Al-Iszra ( 111 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Magasztos Ő, Aki a szolgáját éjszakai utazásra vitte a Sérthetetlen Mecsetből az al-Aqsza mecsetbe, amelynek a környékét megáldottuk, hogy megmutathassuk neki a jeleinket. Bizony, Ő (Allah) mindent hall, mindent tud."

2 . "És Mózesnek megadtuk a Könyvet, és vezetéssé tettük Izrael népének: „Ne vegyetek mást Rajtam kívül az ügyeitek rendezőjének!”"

3 . "Azoknak a leszármazottai, akiket Noéval vittünk. Bizony, ő hálás szolga volt."

4 . "És elrendeltük Izrael népének a Könyvben: „Bizony, romlást fogtok okozni a földön kétszer, és nagy felfuvalkodottságot fogtok elérni!”"

5 . "És amikor eljött az ígéret az elsőre, elküldtük ellenetek a szolgáinkat, akik nagy erőszakkal behatoltak otthonaitok legbelső részébe. És beteljesedett ígéret volt ez."

6 . " Aztán még egyszer győzelmet adtunk nektek felettük, és megerősítettünk benneteket vagyonnal és fiakkal, és számosabbá tettünk benneteket."

7 . "És azt mondtuk: „Ha jót tesztek, csak saját magatokért teszitek, és ha rosszat tesztek, az magatoknak van.” És amikor a végső ígéret eljött, (beteljesítettük azt is), hogy megalázzon benneteket, és hogy belépjenek a mecsetbe, ahogy először is beléptek, és hogy elpusztítsanak mindent, amit meghódítottak, pusztulással. "

8 . "Talán Uratok megirgalmaz nektek. De ha visszatértek (a bűnhöz és lázadáshoz), Mi is visszatérünk (a büntetéshez). És a Poklot börtönné tettük a hitetlenek számára."

9 . "Bizony, ez a Korán arra vezet, ami a legegyenesebb, és jó hírt ad át a hívőknek, akik jótetteket cselekszenek, hogy nagy jutalmuk lesz,"

10 . "és hogy azoknak, akik nem hisznek a Túlvilágban, nekik fájdalmas büntetést készítettünk elő."

11 . "És az ember ugyanúgy fohászkodik a rosszért, ahogy a jóért fohászkodik, és az ember mindig elhamarkodott."

12 . "És az éjszakát és a nappalt két jellé tettük. És eltöröltük az éjszaka jelét, és a nappal jelét tettük láthatóvá, hogy Uratok kegyét kereshessétek és tudhassátok az évek számát és az időszámítást. Mi minden dolgot részletesen megmagyaráztunk. "

13 . "És minden embernek a nyakába erősítettük a sorsát, és előhozunk neki a Feltámadás Napján egy feljegyzést, amelyet nyitva fog találni. "

14 . (Azt mondják majd neki:) „Olvasd a könyvedet! Elegendő elszámoltató vagy ma önmagad ellen!”

15 . "Aki a vezetést követi, csak saját javára van vezetve. És aki tévelygésbe megy, csak (a saját java) ellen megy tévelygésbe. És egyetlen teherhordó sem viheti másnak a terhét. És nem büntetünk, amíg nem küldtünk küldöttet."

16 . "És ha Mi el akarunk pusztítani egy várost, parancsot küldünk azoknak, akik elpuhultak a bőségben, de ők megátalkodnak a bűnben. Így a szó beigazolódik ellene (a város ellen), és elpusztítjuk azt teljes pusztítással."

17 . "És hány generációt pusztítottunk el Noé után! És elegendő Urad arra, hogy mindent tudjon szolgái bűneivel kapcsolatban, és tökéletesen ismerje azokat."

18 . "Aki a tovatűnőt kívánja, Mi megadjuk neki – azt, amit akarunk, annak, akinek akarjuk. Aztán pedig, elkészítettük neki a Poklot, abban fog égni, megalázva és elutasítva. "

19 . "Ám aki a Túlvilágot kívánja, és erőfeszítéseket tesz érte, és hívő, hát ők azok, akiknek az erőfeszítései értékelve lesznek."

20 . Mindkettőnek adunk Urad ajándékából. És Urad ajándékát nem lehet korlátozni.

21 . "Lásd, hogyan részesítettünk előnyben egyeseket közülük mások felett. De bizony, a Túlvilág nagyobb fokozatokban, és nagyobb a kiválósága."

22 . "Ne tegyetek más istent Allahhal (egyenlővé), nehogy megszégyenítve és elhagyatva üljetek."

23 . "Urad elrendelte, hogy ne szolgáljatok mást, csak Őt, és legyetek jók a szülőkhöz. Ha egyikük vagy mindkettő eléri az öregkort veletek élve, ne mondjátok nekik, hogy fúj (ne mondjatok megvető szavakat), és ne űzzétek el őket, hanem beszéljetek velük nemes szavakkal."

24 . "És irgalomból ereszd le nekik az alázatosság szárnyát, és mondd: „Uram, legyél velük kegyelmes, ahogy ők is felneveltek engem, mikor kicsi voltam!”"

25 . "Uratok ismeri a legjobban azt, ami bennetek van. Ha jóravalók vagytok, akkor bizony Ő Megbocsátó azokhoz, akik gyakorta fordulnak Hozzá bűnbánattal."

26 . "És adjátok meg a rokonnak, ami jár, és a szegénynek és az úton járónak, és ne költekezzetek pazarolva."

27 . "Bizony, a pazarlók a sátánok testvérei. És a Sátán mindig hálátlan Urához."

28 . "És ha elfordulsz tőlük, Urad kegyelmét keresve, amit vársz, akkor mondj nekik könnyebbséget hozó szavakat."

29 . "És ne engedd, hogy a kezed a nyakadhoz legyen láncolva, és ne nyújtsd ki teljesen, hogy ott maradj vádolva, nincstelenül."

30 . "Bizony, Urad kibővíti az ellátást annak, akinek akarja, és leszűkíti másoknak. Bizony, Ő bensőségesen ismeri és látja a szolgáit. "

31 . "És ne öljétek meg a gyermekeiteket a szegénységtől való félelemből. Mi gondoskodunk róluk és rólatok. Bizony, a megölésük nagy bűn."

32 . "És ne közelítsetek a paráznasághoz! Bizony, az erkölcstelenség, és gonosz út."

33 . "És ne öljetek meg senkit, akit Allah tiltottnak nyilvánított, hacsak nem jogosan. És akit igazságtalanul megölnek, a képviselőjének adtuk a hatalmat. De ne ess túlzásba az ölésben! Bizony, ő az, aki segítve van. "

34 . "És ne közelítsetek az árva vagyonához, kivéve úgy, ahogy a legjobb, amíg eléri az érett kort. És tartsátok be az egyezséget. Bizony, az egyezséggel kapcsolatban meg fognak kérdezni benneteket."

35 . "És adjatok teljes mértéket, amikor mértek, és mérjetek hiteles mérleggel. Ez jobb, és az eredménye is szebb. "

36 . "És ne kövesd azt, amivel kapcsolatban nincsen tudásod. Bizony, a hallás, a látás és a szív – ezek mind kérdőre lesznek vonva."

37 . "És ne járj felfuvalkodottan a földön. Bizony, sosem fogsz túlhaladni a földön, és sosem éred fel a hegyeket magasságban. "

38 . Mindez rossz cselekedet és gyűlöletes Urad előtt.

39 . "Ez abból van, amit Urad kinyilatkoztatott neked a bölcsességből: és ne tegyetek Allah mellé más istent, nehogy a Pokolba vettessetek, vádolva és kitaszítva."

40 . "És vajon Uratok fiakat választott nektek, és lányokat vett magának az angyalok közül? Bizony, súlyos szót mondotok!"

41 . "És bizony, Mi különféle magyarázatokat adtunk ebben a Koránban, hogy megemlékezhessenek, de nem növeli ez őket másban, csak az utálkozásban. "

42 . "Mondd: „Ha lennének Mellette istenek, ahogy ők mondják, akkor azok utat kerestek volna a Trón Urához!” "

43 . "Messze felette áll és magasztosabb Ő annál, amit mondanak."

44 . "A hét ég és a föld és minden, ami bennük van, Őt magasztalja. És nincs semmi, ami ne az Ő dicsőségét magasztalná, de ti nem értitek a magasztalásukat. Bizony, Ő hosszú türelmű, Megbocsátó."

45 . "És amikor a Koránt olvasod, láthatatlan fátylat helyezünk közéd és azok közé, akik nem hisznek a Túlvilágban."

46 . "És a szívükre burkokat helyeztünk, hogy ne értsenek, és a fülükbe süketséget. És amikor egyedül Uradat említed a Koránban, utálkozva fordulnak el. "

47 . "Mi tudjuk legjobban, hogy mit hallgatnak, amikor téged hallgatnak. És amikor titkos tanácskozásokat tartanak, a bűnösök azt mondják: „Nem követettek mást, mint egy megbabonázott férfit!”"

48 . "Nézd, hogyan hoznak rád példákat, és hogyan tévelyednek el! És nem képesek utat találni."

49 . "És azt mondják: „Amikor csontok és szétmorzsolódott por leszünk, talán fel leszünk támasztva egy új teremtésként?”"

50 . "Mondd: „Legyetek kövek, vagy vas,"

51 . "vagy bármi más teremtett dolog, amit még erősebb szerintetek.” És azt mondják: „Ki fog visszahozni minket?” Mondd: „Ő, Aki először megteremtett benneteket”. Akkor a fejüket rázzák feléd, és azt mondják: „Mikor lesz az?” Mondd: „Talán hamarosan lesz.”"

52 . "Azon a Napon Ő szólítani fog benneteket, és ti válaszoltok az Ő dicsőítésével, és azt fogjátok gondolni, hogy nem maradtatok, csak egy kis ideig."

53 . "És mondd meg a szolgáimnak, hogy azt mondják, ami a legjobb. Bizony, a Sátán ellenségeskedést ültet el köztük. Bizony, a Sátán nyilvánvaló ellensége az embernek. "

54 . "Uratok ismer legjobban benneteket. Ha úgy akarja, megirgalmaz nektek, vagy ha úgy akarja, megbüntet benneteket. És nem azért küldtünk téged, hogy az ügyeik rendezője legyél."

55 . "És Urad ismer legjobban mindenkit, aki az egekben és a földön van. És bizony, egyes prófétákat előnyben részesítettünk mások felett. És Dávidnak adtuk a Zabúrt."

56 . "Mondd: „Fohászkodjatok azokhoz, akiket istennek tartotok Rajta kívül! Azoknak nincs hatalmuk arra, hogy eltávolítsák a nehézségeket rólatok, sem, hogy átalakítsák azt."

57 . "Azok, akikhez fohászkodnak, közeledést keresnek Urukhoz, hogy melyikük legyen Hozzá a legközelebb, és az Ő kegyelmét remélik, és az Ő büntetését félik. Bizony, Urad büntetését mindig félni kell!"

58 . "És nincs egyetlen város sem, amit ne pusztítanánk el a Feltámadás Napja előtt, vagy ne büntetnénk meg szigorú büntetéssel. Meg van ez írva a Könyvben. "

59 . "És semmi nem tartott vissza attól, hogy jeleket küldjünk, csak az, hogy a korábbi generációk tagjai tagadták azokat. És Thamúdnak megadtuk a nősténytevét látható jelként, de igazságtalanul bántak vele. És nem küldtük a jeleket másért, csak azért, hogy félelmet keltsünk általuk. "

60 . "És mikor azt mondtuk neked: „Bizony, Urad körülveszi az emberiséget!” És nem tettük a látványt, amit mutattunk neked mássá, csak próbatétellé az emberiségnek, ahogy az átkozott fa volt a Koránban. Félelmet keltünk bennük, de ez nem eredményez mást, mint hogy még jobban túllépik a határokat."

61 . "És amikor azt mondtuk az angyaloknak: „Boruljatok le Ádám előtt!” És ők leborultak, kivéve Iblísz. Ő azt mondta: „Boruljak le annak, akit agyagból teremtettél?” "

62 . "Azt mondta: „Látod hát azt, akit megtiszteltetésben részesítettél felettem? Ha haladékot adsz nekem a Feltámadás Napjáig, bizony hatalmamba fogom keríteni a leszármazottait, kivéve egy keveset!”"

63 . "Azt mondta Allah: „Menj, és aki közülük követ téged, hát bizony, a Pokol lesz a fizetségetek – bőséges fizetség az."

64 . "Csábítsd el közülük azt, akit tudsz a hangoddal, és támadd meg őket a lovasságoddal és gyalogságoddal, és legyél társuk a vagyonukban, és a gyermekeikben, és ígérgess nekik! De a Sátán nem ígér mást nekik, csak megtévesztést."

65 . "Bizony, nincs hatalmad az Én szolgáim felett! És Urad elegendő Védelmezőként.”"

66 . "Uratok az, Aki keresztülhajtja nektek a hajókat a tengeren, hogy az Ő kegyét kereshessétek. Bizony, Ő Irgalmas és Szeretetteljes irántatok."

67 . "És amikor nehézség ér benneteket a tengeren, elvesznek azok, akikhez fohászkodtok, kivéve Allah. De amikor kihoz benneteket a szárazföldre, elfordultok. Bizony, az ember hálátlan."

68 . "Hát biztonságban érzitek magatokat attól, hogy elnyelet benneteket a föld egy részével, vagy kőzáport küld ellenetek? Aztán nem találtok magatoknak védelmezőt! "

69 . "Vagy biztonságban érzitek magatokat attól, hogy visszaküld benneteket abba (a tengerbe) még egyszer, és forgószelet küld rátok, és megfullaszt benneteket, mert hitetlenek voltatok? Akkor nem fogtok ott bosszúállót találni Ellenünk!"

70 . "És bizony, megtiszteltetésben részesítettük Ádám gyermekeit, és vittük őket a szárazföldön és a tengereken, és elláttuk őket jó dolgokkal, és jól látható előnyben részesítettük őket sokak felett azok közül, akiket teremtettünk."

71 . "És azon a Napon minden emberi lényt szólítani fogunk a cselekedeteik feljegyzéseivel, és akinek a könyve a jobb kezébe adatik, azok olvasni fogják a feljegyzésüket, és nem követnek el velük annyi igazságtalanságot sem, mint a datolyamagon a rost. "

72 . "72. És aki vak ebben a világban, az vak lesz a Túlvilágon is, és még inkább tévelyegni fog az úttól."

73 . "Majdnem sikerült eltéríteniük attól, amit kinyilatkoztattunk neked, hogy kitalálj Rólunk valami mást. És akkor a bizalmas barátjuknak választottak volna téged."

74 . "És ha nem erősítettünk volna meg, akkor csaknem hajlottál volna feléjük egy kicsit valamiben."

75 . "Akkor kétszeres büntetést ízleltettünk volna meg veled ebben az életben, és kétszereset a halál után. Nem találtál volna magadnak segítőt Ellenünk."

76 . "És már majdnem elijesztettek a földről, hogy elűzzenek róla. De akkor ők sem maradtak volna utánad, csak egy kis ideig."

77 . "Ez volt a módszer azokkal is, akiket előtted küldtünk el küldötteinkként. És a Mi módszereinknek nem találod változását."

78 . "Tartsd meg az imát akkortól, amikor a Nap lefelé indul az éjszaka elsötétedéséig, és a hajnali olvasást! Bizony, a hajnali olvasásról mindig tanúskodnak. "

79 . "És virrassz az éjszakából, önkéntesen – talán Urad dicséretre méltó helyre emel majd."

80 . "És mondd: „Uram, add, hogy a bemenetelem igaz bemenetel legyen, és a kijövetelem igaz kimenetel legyen, és adj nekem Tőled Magadtól származó segítő hatalmat!” "

81 . "És mondd: „Eljött az igazság, és eltűnt a hamisság! Bizony, a hamisságnak mindig el kell tűnnie.”"

82 . "És leküldtük a Koránból azt, ami gyógyulás és kegyelem a hívőknek, de a bűnösöket nem növeli másban, csak a veszteségben."

83 . "És amikor kegyeket adunk az embernek, elfordul, és eltávolítja magát. És amikor rossz éri, kétségbeesik. "

84 . "Mondd: „Mindenki a maga természetének megfelelően cselekszik, de Urad tudja legjobban, hogy ki van legjobban az útra vezetve.” "

85 . "És kérdeznek téged a lélekről. Mondd: „A lélek Uram ügyei közül való. És nektek nem adatott a tudásból, csak egy kevés.” "

86 . "És ha akartuk volna, bizony elvettük volna azt, amit kinyilatkoztattunk neked, és akkor nem találnál magadnak védelmezőt Tőlünk,"

87 . "csak Urad kegyelmeként. Bizony, az Ő kegyessége irántad nagy."

88 . " Mondd: „Ha az emberiség és a dzsinnek összegyűlnének, hogy ehhez a Koránhoz hasonlót hozzanak elő, nem tudnának hozzá hasonlót előhozni, még ha segítenék is egymást.”"

89 . "És bizony, megmagyaráztunk az emberiségnek ebben a Koránban minden példát, de az emberiség többsége visszautasított mindent, kivéve a hitetlenséget."

90 . "És azt mondják: „Nem fogunk hinni neked, amíg nem fakasztasz nekünk egy zubogó forrást a földből,"

91 . " vagy kertjeid lesznek datolyából és szőlőből, és folyókat fakasztasz bennük bőséggel."

92 . "Vagy megteszed, hogy az ég ránk szakadjon darabokban, ahogy állítottad, vagy idehozod elénk Allahot és az angyalokat!"

93 . "Vagy lesz egy aranyból épült házad, vagy felmégy az égbe. És még így sem fogunk hinni a felmeneteledben, amíg le nem hozol nekünk egy könyvet, amit olvashatunk.” Mondd: „Magasztaltassák Uram! Mi más vagyok én, mint emberi Küldött?”"

94 . "És mi más akadályozta meg az embereket abban, hogy higgyenek, amikor a vezetés eljött hozzájuk, kivéve az, hogy azt mondták: „Vajon Allah egy emberi lényt küldött el Küldöttként?”"

95 . "Mondd: „Ha angyalok volnának a földön, békességben járkálva, akkor bizonyosan egy angyalt küldtünk volna le hozzájuk az égből küldöttként!”"

96 . " Mondd: „Elegendő Allah tanúként köztem és köztetek! Bizony, Ő bensőségesen ismeri és látja szolgáit.”"

97 . "És akit Allah vezet, az a helyesen vezetett. És akit tévelygésbe enged, nem találsz nekik védelmezőt Rajta kívül. És össze fogjuk gyűjteni őket a Feltámadás Napján az arcukon – vakon, némán és süketen. A lakhelyük a Pokol. Minden alkalommal, amikor csillapodik, Mi fokozzuk számukra a perzselő Tüzet. "

98 . "Ez a fizetségük, mert nem hittek az ájáinkban, és azt mondták: „Amikor csontok és szétmorzsolódott por leszünk, talán fel leszünk támasztva egy új teremtésként?”"

99 . "Hát nem látják, hogy Allah, Aki megteremtette az egeket és a földet, képes arra, hogy azokhoz hasonlót teremtsen? És kijelölt számukra egy határidőt, amivel kapcsolatban nincs kétség. De a bűnösök elutasítanak mindent, kivéve a hitetlenséget."

100 . "Mondd: „Ha ti birtokolnátok Uram kegyelmének kincseit, akkor bizonnyal visszatartanátok, mert félnétek elkölteni!” És az ember bizony szűkmarkú."

101 . "És bizony, adtunk Mózesnek kilenc nyilvánvaló jelet, kérdezzétek meg hát Izrael népét, amikor eljött hozzájuk, és Fáraó azt mondta neki: „Mózes! Bizony, azt gondolom, meg vagy babonázva!”"

102 . "Azt mondta: „Bizony, tudod te, hogy nem más küldte le ezeket, csak az egek és a föld Ura, bizonyítékként. És bizony, én azt gondolom, te Fáraó, hogy pusztulásra vagy ítélve!”"

103 . "És ki akarta űzni őket a földről, de Mi megfullasztottuk őt és az összeset, akik vele voltak."

104 . "És azt mondtuk utána Izrael népének: „Lakozzatok a földön, aztán, mikor eljön a Túlvilág ígérete, összekevert tömegként hozunk elő benneteket.”"

105 . "És igazsággal küldtük le a Koránt, és igazsággal jött le. És nem másért küldtünk téged, csak jó hír hozójaként, és figyelmeztetőként."

106 . "És Korán ez, amelyet részletekre osztottunk, hogy időközökkel olvasd az embereknek. És fokozatonként nyilatkoztattuk ki."

107 . "Mondd: „Higgyetek benne, vagy ne higgyetek benne. Bizony, azok, akiknek korábban a tudás adatott, amikor ezt olvassák nekik, az arcukra borulnak."

108 . "És azt mondják: „Magasztaltassék Urunk! Bizony, Urunk ígérete beteljesedik!” "

109 . "És az arcukra borulnak, sírva, és (a Korán) növeli az alázatukat."

110 . "Mondd: „Fohászkodjatok Allahhoz, vagy fohászkodjatok a Kegyelmeshez! Bárhogy is fohászkodtok Hozzá, Övéi a Legszebb Nevek. És ne legyél hangos az imádban, és ne legyél csendes sem benne, hanem keress mérsékelt utat közötte."

111 . "És mondd: „Dicsőség és hála Allahnak, Aki nem vett magához fiat, és nincs társa az uralmában, sem védelmezője a gyengeségtől. És magasztald Őt minden magasztalással!"

 

 

 

In this page you can listen Al-Iszra in English, Al-Iszra and read and download Al-Iszra in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Iszra translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Iszra in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top