Ta Ha ( 135 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . " Ta, Ha."

2 . "Nem azért küldtük le neked a Koránt, hogy nehézséget okozzon,"

3 . "hanem csak emlékeztetőül azoknak, akik istenfélők."

4 . "Kinyilatkoztatás attól, Aki megteremtette a földet és a magas egeket."

5 . A Kegyelmes a Trónra emelkedett.

6 . "Övé mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van, és mindaz, ami közöttük van, és mindaz, ami a föld alatt van."

7 . "És ha hangosan szólsz egy szót, hát bizony, Ő tudja a titkot és azt is, ami még rejtettebb. "

8 . "Allah – nincs más Isten, csak Ő. Övéi a Legszebb Nevek. "

9 . És elért téged Mózes története?

10 . "Amikor tüzet látott, és azt mondta a családjának: „Maradjatok itt! Bizony, tüzet vettem észre. Talán hozhatok onnan egy égő ágat, vagy vezetést találok a tűznél.”"

11 . "És amikor odaért hozzá, megszólíttatott: „Mózes!"

12 . "Bizony, Én vagyok a te Urad. Vedd hát le a sarudat. Bizony, Tuwa szent völgyében vagy. "

13 . "És kiválasztottalak téged, hallgasd hát, ami kinyilatkoztatik neked."

14 . " Bizony, Én vagyok Allah. Nincs más isten, csak Én, szolgálj hát Engem, és tartsd meg az imát az Én megemlékezésemre. "

15 . "Bizony, az Óra közeleg. Csaknem elrejtem azt, hogy mindenki megkaphassa a fizetségét azért, amiért munkálkodik."

16 . "Ne hagyd hát, hogy eltérítsenek tőle azok, akik nem hisznek benne, és a saját vágyaikat követik, különben elpusztulnál."

17 . "És mi az a jobb kezedben, Mózes?”"

18 . "Azt mondta Mózes: „Ez a botom, erre támaszkodom, és ezzel húzom le a leveleket a bárányaimnak, és más haszon is van benne nekem.”"

19 . "Azt mondta (Allah): „Dobd el, Mózes!”"

20 . "És eldobta, és íme, kígyó lett, amely gyorsan mozgott."

21 . "Azt mondta (Allah): „Ragadd meg, és ne félj! Visszaváltoztatjuk előző állapotába.”"

22 . "És vond közel a kezedet az oldaladhoz! Fehéren fog előjönni, anélkül hogy ez rosszat jelentene, egy másik jelként,"

23 . hogy megmutathassuk neked a nagy jeleinkből.

24 . "Menj Fáraóhoz! Bizony, ő túllépte a határokat.”"

25 . "Azt mondta (Mózes): „Uram! Nyisd meg a keblemet,"

26 . "és könnyítsd meg a dolgomat,"

27 . "és oldd meg a csomót a nyelvemen,"

28 . hogy megértsék a szavam!

29 . "És jelölj ki nekem egy tanácsadót a családomból,"

30 . "Áront, a testvéremet."

31 . "Erősítsd meg általa az én erőmet,"

32 . "és add, hogy osztozzon a feladatomban,"

33 . "hogy sokat magasztalhassunk Téged,"

34 . és sokat megemlékezhessünk Rólad.

35 . "Bizony, Te látsz minket!” "

36 . "Azt mondta (Allah): „Bizony, megadatott neked a kérésed, Mózes! "

37 . "És bizony, szívességet tettünk neked máskor is,"

38 . "amikor sugalltuk anyádnak azt, ami sugallva volt:"

39 . "„Tedd őt egy ládába, és dobd a folyóba, és engedd, hogy a folyó partra vesse, és befogadja majd olyasvalaki, aki az Én ellenségem, és az ő ellensége”. És Tőlem származó szeretetet árasztottam rád, hogy az Én szemem előtt nőhess fel. "

40 . "És a lánytestvéred ment, és azt mondta: „Mutassak nektek valakit, aki felneveli?” Így adtunk vissza téged az édesanyádnak, hogy megnyugodjék, és ne szomorkodjon. És megöltél egy embert, de Mi megmentettünk a nehézségből, és próbára tettünk próbatételekkel. Aztán évekig Medjan népe között tartózkodtál. Aztán idejöttél az elrendelés által, Mózes!"

41 . És kiválasztottalak téged Magamnak.

42 . "Menjetek, te és a testvéred, a jeleimmel, és ne lankadjatok a Rólam való megemlékezésben! "

43 . "Menjetek, mindketten, Fáraóhoz! Bizony, ő túllépte a határokat."

44 . "És szóljatok hozzá kedves szavakat, talán megfogadja, vagy félni fog."

45 . " Azt mondták: „Urunk! Bizony, félünk, hogy sietni fog ellenünk (a büntetéssel), vagy túllépi a határokat!”"

46 . "Azt mondta (Allah): „Ne féljetek! Bizony, veletek vagyok, hallok és látok."

47 . "Menjetek hát el hozzá mindketten, és mondjátok: „Bizony, mi Urad Küldöttei vagyunk, küldd hát el velünk Izrael gyermekeit, és ne kínozd őket! Bizony, jellel jöttük el hozzád Uradtól. És béke legyen azokon, akik a vezetést követik!"

48 . "Bizony, kinyilatkoztatott nekünk az, hogy büntetés lesz azon, aki tagad és elfordul.”"

49 . "Azt mondta (Fáraó): „Ki hát a ti Uratok, Mózes?”"

50 . " Azt mondta (Mózes): „A mi Urunk az, Aki megadta mindennek a teremtését, és aztán vezette.”"

51 . Azt mondta: „És mi a helyzet a korábbi nemzedékekkel?”

52 . "Azt mondta: „A rájuk vonatkozó tudás Uramnál van, egy feljegyzésben. Uram nem hibázik, és nem felejt. "

53 . "Aki a földet pihenőhellyé tette számotokra, és utakat helyezett rá nektek, és vizet küldött le az égből, és a növények különböző párjait fakasztotta általa.”"

54 . " Egyek, és legeltessétek a jószágaitokat. Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akiknek van eszük."

55 . "Abból teremtettünk benneteket, és abba fogunk visszatéríteni, és abból fogunk előhozni benneteket még egyszer. "

56 . "És bizony, megmutattuk neki (Fáraónak) minden jelünket, de ő tagadta és elutasította."

57 . "Azt mondta: „Mózes! Azért jöttél, hogy kiűzz minket a földünkről a varázslatoddal?"

58 . "Akkor bizony mi is hozunk neked ahhoz hasonló varázslatot! Jelölj hát ki közöttünk és közted egy időpontot, amelynek betartását sem mi, sem te nem hagyod el, egy köztes helyen”."

59 . "Azt mondta (Mózes): „Az időpontotok az ünnep napján lesz, amikor az emberek összegyűlnek délelőtt.” "

60 . "Aztán Fáraó elfordult, összeállította a tervét, és visszajött."

61 . "Mózes azt mondta nekik: „Jaj nektek! Ne találjatok ki hazugságot Allah ellen, nehogy elpusztítson benneteket büntetéssel. És bizony, aki kitalál, az kudarcot vall.”"

62 . "Aztán megvitatták az ügyüket maguk közt, és titokban tartották a beszélgetésüket."

63 . "Azt mondták: „Bizony, két mágus ez, akik ki akarnak űzni benneteket a földetekről a varázslatukkal, és el akarják venni a ti példás utatokat (vallásotokat)!”"

64 . "Állítsátok hát össze a terveteket, aztán gyertek sorban! És bizony, aki ma győz, az lesz a sikeres!”"

65 . "Azt mondták: „Mózes! Te dobsz először, vagy mi leszünk az első, akik dobnak?”"

66 . "Azt mondta: „Nem, dobjatok ti!” És íme! A köteleik és a botjaik a varázslatuk által úgy tűntek neki, mintha mozognának."

67 . És Mózes félelmet érzett magában.

68 . "Azt mondtuk: „Ne félj! Bizony, te leszel a győztes!"

69 . "És dobd el azt, ami a jobb kezedben van! Elnyeli majd azt, amit ők csináltak. Ők csak egy varázsló trükkjét csinálták, és egy varázsló soha nem lesz sikeres, bárhova is jön.”"

70 . "És a mágusok levették magukat, leborulva. Azt mondták: „Hiszünk Mózes és Áron Urában!”"

71 . "Azt mondta: „Hisztek benne, mielőtt én engedélyt adtam nektek! Bizony, ő a vezetőtök, aki a mágiát tanította nektek! Ezért bizony levágatom a kezeteket és a lábatokat ellentétes oldalon, és a datolyapálmák törzsére feszítelek benneteket, és bizony meg fogjátok tudni, hogy melyikünk szigorúbb és hosszabban tartó a büntetésben!”"

72 . "Azt mondták: „Soha nem fogunk téged előnyben részesíteni annál, ami eljött hozzánk a nyilvánvaló bizonyítékokból, és annál, Aki teremtett minket! Rendeld hát el, amit rendelsz. Te csak az evilági életben rendelhetsz."

73 . "Bizony, mi hiszünk Urunkban, hogy megbocsáthassa nekünk a bűneinket, és a varázslást, amire te kényszerítettél minket. És Allah jobb, és örökké való”."

74 . "Bizony, aki bűnösként jön Urához, annak a Pokol jár. Nem fog meghalni abban, és nem fog élni sem."

75 . "De aki hívőként jön Hozzá, és jótetteket cselekedett, azoknak magas rangok járnak. "

76 . "Éden kertjei, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. És ez a jutalma annak, aki megtisztítja magát. "

77 . "És bizony, azt sugalltuk Mózesnek: „Utazz éjszaka a szolgáimmal, és sújts nekik száraz ösvényt a tengerben. Ne félj attól, hogy utolérnek Fáraó emberei, és ne tarts semmitől!” "

78 . "És Fáraó követte őket a seregeivel, de elborította őket a tengerből az, ami elborította."

79 . " És Fáraó tévelygésbe vitte a népét, és nem vezette őket. "

80 . "Izrael népe! Bizony, megmentettünk benneteket az ellenségetektől, és egyezséget kötöttünk veletek a hegy jobb oldalán, és leküldtük nektek a mannát és a fürjeket. "

81 . "Egyetek a jó dolgokból, amivel elláttunk benneteket, de ne legyetek mértéktelenek benne, különben a haragom kiárad rátok. És akire az Én haragom kiárad, az bizony elveszett. "

82 . "És bizony, Én vagyok az újra és újra Megbocsátó ahhoz, aki bűnbánatot gyakorol, és hisz, és jókat cselekszik, és aztán a vezetésen marad."

83 . "„És mi késztetett arra, hogy elsiess a népedtől, Mózes?”"

84 . "Azt mondta: „Közel vannak a nyomomban. És én Hozzád siettem, Uram, hogy elégedett legyél!”"

85 . "Azt mondta: „És bizony, próbára tettük a népedet a távollétedben, és Asz-Számiri tévútra vezette őket!”"

86 . "Aztán Mózes visszatért a népéhez, haragosan és szomorúan. Azt mondta: „Népem! Vajon nem tett nektek az Uratok szép ígéretet? Talán hosszúnak tűnt nektek az ígéret beteljesedése, vagy azt akartátok, hogy Uratok haragja ereszkedjen le rátok, ezért megszegtétek a nekem tett ígéretet?” "

87 . "Azt mondták: „Nem a saját akaratunkból szegtük meg a neked tett ígéretünket, hanem meg voltunk terhelve a nép (az egyiptomiak) ékszereinek terhével, ezért eldobtuk őket (a tűzbe), és így dobta Asz-Számiri is.” "

88 . "Aztán előhozta nekik egy borjú szobrát, aminek mély hangja volt, és azt mondta: „Ez a ti istenetek, és Mózes istene, de ő elfelejtette!”"

89 . "Hát nem látták, hogy nem tud viszonozni egy szót sem nekik, és hogy nincs számukra semmi ártalma, sem előnye? "

90 . "És bizony, Áron azt mondta nekik korábban: „Népem! Csak próbára vagytok téve ezáltal, és bizony, Uratok a Kegyelmes, kövessetek hát engem, és engedelmeskedjetek a parancsomnak!” "

91 . "Azt mondták: „Nem hagyunk fel azzal, hogy neki (a borjúnak) szenteljük magunkat, amíg Mózes vissza nem tér hozzánk!”"

92 . "Azt mondta: „Áron! Mi akadályozott meg téged, amikor láttad, hogy eltévelyedtek,"

93 . "abban, hogy engem kövess? Talán nem engedelmeskedtél a parancsomnak?” "

94 . "Azt mondta: „Anyám fia! Ne ragadj meg engem a szakállamnál vagy a fejemnél fogva! Bizony, féltem, hogy azt fogod mondani: „Megosztottságot okoztál Izrael népe között, és nem tisztelted a szavamat!”"

95 . "Azt mondta (Mózes): „És neked mi célod volt ezzel, Asz-Számiri?”"

96 . "Azt mondta: „Én láttam, amit ők nem láttak, ezért felvettem egy maroknyit a Hírnök nyomából, és beledobtam. Így mutatta nekem jónak az alsóbb énem!”"

97 . "Azt mondta (Mózes): „Akkor távozz! És bizony, ebben az életben az jár neked, hogy azt mondd: „Ne érjetek hozzám!”. És bizony, van egy kijelölt időd, amit nem fognak megszegni. És nézz az istenedre, aminek állandóan szenteled magad! Bizony, el fogjuk égetni, és a darabkáit a tengerbe szórjuk!”"

98 . "A ti istenetek egyedül Allah. Nincs más isten, csak Ő. Az Ő tudása mindent magába foglal."

99 . "Így beszélünk el neked annak a híreiből, ami már elmúlt. És bizony, közvetlenül Tőlünk származó emlékeztetőt adtunk neked."

100 . "Aki elfordul tőle, az bizony terhet fog vinni a Feltámadás Napján."

101 . "Abban fognak lakozni örökké, és rossz teher lesz a részük a Feltámadás Napján."

102 . "A Napon, amikor megfúvatik a harsona, összegyűjtjük a bűnösöket azon a napon, vakon."

103 . "Egymás között suttognak: „Nem időztetek többet, mint tíz (napig)!” "

104 . "Mi jobban tudjuk, hogy mit fognak mondani, mikor az, aki a legjobb úton jár, és a legtöbb a tudása, azt mondja: „Nem maradtatok, csak egyetlen napig!”"

105 . És kérdeznek téged a hegyekről. Mondd: „Uram teljesen porrá fogja omlasztani őket!

106 . "És lapos síkságként fogja hagyni a hegyek helyét, és az egész földet."

107 . Nem látsz benne semmi ferdeséget vagy domborulatot.”

108 . "Azon a Napon követni fogják a hívót. És minden hang megaláztatik a Kegyelmes előtt, és nem hallasz mást, csak halk hangot."

109 . "Azon a Napon nem használ majd semmilyen közbenjárás, kivéve, akinek a Kegyelmes engedélyt adott, és elfogadta a szavát."

110 . "Tudja, mi van előttük, és tudja, mi van mögöttük, de ők nem fogják fel a tudásukkal."

111 . "És az arcok megaláztatnak az Élő, az Örökkévaló előtt. És bizony, kudarcot fog vallani az, akit bűn terhel. "

112 . "De az, aki jótetteket cselekszik, és hívő, annak nem kell félnie sem igazságtalanságtól, sem veszteségtől."

113 . "És így küldtük le, arab Koránként, és megmagyaráztuk benne a figyelmeztetéseket, hogy istenfélők lehessenek, vagy hogy megemlékezésre késztesse őket."

114 . "És magasztos Allah, az Igazság, a Király! És ne siess a Koránnal, mielőtt a kinyilatkoztatása beteljesedik neked. És mondd: „Uram! Gyarapíts engem a tudásban!” "

115 . "És bizony, egyezséget kötöttünk Ádámmal korábban, de ő elfelejtette, és nem találtunk benne eltökéltséget.”"

116 . "És mikor azt mondtuk az angyaloknak: „Boruljatok le Ádám előtt!” És ők leborultak, kivéve Iblíszt – ő visszautasította."

117 . "És azt mondtuk: „Ádám! Bizony, ez ellenséged neked és a feleségednek. Ne engedd hát, hogy kiűzzön benneteket a Kertből, hogy szenvedj."

118 . "Bizony, abban nem leszel éhes, és nem leszel ruhátlan. "

119 . "És nem leszel benne szomjas, és nem lesz meleged.”"

120 . "És a Sátán suttogott neki, azt mondva: „Ádám! Irányítsalak téged az örökkévalóság fájához, és egy királysághoz, amely nem múlik el?”"

121 . "És mindketten ettek róla, és a szemérmük nyilvánvalóvá vált számukra, és elkezdték magukra erősíteni a Kert leveleit. És Ádám engedetlen volt Ura iránt, és eltévelyedett."

122 . "Aztán, Ura kiválasztotta őt, és bűnbocsánattal fordult felé, és vezette őt."

123 . "Azt mondta Allah: „Menjetek le belőle valamennyien, egymás ellenségeiként! Aztán, ha vezetés jön hozzátok Tőlem, aki az Én vezetésemet követi, az nem fog eltévelyedni, és nem fog szenvedni."

124 . "És aki elfordul a Rólam való megemlékezéstől, annak nehézségekkel teli élete lesz, és vakon fogjuk összegyűjteni a Feltámadás Napján.”"

125 . "Azt mondja majd: „Uram! Miért támasztottál fel vakon, amikor volt látásom?”"

126 . "Azt mondja (Allah): „Ahogy a jeleink eljöttek hozzád, de te elfelejtetted őket, úgy leszel te is elfelejtve ma!”"

127 . "És így fizetünk meg annak, aki túlzásba esik, és nem hisz Ura ájáiban. És bizony, a Túlvilág büntetése szigorúbb és maradandóbb."

128 . "Nem szolgált nekik vezetésként az, hogy hány nemzedéket pusztítottunk el előttük, akiknek a lakhelyei között járnak? Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akiknek van eszük."

129 . "És ha nem lett volna egy ezt megelőző szó Uradtól, kötelezővé vált volna számukra (a büntetés), de van egy meghatározott határidejük."

130 . "Legyél hát türelmes azzal kapcsolatban, amit mondanak, és magasztald Uradat dicsőítéssel a napkelte előtt, és a lenyugvása előtt, és az éjszaka óráiban, és a nap két végén, hogy elégedett lehess."

131 . "És ne irányítsd a tekinteted arra, ami által élvezetet adtunk az egyes csoportoknak közülük, az evilági élet ragyogását, amellyel próbára tesszük őket. És az Uradnál lévő ellátás jobb, és maradandóbb."

132 . "És parancsold meg a családodnak az imát, és legyél benne állhatatos! Mi (Allah) nem kérünk tőled ellátást – Mi látunk el téged. És a legjobb eredmény az istenfélőké lesz."

133 . "És azt mondják: „Miért nem hoz egy jelet Urától?” Hát nem jött el hozzájuk bizonyíték arra, ami a korábbi Írásokban volt?"

134 . "És ha elpusztítottuk volna őket egy büntetéssel előtte, (azt mondták volna): „Urunk, miért nem küldtél hozzánk küldöttet, hogy követhettük volna a Te ájáidat (jeleidet), mielőtt megaláztattunk és megszégyenítettünk?”"

135 . "Mondd: „Mindegyikünk vár, várjatok hát! Akkor meg fogjátok tudni, hogy kik az Egyenes Út társai, és kik a helyesen vezetettek!”"

 

 

 

In this page you can listen Ta Ha in English, Ta Ha and read and download Ta Ha in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Ta Ha translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Ta Ha in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top