Al-Hidzsr ( 99 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Alif, Lám, Ra. Ezek a Könyv és egy nyilvánvaló Korán ájái. "

2 . "Talán azok, akik hitetlenek voltak, azt fogják kívánni, hogy muszlimok lettek volna. "

3 . "Hagyd őket, hogy egyenek és szórakozzanak, és a hamis remény elvonja őket a hittől. Aztán hamarosan meg fogják tudni."

4 . "És nem pusztítottunk el egyetlen várost, kivéve úgy, hogy leírt, ismert idő volt nekik."

5 . "Egyetlen közösség sem hozhatja előre a kijelölt idejét, és nem is késleltethetik."

6 . "És azt mondják: „Te, akihez az emlékeztető leküldetett! Bizony, te őrült vagy! "

7 . "Miért nem hozod nekünk az angyalokat, ha az igazak közé tartozol?”"

8 . "Nem küldjük le az angyalokat, csak az igazsággal, és akkor nem kapnának haladékot."

9 . "Bizony, Mi küldtük le az Emlékeztetőt (a Koránt), és Mi vagyunk a Megőrzője."

10 . "És bizony, elküldtünk Küldötteket előtted is, a korábbi népek csoportjaihoz."

11 . "És nem jött hozzájuk Küldött, csak úgy, hogy gúnyolódtak vele."

12 . "Így engedjük, hogy belépjen a hitetlenek szívébe (a gúnyolódás)."

13 . "Nem hisznek benne, bár elmúltak már a korábbi népek példái."

14 . "És még ha kaput nyitnánk is nekik az égből, és folyamatosan felmehetnének azon, "

15 . "Biztosan azt mondanák: „Csak a szemünk lett megzavarva! Nem, megbabonázott nép vagyunk mi!”"

16 . "És bizony, csillagképeket helyeztünk az égre, és széppé tettük azt a személőknek. "

17 . És megvédelmeztük azt minden átkozott sátántól.

18 . "Kivéve azt, aki titokban hallgatózik, azt nyilvánvaló láng követi."

19 . "És a földet kiterítettük, és szilárdan beágyazott hegyeket helyeztünk rá, és mindent megfelelő mértékben növesztettünk rajta."

20 . "És megélhetést helyeztünk abba nektek, és azoknak (a teremtményeknek), amelyeknek nem ti vagytok az ellátói."

21 . "És nincs egyetlen dolog sem, aminek ne Nálunk lenne a kincsestára, és nem küldjük le másként, csak ismert mértékben."

22 . "És elküldtük a megtermékenyítő szeleket, és vizet küldtünk le az égből, és inni adtunk nektek, azonban nem ti vagytok a készleteivel gazdálkodók."

23 . "És bizony, Mi, Mi adunk életet, és Mi küldünk halálba, és Mi fogunk örökölünk mindent. "

24 . "És bizony, Mi ismerjük azokat, akik elmúltak közületek, és azokat is, akik el fognak majd jönni."

25 . "És bizony, Urad össze fogja gyűjteni őket. Bizony, Ő a Bölcs, mindent Tudó."

26 . "És bizony, megteremtettük az embert megszáradt agyagból, ami megváltoztatott fekete sárból való."

27 . "És megteremtettük a dzsinneket korábban, a tűz füst nélküli lángjából."

28 . "És (emlékezz), mikor Urad azt mondta az angyaloknak: „Bizony, embert fogok teremteni megszáradt agyagból, ami megváltoztatott fekete sárból való. "

29 . "És amikor megformáltam, és beleleheltem a lelkemből, akkor vessétek le magatokat előtte leborulva!”"

30 . "És az angyalok leborultak, mind együtt,"

31 . "kivéve Iblíszt. Ő visszautasította, hogy a leborulók között legyen."

32 . "Azt mondta Allah: „Iblísz! Mi van veled, hogy nem vagy azok között, akik leborultak?”"

33 . "Azt mondta Iblísz: „Nem vagyok olyan, hogy leboruljak egy emberi lény előtt, akit agyagból teremtettél, ami megváltoztatott fekete sárból való!”"

34 . "Azt mondta: „Akkor menjél ki belőle (a Kertből), mert bizony, kitaszított vagy."

35 . "És bizony, az átok lesz rajtad az Ítélet Napjáig.”"

36 . "Azt mondta: „Uram! Adj hát nekem haladékot addig a Napig, amíg feltámasztatnak!”"

37 . "Azt mondta: „Hát bizony, azok közé tartozol, akiknek haladék adatott."

38 . "Addig a Napig, amelynek ideje jól ismert.”"

39 . "Azt mondta: „Uram! Azért, mert félrevezettél engem, jónak tüntetem majd fel előttük (az Ellened lázadást és az evilági vágyakat), és félrevezetem őket mind,"

40 . kivéve az őszinte hitű szolgáidat közülük.”

41 . "Azt mondta: „Ez az egyenes út, amely Hozzám vezet. "

42 . "Bizony, ami a szolgáimat illeti, nincs hatalmad felettük, kivéve, akik téged követnek a félrevezetettek közül.”"

43 . "És bizony, a Pokol a megígért hely mindannyiuknak."

44 . "Hét kapuja van, és minden kapunak megvan a kijelölt része (akik azok a kapun fognak belépni)."

45 . "Bizony, az istenfélők kertekben és forrásoknál lesznek."

46 . „Lépjetek be békében és biztonságban!”

47 . "És eltávolítjuk a keserűséget, ami a keblükben van, és testvérek lesznek, egymással szemben, fekhelyeken."

48 . "Nem érinti őket ott gond, és nem lesznek eltávolítva onnan. "

49 . "Tájékoztasd a szolgáimat, hogy Én vagyok a Megbocsátó, az Irgalmas."

50 . És hogy az Én büntetésem – a legfájdalmasabb büntetés.

51 . "És tájékoztasd őket Ábrahám vendégeiről,"

52 . "amikor beléptek hozzá, és azt mondták: „Békesség!” Azt mondta: „Bizony, félünk tőletek!”"

53 . "Azt mondták: „Ne félj! Bizony, hírt hozunk neked egy bölcs fiúról.”"

54 . "Azt mondta: „Jó hírt mondtok nekem, pedig már elért engem az öregség? Miről adtok hát nekem jó hírt?”"

55 . "Azt mondták: „Igazsággal mondunk neked jó hírt, ne légy hát azok között, akik elveszítik a reményt!”"

56 . "Azt mondta: „Ki veszítené el a reményt Ura kegyelmében, kivéve azok, akik tévelyegnek!” "

57 . "Azt mondta: „Mi hát a küldetésetek, hírnökök?” "

58 . "Azt mondták: „Bizony, azokhoz küldettünk el, akik bűnösök,"

59 . "kivéve Lót családját, akiket meg fogunk menteni mind."

60 . "Kivéve a feleségét.” Elrendeltük, hogy ő azok közül legyen, akik hátramaradnak. "

61 . "És amikor a hírnökök eljöttek Lót családjához,"

62 . "azt mondta: „Bizony, ti ismeretlen nép vagytok!”"

63 . "Azt mondták: „Nem, eljöttünk hozzád azzal, amivel kapcsolatban kétségeik voltak."

64 . "És az igazsággal jöttünk el hozzád, és bizony, igazak vagyunk! "

65 . "Kelj hát útra a családoddal az éjszaka egy részében, és te kövesd őket, mögöttük menve, és ne nézzen vissza közületek senki, és menjetek, ahova parancsoltatik nektek!”"

66 . "És elmondtuk neki az ügyet, hogy azok gyökere elvágatik majd kora reggelre."

67 . "És jött a város népe, örvendezve."

68 . "Azt mondta: „Bizony, ezek az én vendégeim, ne hozzatok hát szégyent rám."

69 . "Azt mondta: „Bizony, ezek az én vendégeim, ne hozzatok hát szégyent rám."

70 . Azt mondták: „Hát nem tiltottunk el téged a teremtményektől?

71 . "Azt mondta Lót: „Ezek a lányaim, ha cselekedni akartok.”"

72 . "Az életedre! Bizony, vakon bolyongtak megrészegültségükben."

73 . És a hatalmas Kiáltás megragadta őket napkeltekor.

74 . "És a város legmagasabb részét a legalacsonyabbra döntöttük, és égetett agyagból való köveket záporoztattunk rá."

75 . " Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akik tisztán látnak,"

76 . "és bizony, (a város) még mindig létező úton van. "

77 . "Bizony, ebben jel van a hívőknek."

78 . És az erdő lakói bizony bűnösök voltak.

79 . "Ezért bosszút álltunk rajtuk, és bizony, mindkettő jól látható úton volt. "

80 . "És bizony, al-Hidzsr lakói meghazudtolták a Küldötteket."

81 . "És megadtuk nekik az ájáinkat, de ők elfordultak azoktól. "

82 . ". És a hegyekből vájták ki a házaikat, biztonságban érezve magukat."

83 . de a hatalmas Kiáltás megragadta őket kora reggel.

84 . "És nem használt nekik az, amit megkerestek."

85 . "És nem teremtettük az egeket és a földet és mindent, ami közöttük van máshogy, csak igazsággal. És bizony, az Óra biztosan el fog jönni. Legyél hát elnéző, szép elnézéssel."

86 . "Bizony, Urad – ő a Teremtő, a mindent Tudó."

87 . " És bizony, megadtuk neked a hét gyakran ismételtet, és a Hatalmas Koránt."

88 . "Ne tekints arra, amit közülük egyeseknek adtunk, és ne legyél szomorú miattuk. És ereszd le a szárnyad a hívőknek."

89 . "És mondd: „Bizony, én nyilvánvaló figyelmeztető vagyok.”"

90 . "Amilyet leküldtünk azokhoz, akik összeesküsznek, "

91 . és részekre osztják a Koránt.

92 . "És Uradra! Bizony, kérdőre fogjuk vonni valamennyiüket"

93 . "azzal kapcsolatban, amit tettek. "

94 . "Hirdesd hát azt, ami neked parancsoltatott, és fordulj el a társítóktól. "

95 . "Bizony, Mi elegendők vagyunk neked a gúnyolódók ellen,"

96 . akik más isteneket állítanak Allah mellé. De hamarosan meg fogják tudni.

97 . "És bizony, Mi tudjuk, hogy a kebled összeszorul a miatt, amit mondanak."

98 . "Hát magasztald Urad dicsőségét, és legyél azok között, akik leborulnak. "

99 . " És szolgáld Uradat, amíg eljön hozzád a bizonyosság. "

 

 

 

In this page you can listen Al-Hidzsr in English, Al-Hidzsr and read and download Al-Hidzsr in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Hidzsr translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Hidzsr in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top