Ar-Rad ( 43 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Alif, Lám, Mím, Ra. Ezek a Könyv ájái. És az, ami leküldetett neked Uradtól, az igazság, de a legtöbb ember nem hisz. "

2 . "Allah az, Aki az eget felemelte oszlopok nélkül, amiket látnátok, és aztán a Trónra emelkedett. És alávetette a Napot és a Holdat, mindegyik kijelölt ideig fut. Ő rendez el minden ügyet, részletesen megmagyarázza az ájákat, hogy talán teljes bizonyossággal hihessetek az Uratokkal való találkozásban. "

3 . "És Ő az, Aki a földet kiterítette, és szilárdan beágyazott hegyeket helyezett rá, és folyókat, és minden gyümölcsből két párt. Ő hozza el az éjszakát, a nappal takarójaként. Bizony, ebben jelek vannak a népnek, amely elgondolkodik. "

4 . "És a földön egymással szomszédos különböző területek vannak, szőlőskertek és megművelt szántók, és datolyapálmák, többtörzsűek, vagy egytörzsűek. Mindegyik ugyanazzal a vízzel öntözve. De némelyiket jobbá tesszük evésre a többinél. Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akik használják az eszüket. "

5 . "És ha csodálkozol, hát meglepő a mondásuk: „Ha por leszünk, vajon valóban új teremtésbe leszünk?” Ők azok, akik nem hisznek Urukban, és ők azok, akiknek a nyakában vasláncok lesznek, és ők azok, akik a Tűz társai, abban fognak lakozni örökké."

6 . "És arra kérnek, hogy siettesd a rosszat a jó előtt. És bizony, történtek előttük hasonló büntetések, a korábbi népek esetében, akik szintén hitetlenek voltak, ezért Allah elpusztította őket. És bizony, Urad tele van megbocsátással az emberiség iránt, a bűneik ellenére. És bizony, Urad szigorú a büntetésben. "

7 . " És azok, akik hitetlenek, azt mondják: „Miért nem küldetett le hozzá jel Urától?” Te csak figyelmeztető vagy. És minden népnek van vezetője."

8 . "Allah tudja, hogy mit hordoz minden nőnemű lény, és mivel csökkennek az anyaméhek, és mivel növekednek. És minden dolog Nála egy bizonyos mérték szerint van."

9 . "A Láthatatlan és a megnyilvánult dolgok tudója, a Legnagyobb, a Legmagasztosabb."

10 . "Mindegy Neki, hogy közületek bárki elrejti a beszédét, vagy nyilvánosságra hozza, és hogy elrejtőzik éjszaka, vagy szabadon jár nappal. "

11 . "Mindenkinek kísérői vannak az angyalok közül előtte és mögötte, őrzik őt Allah parancsára. Bizony, Allah nem változtatja meg egy nép állapotát, amíg ők meg nem változtatják, ami bennük van. És ha Allah szerencsétlenséget akar egy népnek, akkor azt nem lehet elhárítani. És nincs Rajta kívül senki védelmezőjük. "

12 . "És Ő az, aki megmutatja nektek a villámlást, félelemként, és reményként, és elhozza a nehéz felhőket."

13 . "És a mennydörgés az Ő dicsőségét magasztalja, és az angyalok is, Tőle való félelmükben. És Ő küldi el a villámcsapást, és lesújt vele arra, akire akar. És ők mégis vitatkoznak Allahhal kapcsolatban! És Ő a büntetésre való képességében erős."

14 . "Őt illeti az igaz fohász. Azok, akikhez Rajta kívül fohászkodnak, nem válaszolnak nekik semmivel, csak úgy, mint aki kinyújtja a kezét a víz felé, hogy a száját elérje, de nem éri el. És nincs a hitetlenek fohásza máshogy, csak tévelygésben. "

15 . "És Allahnak borul le mindenki, aki az egekben és a földön van, önként, vagy akarata ellenére, és az árnyékuk is reggelente és délutánonként. "

16 . "Mondd: „Ki az egek és a föld Ura?” Mondd: „Allah.” Mondd: „Akkor hát más védelmezőket vettetek magatoknak, akiknek nincs hatalmuk, hogy használjanak vagy ártsanak saját maguknak?” Mondd: „Vajon a vak egyenlő a látóval? Vagy a sötétség egyenlő a fénnyel? Vagy társakat tulajdonítanak Allahnak, akik az Övéhez hasonló teremtést teremtettek, hogy a teremtés, hasonlónak tűnik nekik?” Mondd: „Allah minden dolog Teremtője, és Ő az Egyetlen, a Legyőzhetetlen!”"

17 . "Ő küld le esőt az égből, és a folyóvölgyek megáradnak a mértékük szerint, és az áradás elviszi a habot, a hordalékot, ami a felszínre emelkedik. És abból az ércből, amit felforrósítanak a tűzben, hogy díszeket vagy eszközöket készítsenek belőle, ahhoz hasonló hab van. Így mutatja be Allah az igazságot és a hamisságot. És a hab eltűnik, hordalékként, de az, ami az emberek hasznára van, megmarad a földön. Így állít példákat Allah."

18 . "Akik válaszolnak Uruknak, azoknak a legszebb jár. És azoknak, akik nem válaszolnak Neki, ha az övék lenne minden, ami a földön van, és még egyszer annyi, felajánlanák azt váltságdíjul. Ők azok, akiknek szörnyű elszámolásuk lesz, és a hajlékuk a Pokol. Milyen nyomorúságos nyugvóhely az!"

19 . "És az, aki tudja, hogy ami leküldetett hozzád Uradtól, az az igazság, vajon olyan-e, mint aki vak? Csak azok emlékeznek meg, akik értenek:"

20 . "Akik betartják az Allahnak tett ígéretüket, és nem szegik meg a szerződést,"

21 . "és akik egyesítik azt, aminek az egyesítését Allah megparancsolta, félelemmel telt áhítattal viseltetnek Uruk iránt, és félnek az elszámolás rosszától, ami akkor éri őket,"

22 . "és akik türelmesek, Uruk Arcát keresik, és megtartják az imát, és nyíltan és titokban adakoznak abból, amivel elláttuk őket, és jóval hárítják el a rosszat, – övék lesz a Végső Hajlék – "

23 . "Éden kertjei, be fognak lépni azokba azokkal, akik jóravalók voltak a szüleik, házastársaik és leszármazottaik közül. És az angyalok belépnek hozzájuk minden kapun keresztül, "

24 . "azt mondva: „Béke legyen veletek azért, amiért türelmesen viselkedtetek! És milyen kiváló a Végső Hajlék!”"

25 . "És azok, akik megszegik Allah egyezségét, miután megkötötték azt, és elvágják azt, aminek az egyesítését Allah megparancsolta, és romlást terjesztenek a földön – ők azok, akiken átok van, és rossz lakhely jár nekik."

26 . "Allah növeli az ellátását annak, akinek akarja, és csökkenti. Örvendeznek az evilági életüknek, pedig az evilági életük a Túlvilághoz hasonlítva nem más, mint (rövid) élvezet. "

27 . "És akik hitetlenek, azt mondják: „Miért nem küldetik le hozzá egy jel az Urától?” Mondd: „Bizony, Allah tévelygésbe engedi azt, akit akar, és vezeti azt, aki visszafordul,"

28 . "akik hisznek, és akiknek a szíve megelégedést talál az Allahról való megemlékezésben. Hát vajon nem találnak-e a szívek megelégedést az Allahra való megemlékezésben?”"

29 . "Akik hisznek, és jókat cselekszenek, nekik minden jó jár, és a visszatérés gyönyörű helye."

30 . "Így küldtünk el téged egy néphez, ami előtt elmúltak más népek, hogy olvashasd nekik azt, amit kinyilatkoztattunk neked. És ők nem hisznek a Kegyelmesben. Mondd: „Ő az én Uram, nincs más isten, csak Ő. Rá hagyatkozom, és Hozzá térek vissza.”"

31 . ". És ha lenne olyan Korán, amely által megmozdulnak a hegyek, vagy a föld meghasadna, vagy a halottak megszólalnának (akkor ez a Korán lenne az). De nem! A parancs Allahnál van. Hát azok, akik ( hívők), nem tudják, hogy ha Allah úgy akarta volna, vezethette volna az egész emberiséget? És azokat, akik hitetlenek, nem szűnik meg nehézség sújtani azért, amit tettek, vagy az otthonaikhoz közel sújt le, amíg el nem jön Allah ígérete. Bizony, Allah nem szegi meg az ígéretét. "

32 . "És bizony, kigúnyolták az előtted való Küldötteket is, de haladékot adtam azoknak, akik hitetlenek, aztán megragadtam őket. És milyen volt az Én büntetésem!"

33 . "Hát vajon Ő(neki lázadnak fel), Aki minden lélek felett áll, és tudja, mit szereztek maguknak? És mégis társítanak Allahhoz. Mondd: „Nevezzétek meg őket! Vagy olyasmiről akarjátok tájékoztatni Őt, amiről Ő nem tud a földön, vagy csak találgattok a szavakkal?” Nem, azok, akik hitetlenek, jónak tüntetik fel a tervezgetésük, és távol vannak tartva az úttól. És akit Allah tévelygésbe enged, annak nincs vezetője."

34 . "Nekik büntetés jár az evilági életben, és bizony a Túlvilág büntetése még szigorúbb. És nem lesz Allah ellen senki védelmezőjük."

35 . "A Kert példája, amely az istenfélőknek ígértetett: folyók folynak alatta, az étele örökké tartó, és az árnyéka is. Ez a vége azoknak, akik istenfélők. A hitetlenek vége pedig a Tűz."

36 . "És azok, akiknek a Könyvet adtuk, örvendeznek annak, ami leküldetett neked, de közülük vannak csoportok, amelyek tagadják egy részét. Mondd: „Nekem csak az parancsoltatott, hogy Allahot szolgáljam, és ne társítsak Hozzá. Hozzá hívok, és Hozzá lesz a visszatérésem!”"

37 . "És így küldtük le a Koránt, törvényként, arab nyelven. És ha az ő vágyait követnéd, miután eljött hozzád valamennyi a tudásból, nem lenne Allah ellen támogatód és védelmeződ."

38 . "És bizony, előtted is elküldtünk küldötteket, és feleségeket és leszármazottakat jelöltünk ki nekik. És egyetlen Küldött sem jöhetett jellel, hacsak nem Allah engedelmével. Mindennek megvan a megírt ideje."

39 . "Allah eltöröli azt, amit akar, és megerősíti azt, amit akar. És Nála van a Könyv Anyja."

40 . "És akár megmutatjuk neked egy részét annak, ami nekik ígértetett, akár Magunkhoz veszünk, a te felelősséged csak az átadás, és a Miénk az elszámolás. "

41 . "Hát nem látták, hogy hogyan jövünk a földjükre, megkisebbítve azt a széleiről? És Allah ítél, és nincs, aki megváltoztathatná az Ő ítéletét. És Ő gyors az elszámolásban."

42 . "És bizony terveket szőttek azok is, akik előttük voltak, de Allahé minden tervezés. Ő tudja, mit keres meg minden lélek és a hitetlenek meg fogják tudni, hogy kié a végső otthon."

43 . "És azok, akik hitetlenek, azt mondják: „Nem vagy te Küldött!” Mondd: „Elegendő Allah Tanúként köztem és köztetek, és elegendő tanúként az, akinek tudása van a Könyvből."

 

 

 

In this page you can listen Ar-Rad in English, Ar-Rad and read and download Ar-Rad in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Ar-Rad translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Ar-Rad in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top