Mellé társítanak! "

93 . "Mondd: „Uram! Ha megmutatod nekem azt, ami nekik ígértetett,"

94 . akkor ne tegyél engem a bűnösök közé!”

95 . "És bizony, Mi kétségtelenül képesek vagyunk arra, hogy megmutassuk neked azt, amit nekik ígértünk."

96 . "Tartsd távol a gonoszt azzal, ami jobb."

97 . "És mondd: „Uram! Nálad keresek menedéket a sátánok sugalmazásaitól,"

98 . "és Nálad keresek menedéket, Uram, attól, hogy a közelemben legyenek!” "

99 . "Amíg, mikor a halál közelít egyikükhöz, azt mondja: „Uram! Küldj vissza engem,"

100 . "hogy jótetteket cselekedhessem abban, amit magam mögött hagytam!” Nem! Ezek csak szavak, amiket mond. És akadály van előttük, addig a napig, amíg feltámasztatnak. "

101 . "És amikor megfúvatik a harsona, nem lesz közöttük rokonság, és nem fognak egymásról kérdezni."

102 . "És az, akinek a mérlege nehéz lesz, ők a sikeresek."

103 . "De az, akinek a mérlege könnyű lesz, ők azok, akik elveszítették a lelküket. Örökké a Pokolban fognak lakozni. "

104 . "A Tűz megperzseli az arcukat, és eltorzult ajkakkal fognak benne vicsorogni."

105 . "„Hát nem olvasták nektek az ájáimat, ti pedig meghazudtoltátok azokat?” "

106 . "„Urunk! A nyomorúságunk legyőzött minket, és tévelygő nép voltunk."

107 . "Urunk! Vigyél ki minket belőle (a Tűzből), aztán, ha megint visszatérünk a korábbi rossz tetteinkhez, akkor valóban bűnösök leszünk!”"

108 . "Azt mondja: „Maradjatok megvetetten benne, és ne beszéljetek Hozzám!”"

109 . "Bizony, volt egy csoport a szolgáim közül, akik azt mondták: „Urunk! Mi hiszünk, bocsáss hát meg, és irgalmazz nekünk, és Te vagy a legirgalmasabb az irgalmasak között!”"

110 . "De ti kigúnyoltátok őket, amíg elfeledtették veletek a Rólam való megemlékezést, míg nevettetek rajtuk. "

111 . "Bizony, Én megjutalmaztam őket ezen a Napon, mert türelmesek voltak. Bizony, ők a sikeresek. "

112 . "Azt mondta: „Meddig maradtatok a földön, az évek számát tekintve?” "

113 . "Azt mondták: „Egy napig maradtunk, vagy a nap egy részéig, de kérdezd azokat, akik számon tartják!” "

114 . "Azt mondta: „Nem, csak kevés ideig maradtatok, bárcsak tudnátok!"

115 . "És vajon azt gondoltátok, hogy játékból teremtettünk benneteket, és hogy nem fogtok visszavitetni Hozzánk?”"

116 . "És Magasztos Allah, a valódi Király! Nincs más isten, csak Ő, a Nemes Trón Ura!"

117 . "És aki Allah mellett más istenhez fohászkodik, amire nincs bizonyítéka, annak elszámolása csak Urára tartozik. Bizony, a hitetlenek nem lesznek sikeresek."

118 . "És mondd: „Uram! Bocsáss meg, és irgalmazz, és Te vagy a legjobb az irgalmasak között!”"

 

 

 

In this page you can listen Al-Mu'minún in English, Al-Mu'minún and read and download Al-Mu'minún in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Mu'minún translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Mu'minún in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top