Al-Kahf ( 110 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Dicsőség és hála Allahnak, Aki leküldte a Könyvet szolgájának, és tett bele semmi ferdeséget. "

2 . "Egyenessé tette, hogy figyelmeztessen a Tőle való szigorú büntetésre, és jó hírt adjon át a hívőknek, akik jókat cselekszenek, hogy jó jutalom jár nekik."

3 . Abban fognak lakozni örökké.

4 . "És hogy figyelmeztesse azokat, akik azt mondják: „Allah fiat vett.”"

5 . "Nincs erről semmi tudásuk, és az ősapáiknak sem volt. Súlyos dolog az a szó, ami a szájukon kijön, és nem mondanak mást, csak hazugságot."

6 . "Talán elpusztítanád magadat a szomorúsággal miattuk, ha nem hisznek ebben az elbeszélésben."

7 . "Bizony, mindazt, ami a földön van, az ékességévé tettük, hogy próbára tehessük, melyikük a legjobb cselekedeteiben az emberek közül. "

8 . "És bizony, ami rajta van, puszta földdé fogjuk tenni."

9 . "Vagy azt gondolod, hogy a barlang társai és Raqím társai csodák voltak a jeleink közül? "

10 . "Amikor az ifjak visszavonultak a barlangjukba, és azt mondták: „Urunk! Adj nekünk kegyelmet Tőled Magadtól, és tedd lehetővé nekünk az ügyeinkben a helyes vezetést!” "

11 . Aztán beborítottuk a hallásukat a barlangban bizonyos számú évig.

12 . "Aztán felébresztettük őket, hogy nyilvánvalóvá tegyük, hogy a két csoport közül melyik számította ki legjobban az időt, ameddig időztek. "

13 . "Elbeszéljük neked a történetüket igazsággal. Bizony, olyan ifjak voltak, akik hittek Urukban, és növeltük őket a vezetésben."

14 . "Megerősítettük a szívüket, amikor felálltak, és azt mondták: „A mi Urunk az egek és a föld Ura. Soha nem fogunk más istenhez fohászkodni Rajta kívül. Bizony, akkor szörnyű dolgot mondanánk!"

15 . "Ezek, a mi népünk más isteneket vettek imádatuk tárgyává Rajta kívül. Miért nem hoznak elő rájuk nyilvánvaló bizonyítékot? És ki igazságtalanabb, mint aki hazugságot talál ki Allah ellen?”"

16 . "„És amikor elkülönültetek tőlük, és attól, amit Allahon kívül imádnak, akkor vonuljatok vissza a barlangba. Uratok kiterjeszti rátok az Ő kegyelmét, és könnyebbséget tesz lehetővé az ügyeitekben.”"

17 . "És láthattad volna a Napot, amikor felkelt, ahogy jobbra hajlott a barlangjuktól, és amikor lenyugodott, balról hagyta el őket, míg ők egy nyílt részén feküdtek a barlangnak. Ez Allah jelei közül volt. Akit Allah vezet, az a helyesen vezetett, és akit tévelygésbe enged, annak sosem találsz védelmezőt, vezetőt."

18 . "És azt gondolnád, hogy ébren voltak, pedig aludtak. És jobbra és balra forgattuk őket, míg a kutyájuk a bejáratnál nyújtotta ki a lábait. Ha rájuk néztél volna, bizonnyal menekülve fordultál volna el tőlük, és félelemmel töltöttek volna el."

19 . "És így ébresztettük fel őket, hogy megkérdezhessék egymást. Egy beszélő közülük azt mondta: „Mennyi ideig időztetek?” Azt mondták: „Egy napig időztünk, vagy egy nap egy részéig”. Azt mondták: „Uratok tudja legjobban, hogy meddig időztetek! Küldjétek hát el egyiketeket ezzel az ezüstpénzetekkel a városba, és nézze meg, hogy melyik étel a legtisztább ott, és hozzon nektek ellátást abból, és legyen óvatos! És ne tudjon rólatok senki!” "

20 . "„Bizony, ha értesülnek rólatok, megköveznek, vagy visszatérítenek a vallásukra. És akkor soha nem lesztek sikeresek!”"

21 . " És így tettük ismertté őket az emberek számára, hogy tudhassák, hogy Allah ígérete igaz, és hogy nincs kétség az Órával kapcsolatban. Amikor összekülönböztek maguk között az esetükről, és azt mondták: „Építsetek föléjük egy épületet. Uruk tud a legjobban róluk”. De azok, akik felülkerekedtek, azt mondták: „Építsünk föléjük imahelyet!” "

22 . "Azt fogják mondani, hogy hárman voltak, és a negyedik köztük a kutyájuk. És mondják, hogy öten voltak, a hatodik köztük a kutyájuk – találgatják a Láthatatlant. És azt mondják, hogy heten voltak, a nyolcadik köztük a kutyájuk. Mondd: „Uram tudja a legjobban a számukat! Nem ismerik őket, csak kevesen. Ne vitázzatok hát róluk, hacsak nem egyértelmű bizonyíték alapján. És ne tanácskozz róluk senkivel közülük."

23 . "És ne mondd semmiről, hogy „Bizony, megteszem azt holnap”,"

24 . "hacsak nem (mondod azt is, hogy) „ha Allah úgy akarja”. És emlékezz meg Uradról, ha elfelejted, és mondd: „Talán Uram olyasmire vezet engem, ami közelebb van a helyes vezetéshez ennél”. "

25 . "És a barlangban időztek háromszáz évig, és még kilencet. "

26 . "Mondd: „Allah tudja a legjobban, hogy meddig időztek. Övé az egek és a föld Láthatatlanjának tudása. Senki sem fogható Hozzá látásban és hallásban. Nincs Rajta kívül védelmezőjük, és nem osztozik az uralmában senkivel."

27 . "És olvasd, ami kinyilatkoztatott neked az Urad Könyvéből! Senki nem változtathatja meg az Ő szavait, és nem találsz Rajta kívül menedéket."

28 . "És tartsd magad türelmesen azokkal, akik Urukhoz fohászkodnak reggel és este, az Ő Arcát akarva. És ne hagyd, hogy a tekinteted elkerülje őket, az evilági élet ékességét akarva, és ne engedelmeskedj annak, akinek a szívét figyelmetlenné tettük a Rólunk való megemlékezésre, és aki a saját vágyait követi, és aki az ügyeiben túllép minden határt."

29 . "És mondd: „Az igazság Uratoktól van. Ezért aki akar, az higgyen, és aki akar, az ne higgyen.” Bizony, a bűnösöknek a Tüzet készítettük elő, amely a falaival körbeveszi őket. És ha megkönnyebbülést kérnek, olvadt fémhez hasonló vizet kapnak könnyítésül, ami leforrázza az arcukat. Milyen rossz ital, és milyen alávaló nyughely!"

30 . "Azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek – bizony, nem engedjük kárba veszni azok fizetségét, akik jót tesznek."

31 . "Ők azok, akiknek Éden kertjei járnak, amelyek alatt folyók folynak. Arany karkötőkkel lesznek ékesítve ott, és zöld ruhákat viselnek finom selyemből és nehéz, gazdag brokátból, díszes fekhelyeken heverve. Milyen kitűnő jutalom, és kitűnő nyughely!"

32 . "És beszéld el nekik két ember példáját! Egyiküknek két szőlőskertet adtunk, és datolyapálmákkal szegélyeztük, és szántóföldet helyeztünk közéjük."

33 . "Mindkét kert meghozta a termését anélkül, hogy veszteséget szenvedett volna benne, és egy folyót fakasztottunk közöttük. "

34 . "És a kert tulajdonosának voltak gyümölcsei, és azt mondta a társának, amikor vitatkozott vele: „Én nagyobb vagyok nálad a vagyonban, és erősebb emberek tekintetében!”"

35 . "És belépett a kertjébe, vétkezve saját maga ellen. Azt mondta: „Nem hiszem, hogy ez valaha is el fog tűnni!"

36 . "És nem hiszem, hogy az Óra be fog következni. És még ha visszavitetem is Uramhoz, ott biztosan jobbat fogok találni ennél a kettőnél cserébe.”"

37 . "A társa azt mondta neki, míg vitáztak: „Hát nem hiszel abban, Aki megteremtett téged porból, aztán egy cseppből, és aztán emberré formált?"

38 . "Ami engem illet, Ő Allah, az én Uram, és én nem társítok senkit Uram mellé!"

39 . "Miért nem mondtad, amikor a kertedbe léptél, hogy: „Bármit is akar Allah, nincs erő, csak Allah által. Ha kevesebbnek látsz engem magadnál vagyon és gyermekek tekintetében,"

40 . "hát lehet, hogy Uram majd jobbat ad nekem, mint a te kerted, és arra csapást fog küldeni az égből, és csúszós pusztaság lesz belőle,"

41 . "vagy a vize elapad, és soha nem leszel képes megtalálni.”"

42 . "És a gyümölcsei körbevétettek a pusztulással, és a kezeit tördelte kétségbeesésében amiatt, amit ráköltött a kertre, és az pedig összeroskadt a lugasain. Azt mondta: „Bárcsak ne társítottam volna Uram mellé senkit!”"

43 . "És nem volt csapata, aki megsegítette volna őt, Allahon kívül, és saját magát sem tudta megsegíteni. "

44 . "Ott a védelem egyedül Allahé, az Igazé. Ő a legjobb Jutalmazó, és a legsúlyosabban Büntető. "

45 . "És beszéld el nekik az evilági életre vonatkozó hasonlatot! Olyan, mint a víz, amit leküldünk az égből, amivel aztán a föld növényzete keveredik, de aztán száraz kóróvá válnak, amit szétszórnak a szelek. És Allah képes megtenni mindent. "

46 . "A vagyon és a gyermekek az evilági élet ékességei. De a maradandó jó cselekedetek jobbak Urad előtt jutalukat tekintve, és jobbak a remény alapjául."

47 . "Azon a Napon, amikor elmozdítjuk a hegyeket, és egyenletes síkságként fogod látni a földet, és Mi összegyűjtjük őket, és nem hagyunk hátra közülük senkit."

48 . "És fel lesznek vonultatva Uruk előtt sorokban, és Ő azt fogja mondani: „Bizony, úgy jöttetek Hozzánk, ahogy először megteremtettünk benneteket. De nem! Ti azt állítottátok, hogy nem lesz számotokra kijelölt találkozó!”"

49 . "És a könyv a kezükbe helyeztetik majd, és látni fogod, hogy a bűnösök félnek majd attól, ami benne van. Azt mondják majd: „Jaj nekünk! Miféle könyv ez, ami nem hagy el semmi nagy vagy kicsi dolgot, hanem mind fel van sorolva benne?” És meg fognak találni mindent, amit tettek, eléjük adva. És Urad nem lesz igazságtalan senkivel."

50 . "És emlékezz, mikor azt mondtuk az angyaloknak: „Boruljatok le Ádám előtt!” És ők leborultak, kivéve Iblísz. Ő a dzsinnek közül való volt, és fellázadt Ura parancsa ellen. Hát vajon őt és a leszármazottait választjátok-e védelmezőnek Rajtam kívül, mikor pedig ők az ellenségeitek? Milyen rossz csere ez a bűnösöknek!"

51 . "Nem tettem őket az egek és a föld teremtésének tanújává, és a saját teremtésüknek sem, mint ahogy nem tettem volna meg a tévelygésbe vivőket segítőnek!"

52 . "És a Napon, amikor azt fogja mondani: „Hívjátok azokat, akikről azt állítottátok, hogy az Én társaim!” És hívni fogják őket, de nem fognak nekik válaszolni. És elválasztót helyezünk közéjük."

53 . "És a bűnösök látni fogják a Tüzet, és biztosak lesznek benne, hogy bele fognak zuhanni. És nem fognak belőle menekvést találni."

54 . "És bizony, megmagyaráztunk ebben a Koránban minden példát az emberiségnek. De az ember a legtöbb dologban vitatkozik. "

55 . "És semmi sem akadályozta meg az embereket abban, hogy higgyenek, és Uruk bocsánatát kérjék, amikor a vezetés eljött hozzájuk, csak az, hogy ismétlődjék meg velük a korábban voltakkal történt eljárás, vagy hogy a büntetés megjelenjék előttük. "

56 . "És nem küldtük a Küldötteket másért, mint jó hír hozójaként és figyelmeztetőként. És akik hitetlenek, hamissággal érvelnek. És tréfának veszik az Én ájáimat és azt, amivel kapcsolatban figyelmeztetik őket."

57 . "És ki igazságtalanabb annál, mint az, akit emlékeztetnek Ura ájáival, de elfordul tőlük, és elfelejti, hogy mit küldött előre a keze? Bizony, takarást helyeztünk a szívükre, hogy ne értsék meg, és a fülükbe süketséget. És ha a vezetésre is hívod őket, soha nem lesznek vezetve."

58 . "És Urad Megbocsátó, a kegyelem Birtokosa. Ha megbüntetné őket azért, amit megkerestek, siettetné számukra a büntetést. De van nekik egy kijelölt határidejük, a haláluk időpontja, amíg megbánhatják a bűneiket, és Allahhoz fordulhatnak, amitől nem találhatnak menekvést."

59 . "És itt vannak, íme, a városok – elpusztítottuk őket, mikor bűnösök voltak, és egy kijelölt határidőt tettünk meg a pusztulásukra."

60 . "És amikor Mózes azt mondta a legényének: „Nem állok meg addig, amíg el nem érem a két tenger találkozását, vagy hosszú idő nem telik el.”"

61 . "De amikor elérték a találkozási helyett közöttük, elfeledkeztek a halukról, és a tengerbe vette az útját, mint egy alagúton keresztül. "

62 . "Aztán, mikor továbbmentek, azt mondta Mózes a legényének: „Hozd elő a reggelinket! Bizony, fáradságot szenvedtünk ebben az utazásunkban.”"

63 . "Azt mondta: „Láttad, amikor lepihentünk a sziklánál? Bizony, elfeledkeztem a halról! És nem feledtette el velem más, csak a Sátán, hogy megemlítsem. És csodálatos módon a tengerbe vette az útját.”"

64 . "Azt mondta: „Ez az, amit kerestünk!” És visszatértek, a nyomaikat követve."

65 . "És találtak egy szolgát a szolgáink közül, akinek Tőlünk Magunktól származó kegyelmet adtunk, és közvetlenül Tőlünk származó tudást tanítottunk neki. "

66 . "Mózes azt mondta neki: „Követhetlek téged azzal a feltétellel, hogy tanítasz nekem az igaz vezetésből, ami neked taníttatott?”"

67 . "Azt mondta: „Bizony, nem leszel képes türelmesnek lenni velem. "

68 . "És hogyan lehetnél türelmes azzal kapcsolatban, amit nem fogsz fel tudással?” "

69 . "Azt mondta Mózes: „Ha Allah úgy akarja, türelmesnek fogsz találni engem, és nem leszek engedetlen irántad semmilyen parancsodban” "

70 . "Azt mondta: „Akkor, ha követsz engem, ne kérdezz engem semmiről, amíg én nem teszek említést róla!” "

71 . "És útnak eredtek, amíg felszálltak egy hajóra, és egy lyukat ütött rajta. Azt mondta (Mózes): „Lyukat ütöttél rajta, hogy megfullaszd az embereit? Bizony, súlyos dolgot tettél!” "

72 . "Azt mondta: „Hát nem mondtam, hogy nem leszel képes türelmesnek maradni velem?”"

73 . "Azt mondta (Mózes): „Ne vádolj azért, amit elfelejtettem, és ne követelj tőlem olyasmit az ügyeimben, ami nehézséget okoz nekem!”"

74 . "És útnak eredtek, amíg találkoztak egy fiúval, és megölte őt. Azt mondta (Mózes): „Megöltél egy tiszta lelket másért, mint egy lélekért? Bizony, gonosz dolgot cselekedtél!”"

75 . "Azt mondta: „Hát nem mondtam neked, hogy nem leszel képes türelmesnek maradni velem?”"

76 . "Azt mondta: „Ha megkérdezlek bármiről ezután, ne tarts meg többé a társadnak. Bizony, felmentést kaptál tőlem.” "

77 . "És útra keltek, amíg, mikor egy város népéhez értek, ételt kértek a népétől, de azok visszautasították, hogy vendégül lássák őket. Aztán találtak abban egy falat, ami már majdnem összeomlott, és felépítette. Azt mondta (Mózes): „Ha akartad volna, bizony vehettél volna érte fizetséget!”"

78 . "Azt mondta: „Ez az elválás köztem és közted! És tájékoztatlak téged annak a magyarázatáról, amivel kapcsolatban nem voltál képes türelmes lenni.”"

79 . " Ami a hajót illeti, szegény embereké volt, akik a tengeren dolgoztak. Ezért kárt akartam okozni benne, mert egy király jött mögöttük, aki erővel elvett minden hajót. "

80 . "És ami a fiút illeti, a szülei hívők voltak, és attól tartottunk, hogy elnyomja őket lázadással és hitetlenséggel."

81 . "És azt akartuk, hogy az Uruk adjon nekik cserébe egy olyat, akik tisztább nála, és közelebb van szeretetteljességben."

82 . "És ami a falat illeti, két árva fiúé volt a városban, és alatta volt a kincsük, és az apjuk jóravaló ember volt. Ezért Urad azt akarta, hogy elérjék az érett kort, és előhozzák a kincsüket, kegyelemként Uradtól. És nem a saját elhatározásomból tettem. Ez a magyarázata annak, amivel kapcsolatban nem tudtál türelmes maradni."

83 . És kérdeznek téged Dhul-Qarnainról. Mondd: „Elmondok nektek róla egy emlékeztetőt.”

84 . "Bizony, megalapoztuk őt a földön, és utat adtunk neki mindenhez."

85 . És követett egy utat.

86 . "Amíg, mikor elérte a Nap lenyugvásának helyét, azt találta, hogy sötét sárral szennyezett forrásba nyugszik le. És talált a közelében egy népet. Azt mondtuk: „Dhul-Qarnain! Vagy büntesd meg őket, vagy bánj velük jósággal!”"

87 . "Azt mondta Dhul-Qarnain: „Ami azt illeti, aki igazságtalanul cselekszik, hamarosan meg fogjuk büntetni. Aztán Urához vitetik vissza, és Ő meg fogja büntetni, szörnyű büntetéssel. "

88 . "De aki hisz, és jótetteket cselekszik, neki a legszebb fizetség jár, és könnyű parancsot fogunk neki mondani.”"

89 . Aztán követett egy másik utat.

90 . "Amíg, mikor elérte a napkelte helyét, azt találta, hogy olyan népre kel fel, amelynek nem adtunk ellene (a Nap ellen) semmilyen menedéket. "

91 . "Így volt. És Mi (Allah) körülvettünk mindent, ami nála volt a tudásból."

92 . "Aztán követett egy másik utat,"

93 . " amíg elérkezett a két hegy közé, ahol talált egy népet, amely alig értette a beszédet. "

94 . "Azt mondták: „Dhul-Qarnain! Bizony, Góg és Magóg romlást terjesztenek a földön. Adhatunk-e hát neked fizetséget azért, hogy elválasztót emelj közénk és közéjük?” "

95 . "Azt mondta: „Amiben Uram megalapozott engem, az jobb. De segítsetek engem erővel. Építek közétek és közéjük egy elválasztót."

96 . "Hozzatok nekem vastömböket!” Amíg, mikor kitöltötte a két hegycsúcs között, azt mondta: „Fújjatok!”, amíg olyanná tette, mint a tűz. Azt mondta: „Hozzatok nekem olvadt rezet, hogy ráöntsük.” "

97 . "És így nem voltak képesek megmászni, sem repedést törni rajta."

98 . "Azt mondta: „Ez kegyelem Uramtól. De amikor eljön Uram ígérete, Ő a földig fogja rombolni ezt. És Uram ígérete igaz!"

99 . "Azon a Napon hagyni fogjuk, hogy egyesek másokra zúduljanak. És megfúvatik a harsona, és összegyűjtjük őket, mind együtt."

100 . "És azon a Napon megmutatjuk a Poklot a hitetleneknek, színről színre – "

101 . "azoknak, akiknek a szeme vak volt a Rólam való megemlékezésre, és nem voltak képesek hallani."

102 . "Hát azok, akik hitetlenek, azt gondolják, hogy az Én szolgáimat vehetik védelmezőnek helyettem? Bizony, a Poklot készítettük elő a hitetleneknek lakhelyként!"

103 . "Mondd: „Tájékoztassalak benneteket azokról, akik a legnagyobb vesztesek a cselekedeteiket tekintve?"

104 . "Azok, akiknek tévútra mennek az erőfeszítései az evilági életben, míg azt hitték, hogy jót szereznek a cselekedeteikkel.”"

105 . "Ők azok, akik nem hisznek Uruk ájáiban és a Vele való találkozásban. Ezért hiábavalóak a cselekedeteik, és nem adunk nekik semmi súlyt a Feltámadás Napján."

106 . "Ez a fizetségük, a Pokol, mert hitetlenek voltak, és gúnyolódás tárgyává tették az ájáimat és a Küldötteimet."

107 . "Bizony, azoknak, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, a Firdausz kertjei járnak lakhelyül."

108 . "Abban fognak lakozni örökké. Nem fognak arra vágyni, hogy kikerüljenek onnan."

109 . "Mondd: „Ha a tenger tinta volna Uram szavai számára, bizony, a tenger elfogyna, mielőtt elfogynának Uram szavai, még ha még egyszer annyit hoznánk is segítségül.”"

110 . "Mondd: „Én csak emberi lény vagyok, mint ti. Kinyilatkoztatott nekem, hogy az istenetek Egyetlen Isten. És aki reméli az Urával való találkozást, az cselekedjen jótetteket, és ne társítson az istenszolgálatban senkit Urához.”"

 

 

 

In this page you can listen Al-Kahf in English, Al-Kahf and read and download Al-Kahf in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Kahf translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Kahf in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top