Hud ( 123 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Alif, Lám, Ra. Ez a könyv, amelynek tökéletesek az ájái, és részletesen meg vannak magyarázva, attól, Aki Bölcs, mindent jól ismer."

2 . "„Ne szolgáljatok mást, csak Allahot! Bizony, én figyelmeztető és örömhírhozó vagyok Tőle hozzátok.”"

3 . "És hogy: „Kérjétek Uratok bocsánatát, és forduljatok Hozzá bűnbánattal! Élvezeteket ad nektek egy kijelölt ideig az evilági életben, és mindenkinek, aki kegyes, az Ő kegyességét fogja juttatni. De ha elfordultok, akkor bizony féltelek benneteket egy Nagy Nap büntetésétől."

4 . "Allahhoz lesz a visszatérésetek, és Ő mindenek felett Hatalmas.”"

5 . "Íme, hogy burkolják be a keblüket, hogy elrejtőzhessenek Tőle. Bizony, amikor eltakarják magukat a ruháikkal, Ő tudja azt, amit elrejtenek, és amit felfednek. Bizony, Allah tudja, hogy mi van a szívekben."

6 . "És nincs egyetlen mozgó teremtmény sem a földön, amelynek ne Allahtól lenne az ellátása. És Ő tudja a lakhelyét, és a nyugvóhelyét. Mindez egy nyilvánvaló feljegyzésben van. "

7 . "És Ő az, aki megteremtette az egeket és a földet hat nap alatt – és a Trónja a víz felett volt – hogy próbára tehessen benneteket, hogy melyikőtök a legjobb a cselekedeteiben. De ha azt mondod: „Bizony, fel lesztek támasztva a halál után!”, azok, akik hitetlenek, bizonnyal azt mondják: „Nem más ez, mint nyilvánvaló varázslat!”"

8 . "És ha késleltetjük tőlük a büntetést egy meghatározott ideig, azt mondják: „Mi késlelteti azt?” Kétségtelen, a Napon eljön hozzájuk, nem lesz elfordítva tőlük, és körbeveszi majd őket az, amin gúnyolódtak."

9 . "És ha ízelítőt adunk az embernek a kegyelmünkből, és aztán visszavonjuk tőle, bizony, kétségbeesik és hálátlan."

10 . " De ha ízelítőt adunk neki a kegyelmünkből, miután nehézség érte őt, bizony azt mondja: „Elhagytak engem a rossz dolgok!”. Bizony, ujjong és büszkélkedik."

11 . "Kivéve azok, akik türelmesek, és jókat cselekszenek, ők azok, akiknek megbocsátás és nagy jutalom jár."

12 . "És talán feladnád egy részét annak, ami leküldetett neked, és a szíved összeszorul miatta, mert azt mondják: „Miért nem küldetik le neki valami kincs, vagy miért nem jön vele egy angyal?” De te csak figyelmeztető vagy. És Allah az Őriző mindenek felett."

13 . "Vagy azt mondják: „Ő találta ki!” Mondd: „Hozzatok akkor tíz ehhez hasonló szúrát, amit kitaláltatok, és hívjatok segítségül akit csak akartok Allahon kívül, ha igazak vagytok!” "

14 . "És ha nem válaszolnak neked, akkor tudd, hogy Allah tudásával lett kinyilatkoztatva, és hogy nincs más isten Rajta kívül. Hát nem vetitek-e alá magatokat? "

15 . "Aki az evilági életet és az ékességeit kívánja, annak teljes egészében benne fizetünk meg a cselekedeteiért, és nem lesznek kisebbítve benne."

16 . "Ők azok, akiknek nem jár semmi a Túlvilágon, csak a Tűz. És elpocsékolódik mindaz, amit benne (ebben a világban) tettek, és hiábavaló az, amit cselekedtek."

17 . "És (lehet-e hozzá hasonló) az, aki nyilvánvaló bizonyítékot követ Urától, és egy Tőle való tanú olvassa azt, és előtte volt Mózes Könyve, vezetésként és kegyelemként? Ők hisznek benne, de akik nem hisznek benne a csoportokból, azoknak a Tűz lesz a megígért gyülekezőhelye. Ne legyél hát kétségben felőle. Bizony, ez az igazság Uradtól, de a legtöbb ember nem hisz."

18 . "És ki igazságtalanabb, mint az, aki hazugságot talál ki Allah ellen? Ők Uruk elé vezettetnek majd, és a tanúk azt mondják: „Ők azok, akik hazudtak Uruk ellen!” Kétségtelen, Allah átka van a bűnösökön, "

19 . "akik távol tartanak Allah útjától, és azt keresik, hogy ferdévé tegyék, és nem hisznek a Túlvilágban. "

20 . "Nem lesznek képesek elmenekülni a földön, és nincs Allahon kívül védelmezőjük. És meg lesz kétszerezve nekik a büntetés. Nem voltak képesek hallani, és nem voltak képesek látni. "

21 . "Ők azok, akik elveszejtették magukat, és elhagyta őket az, amit kitaláltak. "

22 . "Kétségtelen, hogy a Túlvilágon ők lesznek a legnagyobb vesztesek."

23 . "Bizony, azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, és alázatosak Uruk előtt, ők a Paradicsom társai, abban fognak lakozni örökké."

24 . "A két csoport példája olyan, mint a vaké és süketé, és a látóé és hallóé. Vajon egyenlők-e ezek, ha összehasonlítjuk? Hát akkor nem emlékeztek meg?"

25 . "És bizony, elküldtük Noét a népéhez: „Bizony, nyilvánvaló figyelmeztető vagyok nektek,"

26 . "hogy ne szolgáljatok mást Allahon kívül. Bizony, féltelek benneteket egy fájdalmas Nap büntetésétől!”"

27 . "És a vezetői azoknak, akik hitetlenek voltak a népéből, azt mondták: „Nem látunk téged másnak, mint hozzánk hasonló embernek. És nem látjuk, hogy követne más, mint a legalantasabbak közülünk, gondolkodás nélkül. Nem látunk bennetek semmi erényt felettünk. Nem! Azt gondoljuk, hazugok vagytok."

28 . "Azt mondta Noé: „Népem! Mit gondoltok, ha nyilvánvaló bizonyítékot követtem Uramtól, és Ő Tőle Magától való kegyelmet adott nekem, de előletek ez elfedetett – vajon kényszerítsünk, amikor pedig utáljátok?"

29 . "És népem! Nem kérek én tőletek ezért semmi vagyont. Az én jutalmam nem mástól van, csak Allahtól. És nem fogom elűzni azokat, akik hívők lettek! Bizony, ők találkozni fognak Urukkal, de látom, hogy ti tudatlan nép vagytok. "

30 . "És népem! Ki segítene nekem Allah ellen, ha elűzném őket? Hát ne emlékezzem meg?"

31 . " És nem mondom, hogy nálam vannak Allah kincsei, és hogy ismerem a Láthatatlant, és azt sem mondom, hogy angyal vagyok, és nem mondom azokról sem, akikre lenéztek, hogy Allah sosem fog nekik semmi jót adni. Allah tudja a legjobban, hogy mi van a lelkükben. Bizony, akkor a bűnösök közé tartoznék.”"

32 . "Azt mondták: „Noé! Bizony, vitába szálltál velünk, és gyakran vitatkoztál velünk. Hozd hát el azt, amivel fenyegetsz minket, ha az igazak közé tartozol!”"

33 . "Azt mondta Noé: „Csak Allah hozza el azt rátok, ha Ő akarja, és nem menekülhettek el tőle. "

34 . "És a tanácsom nem fog használni nektek, bár szeretnék tanácsot adni, ha Allah tévelygésbe akar engedni benneteket. Ő a ti Uratok, és Hozzá fogtok visszavitetni.”"

35 . "Vagy azt mondják: „Kitalálta azt!” Mondd: „Ha kitaláltam, akkor rajtam van az én bűnöm, de én ártatlan vagyok azoktól a bűnöktől, amiket ti elkövettek!”"

36 . "És kinyilatkoztatott Noénak az: „Senki nem fog hinni a népedből, csak azok, akik már hívők lettek. Ne keserítsen hát el az, amit tesznek!"

37 . "És építsd meg a bárkát a Mi szemünk előtt, és a Mi sugallatunkra, és ne szólíts meg azokkal kapcsolatban, akik bűnösök. Bizony, ők meg fognak fulladni. "

38 . "És építette a bárkát, és mindig, amikor a népének vezetői elmentek mellette, gúnyolódtak rajta. Azt mondta: „Ha ti kigúnyoltok minket, hát bizony mi is gúnyolódni fogunk, ahogy ti gúnyolódtok."

39 . "És hamarosan meg fogjátok tudni, hogy kire jön el a büntetés, ami megszégyeníti őt, és kire fog eljönni a hosszan tartó büntetés.”"

40 . "Amíg, mikor eljött a Mi parancsunk, és a föld mélye túlcsordult, azt mondtuk: „Tegyél fel rá (a bárkára) minden fajtából egy párat, és a családodat, kivéve azokat, akik ellen már megelőzte ezt a szó, és mindenkit, akik hisznek.” De azok, akik vele együtt hittek, csak kevesen voltak."

41 . "És azt mondta: „Szálljatok fel rá, Allah nevében van az útja és a kikötése! Bizony, Uram Megbocsátó, Irgalmas.”"

42 . "És hajózott velük a hegyhez hasonló hullámokon, és Noé hívta a fiát, aki külön volt tőlük: „Fiam! Szállj fel velünk, és legyél a hitetlenekkel!”"

43 . "Azt mondta: „Egy hegyen keresek menedéket, az meg fog védeni a víztől!” Azt mondta: „Nincs védelmező ma Allah parancsától, kivéve annak, akin Ő megkönyörül!” És a hullámok felcsaptak közöttük, és ő a megfulladók közül való lett."

44 . "És az mondatott: „Föld! Nyeld el a vizedet, és ég, tartsd vissza magad!” És a víz alábbhagyott, és a Parancs teljesíttetett. És a bárka megpihent a Dzsudi hegyen. És az mondatott: „El a bűnösök népével!” "

45 . "És Noé Urához fohászkodott, és azt mondta: „Uram! Bizony, a fiam a családomhoz tartozik, és bizony, a Te ígéreted igaz! És te vagy a legigazságosabb döntőbíró!”"

46 . "Azt mondta Allah: „Noé! Bizony, ő nem tartozik a családodhoz. Bizony, az ő cselekedetei nem jók. Ne kérdezz hát Engem arról, amiről nincs tudásod! Bizony, intelek téged, hogy ne legyél a tudatlanok között.”"

47 . "Azt mondta: „Uram! Bizony, Nálad keresek menedéket attól, hogy olyat kérdezzek, amiről nincs tudásom! És ha nem bocsátasz meg és nem irgalmazol nekem, a vesztesek között leszek.”"

48 . "Az mondatott: „Noé! Menj le a bárkáról békességgel Tőlünk, és áldással rajtad és a népeken, amelyek azoktól fognak származni, akik veled vannak. De egyes népeknek élvezeteket adunk egy ideig, aztán fájdalmas büntetés fogja érni őket Tőlünk."

49 . "Ezek a Láthatatlan hírei közül valók, amelyeket kinyilatkoztatunk neked. Sem te, sem a néped nem tudtatok erről korábban. Legyél hát türelmes, bizony, a vég azoké, akik istenfélők."

50 . "És Ádhoz elküldtük a testvérüket, Húdot. Azt mondta: „Népem! Szolgáljátok Allahot, nincs más istenetek Rajta kívül! Ti nem vagytok mások, csak kitalálók."

51 . "Népem! Nem kérek érte tőletek jutalmat. Nincs jutalmam, csak attól, Aki teremtett engem. Hát nem használjátok az eszeteket? "

52 . "És népem! Kérjétek Uratok bocsánatát, aztán forduljatok Hozzá bűnbánattal. Ő bőségesen fog (esőt) küldeni rátok az égből, és erővel növeli az erőtöket. És ne forduljatok el, bűnösként!”"

53 . "Azt mondták: „Húd! Nem hoztál te nekünk nyilvánvaló bizonyítékokat, és nem hagyjuk el az isteneinket csak azért, mert te azt mondod, és nem hiszünk benned! "

54 . "Nem mondunk semmit, csak azt, hogy valamelyik istenünk megragadott téged gonoszsággal!” Azt mondta: „Bizony, Allahot hívom tanúnak, és ti is tanúsítjátok, hogy én ártatlan vagyok attól, amit ti társítotok,"

55 . "Rajta kívül. Szőjétek hát a terveteket ellenem, mind együtt, és ne adjatok nekem haladékot."

56 . "Bizony, én Allahra hagyatkoztam, az én Uramra és a ti Uratokra. Nincs egyetlen mozgó teremtmény se, amelynek ne ő ragadná meg az üstökét. Bizony, az én Uram egyenes úton van!"

57 . "Hát ha elfordultok, én bizony átadtam nektek azt, amivel hozzátok küldettem. És az én Uram másik népet hoz majd örökösül, és ti nem ártotok Neki semmiben. Bizony, az én Uram minden dolog Megőrzője.” "

58 . "És amikor eljött a Mi parancsunk, megmentettük Húdot és azokat, akik vele együtt hittek, Tőlünk való kegyelemként, és megmentettük őket a súlyos büntetéstől."

59 . "És ez volt Ád népe, akik elutasították Uruk ájáit, és nem engedelmeskedtek az Ő Küldöttének, és követték minden makacs zsarnok parancsát."

60 . "És ebben a világban átok követte őket, és a Feltámadás Napján. Kétségtelen, Ád népe bizony nem hitt Urában. El hát Áddal, Húd népével!"

61 . "És Thamúdhoz elküldtük a testvérüket, Szálihot. Azt mondta: „Népem! Szolgáljátok Allahot, nincs más istenetek Rajta kívül! Ő hozott létre benneteket a földből, és letelepített rajta. Kérjétek hát az Ő bocsánatát, aztán forduljatok Hozzá bűnbánattal. Bizony, Uram közel van, és válaszol.”"

62 . "Azt mondták: „Szálih! Bizony, te voltál közöttünk az, akibe korábban a reményünket helyeztük. Vajon megtiltod nekünk, hogy azt imádjuk, amit az ősapáink is imádtak? És bizony, kétségben és gyanakvásban vagyunk azzal kapcsolatban, amire te hívsz minket!” "

63 . "Azt mondta: „Népem! Mit gondoltok, ha én nyilvánvaló bizonyítékot követek Uramtól, és Ő Tőle Magától származó kegyelmet adott nekem, akkor ki segíthetne nekem Allahhal szemben, ha nem engedelmeskednék Neki? Hát nem növelnétek engem másban, csak a veszteségben. "

64 . "És népem! Allahnak ez a nősténytevéje jel nektek, hagyjátok hát, hogy Allah földjéről egyen, és ne érintsétek ártalommal, nehogy közeli büntetés ragadjon meg benneteket."

65 . "De elvágták a teve térdinait. És azt mondta: „Szórakozzatok hát három napig az otthonaitokban! Olyan ígéret ez, amely nem hazudtoltatik meg.” "

66 . "És amikor eljött a parancsunk, megmentettük Szálihot, és azokat, akik vele együtt hittek, Tőlünk való kegyelemként, és annak a napnak a megaláztatásától. Bizony, Urad az Erős, Mindenható."

67 . "És a Kiáltás megragadta azokat, akik vétkeztek, és a földre borulva feküdtek otthonaikban,"

68 . "mintha sosem éltek volna ott. Bizony, Thamúd nem hitt Urukban, el hát Thamúddal!"

69 . "És bizony, a hírnökeink (az angyalok) eljöttek Ábrahámhoz jó hírekkel. Azt mondták: „Békesség!” Azt mondta Ábrahám: „Békesség!”, és nem késlekedett egy sült borjút hozni nekik."

70 . "De amikor látta, hogy a kezük nem nyúl érte, gyanakvást érzett irántuk, és félni kezdett tőlük. Azt mondták: „Ne félj! Bizony, mi Lót népéhez küldettünk.”"

71 . "És a felesége ott állt, és nevetett. Aztán jó hírt adtunk át neki Izsákról, és Izsák után Jákobról."

72 . "Azt mondta: „Jaj nekem! Gyermeket fogok szülni, mikor pedig öregasszony vagyok, és a férjem is öregember? Bizony, csodálatos dolog ez!”"

73 . "Azt mondták az angyalok: „Talán csodálkozol Allah parancsán? Allah kegyelme és az Ő áldásai legyenek rajtatok, ház népe! Bizony, Ő a dicséretre méltó, Dicsőséges."

74 . "Amikor az ijedtség elhagyta Ábrahámot, és elérték őt a jó hírek, vitába szállt Velünk Lót népével kapcsolatban. "

75 . "Bizony, Ábrahám hosszú ideig türelmes volt, alázatosan fohászkodó, bűnbánó. "

76 . "„Ábrahám! Fordulj el ettől a vitatkozástól. Bizony, eljött Urad parancsa, és bizony, egy fog jönni hozzájuk egy büntetés, amit nem lehet elhárítani.”"

77 . "És amikor a hírnökeink eljöttek Lóthoz, ő szomorú volt miattuk, és aggódott értük, és azt mondta: „Szomorú nap ez!”"

78 . "És a népe sietve jött hozzá, és már ezelőtt gonosz cselekedeteket követtek el. Azt mondta: „Népem! Itt vannak a leányaim, ők tisztábbak nektek.” Hát féljétek Allahot, és ne szégyenítsetek meg a vendégeim miatt. Hát nincs közöttetek egy helyes vezetést követő ember?"

79 . "Azt mondták: „Bizony, tudod, hogy nem tartunk igényt a leányaidra! És bizony, tudod, hogy mit akarunk!”"

80 . "Azt mondta: „Bárcsak lenne erőm felettetek, vagy egy erős támasznál kereshetnék menedéket!”"

81 . "Azt mondták az angyalok: „Lót! Bizony, mi hírnökök vagyunk Uradtól. Nem fognak elérni téged. Kelj hát útra a családoddal az éjszaka egy részében, és ne nézzen vissza senki közületek, kivéve a feleséged. Bizony, ami őket (a népet) sújtani fogja, az fogja sújtani őt is. Bizony, a kijelölt idejük a reggel. És nincs-e közel már a reggel?"

82 . "És amikor eljött a parancsunk, felfordítottuk a várost, és égetett agyagköveket záporoztattunk rá, több rétegben, "

83 . mindegyik megjelölve Uradtól. És a büntetés nincs messze a bűnösöktől.

84 . "És Medjanhoz a testvérüket, Suaibot. Azt mondta: „Népem! Szolgáljátok Allahot, nincs istenetek Rajta kívül. És ne vegyetek el a mértékből és a mérlegből. Bizony, látom, hogy bőségben vagytok, de bizony féltelek benneteket egy mindent körülvevő Nap büntetésétől."

85 . "És népem! Adjatok teljes mértéket és mérjetek igazsággal, és ne fosszátok meg az embereket a tulajdonuktól, és ne cselekedjetek gonoszul a földön, romlást terjesztve. "

86 . "Ami Allahtól marad, az jobb nektek, ha hívők vagytok. És én nem vagyok őriző felettetek.”"

87 . "Azt mondták: „Suaib! Vajon az imád azt parancsolja neked, hogy hagyjuk el azt, amit az ősapáink imádtak, és hogy ne tegyünk a vagyonunkkal azt, amit akarunk? Bizony, te hosszú ideig türelmes és helyes úton járó vagy!”"

88 . "Azt mondta Suaib: „Népem! Mit gondoltok, ha nyilvánvaló bizonyítékot követek Uramtól, és Ő ellátott engem Tőle Magától való jó ellátással? Nem akarok összekülönbözni veletek az által, amit megtiltok nektek. De meg akarok változtatni annyit, amennyire képes vagyok. A sikerem egyedül Allahnál van. Rá hagyatkozom, és Hozzá fordulok bűnbánattal."

89 . "És népem! Ne hagyjátok, hogy a különbségünk azt okozza, hogy bűnt kövessetek el, nehogy az sújtson benneteket, ami Noé népét, vagy Húd népét, vagy Szálih népét is sújtotta. És Lót népe nincs messze tőletek!"

90 . "És kérjétek Uratok bocsánatát, aztán forduljatok Hozzá bűnbánattal. Bizony, az én Uram Irgalmas, Szeretetteljes.”"

91 . "Azt mondták: „Suaib! Nem sokat értünk abból, amit mondasz, és bizony, úgy gondoljuk, hogy a gyengék közé tartozol közöttünk. És ha nem lenne a családod, bizony, már megköveztünk volna, és nem vagy erős ellenünk!”"

92 . "Azt mondta: „Népem! Többre értékelitek hát a családomat, mint Allahot? És a hátatok mögé tettétek Őt. Bizony, Uram mindent átfog, amit tesztek."

93 . "És népem! Cselekedjetek a helyzetetek szerint, én is úgy cselekszem. Hamarosan meg fogjátok tudni, hogy kire sújt le a büntetés, amely megalázza, és hogy ki a hazug. Hát figyeljetek, én is veletek vagyok a figyelők között.”"

94 . "És amikor eljött a Mi parancsunk, megmentettük Suaibot, és azokat, akik vele együtt hittek, Tőlünk való kegyelemként. És megragadta a Kiáltás azokat, akik vétkeztek, és a földön hevertek az otthonaikban."

95 . "Mintha nem is éltek volna ott korábban. El hát Medjannal, ahogy elpusztult Thamúd is!"

96 . "És bizony, elküldtük Mózest a jeleinkkel, és nyilvánvaló bizonyítékkal, "

97 . "Fáraóhoz és a vezéreihez, de ők Fáraó parancsát követték, és Fáraó parancsa nem volt helyes."

98 . "Ő (Fáraó) meg fogja előzni az embereit a Feltámadás Napján, és a Tűzbe fogja vezetni őket. És gonosz hely az, ahova vezettetnek!"

99 . "És átok követte őket ebben az életben, és a Feltámadás Napján. Gonosz ajándék az, ami nekik adatott! "

100 . "Ez a városok hírei közül való, amit elmondtunk neked, közülük van, amelyik még áll, és van, amelyik leromboltatott. "

101 . "És Mi nem követtünk el igazságtalanságot ellenük, hanem ők követtek el igazságtalanságot saját maguk ellen. És az isteneik, akikhez Allahon kívül fohászkodtak, nem használtak nekik semmit, amikor eljött Urad parancsa. Nem növelték őket másban, csak a pusztulásban."

102 . "És ilyen Urad szorítása, amellyel megragadja a bűnösöket, akiket meg akar büntetni, amikor megragadja a városokat, míg bűnt követnek el. Bizony, az Ő szorítása fájdalmas, szigorú. "

103 . "Bizony, ebben jel van azoknak, akik félik a Túlvilág büntetését. Olyan Nap az, amelyen az emberiség összegyűjtetik, és ez a Nap, amelyen tanúskodva lesz felettük."

104 . "És nem késleltetjük, csak egy meghatározott ideig."

105 . "A Napon, amikor eljön, nem beszélhet egyetlen lélek sem, kivéve az Ő engedélyével. Egyesek közöttük nyomorultak lesznek, mások boldogok."

106 . "Akik nyomorultak, azok a Tűzben lesznek. Sóhajtozás és nyögés lesz ott nekik."

107 . "Abban fognak maradni, amíg az egek és a föld kitart, kivéve, amit Urad akar. Bizony, Urad beteljesíti azt, amit akar."

108 . "És azok, akik boldogok, ők a Paradicsom kertjében lesznek, abban fognak lakozni, amíg csak az egek és a föld kitart, kivéve, amit Urad akar – megszakítatlan ajándékként. "

109 . "Ne légy hát kétségben azzal kapcsolatban, amit ezek imádnak! Nem imádnak mást, csak amit az ősapáik is imádtak előttük. És bizony, hiánytalanul meg fogjuk fizetni nekik a részüket."

110 . "És bizony, Adtuk Mózesnek a Könyvet, de összekülönböztek azzal kapcsolatban. És ha nem lett volna egy megelőző szó Uradtól, ítéltetett volna közöttük. És bizony, súlyos kétséggel vannak ezzel kapcsolatban."

111 . "És bizony, Urad mindegyiküknek meg fogja adni a teljes fizetséget a cselekedeteikért. Bizony, Ő nagyon jól ismeri, amit tesznek."

112 . "Tarts hát ki szilárdan, ahogy az parancsoltatott neked, és azok, akik veled együtt bűnbánattal fordulnak, és ne lépd túl a határokat. Bizony, Ő látja, amit teszel. "

113 . "És ne támaszkodjatok azokra, akik rosszat tesznek, nehogy a Tűz érintsen benneteket! És nincs Allahon kívül védelmezőtök, és nem lesztek megsegítve. "

114 . "És tartsd meg az imát a nap két végén, és az éjszaka közeledtekor, bizony, a jótettek eltörlik a rossz tetteket. Emlékeztető ez azoknak, akik megemlékeznek. "

115 . "És legyél türelmes, mert Allah bizony nem engedi elpocsékolódni a jótevők jutalmát."

116 . "És bárcsak lettek volna az előttetek lévő generációkból olyan emberek, akiben meg lett volna a józan ész maradványa, akik tiltották volna a romlás terjesztését a földön, kivéve egy kevesen azok közül, akiket megmentettünk közülük. És azok, akik rosszat tettek, a jó dolgok élvezetét követték, és bűnösök voltak. "

117 . "És Urad nem pusztította volna el a városokat igazságtalanul, amelynek a népe jótevő volt."

118 . "És ha Urad úgy akarta volna, bizony egyetlen közösséggé tette volna az embereket, de ők nem szűnnek meg különbözni."

119 . "Kivéve, akire Urad a kegyelmét árasztotta, és arra teremtette őket. És beteljesíttetik Urad szava: „Bizony, megtöltöm a Poklot a dzsinnekkel és az emberekkel, mint együtt.”"

120 . "És elmondtuk neked mindezt a Küldöttek híreiből, hogy a szívedet szilárddá tegyük általa. És eljött hozzád ebben az igazság, és intés, és emlékeztetés a hívőknek."

121 . " És mondd azoknak, akik nem hisznek: „Cselekedjetek a helyzetetek szerint, bizony, mi is úgy cselekszünk."

122 . "És várjatok, bizony, mi is várunk."

123 . "És Allahé a Láthatatlan az egekben és a földön, és Hozzá térnek vissza az ügyek mind. Szolgáljátok hát Őt, és hagyatkozzatok Rá. És Uratok nem figyelmetlen, bármit is tesztek."

 

 

 

In this page you can listen Hud in English, Hud and read and download Hud in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Hud translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Hud in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top