Júnusz ( 109 Ája )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Alif, Lám, Ra. Ezek a bölcs Könyv ájái. "

2 . "Csodálkoznak az emberek azon, hogy kinyilatkoztatást küldünk egy közülük való férfinak: „Figyelmeztesd az embereket, és mondj jó hírt azoknak, akik hisznek, hogy tiszteletre méltó helyük lesz Uruknál!”? A hitetlenek azt mondják: „Bizony, ez nyilvánvalóan varázsló!” "

3 . "Bizony, a ti Uratok Allah, Aki megteremtette az egeket és a földet hat nap alatt, aztán a Trónra emelkedett, az ügyeket rendezve. Nincs közbenjáró, csak az Ő engedélyével. Ez Allah, a ti Uratok, szolgáljátok hát Őt! Hát nem emlékeztek meg? "

4 . "Hozzá fogtok mind visszatérni. Allah ígérete igaz. Bizony, Ő hozza létre a teremtést a semmiből, aztán megismétli, hogy igazsággal megjutalmazza azokat, akik hisznek és jókat cselekszenek. De akik hitetlenek, nekik forró víz jár italként, és fájdalmas büntetés, mert hitetlenek voltak. "

5 . "Ő az, aki a Napot sugárzó fénnyé tette, a Holdat pedig visszavert fénnyé. És fázisokat jelölt ki neki (a Holdnak), hogy tudjátok az évek számát és a számon tartást. Allah nem teremtette azt másként, mint igazsággal. Részletesen megmagyarázzuk az ájákat azoknak, akik tudnak. "

6 . "Bizony, az éjszaka és a nappal váltakozásában, és mindabban, amit Allah teremtett az egekben és a földön, jelek vannak a népnek, amely istenfélő."

7 . "Bizony, azok, akik nem remélik a Velünk való találkozást, és elégedettek az evilági élettel, és megnyugszanak benne, és azok, akik nem törődnek a Mi ájáinkkal,"

8 . "ők azok, akiknek a Tűz lesz a hajlékuk azért, amit megkerestek."

9 . "Bizony, akik hisznek, és jót cselekszenek, Uruk vezeti őket a hitük által. Alattuk majd folyók folynak, a Gyönyörűség Kertjeiben. "

10 . "A fohászuk ott majd azt lesz: „Mindenek felett magasztos és minden hiányosságtól mentes Allah!” És a köszöntésük ott „Békesség!” lesz. És a fohászuk vége az lesz: „Dicsőség és hála Allahnak, a Világok Urának!”"

11 . "És ha Allah úgy siettetné a rosszat az embereknek, ahogy ők (az emberek) a jót siettetik, akkor bizony a határidejük már letelt volna. De hagyjuk azokat, akik nem remélik a Velünk való találkozást a tévelygésükben, vakon bolyongva."

12 . "És amikor nehézség éri az embert, Hozzánk fohászkodik az oldalán fekve, ültében vagy álltában. De amikor eltávolítjuk tőle a nehézséget, úgy megy tovább, mintha sosem fohászkodott volna Hozzánk az őt ért nehézség miatt. Így tüntetik fel szépnek azt, amit tesznek a tékozlók szemében. "

13 . "És bizony, elpusztítottuk az előttetek volt generációkat, amikor bűnt követtek el, és a Küldötteik eljöttek hozzájuk nyilvánvaló bizonyítékokkal, és ők nem hittek. Így fizetünk meg a bűnben megátalkodottaknak."

14 . "Aztán örökösökké tettünk benneteket a földön, hogy láthassuk, hogyan cselekszetek."

15 . "És amikor a Mi ájáink nyilvánvaló bizonyítékként olvastatnak nekik, azok, akik nem remélik a Velünk való találkozást, azt mondják: „Hozz nekünk egy másik Koránt, ezen kívül, vagy változtasd meg!” Mondd: „Nem való az nekem, hogy megváltoztassam a saját elhatározásomból. Csak azt követem, ami leküldetett nekem. Bizony, ha engedetlen lennék Uram iránt, félném egy Hatalmas Nap büntetését!”"

16 . "Mondd: „Ha Allah úgy akarta volna, nem olvastam volna ezt nektek, és nem ismertette volna meg veletek. Bizony, közöttetek éltem előtte egy életen át. Hát nem használjátok az eszeteket?”"

17 . "És ki követ el nagyobb igazságtalanságot, mint aki hazugságot talál ki Allah ellen, vagy meghazudtolja az Ő ájáit? Bizony, a bűnösök nem jutnak sikerre."

18 . "És mást imádnak Allahon kívül, olyasmit, ami nem árt és nem használ nekik, és azt mondják: „Ezek a mi közbenjáróink Allahnál!” Mondd: „Ti tájékoztatjátok Allahot olyasmiről, amiről Ő nem tud az egekben és a földön? Ő felette áll és magasztos afelett, amit társítanak mellé."

19 . "És az emberiség nem volt más, mint egyetlen közösség, aztán összekülönböztek. És ha nem lett volna egy korábbi szó Uradtól, már el lettek volna bírálva azzal kapcsolatban, amiben különböztek. "

20 . "És azt mondják: „Miért nem küldetik le hozzá egy jel az Urától?” Mondd: „A Láthatatlan egyedül Allahé. Hát várjatok, bizony, és is veletek vagyok azok közt, akik várnak!”"

21 . "És amikor engedjük, hogy az emberek megízleljék a kegyelmet , miután nehézség érte őket, lám, terveket szőnek az ájáink ellen! Mondd: „Allah gyorsabb a tervezésben!” Bizony, a Hírnökeink (az angyalok) felírják azt, amit terveztek."

22 . "És Ő az, Aki lehetővé teszi nektek, hogy a szárazföldön és a tengeren utazzatok, amíg, ha a hajókon vagytok, és azok jó széllel hajóznak, és az utasaik örvendeznek annak, jön egy viharos szél, és a hullámok feléjük jönnek minden irányból, és azt gondolják, hogy körülvették őket. Allahhoz fohászkodnak, őszinte, kizárólagos hittel Neki ajánlva a vallást: „Ha megmentesz minket ebből, bizony, a hálásak között leszünk!” "

23 . "De amikor Ő megmenti őket, lám, jogtalanul lázadnak a földön! Emberek! A lázadásotok csak önmagatok ellen van. Megvan számotokra az evilági élet élvezete, de aztán Hozzánk tértek vissza, és tájékoztatunk benneteket arról, amit cselekedtetek."

24 . "Az evilági élet példája csak olyan, mint a víz, amit leküldtünk az égből, és elnyelik a föld növényei, amiből az emberek és a jószágok esznek, amíg, mikor a föld felölti díszeit, és megszépül, és a népe azt gondolja, hogy hatalmuk van fölötte, eljön hozzá a Mi parancsunk éjjel vagy nappal, és olyanná tesszük, mintha learatott tarló lenne, mintha nem is virágzott volna tegnap. Így magyarázzuk meg az ájákat azoknak, akik elgondolkodnak."

25 . "És Allah a Béke Házába hív, és vezeti azt, akit Ő akar, az egyenes útra."

26 . "Azoknak, akik jót cselekszenek, a legszebb jár, és még több. Sem por, sem szégyen nem fogja beborítani az arcukat. Ők a Paradicsom társai, abban fognak lakozni örökké."

27 . "És azok, akik rossz cselekedeteket szereznek, a fizetsége a rossz tettnek az, ami azzal egyenértékű, és megaláztatás borítja majd be őket. Nem lesz senki védelmezőjük Allahtól. Olyan lesz az arcuk, mintha az éjszaka sötétje borítaná be. Ők azok, akik a Tűz társai, abban fognak lakozni örökké. "

28 . "És azon a napon össze fogjuk gyűjteni őket mind, és azt mondjuk azoknak, akik társítottak: „(Maradjatok) a helyeteken, ti és a társaitok!” Aztán elválasztjuk őket, és a társaik azt mondják: „Nem minket imádtatok!"

29 . "Allah elegendő Tanú köztünk és köztetek, hogy mi nem tudtunk a ti szolgálatotokról!”"

30 . "Ott minden lélek megtapasztalja azt, amit korábban cselekedett. Aztán Allahhoz vitetnek vissza, a jogos Urukhoz, és nem találják majd meg azt, amit kitaláltak."

31 . "Mondd: „Ki gondoskodik rólatok az égből, és a földből? És ki uralja a látást és a hallást? És ki hozza elő az élőt a halottból, és a halottat az élőből? És ki irányítja a parancsot?” És azt fogják mondani: „Allah.” És mondd: „Hát akkor nem akarjátok félni őt?”"

32 . "Mert ez Allah, a ti jogos Uratok. Hát mi lehet az igazságon túl, mint tévelygés? Hogyan fordulhattok hát el?"

33 . "Így igazolódott be Urad szava azokra, akik megátalkodtak a bűnben, hogy ők bizony nem hittek."

34 . "Mondd: „Van-e a társaitok közül olyan, aki a semmiből létrehozza a teremtést, és aztán megismétli azt?” Mondd: „Allah hozza létre a teremtést, és Ő ismétli meg. Hogyan lehettek hát megtévesztve?"

35 . " Mondd: „Van-e a társaitok között olyan, aki az igazságra vezet?” Mondd: „Allah vezet az igazságra. Hát akkor az méltóbb-e arra, hogy kövessék, aki az igazságra vezet, mint az, aki nem vezet, hacsak nincs vezetve ő is? Hát akkor, mi van veletek? Hogy is ítélkezhettek?”"

36 . "És a legtöbben nem követnek mást, csak feltételezéseket. Bizony, a feltételezés nem használ semmit az igazság ellen. Bizony, Allah tudja, amit cselekszenek."

37 . "Nem lehetséges az, hogy ezt a Koránt létrehozhatta volna bárki is Allahon kívül. Hanem megerősítése annak, ami előtte volt, és a Könyv részletes magyarázata, nincs kétség benne, a Világok Urától."

38 . "Azt mondják: „Csupán kitalálta azt!” Mondd: „Akkor hozzatok egy hozzá hasonló szúrát, és hívjátok segítségül, akit tudtok, Allahon kívül, ha igazak vagytok!”"

39 . "Nem, azt tagadják, amit nem tudnak felfogni tudásukkal, és aminek a magyarázata még nem érte el őket. Így tagadtak azok is, akik előttük voltak. Hát nézd, milyen lett az igazságtalanok vége!"

40 . "És vannak köztük olyanok, akik hisznek benne, és vannak köztük olyanok, akik nem hisznek benne. A te Urad ismeri azokat, akik romlást okoznak."

41 . "És ha meghazudtolnak téged, mondd: „Nekem megvannak a saját cselekedeteim, és nektek a ti cselekedeteitek. Ti ártatlanok vagytok abban, amit én teszek, és én ártatlan vagyok abban, amit ti tesztek.”"

42 . "És vannak köztük olyanok, akik hallgatnak téged. De elérheted-e, hogy a süketek halljanak, ha ők nem használják az eszüket? "

43 . "És vannak köztük olyanok, akik rád néznek. De vezetheted-e a vakokat, ha ők nem látnak? "

44 . "Bizony, Allah nem igazságtalan az emberekkel semmiben – az emberek azok, akik igazságtalanok saját magukkal."

45 . "És azon a Napon, amikor majd összegyűjti őket, olyan lesz, mintha nem maradtak volna, csak a nap egyetlen óráját. Bizony, el lesznek veszve azok, akik tagadták az Allahhal való találkozást, és nem voltak vezetve."

46 . "És akár megmutatunk neked valamennyit abból, amit nekik ígértünk, vagy a halálba küldünk téged, Hozzánk fognak visszatérni, és akkor Allah lesz a Tanú arra, hogy mit cselekedtek. "

47 . "És minden közösségnek van Küldötte. És amikor eljön a Küldöttük, igazsággal lesz ítélve közöttük, és nem történik velük igazságtalanság."

48 . "És azt mondják: „Mikor lesz ez az ígéret, ha igazak vagytok?”"

49 . "Mondd: „Nincs hatalmam saját magamnak bármi ártalomra vagy haszonra, kivéve, ha Allah akarja. Minden közösségnek megvan a határideje. Amikor elérik a határidejüket, nem késleltethetik egyetlen órával sem, és nem hozhatják előre sem.”"

50 . "Mondd: „Elgondolkodtatok rajta (nem láttátok-e), hogy ha az Ő büntetése eljönne rátok éjszaka vagy nappal, melyik részét siettetnék akkor a bűnösök?"

51 . Vajon mikor majd valóban megtörtént: „Hisztek benne most? És korábban siettetni akartátok!”

52 . "Akkor azt fogják mondani azoknak, akik bűnösök voltak: „Ízleljétek meg az örökké tartó büntetést! Kaptok-e fizetséget bármi másért, mint amit megkerestetek?”"

53 . "És azt kérik, hogy tájékoztasd őket: „Igaz ez?” Mondd: „Igen, az Uramra! Bizony, ez az igazság, és nem menekülhettek tőle.”"

54 . "És ha minden léleknek, amely bűnös volt, az övé lenne mindaz, ami a földön van, felajánlaná, hogy kiválthassa vele magát, és titokban tartják a megbánásukat, amikor látják a büntetést. De igazsággal lesznek megítélve, és nem lesznek velük igazságtalanok."

55 . "Vajon Allahé-e minden, ami az egekben és a földön van? Vajon Allah ígérete igaz? De a legtöbben nem tudják. "

56 . "Ő ad életet és Ő küld a halálba, és Hozzá fogtok visszatérni. "

57 . "Emberek! Tanács jött el hozzátok Uratoktól, és gyógyulás arra, ami a kebletekben van, és vezetés és kegyelem a hívőknek. "

58 . "Mondd: „Allah kegyének és a kegyelmének – annak örvendezzenek!” Ez jobb, mint amit felhalmoznak."

59 . "Mondd: „Láttátok-e azt, amit Allah leküldött nektek az ellátásból, és ti megengedetté vagy tiltottá tettétek? Mondd: „Allah adott engedélyt nektek, vagy kitaláltok Allah ellen hazugságokat?”"

60 . " És mit gondolnak azok, akik hazugságokat találtak ki Allah ellen, az Ítélet Napján? Bizony, Allah tele van kegyességgel az emberek iránt, de a legtöbben nem hálásak."

61 . "És nem lehetsz semmilyen helyzetben, nem olvashatsz semmit a Koránból, és nem cselekedhetsz semmilyen cselekedetet úgy, hogy Mi ne lennénk Tanú feletted, amikor azt teszed. És nem kerüli el Uradat (az Ő figyelmét) egy porszemnyi súly sem a földön és az egekben, vagy bármi annál kisebb vagy nagyobb, anélkül hogy benne ne lenne egy nyilvánvaló feljegyzésben. "

62 . "Hát nem bizonyos-e, hogy Allah barátai, ők nem fognak félni, és nem lesznek szomorúak? "

63 . "Akik hisznek, és istenfélők,"

64 . nekik jó hírek vannak az evilági életben és a Túlvilágon. Allah szavában nem lehet változás. És ez a hatalmas siker.

65 . "És ne szomorítson el a beszédük. Bizony, minden méltóság Allahé! Ő a mindent Halló, mindent Tudó."

66 . "Vajon nem Allahé-e mindenki, aki az egekben és mindenki, aki a földön van? És mit követnek azok, akik Allahon kívül máshoz fohászkodnak, társakat állítva Neki? Csak feltételezéseket követnek, és csak találgatnak."

67 . "Ő az, Aki az éjszakát alkotta nektek, hogy pihenhessetek benne, és a nappalt, hogy a dolgokat láthatóvá tegye. Bizony, ebben jelek vannak azoknak, akik hallanak. "

68 . "Azt mondják: „Allah fiat vett magához”. Dicsőség Neki! Ő az, Aki Gazdag. Övé mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van. Nincsen semmi bizonyítékotok erre. Vajon azt mondjátok Allahról, amit nem tudtok? "

69 . "Mondd: „Bizony, azok, akik hazugságot találnak ki Allah ellen – ők nem lesznek sikeresek.”"

70 . "Élvezet ebben a világban, aztán Hozzánk lesz a visszatérésük, aztán megízleltetjük velük a szigorú büntetést, mert hitetlenek voltak. "

71 . "És mondd el nekik a Noéra vonatkozó híreket, amikor azt mondta a népének: „Ha a maradásom, és az hogy, Allah ájáira emlékeztetlek benneteket, nehéz nektek, akkor én Allahra hagyatkozom! Gyűjtsétek hát össze az ügyeteket, és azokat, akiket társítotok! Aztán ne legyen kétség a tervetekben. Aztán hajtsátok végre ellenem, késlekedés nélkül."

72 . "De ha elfordultok, hát én nem kértem tőletek semmi fizetséget! Az én jutalmam csak Allahtól van, és az parancsoltatott nekem, hogy tartozzam a muszlimok közé.”"

73 . "De ők meghazudtolták őt, ezért Mi megmentettük őt és azokat, akik vele együtt voltak a bárkában, és őket tettük örökösökké, és vízbe fullasztottuk azokat, akik tagadták az ájáinkat. Lásd hát, milyen volt a vége azoknak, akiket figyelmeztettek! "

74 . "Aztán utána Küldötteket küldtünk a népeikhez, és eljöttek hozzájuk nyilvánvaló bizonyítékokkal. De ők nem hittek abban, amit előtte tagadtak. Így pecsételjük le azoknak a szívét, akik túllépik a határokat."

75 . "Aztán, utánuk, elküldtük Mózest és Áront Fáraóhoz és a vezéreihez a jeleinkkel, de ők fennhéjázók és bűnben megátalkodott nép voltak."

76 . "És amikor eljött hozzájuk az igazság Tőlünk, azt mondták: „Bizony, ez nyilvánvaló varázslat!” "

77 . "Mózes azt mondta: „Ezt mondjátok az igazságról, amikor eljött hozzátok? Hát varázslat ez? És nem jutnak sikerre a varázslók!”"

78 . "Azt mondták: „Azért jöttél hozzánk, hogy elfordíts minket attól, amin az ősapáinkat találtuk, hogy ti ketten nagyságra tehessetek szert a földön? És mi nem hiszünk nektek!”"

79 . És Fáraó azt mondta: „Hozzatok hozzám minden tanult varázslót!”

80 . "És amikor a varázslók jöttek, Mózes azt mondta nekik: „Dobjátok, amit dobni akartok!”"

81 . "Aztán, amikor dobtak, Mózes azt mondta: „Amit ti hoztatok, az csak varázslat. Bizony, Allah megsemmisíti azt. Bizony, Allah nem juttatja sikerre azoknak a cselekedeteit, akik romlást terjesztenek! "

82 . ". És Allah beteljesíti az igazságot az Ő szavaival, még ha nem is tetszik ez a bűnösöknek.” "

83 . "És senki nem hitt Mózesnek, kivéve egy kevesen a népe leszármazottai közül, a Fáraótól és a vezéreitől való félelem miatt, nehogy üldözzék őket. Fáraó zsarnok volt a földön, és azok közé tartozott, akik túlzásokat követnek el."

84 . "És Mózes azt mondta: „Népem! Ha hisztek Allahban, akkor hagyatkozzatok Rá, ha muszlimok vagytok!” "

85 . És azt mondta: „Allahra hagyatkozunk. Urunk! Ne tegyél minket próbatétellé a bűnösök népének.

86 . És a Te kegyelmed által ments meg minket a hitetlenektől!”

87 . "És azt sugalltuk Mózesnek és a testvérének: „Telepítsétek le a népeteket Egyiptomban házakban, és tegyétek a házaitokat imahellyé, és tartsátok meg az imát, és mondjatok jó hírt a hívőknek!”"

88 . "És Mózes azt mondta: „Urunk! Bizony, Fáraónak és a vezéreinek ékességeket és vagyont adtál az evilági életben, Urunk, hogy félrevezethessenek. Urunk! Pusztítsd el a vagyonukat, és keményítsd meg a szívüket, hogy ne higgyenek, amíg nem látják a fájdalmas büntetést!”"

89 . "Azt mondta: „Bizony, a fohászod megválaszoltatott. És ti ketten tartsatok ki az egyenes úton, és ne kövessétek azok útját, akik nem tudnak.”"

90 . "És átvittük Izrael népét a tengeren, és Fáraó és a seregei követték őket lázadásban és ellenségességgel, amíg, amikor a fulladás legyőzte őt, azt mondta: „Hiszem, hogy nincs más isten, mint akiben Izrael népe hisz, és a muszlimok közé tartozom!”"

91 . "„Most? Mikor bizony, korábban lázadtál, és azok közé tartoztál, akik romlást terjesztenek?”"

92 . "Hát ezen a napon megmentjük a testedet, hogy jel legyél azoknak, akik utánad következnek. És bizony, az emberek közül sokan nem törődnek a jeleinkkel."

93 . "És bizony, letelepítettük Izrael népét egy valódi tiszteletre méltó településen, és elláttuk őket jó dolgokkal. És nem különböztek össze addig, amíg a tudás el nem jött hozzájuk. Bizony, Urad ítélni fog közöttük a Feltámadás Napján abban, amiben különböztek."

94 . "Hát ha kétségben vagy azzal kapcsolatban, amit leküldtünk neked, akkor kérdezd meg azokat, akik olvasták a Könyvet előtted. Bizony, az igazság jött el hozzád Uradtól, ne legyél hát a kételkedők között!"

95 . "És ne tartozz azok köz, akik tagadják Allah ájáit, mert akkor a vesztesek között leszel. "

96 . "Bizony, azok, akikkel kapcsolatban beigazolódott Urad szava, nem fognak hinni, "

97 . " még ha eljönne is hozzájuk minden jel, amíg meglátják a fájdalmas büntetést. "

98 . "Hát miért nem volt egyetlen város sem, amely hitt volna, hogy a hite használhatott volna neki, kivéve Jónás városát? Amikor hittek, eltávolítottuk tőlük a megalázó büntetést az evilági életben, és élvezeteket adtunk nekik még egy ideig."

99 . "És ha Urad úgy akarta volna, valamennyien hittek volna, mind, akik a földön vannak. Hát úgy gondolod, hogy te kényszerítheted az embereket arra, hogy higgyenek?"

100 . "És egyetlen lélek sem hihet, kivéve Allah engedelmével. És Ő tévelygést helyez azokra, akik nem használják az eszüket. "

101 . "Mondd: „Figyeljétek meg mindazt, ami az egekben és a földön van!” De nem használnak a jelek és a figyelmeztetők a népnek, amely nem hisz."

102 . "Hát mire várnak, ha nem azoknak a napjaihoz hasonlóra, akik előttük múltak el? Mondd: „Akkor várjatok csak, bizony, én is veletek várok!”"

103 . "Aztán, megmentjük a Küldötteinket és azokat, akik hisznek. Ekképpen kötelességünk az, hogy megmentsük a hívőket."

104 . "Mondd: „Emberek! Ha kétségben vagytok az én vallásommal kapcsolatban, hát én nem imádom azokat, akiket ti imádtok Allahon kívül. Hanem Allahot imádom, Aki magához vesz benneteket. És az parancsoltatott nekem, hogy tartozzam a hívők közé."

105 . "És az parancsoltatott nekem: „Fordítsd arcodat a vallás felé, hanífként, és ne tartozz azok közé, akik társítanak Allah mellé az imádatban."

106 . "És ne fohászkodj Allahon kívül ahhoz, ami nem használ és nem is árt neked. Mert ha mégis így tennél, akkor a bűnösök között lennél.”"

107 . "És ha Allah nehézséggel sújt, senki nem távolíthatja azt el, csak Ő. És ha jót akar neked, senki nem fordíthatja el az Ő kegyességét. Arra küldi azt szolgái közül, akire Ő akarja. És Ő a Megbocsátó, az Irgalmas."

108 . "Mondd: „Emberek! Bizony, eljött hozzátok az igazság Uratoktól. És aki vezetve van, az csak saját magáért van vezetve. És aki tévelyeg, az csak ellene (a saját lelke ellen) tévelyeg. És én nem vagyok az ügyeitek rendezője."

109 . "És kövesd azt, ami kinyilatkoztatott neked, és legyél türelmes, amíg Allah döntést hoz. És Ő a legjobb döntőbíró."

 

 

 

In this page you can listen Júnusz in English, Júnusz and read and download Júnusz in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Júnusz translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Júnusz in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

A Korán

A KEGYES KORÁN

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqarah 3 . Ál'-Imrán 4 . An-Nisza 5 . Al-Maidah 6 . Al-Anam 7 . Al-Araf 8 . Al-Anfal 9 . At-Taubah 10 . Júnusz 11 . Hud 12 . Juszuf 13 . Ar-Rad 14 . Ibrahim 15 . Al-Hidzsr 16 . An-Nahl 17 . Al-Iszra 18 . Al-Kahf 19 . Marjam 20 . Ta Ha 21 . Al-Anbija 22 . Al-Hadzs 23 . Al-Mu'minún 24 . An-Núr 25 . Al-Furqan 26 . As-Suara 27 . An-Naml 28 . Al-Qaszasz 29 . Al-Ankabút 30 . Ar-Rúm 31 . Luqman 32 . Asz-Szadzsda 33 . Al-Ahzab 34 . Szaba 35 . Al-Malaika/Al-Fátir 36 . Já Szín 37 . Asz-Szaffat 38 . Szad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu’min (Al-Ghafir) 41 . Fusszilat 42 . As-Súra 43 . Az-Zukhrúf 44 . Ad-Dukhan 45 . Al-Dzsáthije 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hudzsurat 50 . Qaf 51 . Adh-Dharijat 52 . At-Túr 53 . An-Nadzsm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Wákiah 57 . Al-Hadíd 58 . Al-Mudzsádilah 59 . Al-Hasr 60 . Al-Mumtahina 61 . Asz-Szaff 62 . Al-Dzsumah 63 . Al-Munáfikún 64 . At-Taghabun 65 . At-Talaq 66 . Al-Tharim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqah 70 . Al-Ma'aridzs 71 . Núh 72 . Al-Dzsin 73 . Al-Muzzamil 74 . Al-Muddathir 75 . Al-Qijamah 76 . Al-Inszan 77 . Al-Murszalat 78 . An-Naba 79 . An-Naziat 80 . Abasza 81 . At-Takwír 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifín 84 . Al-Insiqaq 85 . Al-Burúdzs 86 . At-Tariq 87 . Al-Ala 88 . Al-Ghasija 89 . Al-Fadzsr 90 . Al-Balad 91 . As-Samsz 92 . Al-Lajl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Insirah 95 . At-Tín 96 . Al-Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bajjinah 99 . Az-Zalzalah 100 . Al-Adijat 101 . Al-Qarijah 102 . At-Takáthur 103 . Al-Aszr 104 . Al-Humazah 105 . Al-Fíl 106 . Qurajs 107 . Al-Maun 108 . Al-Kauthar 109 . Al-Káfirún 110 . An-Naszr 111 . Abu Lahab 112 . Al-Ikhlasz 113 . Al-Falaq 114 . An-Nasz
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top